De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WEDSTRIJD ZAKEN ALGEMEEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "WEDSTRIJD ZAKEN ALGEMEEN"— Transcript van de presentatie:

1

2 WEDSTRIJD ZAKEN ALGEMEEN

3 1. WEDSTRIJDPROGRAMMA De jeugd van vv Philippine speelt op zaterdag in het district Zuid 1. Het voetbalseizoen loopt van augustus tot mei. Van kerstmis tot medio januari is er een winterstop. Dagelijks wordt het wedstrijdprogramma op de website gepubliceerd. Dit programma is rechtstreeks afkomstig uit de KNVB site/ voetbal.nl. De KNVB kan ten allen tijde het programma aanpassen,houdt dit extra in de gaten. Dit programma is dus heel actueel. Eventuele oefenwedstrijden dien je zelf te regelen,en bij een thuis wedstrijd dient dan de wedstrijdsecretaris(resse) ingelicht te worden. Wijzigingen in het wedstrijdprogramma op het laatste moment worden via de teampagina en/of de leider/trainer bekend gemaakt. Zij zorgen er op hun beurt voor dat de spelers worden geïnformeerd. Bij thuiswedstrijden vind je het veld en de kleedkamer die je moet gebruiken op het bord aan de kleedkamers. De kleedkamer is een halfuur voor en na de wedstrijd voor het team gereserveerd.

4 2. VERZAMELEN Zowel bij thuis- als uitwedstrijden wordt altijd op sportpark ‘t Bermpje in Philippine verzameld. Redenen: Elke speler is verzekerd volgens de KNVB-normen. De reis moet gaan naar en van het sportpark en wordt gemaakt ten behoeve van een wedstrijd/training. De reis moet volgens de kortste route vanaf het sportpak en in colonne worden gemaakt. Bij de vv Philippine is actuele informatie voorhanden (afgelasting/tijdswijziging, e.d.). Verzamelen en terugkeren bij vv Philippine is niet alleen noodzakelijk vanwege de KNVB- verzekering, maar versterkt ook de clubband. Zowel voor als na de reis zijn de spelers bij de vereniging. Als er elders wordt teruggekomen, gaan de spelers vaak direct naar huis, zonder bij vv Philippine te komen.

5 3. OP TIJD KOMEN De leider/trainer bepaalt zowel voor thuis- als uitwedstrijden de verzameltijd. Houdt rekening met bruggen en mogelijke omleidingen. Geef dit op tijd door de week door,een mailtje naar de ouders werkt het beste,de kinderen vergeten vaak de juiste tijden. Men dient op de verzameltijd aanwezig te zijn. Indien een speler te laat is, zonder geldige reden, kan een hij/zij door de leider of coach worden bestraft (bijvoorbeeld een extra wisselbeurt). Mocht hij/zij meerdere keren te laat of niet komen, dan dient de leider/trainer dit door te geven aan het betreffende afdelingsbestuur. Gaat een wedstrijd niet door, dan krijg je dit te horen volgens de gemaakte afspraken in het team.

6 4. GEEN VOETBALTASSEN IN DE KANTINE
Houdt de kantine schoon en plaats de tassen voor en na de wedstrijd (en training) in de daarvoor bestemde rekken. Zet ze dus ook niet voor de ingang van de kantine! Uiteraard is het verboden om met voetbalschoenen in de kantine te komen! 5. VERVOER Het voetballen in competitieverband brengt met zich mee dat er ook wedstrijden in andere plaatsen gespeeld moeten worden. Vaak zijn dit plaatsen in de omgeving van Philippine,maar het komt voor dat er grotere afstanden afgelegd moeten worden. De leider/trainer van het team regelt het vervoer bij uitwedstrijden of toernooien. Het bestuur adviseert de begeleiding een rijschema te maken, waarin vermeld is wie (welke ouders) op welke wedstrijddag voor vervoer moeten zorgen. Eventueel kan worden opgenomen dat de speler/ouders zelf voor vervanging moeten zorgen in geval van verhindering.

7 6. HET TENUE 6.1. Kleding spelers
Bij vv Philippine staan we op het standpunt dat spelers en begeleiding, tijdens wedstrijden, correct gekleed gaan. Zij zijn het visitekaartje van de club. Dat houdt in dat je de voorgeschreven kleding van vv Philippine draagt. Als er gesponsorde kleding is draag je de sponsorkleding. Sponsorkleding mag alleen op de wedstrijddagen gedragen worden. Indien spelers en/of leiders kleding of andere spullen van de club in bruikleen krijgen, dient hier zorgvuldig mee te worden omgegaan. Bij verlies of beschadiging kunnen kosten in rekening gebracht worden. Sponsorkleding blijft eigendom van de vereniging. Bij het betreden van het veld dienen de spelers hun trainingsjas te dragen.

8 6.2. Voetbalschoenen en scheenbeschermers
Voetbalschoenen dienen voorzien te zijn van veel en vaste noppen. Voor de wedstrijd zijn de voetbalschoenen (incl. de veters) schoon en verkeren in goede staat. Jaarlijks komen meer dan voetballers op de spoedeisende hulp. Elk jaar breken ruim voetballers in Nederland hun onderbeen tijdens een wedstrijd of training. In de meeste gevallen gaat het om een scheenbeenbreuk. Veldvoetbal is met dit aantal de grootste veroorzaker van sportblessures. In het gehele amateurvoetbal (dus ook bij alle jeugd) is het dragen van scheenbeschermers door de KNVB verplicht gesteld. Spelers die geen scheenbeschermers dragen, mogen niet aan de wedstrijd deelnemen! De begeleiding ziet er op toe dat het tenue in orde is.

9 6.3. Reserveshirts In het amateurvoetbal moet de thuisspelende vereniging voor tenues met een andere kleur zorgen ingeval de kleuren te veel overeenkomen met die van de bezoekende vereniging, zulks ter beoordeling van de scheidsrechter (uitzondering zijn de eerste elftallen in het mannen- en vrouwenvoetbal, waar de uitspelende ploeg voor afwijkende shirts moet zorgen). Bij vv Philippine zijn shirts in een gele kleur en maten aanwezig. De leider van het team kan in het materialen hok naast de kantine deze shirts voor de duur van de wedstrijd lenen. De leider/trainer is er verantwoordelijk voor dat alle shirts na afloop weer schoon terug worden ingeleverd. Ook hier geldt dat er zorgvuldig mee dient te worden omgegaan. Bij verlies of beschadiging kunnen kosten in rekening gebracht worden.

10 7. WEDSTRIJD STAKEN Er zijn omstandigheden dat de wedstrijd wordt gestaakt. Dit kan alleen gebeuren door de scheidsrechter. De redenen voor staking kunnen de weersomstandigheden (naderend onweer), het gedrag van spelers of toeschouwers of een ernstige blessure zijn. Tijdens een wedstrijd is de scheidsrechter de enige die een wedstrijd kan staken. Hij is verplicht de wedstrijd te staken als bij onweer tussen flits en donder minder dan tien seconden is. Neem bij onweer het zekere voor het onzekere. Ga zo snel mogelijk naar binnen. Een wedstrijd kan ook gestaakt worden door wanordelijkheden. Ga niet in discussie. Als een wedstrijd uit de hand loopt. Mocht je je storen aan onsportief gedrag van spelers, partijdigheid van de scheidsrechter of het niet eens zijn met beslissingen, dan geldt: tijdens de wedstrijd gewoon accepteren, niet discussiëren en geen ruzie maken, eventueel op het wedstrijdformulier schrijven 'onder protest, brief volgt' en samen met de wedstrijdsecretaris schriftelijk protesteren bij de tegenstander en de KNVB.

11 8. SPELERS LENEN VAN ANDERE TEAMS
Incidenteel kan het voorkomen dat er spelers moeten worden geleend uit een ander team. Het lenen van een speler gaat altijd via de leider of trainer van dat betreffende team,echter na overleg met de technisch coördinator of iemand van het jeugdbestuur. In het kader van de ontwikkeling van het individu is het goed dat hij/zij af en toe in een ander (hoger) team meespeelt. De "vragende" leider/trainer kan zijn voorkeur voor een bepaalde speler uitspreken, maar de teambegeleiding van het andere team bepaalt wie er meegaat en wie niet. Uitgangspunt is dat er in principe spelers worden geleend uit een lager team. Het uitlenen van een speler aan een ander team heeft wat het bestuur betreft een redelijk verplichtend karakter.

12 9. SCHEIDSRECHTERS De wedstrijdsecretaris stelt alles in het werk om voor alle duels scheidsrechters aan te stellen. Het kan gebeuren dat er voor jouw wedstrijd geen arbiter is. Hopelijk is er iemand aanwezig die de ontmoeting wil fluiten. Eventueel verzoeken wij de leider/trainer om het duel te leiden. Bij het wedstrijdsecretariaat zijn fluitjes te leen. Let op! Onze scheidsrechters zijn meestal vrijwilligers. Zij fluiten voor hun, maar vooral ook voor jouw plezier. Zoals je zelf ook wel eens doet, maken ook scheidsrechters fouten. Reageer daar niet vervelend op en toon respect voor hen en hun inzet voor jullie.

13 10. KLEEDKAMERS Zowel bij vv Philippine als bij de door ons bezochte verenigingen worden de kleedruimtes schoongemaakt door vrijwilligers. Wij helpen de vereniging en de vrijwilligers een handje door netjes met de kleedlokalen om te gaan. Na elke training en na elke wedstrijd wordt de kleedruimte dus keurig achtergelaten. Voetbalschoenen worden niet in de kleedkamer maar thuis gereinigd! Bij thuiswedstrijden wordt na afloop van de wedstrijd niet alleen het eigen kleedlokaal schoongemaakt, maar ook de kleedruimte van de tegenstander. Tijdens het omkleden/douchen wordt er door de leider/trainer toezicht te zijn op de spelers in de kleedkamer.

14 Bij jeugdwedstrijden zijn de kleedkamers niet af te sluiten
Bij jeugdwedstrijden zijn de kleedkamers niet af te sluiten. Het komt wel eens voor dat we geconfronteerd worden met het feit dat er diefstallen uit de kleedlokalen plaatsvinden. Er wordt dan ook dringend aangeraden om niets achter te laten in de kleedruimte. Neem de spullen mee naar het veld! Er wordt niet gerookt,en er mag geen alcohol in de kleedkamers aanwezig zijn. VV Philippine is niet verantwoordelijk voor schade en het zoekraken van spullen..

15 11. INVALLERSBEPALINGEN Elke speler heeft het recht op evenveel speelminuten. Indien een speler met een blessure uitvalt,en daarna weer aangeeft dat het gaat heeft hij het recht om er weer terug in te komen. Trek bij koud weer de reservespelers een trainingsjas aan. Laat de spelers niet alleen langs de kant staan,maar laat hun zien wat andere spelers doen,zodat ze ook dan nog wat leren. Het hoeft niet altijd fout te zijn,je kan ook zeggen wat de anderen goed doen. De leider/trainer maakt vóór de wedstrijd afspraken met de scheidsrechter over hoe het wisselen in zijn werk gaat.

16 12. GEDRAAG JE NETJES Helaas komen op en rondom het voetbalveld soms zaken voor, die men absoluut niet zou wensen: onsportief en gemeen spel, kritiek op en agressie tegen scheidsrechters, onderlinge fysieke of verbale agressie tussen spelers, toeschouwers en zelfs teambegeleiders. Het moge duidelijk zijn dat onsportief en agressief gedrag van spelers, begeleiders of toeschouwers voor ons op geen enkele manier acceptabel is. Wie zich niet kan beheersen kan geen voetballer, trainer, leider of supporter zijn bij vv Philippine. Ouders dienen hun kinderen het goede voorbeeld te geven. Voor ouders geldt dus nog meer: gedraag je correct, anders pas je niet bij vv Philippine.

17 13. WASSEN WEDSTRIJDKLEDING
Iedere speler dient zijn tenue en voetbalschoenen keurig te verzorgen. De begeleiding ziet hierop toe. De leiders/trainers van alle junioren- en pupillenteams regelen het wassen van de kleding. Meestal wast iedereen zelf z'n voetbalkleding, maar het kan ook bijvoorbeeld door middel van een roulatiesysteem bij ouders, en ook is het mogelijk dat een vaste ouder/verzorger de kleding wast. Wanneer de kleding door een ouder wordt gewassen, dan wordt de vuile was in de kleedkamer netjes op een stapel gelegd: shirtjes bij shirtjes (binnenste buiten). Kleding met opdruk van een sponsor wordt altijd binnenste buiten gewassen. Zo blijft de bedrukking voor het gehele team het best en lopen alle spelers er met gelijke kleding bij.


Download ppt "WEDSTRIJD ZAKEN ALGEMEEN"

Verwante presentaties


Ads door Google