De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klimaat(verandering) en toerisme Bas Amelung. Overzicht  Relaties tussen klimaat(verandering) en toerisme  Aantrekkelijkheid van het Europese/Vlaamse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klimaat(verandering) en toerisme Bas Amelung. Overzicht  Relaties tussen klimaat(verandering) en toerisme  Aantrekkelijkheid van het Europese/Vlaamse."— Transcript van de presentatie:

1 Klimaat(verandering) en toerisme Bas Amelung

2 Overzicht  Relaties tussen klimaat(verandering) en toerisme  Aantrekkelijkheid van het Europese/Vlaamse klimaat voor toerisme  Economische effecten van klimaatverandering voor toerisme in Europa  Een denkraam voor toerisme en adaptatie

3 Toerisme in een tijdperk van klimaatverandering*  Impacts en adaptatie in toeristische bestemmingen  Bergachtige gebieden  Kustgebieden en eilanden  Natuurlijk en cultureel erfgoed  Implicaties voor de toeristische vraag  Ruimtelijke en seizoensverschuivingen  Emissies vanuit het toerisme  Maatregelen om de uitstoot te beperken * Gebaseerd op: UNWTO-UNEP-WMO. Climate Change and Tourism: Responding to Global Challenges. Madrid, 2008

4 Gevolgen voor bestemmingen *  Directe klimaatimpacts  Warmere zomers en winters  Andere neerslagpatronen (waterbeschikbaarheid), meer extremen  Indirecte milieu-veranderingen  Verlies aan biodiversiteit, ziekte  Zeespiegelstijging  Effect van mitigatiebeleid op mobiliteit  Reiskosten en bestemmingskeuze  Indirecte maatschappelijke gevolgen  Economische impacts  Toenemende veiligheidsrisico’s (politieke en sociale ontwrichting) * Gebaseerd op: UNWTO-UNEP-WMO. Climate Change and Tourism: Responding to Global Challenges. Madrid, 2008

5 Brandpunten (hotspots) van kwetsbaarheid Regionale Kennislagunes

6 Gevolgen voor toeristische vraag *  Veranderingen in klimatologische hulpbronnen voor toerisme  Andere ruimtelijke en seizoensspreiding  Relatief meer toeristische uitgaven in gematigde zones  Geen invloed verwacht op wereldschaal  Indirecte milieugevolgen:  Gevolgen voor lokale bestemming of regio  Geen invloed verwacht op wereldschaal  Indirecte maatschappelijke gevolgen  Gevolgen voor lokale bestemming of regio  Gevolgen op wereldschaal als besteedbaar inkomen afneemt  Mitigatiebeleid:  Hogere transportkosten kunnen reisgedrag en vliegverkeer beïnvloeden * Gebaseerd op: UNWTO-UNEP-WMO. Climate Change and Tourism: Responding to Global Challenges. Madrid, 2008

7 DeelsectorenCO 2 (Mt) Vliegverkeer * 52240% Autoverkeer41832% Ander transport393% Accommodatie27421% Activiteiten524% TOTAAL1,307 Totaal wereld (IPCC 2007) 26,400 Aandeel toerisme4.95% Transport van toeristen = 75% van de sector’s emissies * Exclusief emissies van andere stoffen dan CO 2 Wereldwijde CO 2 -emissies van toerisme in 2005 * * Gebaseerd op: UNWTO-UNEP-WMO. Climate Change and Tourism: Responding to Global Challenges. Madrid, 2008

8 Als toerisme een land was…. *

9 Aantrekkelijkheid van klimaat voor toerisme  Onderzoek naar klimaatvoorkeuren volop in beweging  Afhankelijk van activiteit, persoon, herkomst  Verschillende invalshoeken  Interviews, vragenlijsten etc  Klimaatindices voor toerisme: o.a. TCI  Weertypen: o.a. werk van Besancenot

10  Mieczkowski, Z. (1985). The Tourism Climatic Index: A Method of Evaluating World Climates for Tourism. The Canadian Geographer, 29(3), 220-233.  Beoordeel klimaatgegevens in de context van toerisme  7 maandelijkse klimaatvariabelen, gegroepeerd in 5 sub-indices:  TCdag: Thermisch comfort overdag ( o C)  TC24: Thermisch comfort over 24 uur ( o C)  N: Hoeveelheid neerslag (mm/maand)  Z: Uren zonneschijn (uur/dag)  W: Windsnelheid (km/u)  De waarde van elke sub-index krijgt een score 0-5  De scores worden vervolgens gewogen en opgeteld: max = 100 TCI = 2 ⋅ [(4⋅TCdag) + TC24 + (2⋅ N) + (2⋅ Z) + W] Toerisme klimaat index (TCI)

11 Toerisme Klimaat Index: zomer nu en in 2100 Langzaam scenario (HadCM3, B1) Snel scenario (HadCM3, A1FI) Uitstekend Ideaal Zeer goed Goed Acceptabel Marginaal Ongeschikt Zeer slecht

12 Toerisme Klimaat Index: lente nu en in 2100 Langzaam scenario (HadCM3, B1) Snel scenario (HadCM3, A1FI) Uitstekend Ideaal Zeer goed Goed Acceptabel Marginaal Ongeschikt Zeer slecht

13 Seizoen nu Seizoen rond 2080? Uitstekend Goed Marginaal Gematigde streken (vb Amsterdam)

14 Bron: Nicholls, S., and Amelung, B. (2008). Climate Change and Tourism in Northwestern Europe: Impacts and Adaptation. Tourism Analysis, 13(1), 21-31. Aantal zeer goede (TCI>70) maanden per jaar 1970s2020s2050s2080s

15 Uitgangspunt, 1970s SRES A1F SRES B1A 2010-2039 (‘2020s’) 2040-2069 (‘2050s’) 2070-2099 (‘2080s’) Aantal zeer goede (TCI>70) maanden per jaar

16  Besancenot (1989): Climat et Tourisme. Paris: Masson.  Beoordeel verschillende configuraties van weerelementen die relevant zijn voor toeristische activiteiten  Elementen: o.a. zon, maximum temperatuur, regen, wind  Geen optima, alleen omstandigheden  Hier bekeken: alleen zomerse activiteiten (geen wintersport)  Waaronder: weertype 1: ‘zeer mooi en zonnig’, geschikt voor strandtoerisme Weertypen

17 Type 1 (voorbeeld) Zon>9 uur Neerslag0 mm Tmax25-31°C Afkoeling door wind >58 W/m 2 Windsnelheid< 8 m/s Dampdruk4-25 hPa Bron: Vrij naar Besancenot, J.-P. (1989). Climat et Tourisme. Paris: Masson. Weertypen (2)

18 Veradering tussen de jaren 1970 en de jaren 2080 in een gemiddelde zomer (links) en een gemiddeld jaar (rechts). HadRM3P/HadAM3P model. Verandering in aantal gunstige dagen (type 1- 7)

19 Frequentie van weertypen Lüneburg, Noord-Duitsland Baseline (1970s) en 2080s

20 Economische effecten van klimaatverandering voor toerisme: het PESETA project  EU-project  Kosten en baten van klimaatverandering  Verschillende sectoren, zelfde aannames  Toerisme een van de sectoren  Analyses op NUTS-2 regionaal niveau  Uitkomsten gepresenteeerd op landenniveau

21 Aannames PESETA  Twee klimaatmodellen: RCAO, HIRHAM  Twee uitstootscenario’s: SRES A2, B2  Voor toerisme verandering in bednachten geschat  Geen ontwikkeling toerisme  Variabelen: TCI, BNP, prijspeil toerisme, maanden van het jaar  Drie toerisme-scenario’s: (1) aantallen toeristen variabel & vakantieperiode vrij, (2) aantal toeristen vast, vakantieperiode vrij, (3) beide vast

22 Uitkomsten PESETA: toerisme, scenario 1 Aantallen bednachten (miljoenen)

23 Uitkomsten PESETA: toerisme, scenario 2 Aantallen bednachten (miljoenen)

24 Uitkomsten PESETA: toerisme, scenario 3 Aantallen bednachten (miljoenen)

25 Uitkomsten PESETA: België RCAOHIRHAM2005 A2B2A2B2 Casus 12.41.90.50.315.6 Casus 21.51.10.30.215.6 Casus 31.41.00.2 15.6

26 Uitkomsten PESETA: veranderingn in BNP

27 Aanpassing op bestemmingsniveau  De hele toeristische bedrijfstak zal zich moeten aanpassen om risico’s te verkleinen en op een duurzame manier kansen te grijpen  Zeer weinig kennis over het vermogen van huidige aanpassingen om toekomstige klimaatverandering het hoofd te bieden  Aanpassingsvermogen is hoog, maar verschilt sterk tussen deelsectoren, bestemmingen en bedrijven  Mainstreaming’ van adaptatie in de toerismesector is nog ver weg

28 Stap 1. Systeemanalyse Stap 5. Communicatie van resultaten Stap 4. Integratie van deelassessments Stap 3. Kwetsbaarheid Stap 2. Risico’s per klimaat-activiteit deelsysteem Zeer afhankelijk van toerisme Kernactiviteiten zijn gerelateerd aan de zee: strandtoerisme, duiken, … Blootstelling aan orkanen, droogtes, zeespiegelstijging, verbleking van koraal Deelsysteem: strand- orkaan Vulnerability Technology deployed Tourists’ perception Institutional support Current erosion rates Characteristics of beach/shore Investment into adaptation Character. (e.g. topography) Condition of infrastructure Cyclone-proof buildings Access to financing Origin Perceptions Management capacity Diversification Marketing Early warning system Cyclone risk Tourist population Infrastructure Local population ExposureSensitivity Adaptive Capacity Tourists per night Intensity Location Value (e.g. $) Frequency Population number Activity-hazard ExposureSensitivityAdaptive Capacity Overall 1. Beach-cyclones HighVery HighModerate 2. Snorkelling- coral bleaching High Low High Lokaal bestuur Nationale overheden NGOs Bron: Moreno, A., and Becken, S. (2009) A Climate Change Vulnerability Assessment Methodology for Coastal Tourism, Journal of Sustainable Tourism, 17(4) 473-488 Kwetsbaarheid: 5 stappen (Fiji)

29 Stap 3: Kwetsbaarheidsanalyse Visualisatie strand-orkaan deelsysteem

30 Bronnen  UNWTO rapport http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/WEBx0142xPA- ClimateChangeandTourismGlobalChallenges.pdf http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/WEBx0142xPA- ClimateChangeandTourismGlobalChallenges.pdf  PESETA studie http://peseta.jrc.ec.europa.eu/ http://peseta.jrc.ec.europa.eu/  Toerisme in de IPCC rapporten Amelung, B., Moreno, A. & Scott, D. (2008). The Place of Tourism in the IPCC Fourth Assessment Report: A Review. Tourism Review International 12:5-12.  Klimaatverandering en toerisme in Noordwest Europa. Nicholls, S., and Amelung, B. (2008). Climate Change and Tourism in Northwestern Europe: Impacts and Adaptation. Tourism Analysis, 13(1): 21-31.  Een denkraam voor kwetsbaarheid en adaptatie Moreno, A., and Becken, S. (2009) A Climate Change Vulnerability Assessment Methodology for Coastal Tourism, Journal of Sustainable Tourism, 17(4): 473-488  Klimaatverandering en toerisme: literatuuroverzicht http://www.fes.uwaterloo.ca/geography/faculty/danielscott/PDFFiles/CTREC%20Biblio_ June%202006.pdf http://www.fes.uwaterloo.ca/geography/faculty/danielscott/PDFFiles/CTREC%20Biblio_ June%202006.pdf  Netwerk “Experts in climate change and tourism” (e-CLAT) http://www.e-clat.org/ http://www.e-clat.org/

31 Bedankt voor uw aandacht! © Wageningen UR


Download ppt "Klimaat(verandering) en toerisme Bas Amelung. Overzicht  Relaties tussen klimaat(verandering) en toerisme  Aantrekkelijkheid van het Europese/Vlaamse."

Verwante presentaties


Ads door Google