De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategisch Financieel Plan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategisch Financieel Plan"— Transcript van de presentatie:

1 Strategisch Financieel Plan 2009-2012
Balans 2008 De Gezonde Penta Balans Balansontwikkeling Financiële ratio’s Eigen vermogen 21 april 2009 Bestuursvergadering Stichting Penta

2 Bestuursvergadering Stichting Penta
Balans 2008 Balans Stichting Penta (bedragen in €) actual ACTIVA materiele vaste activa financiele vaste activa vorderingen liquide middelen TOTAAL PASSIVA reserves mutaties eigen vermogen 50.350 resultaat eigen vermogen egalisatieregeling 81.255 voorzieningen langlopende schulden rekening courant kortlopende schulden 21 april 2009 Bestuursvergadering Stichting Penta

3 De Gezonde Penta Balans
Weerstandsvermogen 3%-5% Liquiditeitsratio 2,00 Solvabiliteit >40% (>50% inclusief voorzieningen) Leidend: weerstandsvermogen Capaciteit om financieel risico op te vangen Verhouding Eigen vermogen en Materiële vaste activa Groei Eigen vermogen door rentabiliteit 2% (van Rijksbijdrage) Groei Materiële vaste activa 10% ( ) 21 april 2009 Bestuursvergadering Stichting Penta

4 Bestuursvergadering Stichting Penta
Balansontwikkeling Exploitatieresultaat 2% van Rijksbijdrage Rijksbijdrage: stijging 3,6% per leerling/jaar Leerlingaantal: op basis van prognose Gemeente Herinrichting Eigen vermogen: van flut naar nut Voorzieningen: op basis van gepland verloop Materiële vaste activa: op basis van planning investeringen Financiële vaste activa: afbouwen naar 0 in 2009 Vorderingen en schulden: op niveau 2008, schulden licht dalend 21 april 2009 Bestuursvergadering Stichting Penta

5 Bestuursvergadering Stichting Penta
Balansontwikkeling Balans Stichting Penta (bedragen in €) actual forecast ACTIVA materiele vaste activa financiele vaste activa vorderingen liquide middelen TOTAAL PASSIVA reserves mutaties eigen vermogen 50.350 resultaat eigen vermogen egalisatieregeling 81.255 voorzieningen langlopende schulden rekening courant kortlopende schulden 21 april 2009 Bestuursvergadering Stichting Penta

6 Bestuursvergadering Stichting Penta
Financiële Ratio’s Ratio's 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 actual forecast Balanstotaal Rijksbijdrage OCW Weerstandsvermogen -0,82% -3,35% -3,20% -2,14% -1,35% 0,53% 1,95% Weerstand 90.799 Liquiditeitsratio 1,02 0,83 1,13 1,31 1,32 1,56 1,70 Liquiditeit Solvabiliteit 1 58,47% 52,95% 47,37% 51,98% 56,18% 59,15% 63,36% Solvabiliteit 2 62,40% 58,78% 57,85% 60,39% 61,99% 65,13% 67,32% Werkkapitaal 27.997 Rentabiliteit -0,25% -2,80% 4,06% 1,94% 21 april 2009 Bestuursvergadering Stichting Penta

7 Bestuursvergadering Stichting Penta
Eigen vermogen Herinrichting Eigen vermogen met doelstelling: Actief benutten van bestemmingsreserves: van flut naar nut Transparantie voor schooldirectie Stimuleren innovatie Opbouwen weerstandsvermogen Stappenplan: Eliminatie Bestemmingsreserves Personeel en Onderwijs Overboeken saldo naar Algemene reserve Creatie Bestemmingsreserve Toekomstige Personele Lasten (voorbereiding op Bapo) Creatie Bestemmingsreserve Penta op z’n Kop: Jaarlijks 5 projecten van € 5000,00 met innovatief karakter Jury bestaande uit o.a. bestuurslid Voorwaarde voor creatie: exploitatieresultaat 2% van Rijksbijdrage Creatie Bestemmingsreserve per school: Beginsaldo € 5000,00 vrij te besteden Aanvulling door schoolresultaat >2% van Rijksbijdrage Bij schoolresultaat <2%: daling bestemmingsreserve of dwingende begroting voor opvolgend jaar bij onvoldoende saldo 21 april 2009 Bestuursvergadering Stichting Penta


Download ppt "Strategisch Financieel Plan"

Verwante presentaties


Ads door Google