De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op het Baarnsch Lyceum Voorlichtingsavond havo 5 en vwo 6.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op het Baarnsch Lyceum Voorlichtingsavond havo 5 en vwo 6."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op het Baarnsch Lyceum Voorlichtingsavond havo 5 en vwo 6

2 Wie zijn wij? Mw J.E.J Roijen, conrector onderwijs Mw A.E.J. Dirks, afdelingsleider HAVO 3-5 Mw Ch. Custers, afdelingsleider VWO 4-6

3 Wat kunt u vanavond verwachten? 1.DUO, Dienst Uitvoering Onderwijs 2. Voorlichting examenjaar HBL

4 De vlag hangt bij mij halfstok met mijn schooltas eraan. Waarom? Ik ben gezakt. Mijn diploma heb ik niet gehaald. … Daarom hangt de vlag halfstok. Bron: http://www.journalisje.nl/2013/06/gezakt.htmlhttp://www.journalisje.nl/2013/06/gezakt.html Ruim 85% van de eindexamenkandidaten slaagt gelukkig. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat uw kind ook slaagt?

5 Strategisch beleidsplan -Ondernemerschap -Maatwerk -Verbondenheid

6 Ondernemerschap  Havo businessclass  Bosnië  Bètasterrenprogramma  Cambridgecertificate  International stars

7 Verbondenheid

8  Filmmarathon  Leerlingenfeest  Dies  Studium Generale  Reünie  Communicatie  Grandi Art  Sport Interlyceale

9 Maatwerk  havodidactiek  atheneum en gymnasium  tweede keuze-examenvak  vrije-vogel-vak  kwt-uren  (vak)ondersteuning  zelfstandig leren werken  werkweken

10 Programma van Toetsing en Afsluiting  Wat? Overzicht van alle schoolexamenonderdelen Plagiaatprotocol Herkansingsregeling Artikel 4: onregelmatigheden Jaarplanning PTA-onderdelen  Waar? Op de website

11 Belangrijke regel voor alle (school)examens  Artikel 22  Indien een kandidaat door ziekte of andere zeer bijzondere omstandigheden niet in de gelegenheid is één of meer toetsen van het schoolexamen af te leggen, moeten ouders of voogden van deze kandidaat onmiddellijk contact opnemen met een afdelingsleider van de bovenbouw. Bij afwezigheid van beiden moet contact worden opgenomen met de conrector of rector.  Bij ziekte bij mondelinge tentamens (MO) en praktische opdrachten (PO) brengen ouders/verzorgers ook de docent op de hoogte.  Zie examenreglement op de website.

12 Belangrijk!  Plan geen afspraken (arts, examen- training, rijbewijs) buiten school in deze toetsweken! Stel prioriteiten in het examenjaar. Let op: op 2 t/m 13 juni zal de UVA en wellicht ook andere instellingen aan matching doen. Dus geen reizen plannen.

13  Tijdpad:  Start: mei 2013: onderwerpskeuze  Beoordeling: Cijfer  Combinatiecijfer (H: maat/pws) (V:maat/pws/kcv/anw) Het Profielwerkstuk (PWS) Hierbij bent u van harte uitgenodigd! havovwo wk 41 1e beoordelingsmoment wk 45 2e beoordelingsmomentwk 45 beoordelingsmoment 10 december presentatieavond week 11 inleveren eindversie

14 Toetsweken T1, T2 en T3  Wanneer?  vanaf 4 november (T1)  vanaf 13 januari (T2)  Vanaf 20 januari luistertoetsen mvt  vanaf 17 maart (T3) Bij het PTA is een bijlage opgenomen: jaarplanning PTA-onderdelen.

15 Toetsvormen  Schoolexamens (SE)  Mondelingen (MO)  Practica (PO)  Handelingsdelen (DO) Inhouden zie PTA op de website.

16 Kijk- en Luistertoetsen  Wanneer? Vanaf 20 januari  Wat? Voor alle moderne vreemde talen een landelijk gecoördineerde luistertoets.  Verslapen kost een herkansingsmogelijkheid

17 Handelingsdelen  Wanneer? Het hele jaar door.  Wat? Boekverslagen, oefenopdrachten.  LET OP de deadlines!

18 Herkansingen Schoolexamen  Wanneer? Na elke toetsweek.  Wat? Maximaal 1 herkansing na elke toetsweek.  Herkansingen kunnen niet opgespaard worden.  Alle andere regels zijn te vinden in het examenreglement

19 Cijfers controleren  Wanneer? 17 april 15.15 uur  Wat? Definitieve controle schoolexamencijfers  SE-cijfers: 5,45->5,5  SE-eindcijfers: 5,45->5,5->6  CSE-eindcijfers: 5,49->5

20 Examentrainingen  Waarom?  Wanneer? vanaf april  Waar? op school Kosten? Natuurlijk niet!

21 Centraal Examen  Wanneer? 12 mei tot en met 27 mei  Waar? In de gymzalen  Regels: wees op tijd, wees matig met eten en drinken, mobiel strikt verboden Zorgleerlingen: mogelijkheden voor tijdverlenging en/of audio-ondersteuning, mits voor wk 43 aangevraagd via zorgcoördinator en afdelingsleider. Informatiebijeenkomst voor leerlingen op 7 oktober.

22 Examenuitslag tijdvak 1  Wanneer? 12 juni, na 14.00 uur tijdvak 1  Wat? Mentor of afdelingsleider belt eerst gezakten en daarna in overleg de geslaagden.

23  Een kandidaat is geslaagd:  zonder onvoldoendes, met 1x5, of met 2x5 met compensatie, of met 1x5 en 1x4 met compensatie én  met maximaal één 5 binnen de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde én  met een gemiddeld cijfer van minimaal 5,5 in het centraal schriftelijk eindexamen (CSE) én  met voor CKV en LO een beoordeling goed of voldoende.

24 Herkansingen CSE  Wat? Iedereen heeft recht op één herkansing ter verbetering of om wél te slagen  In overleg met afdelingsleider/vakdocent bepalen  Wanneer? Herexamen vanaf 17 juni  Examentraining: contact met mentor en vakdocent, daarnaast zijn er externe mogelijkheden.

25 Uitslag 2 e tijdvak  Wanneer? Woensdag 25 juni, rond 10.00 uur  Hoe? De afdelingsleider of mentor belt

26 Diploma-uitreiking

27  Wanneer? Donderdag 26 juni  Tijd?  HAVO 15:30 uur  VWO 19:00 uur Diploma-uitreiking

28 Beide afdelingen streven naar een slagingspercentage van ruim boven 90%. Met deze lichting leerlingen en ouders gaat dat zeker lukken. Wij geloven in jullie!


Download ppt "Welkom op het Baarnsch Lyceum Voorlichtingsavond havo 5 en vwo 6."

Verwante presentaties


Ads door Google