De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie van onderzoek in de rechtswetenschappen VLIR Subwerkgroep Onderzoek Rechten Alain Verbeke - Voorzitter Ronde van de Vlaamse rechtsfaculteiten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie van onderzoek in de rechtswetenschappen VLIR Subwerkgroep Onderzoek Rechten Alain Verbeke - Voorzitter Ronde van de Vlaamse rechtsfaculteiten."— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie van onderzoek in de rechtswetenschappen VLIR Subwerkgroep Onderzoek Rechten Alain Verbeke - Voorzitter Ronde van de Vlaamse rechtsfaculteiten Oktober 2005

2 Alain Verbeke Ronde Vl. Rechtsfaculteiten Oktober 2005 2 Agenda  1. Model voor integrale kwaliteitsevaluatie: snelle opfrissing  2. Ranking van tijdschriften: werkwijze  3. Ranking van boeken: werkwijze

3 Alain Verbeke Ronde Vl. Rechtsfaculteiten Oktober 2005 3 1. Model - Opfrissing  Integraal profiel  CV Format  Nationaal en internationaal/buitenlands  Tweetrapsraket

4 Alain Verbeke Ronde Vl. Rechtsfaculteiten Oktober 2005 4 Integraal profiel Een onderzoeker in de rechten moet een voldoende compleet profiel hebben, niet beperkt tot enkel publicaties noch tot alleen maar projecten. Hij of zij kan en moet eigen accenten (kunnen) leggen.

5 Alain Verbeke Ronde Vl. Rechtsfaculteiten Oktober 2005 5 Integraal profiel 1.Integrale evaluatie van onderzoek 2.Met een kwantitatief en kwalitatief minimum voor drie categorieën (publicaties/ projecten en doctoraat /lezingen) 3.Voor alle onderzoeksoutput, ook buiten dit minimum, een kwaliteitsreliëf met ABC criteria, zonder kwantitatieve richtlijnen

6 Alain Verbeke Ronde Vl. Rechtsfaculteiten Oktober 2005 6 CV Format Onderzoeksoutput  Rubriek I van CV Format  Zes onderzoeksparameters:  1. publicaties  2. projecten  3. doctoraatsbegeleiding  4. lezingen  5. adviesverlening  6. wetenschappelijke adviesraden  Indicatie van ABC en nationaal/internationaal

7 Alain Verbeke Ronde Vl. Rechtsfaculteiten Oktober 2005 7 CV Format Wetenschapsondersteuning Rubriek II van CV Format  Client seminars, professional seminars  Organisatie van congressen  Codex (ook geännoteerd)  Rechtspraakbundels  Artikelen in tijdschriften of boeken zonder onderzoeksfinaliteit Rubriek III = Varia (prijzen, beurzen, onderzoeksverblijven, etc.)

8 Alain Verbeke Ronde Vl. Rechtsfaculteiten Oktober 2005 8 Nationaal en internationaal  Internationaal = dimensie  Geen waardeoordeel  Niet noodzakelijk beter dan nationaal  Volgt de ABC criteria  Nationale A publicatie – internationale C publicatie  Internationale A lezing – nationale C lezing

9 Alain Verbeke Ronde Vl. Rechtsfaculteiten Oktober 2005 9 Nationaal en internationaal  Internationaal tijdschrift  Meer dan ½ actieve redactie is niet Belg  Internationaal boek  Boekencommissie  Internationale lezing  In het buitenland gehouden  In België: niet in het Nederlands en bijgewoond door een overwegend internationaal publiek

10 Alain Verbeke Ronde Vl. Rechtsfaculteiten Oktober 2005 10 Tweetrapsraket  In principe reliëf in CV door de diverse rubrieken en indicatie van ABC en nationaal/internationaal  In principe enkel kwaliteitscriteria, geen kwantiteit  Integraal profiel vereist evenwel een minimum aan kwantitatieve vereisten: dit is het minimum niveau waaraan elke onderzoeker minstens moet voldoen

11 Alain Verbeke Ronde Vl. Rechtsfaculteiten Oktober 2005 11 Tweetrapsraket Minimum niveau  Referentieperiode = 5 jaar (post doc: 3 jaar)  Drie categorieën: publicaties/projecten en doctoraatsbegeleiding/lezingen  Differentiatie volgens academische graad  6 9 12 en 1 2 3 regel  Meeteenheid = B (alleen voor kwantitatief minimum)  1 A art = 2 B = 4 C1  1 hst in A boek = 1 A art  1 A boek = 5 A art = 10 B art 1 B boek = 5 B art  1 A lezing = 3 B = 6 C

12 Alain Verbeke Ronde Vl. Rechtsfaculteiten Oktober 2005 12 2. Ranking van tijdschriften: werkwijze  Samenstelling van de commissie  Onafhankelijkheidsverklaring  Intern effect van de ranking  Tijdens de procedure hebben commissieleden die een band hebben met een tijdschrift altijd de vergadering verlaten.

13 Alain Verbeke Ronde Vl. Rechtsfaculteiten Oktober 2005 13 2. Tijdschriften  Vlaamse en tweetalig Belgische tijdschriften  126 tijdschriften aangeschreven  71 inzendingen  Vraag tot selectie van 1/3 jaargang in periode 2002-2004 en minstens 5 nrs. per jaargang  Rankingcriteria op voorhand medegedeeld

14 Alain Verbeke Ronde Vl. Rechtsfaculteiten Oktober 2005 14 2. Tijdschriften  Rankingcriteria model: wetenschappelijke originaliteit, grondigheid, overschrijdend karakter  70% norm: ten minste 70% van artikelen bepalen niveau van het tijdschrift  Enkel juridische artikelen in juridische tijdschriften (> 20% juridische artikelen (ook multi- en interdisciplinair))

15 Alain Verbeke Ronde Vl. Rechtsfaculteiten Oktober 2005 15 2. Tijdschriften Eerste fase – Belgische leden  Eerste ronde  3 subgroepen van 2, telkens met de Voorzitter  Nummers doornemen zonder tijdslimiet  Tijdschrift per tijdschrift dialoog om te komen tot voorstel van score

16 Alain Verbeke Ronde Vl. Rechtsfaculteiten Oktober 2005 16 2. Tijdschriften Eerste fase – Belgische leden  Tweede ronde  Plenair met alle Belgische leden  Vergelijking van resultaten van elke groep  Opnieuw tijdschriften doornemen  Dialoog om te komen tot consensus voorstel  Consensus = unaniem of bij ruime meerderheid

17 Alain Verbeke Ronde Vl. Rechtsfaculteiten Oktober 2005 17 2. Tijdschriften Tweede fase – buitenlandse leden  Ruim op voorhand model en criteria overgemaakt  Geen kennis van resultaten Belgische leden

18 Alain Verbeke Ronde Vl. Rechtsfaculteiten Oktober 2005 18 2. Tijdschriften Tweede fase – buitenlandse leden  Eerste ronde  Alle buitenlandse leden samen met Voorzitter  Doornemen van alle nrs. van alle tijdschriften zonder tijdslimiet  Via dialoog consensus voorstel van score voor elk tijdschrift

19 Alain Verbeke Ronde Vl. Rechtsfaculteiten Oktober 2005 19 2. Tijdschriften Tweede fase – buitenlandse leden  Tweede ronde  Testen van de resultaten op interne consistentie  Opsporen van anomalieën  Tijdschriften vergelijken met elkaar, op alle niveaus

20 Alain Verbeke Ronde Vl. Rechtsfaculteiten Oktober 2005 20 2. Tijdschriften Tweede fase – buitenlandse leden  Derde ronde  Vergelijken van de resultaten buitenlandse leden met de resultaten van de Belgische leden (plenair)  Indien uitkomst gelijk: geen actie  Indien verschil: vergelijking met resultaten van de drie Belgische subgroepen  Bij gelijkenis met 2 subgroepen: behoud van voorstel  Bij grotere verschillen en twijfelgevallen: opengelaten  Finale discussie over benchmarks A B C en aftoetsen van alle voorstellen daaraan

21 Alain Verbeke Ronde Vl. Rechtsfaculteiten Oktober 2005 21 2. Tijdschriften Derde fase – Plenair Belgische en buitenlandse leden  Eerste ronde  Vergelijken van de resultaten buitenlandse leden met de resultaten van de Belgische leden (plenair)  Indien uitkomst gelijk: behoud van voorstel  Indien verschil:  detailonderzoek van het betrokken tijdschrift  Via dialoog komen tot consensus voorstel

22 Alain Verbeke Ronde Vl. Rechtsfaculteiten Oktober 2005 22 2. Tijdschriften Derde fase – Plenair Belgische en buitenlandse leden  Tweede ronde  Grondige discussie over de benchmarks van de ranking  Onderzoek op interne consistentie door nieuwe analyse van alle tijdschriften op de grensgebieden van de ranking  Finale goedkeuring van de ranking

23 Alain Verbeke Ronde Vl. Rechtsfaculteiten Oktober 2005 23 2. Tijdschriften Resultaten en beslissingen  Niet gerankte tijdschriften  Niet juridisch (< 20% juridische artikelen)  Wetenschappelijk: vermelden bij I/1.8  Niet wetenschappelijk: vermelden bij II/3.4  Onvoldoende onderzoeksfinaliteit: vermelden bij II/3.4  Niet ingezonden: vermelden bij I/1.8 met vermelding “niet gerankt”  Inzendingen kunnen nog (worden behandeld door boekencommissie): dan vermelden bij I/1.8 met vermelding “ranking procedure hangende”

24 Alain Verbeke Ronde Vl. Rechtsfaculteiten Oktober 2005 24 2. Tijdschriften Resultaten en beslissingen  Artikelen: 5 categorieën  A: wetenschappelijk tijdschrift op internationaal niveau  B1/B2: tijdschriften met duidelijke onderzoeksfinaliteit  B1 wetenschappelijk iets sterker  C1: degelijke vakgerichte tijdschriften met een zekere onderzoeksfinaliteit  C2: onderzoeksmatig zeer beperkt

25 Alain Verbeke Ronde Vl. Rechtsfaculteiten Oktober 2005 25 2. Tijdschriften Resultaten en beslissingen  Artikelen: piramide  A3  B19  B210  C115  C219  Sommige tijdschriften niet gerankt, soms alleen voor noten  In kwantitatief minimum model worden C1 artikelen ook meegenomen

26 Alain Verbeke Ronde Vl. Rechtsfaculteiten Oktober 2005 26 2. Tijdschriften Resultaten en beslissingen  Noten: 3 categorieën: A B C  Geen A rankings, 10 B rankings, 3 C rankings en een aantal niet gerankt als wetenschapsondersteunend

27 Alain Verbeke Ronde Vl. Rechtsfaculteiten Oktober 2005 27 3. Boeken  Samenstelling van de commissie  Onafhankelijkheidsverklaring  Intern effect van de ranking  Tijdens de procedure zullen commissieleden die een band hebben met een boek de vergadering verlaten.  Timing: januari-februari 2006

28 Alain Verbeke Ronde Vl. Rechtsfaculteiten Oktober 2005 28 3. Boeken  Rankingcriteria model: wetenschappelijke originaliteit, grondigheid, overschrijdend karakter  70% norm: ten minste 70% van artikelen in het boek bepalen het niveau van het boek  Enkel juridische artikelen in een boek worden beoordeeld  Wellicht geen ranking indien boek <20% juridische artikelen: cf. tijdschriften  Boekencommissie geeft ABC ranking en ook label nationaal of buitenlands/internationaal

29 Alain Verbeke Ronde Vl. Rechtsfaculteiten Oktober 2005 29 3. Boeken – Wat?  Boeken  Bijdragen in boeken  Losbladige werken (indien nog updates sinds 1 januari 2004)  Syllabi  Proceedings van congressen  Onderzoeksrapporten  Niet: codex, rechtspraakbundel, etc. (CV II/3.4: wetenschapsondersteunend)

30 Alain Verbeke Ronde Vl. Rechtsfaculteiten Oktober 2005 30 3. Boeken – Wat?  Verschenen vanaf 1 januari 2004  Boeken van voor die datum: vermelding “geen ranking beschikbaar”  Boeken van na die datum die niet ingediend zijn: vermelding “niet gerankt” in rubriek I/1.8

31 Alain Verbeke Ronde Vl. Rechtsfaculteiten Oktober 2005 31 3. Boeken – Praktisch  Bij voorkeur minstens 2 exemplaren (mag ook digitaal: jetje.degroof@vlir.be) jetje.degroof@vlir.be  Indien het echt niet anders kan, slechts één exemplaar bezorgen  Ook kopies of PDF mogelijk – de VLIR verbindt zich ertoe de auteursrechten te respecteren  Voor 30 november 2005  Eventueel centralisatie per faculteit en dan vanuit de faculteit aan de VLIR bezorgen

32 Alain Verbeke Ronde Vl. Rechtsfaculteiten Oktober 2005 32 3. Boeken – Praktisch  Elke inzending via email bevestigen bij Jetje Degroof  Lijst van voor ranking ingezonden boeken op VLIR website zodat auteurs van bijdragen in die boeken geen extra exemplaren moeten inzenden

33 Alain Verbeke Ronde Vl. Rechtsfaculteiten Oktober 2005 33 3. Boeken – Praktisch  Na de ranking worden alle exemplaren terugbezorgd door de VLIR aan faculteitssecretariaat  Steeds goed op het boek de Universiteit en naam inzender vermelden

34 Alain Verbeke Ronde Vl. Rechtsfaculteiten Oktober 2005 34 Verdere informatie:  Alain.Verbeke@law.kuleuven.be Alain.Verbeke@law.kuleuven.be  Jetje.Degroof@vlir.be Jetje.Degroof@vlir.be  VLIR – Egmontstraat 5 – 1000 Brussel  02 550 15 78


Download ppt "Evaluatie van onderzoek in de rechtswetenschappen VLIR Subwerkgroep Onderzoek Rechten Alain Verbeke - Voorzitter Ronde van de Vlaamse rechtsfaculteiten."

Verwante presentaties


Ads door Google