De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afkortingen Probeer steeds te bedenken wat de afkorting zou kunnen betekenen Als je het weet dan kun je op de entertoets of de spatiebalk drukken Na afloop.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afkortingen Probeer steeds te bedenken wat de afkorting zou kunnen betekenen Als je het weet dan kun je op de entertoets of de spatiebalk drukken Na afloop."— Transcript van de presentatie:

1 Afkortingen Probeer steeds te bedenken wat de afkorting zou kunnen betekenen Als je het weet dan kun je op de entertoets of de spatiebalk drukken Na afloop maak je een werkblad met deze 15 afkortingen! Succes!!!!

2 i.v.m. Betekent: a) In vervolg meenemen b) Inspanning vergt moeite
c) In verband met Neem de juiste letter in je hoofd, klik dan op enter

3 i.v.m. Betekent: In verband met
De auto’s worden omgeleid i.v.m. herstel aan het wegdek. Klik op enter

4 o.a. Betekent: a) Over algemene b) Onder andere c) Over alles
Neem de juiste letter in je hoofd, klik dan op enter

5 o.a. Betekent: Onder andere Neem o.a. een pakje drinken mee
Klik op enter

6 m.a.w. Betekent: a) Met andere woorden b) Maak alles waardevol
c) Met alles winnen Neem de juiste letter in je hoofd, klik dan op enter

7 m.a.w. Betekent: Met andere woorden Hij vergat alles, m.a.w. hij is
verstrooid Klik op enter

8 d.w.z. Betekent: a) Dat was zonde b) Dit was zeker c) Dat wil zeggen
Neem de juiste letter in je hoofd, klik dan op enter

9 d.w.z. Betekent: Dat wil zeggen Excuseren, d.w.z. je verontschuldigen
Klik op enter

10 i.p.v. Betekent: a) In perioden van b) In positie vooraan
c) In plaats van Neem de juiste letter in je hoofd, klik dan op enter

11 i.p.v. Betekent: In plaats van Zondag i.p.v. zaterdag wordt
de wedstrijd nu gespeeld. Klik op enter

12 m.i.v. Betekent: a) Met inname van b) Mateloos in velen
c) Met ingang van Neem de juiste letter in je hoofd, klik dan op enter

13 m.i.v. Betekent: Met ingang van
M.i.v. maandag zijn de buitenspeeltijden veranderd. Klik op enter

14 n.a.v. Betekent: a) Nooit anderen voorzeggen b) Niet anders vragen
c) Naar aanleiding van Neem de juiste letter in je hoofd, klik dan op enter

15 n.a.v. Betekent: Naar aanleiding van.
N.a.v. de uitslag begon het publiek te juichen. Klik op enter

16 m.m.v Betekent: a) Met medewerking van b) Met mogelijke voorbeelden
c) Met mindere vormen Neem de juiste letter in je hoofd, klik dan op enter

17 m.m.v. Betekent: Met medewerking van
M.m.v. vele ouders werd het schoolfeest een succes. Klik op enter

18 nl. Betekent: a) Nederland b) Namelijk c) Nalatigheid
Neem de juiste letter in je hoofd, klik dan op enter

19 nl. Betekent: Namelijk Er is maar één oplossing nl. stoppen.
klik op enter

20 o.l.v. Betekent: a) Onder letterlijke voorwaarden b) Onder leiding van
c) Ook letterlijke vragen Neem de juiste letter in je hoofd, klik dan op enter

21 o.l.v. Betekent: Onder leiding van De wedstrijd stond o.l.v.
Scheidsrechter Geurts. Klik op enter

22 e.d. Betekent: a) En dat b) Eventueel dit c) En dergelijke
Neem de juiste letter in je hoofd, klik dan op enter

23 e.d. Betekent: En dergelijke
Pennen, potloden e.d. opruimen in je laatje. Klik op enter

24 j.l. Betekent: a) Jongstleden b) Jongste lid c) Jaarloon
Neem de juiste letter in je hoofd, klik dan op enter

25 j.l. Betekent: Jongstleden Maandag j.l. is het nieuwe prinsje geboren.
Klik op enter

26 a.s. Betekent: a) Als sommige b) Aanstaande c) Alle straten
Neem de juiste letter in je hoofd, klik dan op enter

27 a.s. Betekent: Aanstaande Woensdag a.s. worden de straten geveegd.
Klik op enter

28 t.z.t. Betekent: a) Ter zijner tijd b) Tot zijdelingse tegenstand
c) Tenminste zonder tegenwerking Neem de juiste letter in je hoofd, klik dan op enter

29 t.z.t. Betekent: Ter zijner tijd Deze manier is tijdelijk
t.z.t. komt de definitieve oplossing. Klik op enter

30 m.i. Betekent: a) Met instemming b) Matige inspanning c) Mijns inziens
Neem de juiste letter in je hoofd, klik dan op enter

31 m.i. Betekent: Mijns inziens M.i. is een andere oplossing veel beter.
Klik op enter

32 Geef de volgende een seintje en maak je werkblad


Download ppt "Afkortingen Probeer steeds te bedenken wat de afkorting zou kunnen betekenen Als je het weet dan kun je op de entertoets of de spatiebalk drukken Na afloop."

Verwante presentaties


Ads door Google