De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Curacao-Nederlands; huidige taalsituatie op Curacao, het Papiaments en Kennmerken van het Curacao-Nederlands.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Curacao-Nederlands; huidige taalsituatie op Curacao, het Papiaments en Kennmerken van het Curacao-Nederlands."— Transcript van de presentatie:

1 Curacao-Nederlands; huidige taalsituatie op Curacao, het Papiaments en Kennmerken van het Curacao-Nederlands

2 Waar ligt Curacao eigentlijk? Algemene informatie over Curacao

3 Waar ligt Curacao eigentlijk? Algemene informatie over Curacao

4 Hoe ziet het op Curacao eruit? Algemene informatie over Curacao

5 Huidige taalsituatie op Curacao 106.054 10.50 3 moedertaal Papiaments moedertaal Nederlands diglossie situatie Taal van de overheid is Nederlands, (hoger) onderwijs is ook in het Nederlands

6 Huidige taalsituatie op Curacao factoren de overheid het onderwijsde kerk de krachten die de economie beheersen de publieke opinie de media

7 Huidige taalsituatie op Curacao Overheid: de taal van de overheid is nog steeds het Nederlands Kerk:

8 Huidige taalsituatie op Curacao Het onderwijs: -in 1986 werd het Papiaments als vak in het gehele lager onderwijs ingevoerd -er bestaat geen leermethode Papiaments (geen boeken met stel- en stijloefeningen) -intussen wordt het Papiaments in de meeste kleuter- en basisscholen als introductietaal gebruikt. Sommige vinden dat dit niet de juiste methode is om het Papiaments als introductietaal in te voeren en evenmin om de leerlingen voor te bereiden voor de andere introductietaal (het Nederlands), die hen te wachten staat in het voortgezet onderwijs.

9 Huidige taalsituatie op Curacao Publieke opinie: De mensen zijn trots op het Papiaments en het Nederlands zoals het op Curacao gesproken wordt, het Curacao- Nederlands. Media -Er zijn er veel meer kranten op het Papiaments als op Nederlands, -- - Papiaments is ook op vele internetsites te vinden, internet woordenboek - - Je hebt literatuur -muziek Izaline Calister : sono di tur muhé

10 Curacao-Nederlands De uitspraak van de g, de ch, de v en de z als Papiamentstaligen Nederlands spreken, kan afwijken van het Standaardnederlands De ui wordt als ei gesproken Lange klinkers zoals in maan, dood worden korter gesrpoken Korte klinkers zoals in kan en kar worden langer gesproken

11 Curacao-Nederlands Bijzondere woorden (leenwoorden uit het Papiaments) a) de for a en de fauna (dividiviboom, kwikiboom) b) het landschap(cunucu = platteland, akkerland) c) Het sociale gebeuren(shon = mijnheer, mevrouw) d) de mensen(paai, maai voor pa en ma) e) plaatsaanduidingen f) eten en drinken g) feestelijke gebeurtenis h) muziekinstrumenten i) bijgeloof Ontbijt: krentenbol – ei – limonade pan dushi – webu - limonada

12 Curacao-Nederlands Grammaticale bijzonderheden (zo men die als zodanig mag aanduiden) B.v. Foutief gebruik van het lidwoord: “Ze spelen in de zand...” Foutief voorzetselgebruik: dromen met in plaats van dromen van

13 Marokkaans - achtergrondinformatie van het Marokkaans -gesproken talen -taal in media Turks -achtergrondinformatie van het Turks Turks in Europa Turks en Marokkaans

14 Status van de Turkse taalgroep -inwonertaal -media -onderwijs -taalsituatie thuis

15 Turks en Marokkaans Marokkaans-Nederlands -uitspraak -taalverandering -weglatingen Turks-Nederlands -uitspraak -invloed -weglatingen van bepaalde lidwoorden

16 - in de woordenschat valt op dat veel onmiskenbaar Nederlandse woorden een eigen betekenis bezitten die Nederlanders soms niet zullen kennen -stroop is zoete limonade -een onderneming is een plantage -een jongen is een bediende -een landschoentje een in Nederland wonende bruid een boei is een gevangenis enzovoort Woordenschat Indish-Nederlands - Woordenschat

17 De meeste woorden waren woorden om onbekende oosterse zaken te benoemen: -een pisang is een banaan -een ketimoen een kleine komkommer -een katjong is een panda - een sobat is een vriend en een pajong is een paraplu al deze woorden kunnen van woordklasse veranderen Indish-Nederlands - Woordenschat

18 - vele naamwoorden worden werkwoorden: sobat – soebatten toetoep (deksel) – toetoepen (afsluiten) tjat (verf) – tjatten (verven) - zelfstandige naamwoorden worde bijna altijd met het lidwoord de gecombineerd - het woordgebruik is vaak formeel, netjes, zoals zo vaak als een tweede taal op school wordt geleerd Indish-Nederlands - Woordenschat

19 Klanken -veen en fee vallen samen in fee -de z wordt als een s uitgesproken -de g als ch of h wahten in plaats van wachten -lange en korte klinkers zoals in maan naast man, worden niet zo duidelijk onderscheiden -aan het woordeinde bestaat de neiging een slot – t weg te laten, vooral na een n: -mon voor mond en maan voor maand in het Indisch – Nederlands komen verzwakte voornaamwoorden zoals: me naast mij, ze naast zij of je naast jij nauwelijks voor Indish-Nederlands - Klanken

20 Grammatica -op het gebied van e grammatica wijkt het Indisch – Nederlands niet sterk af van het Standaardnederlands -het is ook een variëteit van het Nederlands -het – woorden worden de – woorden: de varken, de huis, de kantoor -het lidwoord een: een mooi huis wordt een mooie huis Indish-Nederlands - Grammatica

21 de verleden tijd wordt vervangen door de voltooid tegenwoordige tijd en zelfs door de tegenwoordige tijd: gisteren hebben wij die jongen nog gezien toen wij naar school gaan of gisteren zien wij die jongen nog toen wij naar schoolin plaats van gisteren zagen wij die jongen nog toen wij naar schoolgingen of gisteren hebben wij die jongen nog gezien toen wij naar school gingen het voornaamwoord het wordt vaak weggelaten:trek jou niet aan hetzelfde geldt voor het woordje er: een jongen loopt op straat, wat wil je aan doen ll je aan doen Indish-Nederlands - Grammatica

22 fonetische kenmerken - stemloze articulatie van de v en de z - verwisseling van g en h → geel hoed - uitspraak van de w gelijk in het Engels: zwart → soewart - uitspraak van de diftongen ui en ij/ei: huis → heus ijs → ès Indish-Nederlands

23 grammaticale kenmerken - de adaptie van Indonesische woorden aan het Nederlands vormsystem, bijv. Mandiën → baden - vele dergelijke van het Malais ontleende woorden zijn in het Nederlands normaal geworden, bijv.: bakkeleien (Duits: sich raufen) - het gebruik van de jij en jouw - verkeerde verbuiging van de adjektiva: een grote huis Indish-Nederlands

24 syntactische kenmerken - verkeerde gebruik van de werkwoordstijden: gisteren was er bezoek geweest - het deelwoord ‚geworden’ - fouten bij inversie: maar hoe hij ook riep, kwam poes niet - het moeilijk woord ‚er’ - weglating van het pronomen ‚het’ - voorkomen van uitroepen en stopwoorden Indish-Nederlands

25 lexikologische kenmerken - Nederlandse woorden die een betekeniswijziging hebben ondergaan, bijv.: stroop→limonade, zich lekker maken → het zich gemakkelijk maken - woorden van oosterse herkomst om begrippen uit te drukken die in het Nederlands onbekend zijn, bijv. voor planten, dieren, eetcultuur, … Indish-Nederlands

26 - de soevereiniteitsoverdracht: keuze → Indonesiër of Nederlander - vernederlandsing - Indische Nederlander onderscheiden zich niet in hun taal van beschaafde Nederlanders - Vermenging van woorden ook mogelijk - Indische taal vooral in bepaalde situaties - minderwaardigheidsgevoel Indish-Nederlands

27 Literatuur : Guus Extra en Jan Jaap de Ruiter, “Babylon aan de Noordzee”, Nieuwe talen in Nederland, 2001 Amsterdam M.C. Van den Toorn: De taal van de Indische Nederlanders. In: De nieuwe taalgids. Onder redactie van Prof.Dr.C.B. Van Haeringen en Prof.Dr.W.A.P.Smit, Vijftigste Jaargang. Groningen 1957 Redactie: Nicoline van der Sijs, Wereld Nederlands, Oude en jonge varieteiten van het Nederlands. Redactie: Kees Groeneboer, Koloniale taalpolitiek in Oost en West, Nederlands-Indie, Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba


Download ppt "Curacao-Nederlands; huidige taalsituatie op Curacao, het Papiaments en Kennmerken van het Curacao-Nederlands."

Verwante presentaties


Ads door Google