De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op het Baarnsch Lyceum

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op het Baarnsch Lyceum"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op het Baarnsch Lyceum
Voorlichtingsavond havo 5 en vwo 6

2 Wie zijn wij? Mw J.E.J Roijen, conrector onderwijs
Mw A.E.J. Dirks, afdelingsleider HAVO 3-5 Mw Ch. Custers, afdelingsleider VWO 4-6

3 Wat kunt u vanavond verwachten?
DUO, Dienst Uitvoering Onderwijs 2. Voorlichting examenjaar HBL

4 De vlag hangt bij mij halfstok met mijn schooltas eraan. Waarom
De vlag hangt bij mij halfstok met mijn schooltas eraan. Waarom? Ik ben gezakt. Mijn diploma heb ik niet gehaald. … Daarom hangt de vlag halfstok.  Bron: Ruim 85% van de eindexamenkandidaten slaagt gelukkig. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat uw kind ook slaagt?

5 Strategisch beleidsplan
Ondernemerschap Maatwerk Verbondenheid

6 Ondernemerschap Havo businessclass Bosnië Bètasterrenprogramma Cambridgecertificate International stars

7 Verbondenheid

8 Verbondenheid Filmmarathon Leerlingenfeest Dies Studium Generale Reünie Communicatie Grandi Art Sport Interlyceale

9 tweede keuze-examenvak vrije-vogel-vak kwt-uren
Maatwerk havodidactiek atheneum en gymnasium tweede keuze-examenvak vrije-vogel-vak kwt-uren (vak)ondersteuning zelfstandig leren werken werkweken

10 Programma van Toetsing en Afsluiting
Wat? Overzicht van alle schoolexamenonderdelen Plagiaatprotocol Herkansingsregeling Artikel 4: onregelmatigheden Jaarplanning PTA-onderdelen Waar? Op de website

11 Belangrijke regel voor alle (school)examens
Artikel 22 Indien een kandidaat door ziekte of andere zeer bijzondere omstandigheden niet in de gelegenheid is één of meer toetsen van het schoolexamen af te leggen, moeten ouders of voogden van deze kandidaat onmiddellijk contact opnemen met een afdelingsleider van de bovenbouw. Bij afwezigheid van beiden moet contact worden opgenomen met de conrector of rector. Bij ziekte bij mondelinge tentamens (MO) en praktische opdrachten (PO) brengen ouders/verzorgers ook de docent op de hoogte. Zie examenreglement op de website.

12 Belangrijk! Plan geen afspraken (arts, examen-training, rijbewijs) buiten school in deze toetsweken! Stel prioriteiten in het examenjaar. Let op: op 2 t/m 13 juni zal de UVA en wellicht ook andere instellingen aan matching doen. Dus geen reizen plannen. 

13 Het Profielwerkstuk (PWS)
Tijdpad: Start: mei 2013: onderwerpskeuze Beoordeling: Cijfer Combinatiecijfer (H: maat/pws) (V:maat/pws/kcv/anw) havo vwo wk 41 1e beoordelingsmoment wk 45 2e beoordelingsmoment wk 45 beoordelingsmoment 10 december presentatieavond week 11 inleveren eindversie Annelies Hierbij bent u van harte uitgenodigd!

14 Toetsweken T1, T2 en T3 Wanneer? vanaf 4 november (T1)
vanaf 13 januari (T2) Vanaf 20 januari luistertoetsen mvt vanaf 17 maart (T3) Bij het PTA is een bijlage opgenomen: jaarplanning PTA-onderdelen.

15 Toetsvormen Schoolexamens (SE) Mondelingen (MO) Practica (PO)
Handelingsdelen (DO) Inhouden zie PTA op de website.

16 Kijk- en Luistertoetsen
Wanneer? Vanaf 20 januari Wat? Voor alle moderne vreemde talen een landelijk gecoördineerde luistertoets. Verslapen kost een herkansingsmogelijkheid

17 Handelingsdelen Wanneer? Het hele jaar door.
Wat? Boekverslagen, oefenopdrachten. LET OP de deadlines!

18 Herkansingen Schoolexamen
Wanneer? Na elke toetsweek. Wat? Maximaal 1 herkansing na elke toetsweek. Herkansingen kunnen niet opgespaard worden. Alle andere regels zijn te vinden in het examenreglement

19 Cijfers controleren Wanneer? 17 april 15.15 uur
Wat? Definitieve controle schoolexamencijfers SE-cijfers: 5,45->5,5 SE-eindcijfers: 5,45->5,5->6 CSE-eindcijfers: 5,49->5

20 Examentrainingen Waarom? Wanneer? vanaf april Waar? op school
Kosten? Natuurlijk niet! M Examentraining op het Baarnsch Lyceum heeft tot doel leerlingen nog een laatste boost te geven en ze met meer vertrouwen het examen in te laten gaan.

21 Centraal Examen Wanneer? 12 mei tot en met 27 mei Waar? In de gymzalen
Regels: wees op tijd, wees matig met eten en drinken, mobiel strikt verboden Zorgleerlingen: mogelijkheden voor tijdverlenging en/of audio-ondersteuning, mits voor wk 43 aangevraagd via zorgcoördinator en afdelingsleider. Informatiebijeenkomst voor leerlingen op 7 oktober. A: 2,5 of 3 uur; inspannende weken; beetje vertroetelen mag; mobiel ECHT niet bij je dan uitgesloten van examen!

22 Examenuitslag tijdvak 1
Wanneer? 12 juni, na uur tijdvak 1 Wat? Mentor of afdelingsleider belt eerst gezakten en daarna in overleg de geslaagden. A

23 Een kandidaat is geslaagd:
zonder onvoldoendes, met 1x5, of met 2x5 met compensatie, of met 1x5 en 1x4 met compensatie én met maximaal één 5 binnen de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde én met een gemiddeld cijfer van minimaal 5,5 in het centraal schriftelijk eindexamen (CSE) A én met voor CKV en LO een beoordeling goed of voldoende.

24 Herkansingen CSE Wat? Iedereen heeft recht op één herkansing ter verbetering of om wél te slagen In overleg met afdelingsleider/vakdocent bepalen Wanneer? Herexamen vanaf 17 juni Examentraining: contact met mentor en vakdocent, daarnaast zijn er externe mogelijkheden. M op do uitslag en uiterlijk vr mid opgeven!

25 Uitslag 2e tijdvak Wanneer? Woensdag 25 juni, rond 10.00 uur
Hoe? De afdelingsleider of mentor belt M

26 Diploma-uitreiking M

27 Diploma-uitreiking Wanneer? Donderdag 26 juni Tijd? HAVO 15:30 uur
VWO 19:00 uur M

28 Beide afdelingen streven naar een slagingspercentage van ruim boven 90%.
Met deze lichting leerlingen en ouders gaat dat zeker lukken. Wij geloven in jullie!


Download ppt "Welkom op het Baarnsch Lyceum"

Verwante presentaties


Ads door Google