De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFOMOMENT MASTEROPLEIDINGEN 2010 - 2011. MASTER VERTALENMASTER VERTALEN 27 april 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFOMOMENT MASTEROPLEIDINGEN 2010 - 2011. MASTER VERTALENMASTER VERTALEN 27 april 2010."— Transcript van de presentatie:

1 INFOMOMENT MASTEROPLEIDINGEN 2010 - 2011

2 MASTER VERTALENMASTER VERTALEN 27 april 2010

3 VERTALEN = DOEN •Praktijkgerichte opleiding aan de hand van “vertaalateliers” (18 credits) •Met technisch-ondersteunende vakken (vertaaltechnologie = 9 credits) •Met kritisch-ondersteunende vakken (vertaalwetenschap en tekstanalyse = 9 credits) •Masterproef (18 credits)

4 Persoonlijk accent •MA vertalen in 1 of 2 vreemde talen •Keuzemodule (6 credits)

5 Praktijkgericht •Ateliers (3 x 6 credits): –Vertaling van •Wetenschappelijke en technische teksten •Beschouwende en literaire teksten •Financiële en economische teksten •Juridische en administratieve teksten (Aanbod afhankelijk van de gekozen taal.)

6 Technisch-ondersteunende vakken •Vertaaltechnologie (6 credits) –met o.a. “virtueel vertaalbureau” •Lokalisatie en internationalisering (3 credits)

7 Kritisch-ondersteunende vakken •Tekst & Taal (3 credits) •Vertaalwetenschap (6 credits) –Problematiek van de vertaling (historisch) –Vertaaldossiers (thematisch)

8 Keuzevakken 2 x 3 credits te kiezen uit: •Interculturele communicatie •Jeugdliteratuur en vertaling •Ondertitelen •Taalfilosofie •Variatielinguïstiek •Methodologie van de bedrijfscommunicatie •enz…

9 Masterproef •Domeinen (niet exhaustief): –Vertaaltechnologie –Terminologie –Beschrijvende vertaalstudies –Vertaling van jeugdliteratuur –Receptiestudie van een buitenlands auteur in Nederlandse vertaling

10 Toekomstperspectieven •Vertaler –Zelfstandig vertaler –Vertaalbureau –Media –Uitgeverijen –Overheidsinstellingen, gerecht –Culturele centra •Bedrijfswereld –i.h.b. taal-, vertaal- en communicatieopdrachten •Onderwijs –volwassenenopleiding (CVO) –of secundair onderwijs (via lerarenopleiding of GPB)

11 Opleiding tot tolk Master en Postgraduaat

12 Master tolken

13 Doelstellingen: - theoretisch kader meegeven : tolkwetenschap en interculturele communicatie + participeren aan wetenschappelijk onderzoek (Masterproef) - sterk ontwikkelen van luister- en spreekvaardigheid - tolktechniek aanleren en opleiden tot gesprekstolk - voorbereiden op voortgezette opleiding (consecutief / simultaan) - schriftelijk vertalen van gespecialiseerde teksten

14 Programma Master tolk WETENSCHAPPELIJKE VORMING (27 STP) Theorie van het tolken en methodologie van het onderzoek (6 stpt) Interculturele communicatie (3stp) Masterproef tolken (18 stp) TAALBEHEERSING VREEMDE TAAL (3 STP) Taal en Tekst voor één vreemde taal (3 stpt) VERTAALATELIER (6 STP) Vertaling van fin./economische of van juridische teksten (6 stpt) TOLKTECHNIEK EN TOLKATELIER (24 STP) Notitietechnieken en spreektechnieken voor tolken (5 stpt) Consecutief tolken en gesprekstolken taal A en B (10 stpt) Vertalen van het blad en inleiding tot het simultaan tolken taal A en B (6 stpt) Portfolio tolken (3 stp)

15 Consecutief tolken met notitietechniek

16 Gesprekstolken en sociaal tolken Gesprekstolk zorgt ervoor dat twee mensen met elkaar kunnen communiceren Samenwerking met COC (overkoepelend orgaan voor sociaal tolken in Vlaanderen) Examen gesprekstolken  Certificaat Sociaal tolk > register waarmee je het beroep sociale tolk kunt uitoefenen

17 •Van het blad vertalen en inleiding tot simultaan tolken (= in cabine) •Portfolio = extra oefeningen en stages

18 Masterproef: vb. •Tolken voor het Belgische leger (case- studies Kosovo & Libanon) •Interactie tussen tolken in cabine •Geheugen en notitietechniek, een evenwichtsoefening •Tolken in het verleden (coloniale tijdperk) •Neutraliteit bij tolken •Omgaan met niet standaardtaal

19 Op de arbeidsmarkt met je diploma Master tolk •gesprekstolk voor het bedrijfsleven, de openbare sector •sociaal tolk (ziekenhuizen,asielaanvragen, politie, OCMW’s…) •vertaalwerk •communicatiegerichte functies (spreekvaardigheid centraal) •onderwijs

20 Postgraduaat conferentietolken: voor wie ? -Masterdiploma (alle disciplines) -Perfect Nederlands (standaardtaal) -Luister- en spreekvaardigheid (2 vreemde talen) op hoog niveau -Communicatieve vaardigheden -Synthesevermogen, geheugen, stressbestendigheid -Ruime belangstelling en algemene kennis -Slagen voor de toelatingsproef

21 Profiel Conferentietolken HUB •Praktische opleiding door ervaren beroepstolken •Tolken naar de moedertaal en sterke retour •Digitale tolklabo’s: meer oefenmogelijkheden vanop je eigen computer ! •Stages: observatiestages, werken in stomme cabine, actieve stages: Brussel als ideale locatie ! •Master classes met externe beroepstolken (Europa, Navo, vrije markt…)

22 Happy…

23 Master in de journalistiek Praktijklessen Stage Wetenschappelijke blik Taal, communicatie, media Meesterproef

24 Master in de journalistiek Nieuwseffecten: doeltreffende infoverstrekking Angstaanjagende beelden gebruiken of net niet? Preventietips?  Volgorde cruciaal voor herinnering van nieuws

25 Master in de journalistiek Onderzoeksmethoden Onderzoeksjournalistiek ‘Onderzoek toont aan..’ ‘Uit een studie is gebleken dat..’ ‘Cijfer van de dag’ ‘Vraag van de dag’

26 Master in de journalistiek Taal en ideologie in de media Terrorist of vrijheidsstrijder? Journalist of persmuskiet/paparazzo? Werkloze of werkzoekende? 65-plusser of gepensioneerde? Gehandicapte of mindervalide? Allochtone afkomst of vreemdeling?

27 Master in de journalistiek Internationale en nieuwe media Internationale journalistiek Comparatief perspectief Global journalism Public diplomacy Nieuwe media en mediaconvergentie Computer assisted reporting Verschuivingen journalistiek

28 Master in de journalistiek Juridisch luik: regelgeving en ethiek Recht op afbeelding Statuut van de journalist Persvrijheid vs recht op privacy Bronnengeheim, …

29 Master in de journalistiek Atelier

30 Master in de journalistiek Atelier Nederlandse taalbeheersing Iedereen een basis in print, radio, televisie, én internet Vervolgens kiezen tussen OF print (en online) OF audiovisueel (en videojournalistiek) Thematische berichtgeving: politiek, buitenland, sport, lifestyle, cultuur, gerecht - woordvoerderschap => door lesgevers uit de praktijk; zelf aan de slag Stage => verplicht vier weken op einde academiejaar

31 Master in de journalistiek Meesterproef Videojournalistiek: zorg of zegen? Citizen journalists: de drijfveren? Hiërarchie binnen de redactie Aandacht voor criminaliteit in kranten Berichtgeving over China, Rusland,.. Terrorisme en de media Het beeld van de journalist in de film Het beeld van de journalist bij het publiek …

32 Master in de journalistiek Wetenschappelijke vorming (21 studiepunten)  Journalistieke theorie en methoden (6 stpt)  Nieuws en nieuwseffecten (3 stpt)  Journalistieke onderzoeksmethoden (3 stpt)  Taal en ideologie in de media (6 stpt)  Internationale en nieuwe media (6 stpt)  Internationale journalistiek (3 stpt)  Nieuwe media en mediaconvergentie (3 stpt)  Journalistieke regelgeving en ethiek (3 stpt) Atelier Journalistiek (21 studiepunten)  Nederlandse taalbeheersing voor journalisten (3 stpt)  Mediaopleiding A: kennismaking met print, radio, tv (3 stpt)  Mediaopleiding B: verdieping: één kiezen uit:  audiovisuele pers (6 stpt)  schrijvende pers (6 stpt)  Thematische journalistieke berichtgeving (3 stpt): 3 keuzes (telkens 1 stpt) uit gerecht, sport, cultuur, buitenland, politiek, life style, woordvoerderschap  Stage (6 stpt) Meesterproef (18 studiepunten)

33 Master in de journalistiek Doelstelling van deze opleiding: Na de opleiding ben je  in staat tot kritische analyse en reflectie over media, nieuwsproducten, en journalistiek  ken je de mogelijkheden en beperkingen van het journalistieke beroep: wat kan/kan niet?  kan je aan de slag op een redactie als kwaliteitsvol journalist

34 Toekomstperspectieven  Journalist audiovisuele pers (radio, tv)  Researcher actualiteitsprogramma  Journalist/medewerker productiehuis  Journalist krantenredactie, magazines, internet  Redacteur bedrijfs- of vakblad  Copywriter  Persdienst  Woordvoerder  Onderzoek

35 Toekomstperspectieven  … en voorbereid op veranderingen …

36 Master in de Meertalige Communicatie 2010-2011

37 Master in de MC: modeltraject +

38 Master in de MC: keuzevakken TT  E-communicatie  Variatielinguïstiek  Taalfilosofie  Derde vreemde taal Engels, Frans, Duits  Jeugdliteratuur in vertaling

39 Master in de MC: keuzevakken Econ. & Manag.  Marketing  Inleiding HRM  Management  Sociaal recht  Economische wereldgeschiedenis  Mens en organisatie  Economische sociologie  …

40 Master in de MC: contacten met het werkveld Geen verplichte Geen verplichte stage, maar wel …

41 Master in de MC: contacten met het werkveld het meertalig communicatieforum  Wanneer?  3 dagen in oktober en in november  Wat?  gastlezingen (met praktijkcases)  bedrijfsbezoek  improvisatie-oefeningen in de vreemde taal

42 Master in de MC: contacten met het werkveld het meertalig communicatieforum  Wie?  Dirk Sas (hoofd interne communicatie KBC)  interne communicatie + praktijkopdracht  William Fenton (Managing Director)  sponsoring + praktijkopdracht  Lucas Tavernier (acteur en Managing Director)  improvisatietechnieken  Hermien Raedts (Key Account Manager Addemar)  E-marketing 

43 Master in de MC: masterproef  Enquêtes  waardering advertenties  vreemdetalenonderwijs  …  Interviews  meertaligheid op de werkvloer  meertalige opvoeding  …  Observaties  taalontwikkeling meertalige kinderen  (meertalige) communicatie op de werkvloer  …

44 Master in de MC: masterproef  Experimenten  taalverwerving  tekstmanipulaties in reclame  …  Inhoudsanalyses  websites  reclamespots  advertenties  partijprogramma’s  teksten van NGO’s  …

45 Master in de MC: masterproef  Doelgroepenonderzoek  brochures  websites  …

46 Master in de MC: masterproef & werkvloer masterproef werkvloer

47 Master in de MC: toekomstperspectieven Breed scala aan functies op academisch niveau waarin expertise vereist is op het gebied van taal en communicatie.

48 Master in de MC: toekomstperspectieven  analyseren en verbeteren taalgebruik  reclamewereld  overheid  communicatie met (anderstalige) burgers  voorlichting (bv. overheidscampagnes)  uitgeverijen  organisaties en bedrijven  interne communicatie (bv. intranet, bedrijfsblad)  externe communicatie (bv. medewerker PR)  …

49 Master in de MC: toekomstperspectieven  analyseren en verbeteren communicatieprocessen  problemen rond beeldvorming oplossen  trainen van medewerkers in:  schriftelijke communicatie  mondelinge communicatie

50 Master in de MC: nog vragen? mariet.raedts@hubrussel.be lokaal 228


Download ppt "INFOMOMENT MASTEROPLEIDINGEN 2010 - 2011. MASTER VERTALENMASTER VERTALEN 27 april 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google