De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

21 april 2009Bestuursvergadering Stichting Penta1 Strategisch Financieel Plan 2009-2012  Balans 2008  De Gezonde Penta Balans  Balansontwikkeling 2009-2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "21 april 2009Bestuursvergadering Stichting Penta1 Strategisch Financieel Plan 2009-2012  Balans 2008  De Gezonde Penta Balans  Balansontwikkeling 2009-2012."— Transcript van de presentatie:

1 21 april 2009Bestuursvergadering Stichting Penta1 Strategisch Financieel Plan 2009-2012  Balans 2008  De Gezonde Penta Balans  Balansontwikkeling 2009-2012  Financiële ratio’s  Eigen vermogen

2 21 april 2009Bestuursvergadering Stichting Penta2 Balans 2008 Balans Stichting Penta 31.12.200631.12.200731.12.2008 (bedragen in €)actual ACTIVA materiele vaste activa2.972.6353.050.0953.084.535 financiele vaste activa363.411273.692255.041 vorderingen852.9801.007.6011.140.083 liquide middelen560.836222.1351.023.892 TOTAAL4.749.8624.553.5235.503.551 PASSIVA reserves2.815.1652.777.2302.411.077 mutaties eigen vermogen050.350-449.435 resultaat-37.935-416.503645.421 eigen vermogen2.777.2302.411.0772.607.063 egalisatieregeling81.255161.2090 voorzieningen105.558104.491576.512 langlopende schulden400.000 rekening courant000 kortlopende schulden1.385.8191.476.7461.919.977 TOTAAL4.749.8624.553.5235.503.552

3 21 april 2009Bestuursvergadering Stichting Penta3 De Gezonde Penta Balans  Weerstandsvermogen 3%-5%  Liquiditeitsratio 2,00  Solvabiliteit >40% (>50% inclusief voorzieningen)  Leidend: weerstandsvermogen  Capaciteit om financieel risico op te vangen  Verhouding Eigen vermogen en Materiële vaste activa  Groei Eigen vermogen door rentabiliteit 2% (van Rijksbijdrage)  Groei Materiële vaste activa 10% (2008-2012)

4 21 april 2009Bestuursvergadering Stichting Penta4 Balansontwikkeling 2009-2012  Exploitatieresultaat 2% van Rijksbijdrage  Rijksbijdrage: stijging 3,6% per leerling/jaar  Leerlingaantal: op basis van prognose Gemeente  Herinrichting Eigen vermogen: van flut naar nut  Voorzieningen: op basis van gepland verloop  Materiële vaste activa: op basis van planning investeringen  Financiële vaste activa: afbouwen naar 0 in 2009  Vorderingen en schulden: op niveau 2008, schulden licht dalend

5 21 april 2009Bestuursvergadering Stichting Penta5 Balansontwikkeling 2009-2012 Balans Stichting Penta 31.12.200631.12.200731.12.200831.12.200931.12.201031.12.201131.12.2012 (bedragen in €)actual forecast ACTIVA materiele vaste activa2.972.6353.050.0953.084.5353.227.4463.321.9503.305.2203.355.342 financiele vaste activa363.411273.692255.0410000 vorderingen852.9801.007.6011.140.083 liquide middelen560.836222.1351.023.8921.246.9911.149.5881.423.2961.514.155 TOTAAL4.749.8624.553.5235.503.5515.614.5205.611.6215.868.5996.009.581 PASSIVA reserves2.815.1652.777.2302.411.0772.607.0632.918.5273.152.7623.471.019 mutaties eigen vermogen050.350-449.4350-90.000-25.000 resultaat-37.935-416.503645.421311.464324.234343.258361.745 eigen vermogen2.777.2302.411.0772.607.0632.918.5273.152.7623.471.0193.807.764 egalisatieregeling81.255161.2090-25.000-50.000-75.000-100.000 voorzieningen105.558104.491576.512497.016376.081426.440337.984 langlopende schulden400.000 rekening courant0000000 kortlopende schulden1.385.8191.476.7461.919.9771.823.9781.732.7791.646.1401.563.833 TOTAAL4.749.8624.553.5235.503.5525.614.5215.611.6225.868.6006.009.582

6 21 april 2009Bestuursvergadering Stichting Penta6 Financiële Ratio’s Ratio's 2006200720082009201020112012 actual forecast Balanstotaal4.749.8624.553.5235.503.5525.614.5215.611.6225.868.6006.009.582 Rijksbijdrage OCW13.984.85514.245.32014.943.36815.573.20716.211.72117.162.89518.087.244 Weerstandsvermogen-0,82%-3,35%-3,20%-2,14%-1,35%0,53%1,95% Weerstand-114.150-477.809-477.472-333.919-219.18990.799352.422 Liquiditeitsratio1,020,831,131,311,321,561,70 Liquiditeit 560.836 222.135 1.023.892 1.246.992 1.149.588 1.423.296 1.514.156 Solvabiliteit 158,47%52,95%47,37%51,98%56,18%59,15%63,36% Solvabiliteit 262,40%58,78%57,85%60,39%61,99%65,13%67,32% Werkkapitaal 27.997 247.010- 243.998 563.096 556.891 917.239 1.090.405 Rentabiliteit-0,25%-2,80%4,06%1,95%1,94%1,95%

7 21 april 2009Bestuursvergadering Stichting Penta7 Eigen vermogen  Herinrichting Eigen vermogen met doelstelling:  Actief benutten van bestemmingsreserves: van flut naar nut  Transparantie voor schooldirectie  Stimuleren innovatie  Opbouwen weerstandsvermogen  Stappenplan:  Eliminatie Bestemmingsreserves Personeel en Onderwijs  Overboeken saldo naar Algemene reserve  Creatie Bestemmingsreserve Toekomstige Personele Lasten (voorbereiding op Bapo)  Creatie Bestemmingsreserve Penta op z’n Kop:  Jaarlijks 5 projecten van € 5000,00 met innovatief karakter  Jury bestaande uit o.a. bestuurslid  Voorwaarde voor creatie: exploitatieresultaat 2% van Rijksbijdrage  Creatie Bestemmingsreserve per school:  Beginsaldo € 5000,00 vrij te besteden  Aanvulling door schoolresultaat >2% van Rijksbijdrage  Bij schoolresultaat <2%: daling bestemmingsreserve of dwingende begroting voor opvolgend jaar bij onvoldoende saldo


Download ppt "21 april 2009Bestuursvergadering Stichting Penta1 Strategisch Financieel Plan 2009-2012  Balans 2008  De Gezonde Penta Balans  Balansontwikkeling 2009-2012."

Verwante presentaties


Ads door Google