De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding."— Transcript van de presentatie:

0 Opiniepeiling aangaande de religieuze praktijken en denkbeelden in België
Nobody’s Unpredictable Oktober 2006 Ref. 973BZ01

1 Inleiding

2 1. Doelstellingen Nagaan van de houdingen m.b.t. de brede religieuze praktijken: Het nagaan van de waarde en het belang dat gehecht wordt aan de religieuze overtuigingen Het nagaan van de houdingen met betrekking tot het tonen van religieuze symbolen in de publieke sfeer. Analyseren van de houdingen m.b.t. de spanningen tussen de Islam en het Christendom. Het bekijken van de resultaten binnen het kader van de verschillende socio-demografische criteria: Leeftijd Geslacht Studieniveau Geografische achtergrond Religieuze overtuigingen

3 2. Methode Referentie universum : Geheel van individuen met de leeftijd van 15 jaar en ouder, wonende in België. ( individuen). Steekproef: XXX individuen representatief aan het universum. Maximale foutenmarge van +/- 3,5% Dataverzameling: Telefonische interviews, s’avonds tijdens de week (17-20h) en de zaterdagmorgen. Realisatie: van 18 tot en met 23 oktober

4 Resultaten

5 Inleiding 1 : Beschrijving van de steekproef
Steekproefprofiel

6 Inleiding 1 : Beschrijving van de steekproef
Steekproefprofiel

7 Inleiding 2 : Religieuze overtuigingen van de respondenten
Wat is uw persoonlijke religieuze overtuiging? Base : N=783, allen Aan degenen die verklaren een religieuze overtuiging te hebben (N=606) Hoe zou u zichzelf omschrijven? Als …?

8 Verhouding tussen de religieuze overtuiging en de praktijk
% sont

9 … Wat leidt tot de volgende steekproefverdeling…
Base : N=783, allen

10 Het « sacrale » van de religieuze overtuigingen …
Base : N=783, allen Welke van de volgende 3 stellingen past het best bij u ?

11 Het « sacrale » van de religieuze overtuigingen … (gezien volgens de verschillende socio-demografische categorieën)

12 Het « sacrale » van de religieuze overtuigingen … (gezien volgens de verschillende socio-demografische categorieën)

13 2. Godsdienst en de publieke sfeer
Base : allen,783 “Moet volgens u beleving van religie en religieuze symbolen beperkt worden tot de privé-sfeer?”

14 2. Godsdienst en de publieke sfeer: socio-demografische verschillen

15 2. Godsdienst en de publieke sfeer: socio-demografische verschillen

16 3. De spanningen tussen de Islam en het Christendom
« Denkt u dat de spanningen tussen de Islam en het Christendom in de komende jaren zullen…?” Base : allen,783

17 3. De spanningen tussen de Islam en het Christendom

18 3. De spanningen tussen de Islam en het Christendom

19 Conclusies Kritiek tegenover religie’s
Het merendeel van de Belgen (59%) vindt dat kritiek op religies moet kunnen, op voorwaarde dat de overtuigingen van de gelovigen gerespecteerd worden. Met andere woorden, een kritisch debat met behoud van wederzijds respect. Hiertegenover staat dat 23% - of net geen 1 of 4 personen er de mening op nahoudt dat kritiek op godsdienst eenvoudigweg niet kan. Slechts 16% heeft een echt kritische houding waarbij religie onder de loep kan genomen worden zonder rekening te houden met de gelovigen. Wanneer we de specifieke socio-demografische profielen nader bekijken, zien we dat vooral vrouwen en oudere Belgen een kritische houding op religies afwijzen. Binnen deze houding vinden we ook de Franstaligen (Wallonië en Brussel) terug. Er is een duidelijk verband tussen studieniveau en het hebben van een flexibele stellingname tegenover het houden van een kritisch debat : hoe lager men geschoold is,hoe meer men de neiging heeft te stellen dat met religies niet mag bekritiseren. Het hoeft niet te verwonderen dat de praktiserende gelovigen zich significant meer weerhoudend opstellen tegenover het geven van kritiek op religies dan de niet- praktiserende gelovigen en de atheïsten. Het grootste verzet tegenover het spuien van kritiek op religies vinden we terug bij de niet-katholieke gelovigen, meer specifiek de moslimgemeenschap.

20 Conclusies Godsdienst en de publieke sfeer
Een meerderheid van de Belgen (58%) aanvaarden de integratie van religieuze symbolen binnen de publieke sfeer. Daartegenover staat 36% van de Belgen die vindt dat religieuze symbolen tot de privé- sfeer dienen beperkt worden. Er zijn een aantal verschillen tussen de socio-demografische groepen: zo vinden vooral inwoners van Brussel dat religieuze symbolen het best tot de privé-sfeer beperkt worden, net als de jongeren. Het hoeft opnieuw niet te verbazen dat de praktiserende gelovigen met een overgrote meerderheid (71%) vinden dat het tonen religieuze symbolen in de publieke sfeer moet kunnen. Spanningen tussen het Christendom en de Islam Slechts 7% van de Belgen denken dat de spanningen tussen de Islam en het Christendom zullen verminderen. Hiertegenover denkt 61% dat de spanningen zullen stijgen. 21% denkt dat de situatie zoals ze nu is onveranderd zal blijven Globaal gezien zijn het vooral de Vlamingen en mannen die vrezen dat de spanningen tussen de Islam en het Christendom zullen escaleren. De Brusselaars stellen zich dan weer optimistischer op en denken meer dan gemiddeld dat de spanningen zullen afnemen. Wat opvalt is dat hoe ouder men wordt, hoe meer men denkt dat de spanningen zullen afnemen. Uiteindelijk zien we ook dat binnen de groep gelovigen, het vooral de niet-katholieke gelovigen ( en de moslimgelovigen) zijn die het minst geloven in een vermeerdering van de spanningen tussen de Islam en het Christendom.

21 Vragenlijst

22 It’s up to you ! Ipsos Belgium Nobody’s Unpredictable
Nathalie Robin − Director Emmy Deschuttere – Research Executive Head Office: Avenue de la Couronne 159 – 1050 Brussels – Belgium Operation Office & Postal Address: Waterloo Office Park, Bat. J, Drève Richelle 161 – 1410 Waterloo - Belgium −  Nobody’s Unpredictable


Download ppt "Inleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google