De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFOMOMENT MASTEROPLEIDINGEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFOMOMENT MASTEROPLEIDINGEN"— Transcript van de presentatie:

1 INFOMOMENT MASTEROPLEIDINGEN

2 MASTER VERTALEN 27 april 2010

3 VERTALEN = DOEN Praktijkgerichte opleiding aan de hand van “vertaalateliers” (18 credits) Met technisch-ondersteunende vakken (vertaaltechnologie = 9 credits) Met kritisch-ondersteunende vakken (vertaalwetenschap en tekstanalyse = 9 credits) Masterproef (18 credits)

4 Persoonlijk accent MA vertalen in 1 of 2 vreemde talen
Keuzemodule (6 credits)

5 (Aanbod afhankelijk van de gekozen taal.)
Praktijkgericht Ateliers (3 x 6 credits): Vertaling van Wetenschappelijke en technische teksten Beschouwende en literaire teksten Financiële en economische teksten Juridische en administratieve teksten (Aanbod afhankelijk van de gekozen taal.)

6 Technisch-ondersteunende vakken
Vertaaltechnologie (6 credits) met o.a. “virtueel vertaalbureau” Lokalisatie en internationalisering (3 credits)

7 Kritisch-ondersteunende vakken
Tekst & Taal (3 credits) Vertaalwetenschap (6 credits) Problematiek van de vertaling (historisch) Vertaaldossiers (thematisch)

8 2 x 3 credits te kiezen uit:
Keuzevakken 2 x 3 credits te kiezen uit: Interculturele communicatie Jeugdliteratuur en vertaling Ondertitelen Taalfilosofie Variatielinguïstiek Methodologie van de bedrijfscommunicatie enz…

9 Masterproef Domeinen (niet exhaustief): Vertaaltechnologie
Terminologie Beschrijvende vertaalstudies Vertaling van jeugdliteratuur Receptiestudie van een buitenlands auteur in Nederlandse vertaling

10 Toekomstperspectieven
Vertaler Zelfstandig vertaler Vertaalbureau Media Uitgeverijen Overheidsinstellingen, gerecht Culturele centra Bedrijfswereld i.h.b. taal-, vertaal- en communicatieopdrachten Onderwijs volwassenenopleiding (CVO) of secundair onderwijs (via lerarenopleiding of GPB)

11 Master en Postgraduaat
Opleiding tot tolk Master en Postgraduaat

12 Master tolken

13 Master tolken Doelstellingen:
- theoretisch kader meegeven : tolkwetenschap en interculturele communicatie + participeren aan wetenschappelijk onderzoek (Masterproef) - sterk ontwikkelen van luister- en spreekvaardigheid - tolktechniek aanleren en opleiden tot gesprekstolk - voorbereiden op voortgezette opleiding (consecutief / simultaan) - schriftelijk vertalen van gespecialiseerde teksten

14 Programma Master tolk WETENSCHAPPELIJKE VORMING (27 STP)
Theorie van het tolken en methodologie van het onderzoek (6 stpt) Interculturele communicatie (3stp) Masterproef tolken (18 stp) TAALBEHEERSING VREEMDE TAAL (3 STP) Taal en Tekst voor één vreemde taal (3 stpt) VERTAALATELIER (6 STP) Vertaling van fin./economische of van juridische teksten (6 stpt) TOLKTECHNIEK EN TOLKATELIER (24 STP) Notitietechnieken en spreektechnieken voor tolken (5 stpt) Consecutief tolken en gesprekstolken taal A en B (10 stpt) Vertalen van het blad en inleiding tot het simultaan tolken taal A en B (6 stpt) Portfolio tolken (3 stp)

15 Consecutief tolken met notitietechniek

16 Gesprekstolken en sociaal tolken
Gesprekstolk zorgt ervoor dat twee mensen met elkaar kunnen communiceren Samenwerking met COC (overkoepelend orgaan voor sociaal tolken in Vlaanderen) Examen gesprekstolken  Certificaat Sociaal tolk > register waarmee je het beroep sociale tolk kunt uitoefenen

17 Van het blad vertalen en inleiding tot simultaan tolken (= in cabine)
Portfolio = extra oefeningen en stages

18 Masterproef: vb. Tolken voor het Belgische leger (case-studies Kosovo & Libanon) Interactie tussen tolken in cabine Geheugen en notitietechniek, een evenwichtsoefening Tolken in het verleden (coloniale tijdperk) Neutraliteit bij tolken Omgaan met niet standaardtaal

19 Op de arbeidsmarkt met je diploma Master tolk
gesprekstolk voor het bedrijfsleven, de openbare sector sociaal tolk (ziekenhuizen,asielaanvragen, politie, OCMW’s…) vertaalwerk communicatiegerichte functies (spreekvaardigheid centraal) onderwijs

20 Postgraduaat conferentietolken: voor wie ?
Masterdiploma (alle disciplines) Perfect Nederlands (standaardtaal) Luister- en spreekvaardigheid (2 vreemde talen) op hoog niveau Communicatieve vaardigheden Synthesevermogen, geheugen, stressbestendigheid Ruime belangstelling en algemene kennis Slagen voor de toelatingsproef

21 Profiel Conferentietolken HUB
Praktische opleiding door ervaren beroepstolken Tolken naar de moedertaal en sterke retour Digitale tolklabo’s: meer oefenmogelijkheden vanop je eigen computer ! Stages: observatiestages, werken in stomme cabine, actieve stages: Brussel als ideale locatie ! Master classes met externe beroepstolken (Europa, Navo, vrije markt…)

22 Happy…

23 Master in de journalistiek
Praktijklessen Stage Wetenschappelijke blik Taal, communicatie, media Meesterproef

24 Master in de journalistiek
Nieuwseffecten: doeltreffende infoverstrekking Angstaanjagende beelden gebruiken of net niet? Preventietips? Volgorde cruciaal voor herinnering van nieuws

25 Master in de journalistiek
Onderzoeksmethoden Onderzoeksjournalistiek ‘Onderzoek toont aan..’ ‘Uit een studie is gebleken dat..’ ‘Cijfer van de dag’ ‘Vraag van de dag’

26 Master in de journalistiek
Taal en ideologie in de media Terrorist of vrijheidsstrijder? Journalist of persmuskiet/paparazzo? Werkloze of werkzoekende? 65-plusser of gepensioneerde? Gehandicapte of mindervalide? Allochtone afkomst of vreemdeling?

27 Master in de journalistiek
Internationale en nieuwe media Internationale journalistiek Comparatief perspectief Global journalism Public diplomacy Nieuwe media en mediaconvergentie Computer assisted reporting Verschuivingen journalistiek

28 Master in de journalistiek
Juridisch luik: regelgeving en ethiek Recht op afbeelding Statuut van de journalist Persvrijheid vs recht op privacy Bronnengeheim,

29 Master in de journalistiek
Atelier

30 Master in de journalistiek
Atelier Nederlandse taalbeheersing Iedereen een basis in print, radio, televisie, én internet Vervolgens kiezen tussen OF print (en online) OF audiovisueel (en videojournalistiek) Thematische berichtgeving: politiek, buitenland, sport, lifestyle, cultuur, gerecht - woordvoerderschap => door lesgevers uit de praktijk; zelf aan de slag Stage => verplicht vier weken op einde academiejaar

31 Master in de journalistiek
Meesterproef Videojournalistiek: zorg of zegen? Citizen journalists: de drijfveren? Hiërarchie binnen de redactie Aandacht voor criminaliteit in kranten Berichtgeving over China, Rusland,.. Terrorisme en de media Het beeld van de journalist in de film Het beeld van de journalist bij het publiek

32 Master in de journalistiek
Wetenschappelijke vorming (21 studiepunten) Journalistieke theorie en methoden (6 stpt) Nieuws en nieuwseffecten (3 stpt) Journalistieke onderzoeksmethoden (3 stpt) Taal en ideologie in de media (6 stpt) Internationale en nieuwe media (6 stpt) Internationale journalistiek (3 stpt) Nieuwe media en mediaconvergentie (3 stpt) Journalistieke regelgeving en ethiek (3 stpt) Atelier Journalistiek Nederlandse taalbeheersing voor journalisten (3 stpt) Mediaopleiding A: kennismaking met print, radio, tv (3 stpt) Mediaopleiding B: verdieping: één kiezen uit: audiovisuele pers (6 stpt) schrijvende pers (6 stpt) Thematische journalistieke berichtgeving (3 stpt): 3 keuzes (telkens 1 stpt) uit gerecht, sport, cultuur, buitenland, politiek, life style, woordvoerderschap Stage (6 stpt) Meesterproef (18 studiepunten)

33 Master in de journalistiek
Doelstelling van deze opleiding: Na de opleiding ben je in staat tot kritische analyse en reflectie over media, nieuwsproducten, en journalistiek ken je de mogelijkheden en beperkingen van het journalistieke beroep: wat kan/kan niet? kan je aan de slag op een redactie als kwaliteitsvol journalist

34 Toekomstperspectieven
Journalist audiovisuele pers (radio, tv) Researcher actualiteitsprogramma Journalist/medewerker productiehuis Journalist krantenredactie, magazines, internet Redacteur bedrijfs- of vakblad Copywriter Persdienst Woordvoerder Onderzoek

35 Toekomstperspectieven
… en voorbereid op veranderingen …

36 Master in de Meertalige Communicatie

37 Master in de MC: modeltraject
+

38 Master in de MC: keuzevakken TT
E-communicatie Variatielinguïstiek Taalfilosofie Derde vreemde taal Engels, Frans, Duits Jeugdliteratuur in vertaling

39 Master in de MC: keuzevakken Econ. & Manag.
Marketing Inleiding HRM Management Sociaal recht Economische wereldgeschiedenis Mens en organisatie Economische sociologie

40 Master in de MC: contacten met het werkveld
Geen verplichte stage, maar wel …

41 Master in de MC: contacten met het werkveld
het meertalig communicatieforum Wanneer? 3 dagen in oktober en in november Wat? gastlezingen (met praktijkcases) bedrijfsbezoek improvisatie-oefeningen in de vreemde taal

42 Master in de MC: contacten met het werkveld
het meertalig communicatieforum Wie? Dirk Sas (hoofd interne communicatie KBC) interne communicatie + praktijkopdracht William Fenton (Managing Director) sponsoring + praktijkopdracht Lucas Tavernier (acteur en Managing Director) improvisatietechnieken Hermien Raedts (Key Account Manager Addemar) E-marketing

43 Master in de MC: masterproef
Enquêtes waardering advertenties vreemdetalenonderwijs Interviews meertaligheid op de werkvloer meertalige opvoeding Observaties taalontwikkeling meertalige kinderen (meertalige) communicatie op de werkvloer

44 Master in de MC: masterproef
Experimenten taalverwerving tekstmanipulaties in reclame Inhoudsanalyses websites reclamespots advertenties partijprogramma’s teksten van NGO’s

45 Master in de MC: masterproef
Doelgroepenonderzoek brochures websites

46 Master in de MC: masterproef & werkvloer

47 Master in de MC: toekomstperspectieven
Breed scala aan functies op academisch niveau waarin expertise vereist is op het gebied van taal en communicatie.

48 Master in de MC: toekomstperspectieven
analyseren en verbeteren taalgebruik reclamewereld overheid communicatie met (anderstalige) burgers voorlichting (bv. overheidscampagnes) uitgeverijen organisaties en bedrijven interne communicatie (bv. intranet, bedrijfsblad) externe communicatie (bv. medewerker PR)

49 Master in de MC: toekomstperspectieven
analyseren en verbeteren communicatieprocessen problemen rond beeldvorming oplossen trainen van medewerkers in: schriftelijke communicatie mondelinge communicatie

50 Master in de MC: nog vragen?
lokaal 228


Download ppt "INFOMOMENT MASTEROPLEIDINGEN"

Verwante presentaties


Ads door Google