De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

21 april 2009Bestuursvergadering Stichting Penta1 Strategisch Financieel Plan 2009-2012  Balans 2008  De Gezonde Penta Balans  Balansontwikkeling 2009-2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "21 april 2009Bestuursvergadering Stichting Penta1 Strategisch Financieel Plan 2009-2012  Balans 2008  De Gezonde Penta Balans  Balansontwikkeling 2009-2012."— Transcript van de presentatie:

1 21 april 2009Bestuursvergadering Stichting Penta1 Strategisch Financieel Plan  Balans 2008  De Gezonde Penta Balans  Balansontwikkeling  Financiële ratio’s  Eigen vermogen

2 21 april 2009Bestuursvergadering Stichting Penta2 Balans 2008 Balans Stichting Penta (bedragen in €)actual ACTIVA materiele vaste activa financiele vaste activa vorderingen liquide middelen TOTAAL PASSIVA reserves mutaties eigen vermogen resultaat eigen vermogen egalisatieregeling voorzieningen langlopende schulden rekening courant000 kortlopende schulden TOTAAL

3 21 april 2009Bestuursvergadering Stichting Penta3 De Gezonde Penta Balans  Weerstandsvermogen 3%-5%  Liquiditeitsratio 2,00  Solvabiliteit >40% (>50% inclusief voorzieningen)  Leidend: weerstandsvermogen  Capaciteit om financieel risico op te vangen  Verhouding Eigen vermogen en Materiële vaste activa  Groei Eigen vermogen door rentabiliteit 2% (van Rijksbijdrage)  Groei Materiële vaste activa 10% ( )

4 21 april 2009Bestuursvergadering Stichting Penta4 Balansontwikkeling  Exploitatieresultaat 2% van Rijksbijdrage  Rijksbijdrage: stijging 3,6% per leerling/jaar  Leerlingaantal: op basis van prognose Gemeente  Herinrichting Eigen vermogen: van flut naar nut  Voorzieningen: op basis van gepland verloop  Materiële vaste activa: op basis van planning investeringen  Financiële vaste activa: afbouwen naar 0 in 2009  Vorderingen en schulden: op niveau 2008, schulden licht dalend

5 21 april 2009Bestuursvergadering Stichting Penta5 Balansontwikkeling Balans Stichting Penta (bedragen in €)actual forecast ACTIVA materiele vaste activa financiele vaste activa vorderingen liquide middelen TOTAAL PASSIVA reserves mutaties eigen vermogen resultaat eigen vermogen egalisatieregeling voorzieningen langlopende schulden rekening courant kortlopende schulden TOTAAL

6 21 april 2009Bestuursvergadering Stichting Penta6 Financiële Ratio’s Ratio's actual forecast Balanstotaal Rijksbijdrage OCW Weerstandsvermogen-0,82%-3,35%-3,20%-2,14%-1,35%0,53%1,95% Weerstand Liquiditeitsratio1,020,831,131,311,321,561,70 Liquiditeit Solvabiliteit 158,47%52,95%47,37%51,98%56,18%59,15%63,36% Solvabiliteit 262,40%58,78%57,85%60,39%61,99%65,13%67,32% Werkkapitaal Rentabiliteit-0,25%-2,80%4,06%1,95%1,94%1,95%

7 21 april 2009Bestuursvergadering Stichting Penta7 Eigen vermogen  Herinrichting Eigen vermogen met doelstelling:  Actief benutten van bestemmingsreserves: van flut naar nut  Transparantie voor schooldirectie  Stimuleren innovatie  Opbouwen weerstandsvermogen  Stappenplan:  Eliminatie Bestemmingsreserves Personeel en Onderwijs  Overboeken saldo naar Algemene reserve  Creatie Bestemmingsreserve Toekomstige Personele Lasten (voorbereiding op Bapo)  Creatie Bestemmingsreserve Penta op z’n Kop:  Jaarlijks 5 projecten van € 5000,00 met innovatief karakter  Jury bestaande uit o.a. bestuurslid  Voorwaarde voor creatie: exploitatieresultaat 2% van Rijksbijdrage  Creatie Bestemmingsreserve per school:  Beginsaldo € 5000,00 vrij te besteden  Aanvulling door schoolresultaat >2% van Rijksbijdrage  Bij schoolresultaat <2%: daling bestemmingsreserve of dwingende begroting voor opvolgend jaar bij onvoldoende saldo


Download ppt "21 april 2009Bestuursvergadering Stichting Penta1 Strategisch Financieel Plan 2009-2012  Balans 2008  De Gezonde Penta Balans  Balansontwikkeling 2009-2012."

Verwante presentaties


Ads door Google