De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klimaat(verandering) en toerisme

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klimaat(verandering) en toerisme"— Transcript van de presentatie:

1 Klimaat(verandering) en toerisme
03/04/2017 Klimaat(verandering) en toerisme Bas Amelung

2 Overzicht Relaties tussen klimaat(verandering) en toerisme
03/04/2017 Relaties tussen klimaat(verandering) en toerisme Aantrekkelijkheid van het Europese/Vlaamse klimaat voor toerisme Economische effecten van klimaatverandering voor toerisme in Europa Een denkraam voor toerisme en adaptatie

3 Toerisme in een tijdperk van klimaatverandering*
03/04/2017 Impacts en adaptatie in toeristische bestemmingen Bergachtige gebieden Kustgebieden en eilanden Natuurlijk en cultureel erfgoed Implicaties voor de toeristische vraag Ruimtelijke en seizoensverschuivingen Emissies vanuit het toerisme Maatregelen om de uitstoot te beperken The relevance of climate change to tourism is not in some distant future, as the impacts are already affecting decision-making of tourism operators, investors and tourists alike Our report summarizes the state of knowledge in four main areas that represent the new realities of tourism in an era of global climate change __read * Gebaseerd op: UNWTO-UNEP-WMO. Climate Change and Tourism: Responding to Global Challenges. Madrid, 2008

4 Gevolgen voor bestemmingen *
03/04/2017 Directe klimaatimpacts Warmere zomers en winters Andere neerslagpatronen (waterbeschikbaarheid), meer extremen Indirecte milieu-veranderingen Verlies aan biodiversiteit, ziekte Zeespiegelstijging Effect van mitigatiebeleid op mobiliteit Reiskosten en bestemmingskeuze Indirecte maatschappelijke gevolgen Economische impacts Toenemende veiligheidsrisico’s (politieke en sociale ontwrichting) examined 4 major types of impacts that destinations may have to contend with * Gebaseerd op: UNWTO-UNEP-WMO. Climate Change and Tourism: Responding to Global Challenges. Madrid, 2008

5 Brandpunten (hotspots) van kwetsbaarheid
03/04/2017 Regionale Kennislagunes -using this we identified global tourism vulnerability hotspots where clusters of major impacts occurred in areas where tourism is an important part of the economy Importantly – the net effect of climate change on destination regions will incorporate all of these impact types … when we plotted the key regional vulnerabilities we began to see some ‘hotspots’ -where multiple impacts occurred -and where tourism was an important part of the economy … these included ___ -in some regions there is very little known about the magnitude and timing of potential impacts -so as some of these major regional knowledge gaps begin to be filled in, this map of hotspots is expected to evolve 2nd) we also identified some key regional knowledge gaps with regard to impacts … while there are substantial knowledge gaps in all regions, …there are some regions where we know virtually nothing about the magnitude and timing of potential impacts

6 Gevolgen voor toeristische vraag *
03/04/2017 Veranderingen in klimatologische hulpbronnen voor toerisme Andere ruimtelijke en seizoensspreiding Relatief meer toeristische uitgaven in gematigde zones Geen invloed verwacht op wereldschaal Indirecte milieugevolgen: Gevolgen voor lokale bestemming of regio Indirecte maatschappelijke gevolgen Gevolgen op wereldschaal als besteedbaar inkomen afneemt Mitigatiebeleid: Hogere transportkosten kunnen reisgedrag en vliegverkeer beïnvloeden Climate, the natural environment, personal safety, and travel costs are four primary factors in destination choice all will be affected by climate change and mitigation -while regional level impacts are expected to be significant, no evidence to suggest impact at global scale * Gebaseerd op: UNWTO-UNEP-WMO. Climate Change and Tourism: Responding to Global Challenges. Madrid, 2008

7 Wereldwijde CO2-emissies van toerisme in 2005 *
03/04/2017 Deelsectoren CO2 (Mt) Vliegverkeer * 522 40% Autoverkeer 418 32% Ander transport 39 3% Accommodatie 274 21% Activiteiten 52 4% TOTAAL 1,307 Totaal wereld (IPCC 2007) 26,400 Aandeel toerisme 4.95% Transport van toeristen = 75% van de sector’s emissies * Exclusief emissies van andere stoffen dan CO2 * Gebaseerd op: UNWTO-UNEP-WMO. Climate Change and Tourism: Responding to Global Challenges. Madrid, 2008

8 Als toerisme een land was…. *
03/04/2017 If tourism were a nation * Gebaseerd op: UNWTO-UNEP-WMO. Climate Change and Tourism: Responding to Global Challenges. Madrid, 2008

9 Aantrekkelijkheid van klimaat voor toerisme
Onderzoek naar klimaatvoorkeuren volop in beweging Afhankelijk van activiteit, persoon, herkomst Verschillende invalshoeken Interviews, vragenlijsten etc Klimaatindices voor toerisme: o.a. TCI Weertypen: o.a. werk van Besancenot

10 Toerisme klimaat index (TCI)
03/04/2017 Mieczkowski, Z. (1985). The Tourism Climatic Index: A Method of Evaluating World Climates for Tourism. The Canadian Geographer, 29(3), Beoordeel klimaatgegevens in de context van toerisme 7 maandelijkse klimaatvariabelen, gegroepeerd in 5 sub-indices: TCdag: Thermisch comfort overdag (oC) TC24: Thermisch comfort over 24 uur (oC) N: Hoeveelheid neerslag (mm/maand) Z: Uren zonneschijn (uur/dag) W: Windsnelheid (km/u) De waarde van elke sub-index krijgt een score 0-5 De scores worden vervolgens gewogen en opgeteld: max = 100 TCI = 2 ⋅ [(4⋅TCdag) + TC24 + (2⋅ N) + (2⋅ Z) + W]

11 Toerisme Klimaat Index: zomer nu en in 2100
Ideaal Snel scenario (HadCM3, A1FI) Uitstekend Zeer goed Goed Acceptabel Marginaal Ongeschikt Langzaam scenario (HadCM3, B1) Zeer slecht

12 Toerisme Klimaat Index: lente nu en in 2100
Ideaal Snel scenario (HadCM3, A1FI) Uitstekend Zeer goed Goed Acceptabel Marginaal Ongeschikt Langzaam scenario (HadCM3, B1) Zeer slecht

13 Gematigde streken (vb Amsterdam)
Uitstekend Goed Seizoen nu Marginaal Seizoen rond 2080?

14 Aantal zeer goede (TCI>70) maanden per jaar
03/04/2017 2080s 2050s 2020s 1970s Bron: Nicholls, S., and Amelung, B. (2008). Climate Change and Tourism in Northwestern Europe: Impacts and Adaptation. Tourism Analysis, 13(1),

15 Aantal zeer goede (TCI>70) maanden per jaar
03/04/2017 SRES A1F Uitgangspunt, 1970s (‘2020s’) (‘2050s’) (‘2080s’) Europe: almost completly summer peak, North Africa bimodal, too hot in Summer, except for mountains in Morocco. SRES B1A

16 Weertypen Besancenot (1989): Climat et Tourisme. Paris: Masson.
03/04/2017 Besancenot (1989): Climat et Tourisme. Paris: Masson. Beoordeel verschillende configuraties van weerelementen die relevant zijn voor toeristische activiteiten Elementen: o.a. zon, maximum temperatuur, regen, wind Geen optima, alleen omstandigheden Hier bekeken: alleen zomerse activiteiten (geen wintersport) Waaronder: weertype 1: ‘zeer mooi en zonnig’, geschikt voor strandtoerisme

17 Weertypen (2) Type 1 (voorbeeld) Zon >9 uur Neerslag 0 mm Tmax
03/04/2017 Type 1 (voorbeeld) Zon >9 uur Neerslag 0 mm Tmax 25-31°C Afkoeling door wind >58 W/m2 Windsnelheid < 8 m/s Dampdruk 4-25 hPa Bron: Vrij naar Besancenot, J.-P. (1989). Climat et Tourisme. Paris: Masson.

18 Verandering in aantal gunstige dagen (type 1-7)
03/04/2017 Europe: almost completly summer peak, North Africa bimodal, too hot in Summer, except for mountains in Morocco. Veradering tussen de jaren 1970 en de jaren 2080 in een gemiddelde zomer (links) en een gemiddeld jaar (rechts). HadRM3P/HadAM3P model.

19 Frequentie van weertypen Lüneburg, Noord-Duitsland Baseline (1970s) en 2080s

20 Economische effecten van klimaatverandering voor toerisme: het PESETA project
EU-project Kosten en baten van klimaatverandering Verschillende sectoren, zelfde aannames Toerisme een van de sectoren Analyses op NUTS-2 regionaal niveau Uitkomsten gepresenteeerd op landenniveau

21 Aannames PESETA Twee klimaatmodellen: RCAO, HIRHAM
Twee uitstootscenario’s: SRES A2, B2 Voor toerisme verandering in bednachten geschat Geen ontwikkeling toerisme Variabelen: TCI, BNP, prijspeil toerisme, maanden van het jaar Drie toerisme-scenario’s: (1) aantallen toeristen variabel & vakantieperiode vrij, (2) aantal toeristen vast, vakantieperiode vrij, (3) beide vast

22 Uitkomsten PESETA: toerisme, scenario 1
Aantallen bednachten (miljoenen)

23 Uitkomsten PESETA: toerisme, scenario 2
Aantallen bednachten (miljoenen)

24 Uitkomsten PESETA: toerisme, scenario 3
Aantallen bednachten (miljoenen)

25 Uitkomsten PESETA: België
RCAO HIRHAM 2005 A2 B2 Casus 1 2.4 1.9 0.5 0.3 15.6 Casus 2 1.5 1.1 0.2 Casus 3 1.4 1.0

26 Uitkomsten PESETA: veranderingn in BNP

27 Aanpassing op bestemmingsniveau
03/04/2017 De hele toeristische bedrijfstak zal zich moeten aanpassen om risico’s te verkleinen en op een duurzame manier kansen te grijpen Zeer weinig kennis over het vermogen van huidige aanpassingen om toekomstige klimaatverandering het hoofd te bieden Aanpassingsvermogen is hoog, maar verschilt sterk tussen deelsectoren, bestemmingen en bedrijven Mainstreaming’ van adaptatie in de toerismesector is nog ver weg -because we are committed to further climate change regardless of the success of mitigation efforts, the need for adaptation is inevitable -regardless of the nature and magnitude of impacts at your location … need to adapt

28 Kwetsbaarheid: 5 stappen (Fiji)
03/04/2017 Stap 1. Systeemanalyse Zeer afhankelijk van toerisme Kernactiviteiten zijn gerelateerd aan de zee: strandtoerisme, duiken, … Lokaal bestuur Nationale overheden NGOs Stap 5. Communicatie van resultaten Stap 2. Risico’s per klimaat-activiteit deelsysteem Blootstelling aan orkanen, droogtes, zeespiegelstijging, verbleking van koraal Deelsysteem: strand-orkaan Stap 4. Integratie van deelassessments Stap 3. Kwetsbaarheid Vulnerability Technology deployed Tourists’ perception Institutional support Current erosion rates Characteristics of beach/shore Investment into adaptation Character. (e.g. topography) Condition of infrastructure Cyclone-proof buildings Access to financing Origin Perceptions Management capacity Diversification Marketing Early warning system Components of Dimensions Cyclone risk Tourist population Infrastructure Local population Exposure Sensitivity Adaptive Capacity Dimensions of Vulnerability Measures of Components Tourists per night Intensity Location Value (e.g. $) Frequency Population number Step 1 – Economical, environmental and social context; characterization of site Step 2 – Identification climate related hazards Step 3 – Key components and indicators of sensitivity, exposure and adaptive capacity Step 4 – Scenario construction; non-linearities and feedbacks Step 5 – Validity, applicability to other regions Activity-hazard Exposure Sensitivity Adaptive Capacity Overall 1. Beach-cyclones High Very High Moderate 2. Snorkelling-coral bleaching Low Bron: Moreno, A., and Becken, S. (2009) A Climate Change Vulnerability Assessment Methodology for Coastal Tourism, Journal of Sustainable Tourism, 17(4)

29 Stap 3: Kwetsbaarheidsanalyse Visualisatie strand-orkaan deelsysteem

30 Bronnen UNWTO rapport PESETA studie Toerisme in de IPCC rapporten Amelung, B., Moreno, A. & Scott, D. (2008) . The Place of Tourism in the IPCC Fourth Assessment Report: A Review. Tourism Review International 12:5-12. Klimaatverandering en toerisme in Noordwest Europa. Nicholls, S., and Amelung, B. (2008). Climate Change and Tourism in Northwestern Europe: Impacts and Adaptation. Tourism Analysis, 13(1): Een denkraam voor kwetsbaarheid en adaptatie Moreno, A., and Becken, S. (2009) A Climate Change Vulnerability Assessment Methodology for Coastal Tourism, Journal of Sustainable Tourism, 17(4): Klimaatverandering en toerisme: literatuuroverzicht Netwerk “Experts in climate change and tourism” (e-CLAT)

31 Bedankt voor uw aandacht!
03/04/2017 Bedankt voor uw aandacht! © Wageningen UR


Download ppt "Klimaat(verandering) en toerisme"

Verwante presentaties


Ads door Google