De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Christen zijn is oké, maar bidden op het werk, nou, nee!’

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Christen zijn is oké, maar bidden op het werk, nou, nee!’"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Christen zijn is oké, maar bidden op het werk, nou, nee!’
Enkele gedachten en overwegingen bij ‘christen zijn op de werkplek’ door Maarten Pijnacker Hordijk uit Houten november 2006

2 Hoe staan christenen in het leven?
Enkele waarnemingen in NL: Christenen zijn ook besmet door de tijdgeest Christenen zijn erg sterk in ‘leerstelligheden’, maar laten zich niet snel in hun ziel kijken ‘Groot’ % christenen leeft in twee werelden, op zo. en van ma.- za. ‘Klein’ % christenen vindt bidden belangrijk ‘Erg klein’ % christenen neemt zelf deel aan een bidstondgroep (voor kerk, school, buurt, stad, werk, enz.) Kennelijk vinden christenen ‘samen bidden’ niet ècht belangrijk…

3 Kloof tussen theorie en praktijk
Wil je weten wat iemand ècht belangrijk vindt, kijk dan naar zijn tijdbesteding… Je daden spreken zo luidt, dat ik je woorden niet kan horen… Waar je hart vol van is… Hoe komt het toch dat ‘leer’ en ‘leven’ zo ver uit elkaar lopen? Is ‘samen bidden’ alleen bedoeld voor hobbyisten, beroepsbidders, bepaalde kerkelijke richtingen of speciale noodsituaties? Of is je werksituatie al de ‘zevende hemel’ en valt er dus helemaal niks meer te danken en bidden…?

4 Je ‘bril’ bepaalt je denken en handel en wandel
Je achtergrond en daarin m.n. opvoedingssituatie en (on)kerkelijke milieu opleiding persoonlijkheid (sociale) netwerken persoonlijke ervaringen beïnvloeden in sterke mate o.a. je Godsbeeld (hoe zie je God?) mensbeeld (hoe kijk je naar mensen?) wereldbeeld (hoe interpreteer je deze wereld?) en daarmee hoe je als christen in het leven staat. gedachten en gevoelens handelen denkraam en ervaringen

5 Wat geloof je eigenlijk?
Geloof je wèrkelijk dat God je leven wil leiden? dat mensen zonder God verloren zijn? dat je letterlijk midden in een zendingsveld leeft? dat er een onzichtbare werkelijkheid is? dat de bijbel Gods Woord is? dat Jezus de duivel heeft overwonnen? dat God gebeden verhoort? dat Jezus ook jou het zout en licht van de wereld noemt? waaruit blijkt dat dan gedurende de werkweek?

6 Hoe ben je zout en licht? Hoe ga je om met collega’s?
Hoe zie jij je collega’s? Kennen ze jou als christen? Is het voorbeeld dat je bent aantrekkelijk? (waarin wel, waarin niet?) Geloof je wèrkelijk dat God je wil helpen een goed christen te zijn? God kracht verleent aan eenparig gebed? Zou God het ‘samen bidden’ daarbij willen gebruiken? ...christenen zouden moeten werken alsof alles van hèn afhing en bidden alsof alles van God afhing...

7 Samen bidden? Kan onwennig en ongewoon zijn, maar dat went snel
Veel praktisch tips staan op de website Onze tegenstander wil maar één ding: gebed stoppen! Steeds meer christenen ontdekken de grote meerwaarde van samen bidden God verbindt een belofte aan eenparige gebeden Door je gebeden verandert er iets in de geestelijke wereld Je eigen houding t.o.v. werk, collega´s en God Zelf wordt tegen het Licht gehouden Je hebt waardevolle contacten met christen-collega´s Je krijgt oog voor allerlei zaken die spelen in je omgeving Je beïnvloedt je bedrijf positief Meedoen aan een bedrijfs- of pauzebidstond is een bijzondere, verrijkende ervaring, met grote positieve gevolgen: God aan het werk zien!

8 Website www. Bedrijfsgebed
Website Alle info over 'christen zijn op je werk' in het algemeen, en specifiek de rol van gebed daarin. Doel christenen steunen in hun christen-zijn in hun werksituatie. Visie 'in elk bedrijf of organisatie met twee of meer christenen een eigen bidstondgroep.' christen zijn op je werk is meer dan 'alleen maar' bidden. Middelen alle relevante info over 'bidden op het werk'. Praktische hulp bieden en adviezen geven Lijst van bidstondgroepen en Netwerken van christen-professionals Links naar verwante relevante websites Agenda met algemene activiteiten rond de thema's 'christen-zijn op je werk' en gebed Boekenlijst rondom diezelfde thema's Info over 'Alpha op de werkplek' en 'Business Alpha'. 'Posters bedrijfsgebed' voor kerken en christelijke gebouwen in Nederland, als stimulans voor bedrijfsgebed en christen-zijn.

9 Kort overzicht ontwikkelingen
Start bidstond bij NS Contact met anderen, o.a. Hoogovens Contact met Marc van der Woude van Joel News +1990 Start opstellen en bijhouden lijst Contact met Uitdaging, publicatie lijst +1994 Begin publiciteit Website bij Joel News Groei bedrijfsbidstonden Idee en uitwerking ‘(kerk)posters bedrijfsgebed' Overname website Uitbouw website rond ‘Christen-zijn op je werkplek’: Toevoegen netwerken, links, agenda, boekenlijst, 'posters bedrijfsgebed‘, 'Alpha op de werkplek' en 'Business Alpha'.


Download ppt "‘Christen zijn is oké, maar bidden op het werk, nou, nee!’"

Verwante presentaties


Ads door Google