De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BHV Presentatie. Inhoudsopgave:  Inleiding  Wat is brand?  Wat heeft de organisatie reeds gedaan?  Wat doet de niet-BHV-er  Wat is BHV  Rondleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BHV Presentatie. Inhoudsopgave:  Inleiding  Wat is brand?  Wat heeft de organisatie reeds gedaan?  Wat doet de niet-BHV-er  Wat is BHV  Rondleiding."— Transcript van de presentatie:

1 BHV Presentatie

2 Inhoudsopgave:  Inleiding  Wat is brand?  Wat heeft de organisatie reeds gedaan?  Wat doet de niet-BHV-er  Wat is BHV  Rondleiding afdeling: –Vluchtroutes –Brandblusapparatuur  Rondleiding gebouw: –Receptie –Droge stijgleiding –EHBO-koffer –Aanwezigheid BHV  Afsluiting

3 Wat is brand?  Een brand is een verbranding met vuur die zich ongehinderd uit kan breiden en schade en/of gevaar veroorzaakt. Brandbare stof ZuurstofTemperatuur

4 Organisatie:  BHV-groep  Calamiteitenplan  Veiligheidinstructies personeel  Rookmelders  Vluchtwegen  Belichting  Bewoners instrueren  Personeel instrueren

5 Niet-BHV-er Wat kun je zelf doen?  Preventief bezig zijn: –stel je op de hoogte van:  aanwezigheid BHV-ers  de veiligheidsinstructies  het calamiteitenplan  indeling gebouw en afdeling. –Let hierbij vooral op vluchtwegen, plaats van brandmelders, plaats van blusmiddelen –Plaats geen obstakels voor of in een vluchtweg. –Meld kapotte zaken die van belang zijn m.b.t. brand.  B.v. kapot lampje vluchtroutebord –Ledig een asbak pas als je zeker weet dat de inhoud niet meer brand of gloeit. –Plaats afvalbakken niet in de buurt van gordijnen. –Laat nooit roken toe op de kamer / in bed, tenzij je zelf toezicht houdt. –Er geld een absoluut vuur- en rookverbod in de buurt van, in gebruik zijnde, zuurstofapparatuur. –Bij weinig BHV-ers, als “buddy” fungeren, waarbij je de instructies van de BHV-er opvolgt. –Neem geen risico’s

6 De BHV  Taken BHV: –Preventief bezig zijn –Een eerste reactie geven op een alarmering of calamiteit –Een eerste verkenning, lokaliseren van de brand (melding) –In veiligheid brengen van bewoners en personeel –Blussen –Indien blussen niet mogelijk is dan ramen en deuren sluiten –Opvangen van de brandweer

7 + Diensten / Avond / Nacht + Diensten / Avond / Nacht  Ontvangen brandmelding op eigen telefoon.  Nemen de taken van de ploegleider op zich.  Gaan naar de receptie en nemen de rol van ploegleider over.  Vergaren van externe informatie.  Maakt gebruik van de rode telefoon.  Regelt opvang van de brandweer.  Belt de ambulance bij slachtoffers.  Waarschuwt verantwoordelijke personen.  Bewaakt en coördineert de hulpverlening  Beperkt onnodige schade  Zorgt voor opvang in persooneelsrestaurant –Maak gebruik van het 5 stappenplan

8 Hoe te handelen bij brand? Hoe te handelen bij brand?  De enige juiste volgorde van handelen bij brand is: 1.Melden 2.Redden 3.Blussen

9 Basis inzetregels  Neem het grootste gevaar weg  Voorkom uitbreiding  Voorkom ongevallen  Vermijd zo veel mogelijk nevenschade

10 Melden  Via de handmelders. (Dit is voor de brandweer een A1-melding en heeft grootste prioriteit). –Een persoon heeft namelijk brand/rook(lucht) ontdekt.  Intern calamiteitennummer ( 2 2 2 2 )  Blijf kalm!!, de brandweer is er binnen 8 minuten!!

11 Redden:  Waarschuw in gevaar zijnde personen. Breng deze personen naar een ander compartiment.

12 Blussen:  Tracht een beginnende brand te blussen.  Doe dit NOOIT alleen!!!!!

13 Algemene regels:  Maak geen gebruik van liften  Maak geen gebruik van de telefoon. De receptie heeft het druk genoeg.  Volg de aanwijzingen van BHV en brandweer op.  Denk aan eigen veiligheid.

14 Wat te doen bij evacuatie Wat te doen bij evacuatie  Blijf kalm  Verwijder jezelf en eventuele in gevaar zijnde personen van de brandhaard. Ga naar een compartiment op de afdeling, zonder langs de brandhaard te lopen. –Denk hierbij aan de kubusgedachte.

15 Evacuatie doe je:  Nooit uit eigen initiatief  Nooit met de lift  De eerste verzamelplaats is dan het personeelsrestaurant op de beganegrond.  Indien het gebouw ontruimd moet worden dan geldt bovenstaande procedure ook. Alleen wordt dan verzameld op de volgende plek: –Opvang in het Atrium M.C.

16 Gebruik slanghaspel:  Voor gebruik: –Draai hoofdkraan open –Slang uitrollen –Straalpijp openen:  Bij vlammen sproeistraal.  Bij gloed: gebondenstraal  Na gebruik: –Straalpijp sluiten –Hoofdkraan sluiten –Slang oprollen, het water dient in de slang te blijven i.v.m. uitdroging

17 Gebruik kooldioxideblusser: Gebruik kooldioxideblusser:  Toestel uit houder nemen.  Naar vuurhaard lopen.  Borgpen verwijderen.  Straalkoker op vuurhaard richten –Let op: Koker bij handvat vasthouden !! Bevriezingsgevaar!!  Afsluiter inknijpen  Al heen en weer zwaaiend leeg spuiten  Na gebruik: –Het apparaat dient bijgevuld te worden.

18 Gebruik sproeischuimblusser:  Toestel uit houder nemen.  Naar vuurhaard lopen.  Borgpen verwijderd  Slang / straalpijp richten (laag eroverheen)  Afsluiter inknijpen  Al heen en weer zwaaiend leeg spuiten  Na gebruik: –Het apparaat dient bijgevuld te worden.

19 Rondleiding:  Rondleiding afdeling  Rondleiding gebouw –Bezoek receptie:  Uitleg rode telefoon  Gebruik van de portofoon –Waar liggen hesjes, zaklamp, blocknote en pen  Rondleiding buiten: –Aansluiting droge stijgleiding –Aansluitpunt voor de brandslang (brandweer)

20 Afsluiting:  Vragen??  Bedankt voor jullie aandacht.


Download ppt "BHV Presentatie. Inhoudsopgave:  Inleiding  Wat is brand?  Wat heeft de organisatie reeds gedaan?  Wat doet de niet-BHV-er  Wat is BHV  Rondleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google