De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Health & Safety Life Book AM ST 003 - 006 p. 1 v.01 - Nov. 03, 2011 Working at Height Technische vereisten De leuningen moeten voldoende bestand zijn (tegen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Health & Safety Life Book AM ST 003 - 006 p. 1 v.01 - Nov. 03, 2011 Working at Height Technische vereisten De leuningen moeten voldoende bestand zijn (tegen."— Transcript van de presentatie:

1 Health & Safety Life Book AM ST 003 - 006 p. 1 v.01 - Nov. 03, 2011 Working at Height Technische vereisten De leuningen moeten voldoende bestand zijn (tegen een gewicht van minstens 100 kg)  Bovenste reling niet minder dan 1,1 m  Midden reling geïnstalleerd op ongeveer het midden van de bovenste reling en de oppervlakte van het platform.  Stootplint ter bescherming van vallende voorwerpen. Het platform en loopbrug van de stelling moet horizontaal en breed genoeg zijn, vrij van opeenhoping van materiaal dat een val kan veroorzaken (als het gaat om houten onderdelen moeten deze in goede staat zijn en voldoende weerstand bieden – 4 cm is de minimum dikte). Het vastzetten en verankeren: frames en panelen moeten aan elkaar vastgemaakt worden door middel van professionele verbinding- en koppelstukken, pinnen en verbonden worden door horizontale, verticale en kruisgewijze steunen (gedefinieerd door de constructeur). Stabiliteit:  Steunpunten moeten geschikt zijn om beladen stellingen te dragen zonder te kunnen verschuiven of verzakken. Onstabiele voorwerpen of vloeren (zachte ondergrond, ijsvorming) mogen niet gebruikt worden om stellingen te dragen. Wanneer deze worden ondersteund door een plafond of een gang moeten bijkomende balken gebruikt worden om de constructie te versterken. Steunbalken moeten gebruikt worden zoals gespecificeerd door de constructeur van de stelling (vooral wanneer de hoogte groter is dan 4 keer de minimum basis 4:1) Toegang:  Er moet een veilige manier beschikbaar zijn om op en van een stelling te komen zoals vaste ladders of trappen (gebruik van de kruisende verbindingssteunen als klimmiddel is verboden) Verankering:  De stelling moet verankerd worden aan een resistente constructie of gebouw (minimum 3 verankerpunten, volgens de specificatie van de constructeur van de stelling). Vaste en mobiele stellingen pictures

2 Health & Safety Life Book AM ST 003 - 006 p. 2 v.01 - Nov. 03, 2011 Working at Height Vaste en mobiele stellingen Veiligheidsinstructies  Een risicoanalyse moet uitgevoerd worden alvorens de stelling te monteren: type van stelling, elektrisch gevaar, gevaar op vallen, gevaar op vallen van een voorwerp in de werkzone, weer (wind, sneeuw, ijs,…).  Stellingen moeten ontworpen worden door gekwalificeerde personen / firma’s en gemonteerd en beladen worden volgens de specificaties.  Stellingen worden enkel gemonteerd, verplaatst, afgebroken onder toezicht van gekwalificeerde personen: deze personen moeten de nodige opleidingen gekregen hebben.  Stellingen moeten goedgekeurd worden door een gekwalificeerde persoon (ofwel van de constructiefirma van de stelling ofwel door iemand van de AM site); Dit moet zichtbaar vermeld worden op de stelling.  Alleen aangestelde personen krijgen toelating om op een stelling te komen; deze mensen kregen de nodige training en werden geïnformeerd over de risico’s.  Stellingen moeten dagelijks visueel gecontroleerd worden door de gebruiker(s); zowel de naam van de gebruiker(s) als het resultaat van de inspectie plus de corrigerende acties moeten zichtbaar geafficheerd worden op de stelling.  Maximum gewicht: stellingen en hun onderdelen moeten geschikt zijn om hun eigen lading te dragen en 4 keer het toegelaten gewicht; deze informatie moet geafficheerd worden op de stelling.  In geval van een mobiele stelling of platform moeten de wielen geblokkeerd zijn en een aantal veranderingspunten gebruikt worden.  Het is verboden om stellingen te verplaatsen als er zich nog mensen op bevinden.  In geval van slecht weer moet het werk onmiddellijk worden stilgelegd (sterke wind, ijs, sneeuw,…)  Het is verboden om een stelling te veranderen zonder supervisie van een gekwalificeerde persoon  Het is verboden om op en van de stelling te komen zonder de aangeduide toegang te gebruiken (verboden om te klimmen op het frame of via de kruiselingse steunen).  Het is verboden om gekunstelde constructies te gebruiken om de vloer van de stelling te verhogen (bv. gebruik van een trapladder, een gereedschapskist, een leuning,…)  Het is verboden om een stelling te gebruiken om een gebouw of afvoerbuizen te ondersteunen.  Het is verboden om te proberen een stelling te verplaatsen wanneer dit niet gepland, voorzien is.

3 Health & Safety Life Book AM ST 003 - 006 p. 3 v.01 - Nov. 03, 2011 Working at Height Vereiste controlelijst Dit document kan gebruikt worden als hulpmiddel alvorens te starten met de werkzaamheden of tijdens het uivoeren van een Shop Floor Audit Is de stelling gemonteerd onder direct toezicht van een gekwalificeerde persoon? Is er een label voorzien dat de verbeteringen/ wijzigen aan de stelling visueel zichtbaar maakt voor de gebruikers? Is de basis stevig (niet geplaatst op een zachte ondergrond of bevroren ondergrond dat kan smelten, of rustend op blokken)? Werd de site waar de stelling moet geplaatst worden geëvalueerd op gevaren zoals ondergrond, sloten, bouwpuin, ondergrondse en bovengrondse electrische leidingen, gasbuizen, onbewaakte openingen of omstandigheden die gecreëerd werden door andere zaken? Zijn er leuningen en stootplinten geïnstalleerd aan alle open kanten? Heeft de stelling het juiste niveau? Heeft het een hoogte-basis ratio van minstens 4:1? Zijn alle onderdelen gecontroleerd op defecten zoals slechte lasnaden, corrosie en ontbrekende sloten, gebogen of gedeukte buizen? Is de stelling volledig van voor naar achter en van de ene kant naar de andere kant (volledig voorzien van planken zonder gevaarlijke openingen)? Is het hout vrij van barsten, spleten, verdikkingen of schade? Is de stelling geschikt om vier maal zijn toegelaten gewicht te dragen? Is er een veilige manier om op en van de stelling te komen zoals een ladder om het klimmen via de gekruiste steunen te vermijden)? Zijn alle beugels, beslag en klemmen beveiligd? Zijn alle onderdelen vastgeklemd of voldoende beveiligd? Bevindt de voorkant van de stelling zich binnen de 20-30 cm van het werk (als dit meer is moeten leuningen voorzien worden)? Bevindt de stelling zich op een voldoende veilige afstand van electrische installaties?

4 Health & Safety Life Book AM ST 003 - 006 p. 4 v.01 - Nov. 03, 2011 Working at Height Required checklist Dit document kan gebruikt worden als hulpmiddel alvorens te starten met de werkzaamheden of tijdens het uivoeren van een Shop Floor Audit Zijn er voldoende « X » steunen geplaatst op de stelling? Zijn de voorwaarden wat betreft slecht weer bepaald bv. Tijdens harde winden, regen, sneeuw of ijs, of slecht weer. Zijn alle planken degelijk bevestigd aan de constructie van de stelling om te vermijden dat deze weggeblazen worden wanneer het hard waait? Als personen zich onder de stelling kunnen begeven, is er dan een net voorzien tussen de plint en de reling of werd de zone onder de stelling als verboden zone gemarkeerd? Zijn er lijnen beschikbaar die bevestigd kunnen worden om materiaal veilig op de stelling te brengen? Wanneer personeel werk moet uitvoeren op een hangende stelling, zijn de levenslijnen stevig bevestigd aan een vaste constructie en niet aan de stelling? Als het een mobiele stelling betreft; werden de (zwenk)wielen vastgezet? Grootste risico’s: personen die vallen, onderdeel van de stelling dat valt, het vallen van gereedschappen en andere items, elektrocutie (electrische leidingen)


Download ppt "Health & Safety Life Book AM ST 003 - 006 p. 1 v.01 - Nov. 03, 2011 Working at Height Technische vereisten De leuningen moeten voldoende bestand zijn (tegen."

Verwante presentaties


Ads door Google