De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom! Zoektocht Overzicht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom! Zoektocht Overzicht"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom! Zoektocht Overzicht
Wil je info over engagementen en vormingen zoeken op basis van jouw interesses? Klik hier  Overzicht Wil je een overzicht van alle engagementen en vormingen voor vrijwilligers uit Kazou Leuven?  1

2 Overzicht van alle engagementen en vormingen
Klik hier voor een overzicht van alle engagementen. Je vindt er alle werkgroepen en functies! Vormingen overzicht Klik hier voor een overzicht van alle vormingen. 2

3 Overzicht van alle engagementen
Werkgroep Animo Werkgroep Publica Werkgroep ZADA Werkgroep Vorokt Werkgroep GAMMA Werkgroep Online Werkgroep CA Beleidsgroep Werkgroep vorming Werkgroep jomba-inclusie Werkgroep @zoom Nationale raad Begeleidings team Agenda commissie Raad van bestuur Pedagogische commissie Moni zijn VV zijn TP zijn Instructeur zijn Zinspeler zijn Coördinator zijn 3

4 Overzicht van alle vormingen
Basiscursus Hoofdmoni cursus Instructeurs cursus BAL ADO cursus Vorokt V14 Boemerang Gletsjer vorming Instroom weekend Profileringen Massembre Watersport vorming 4

5 Zoektocht openingspagina
Vakanties Wil je info over engagementen en vormingen in functie van de vakanties? Jaarwerking Wil je info over engagementen en vormingen in functie van de jaarwerking? 5

6 Jaarwerking: openingspagina
Vormingen Ben je op zoek naar vormingen die je doorheen het jaar kan volgen? Concreet thema Wil je graag doorheen het jaar werken rond een concreet thema? Beleid Ben je geïnteresseerd in de manier waarop Kazou georganiseerd wordt? 6

7 Vakanties: openingspagina
Op een vakantie zijn er verschillende functies die voor iedereen toegankelijk zijn. Klik op de functie die jij interessant vindt voor meer info en voorwaarden. Moni zijn VV worden Zinspeler zijn Technische ploeg zijn Coördinator zijn instructeur zijn 7

8 Algemene vormingen (met attest)
Over welke vormingen wil je graag meer te weten komen? BC HMC Animatorcursus (of instroomcursus) Hoofdanimatorcursus Instroom BIC Boemerang Instructeurscursus Hoofdinstructeurscursus Vakantiegericht Vakantiespecifieke vormingen 8

9 Vakantiegerichte vorming
Basiscursus: info Vakantiegerichte vorming De basiscursus heb je normaalgezien al gevolgd. Zin om je als moni nog verder te bekwamen? Basiscursus Instroomcursus Wil je graag aan je vrienden laten weten wanneer de volgende basiscursus of instroomcursus is en hoe je ervoor inschrijft? 9

10 Pedagogische Commissie
Beleid: overzicht Beleidsgroep Ben je geïnteresseerd in de werking van Kazou Leuven? Pedagogische Commissie Hou je ervan om de pedagogische krijtlijnen van Kazou uit te tekenen? Nationale Raad Ben je geïnteresseerd in het bepalen van de koers van Kazou Vlaanderen? 10

11 Concreet thema Tof dat je zin hebt om ook tijdens het jaar actief bezig te zijn! Er zijn 9 Werkgroepen waar je lid van kan worden. Klik voor meer uitleg! Animo Publica Online Vorokt CA GAMMA ZADA WG vorming WG jomba inclusie 11

12 Moni zijn Normaalgezien ben je zelf al moni bij Kazou, maar:
Vakantiegerichte vorming Hoe word je een nog betere moni? Basiscursus Instroomcursus Hoe kunnen je vrienden moni worden? Vakanties “krijgen” Vraag je je af hoe je een vakantie te pakken krijgt? 12

13 Vakantiegerichte vorming voor moni’s
Schitterend dat je als moni openstaat voor nieuwe impulsen, vormingen en uitwisselmomenten. Er zijn 7 Interessante cursussen voor moni’s die dat ietsje meer willen! Bergmonicursus Watersport vorming ADO -cursus V14 Vorokt Profileringen in Massembre Gletsjervorming 13

14 Vakantieverantwoordelijke worden
HMC Vooraleer je de verantwoordelijkheid draagt over een een vakantie en een monitorenteam is het zeker interessant eerst de hoofdmonicursus te volgen! VV zijn Wat houdt het precies in om Vakantieverantwoordelijke te zijn? Hoe krijg je een vakantie? Ben je al VV of ben je gewoon nieuwsgierig naar de manier waarop de verdeling er aan toe gaat? 14

15 Basiscursus: info Je bent bijna of reeds 17 jaar. Je bent jong en zit vol energie. Je hebt zin om je te engageren, spetterende vakanties mee te begeleiden, nieuwe vrienden te maken, duizenden lachende kindergezichtjes te zien,…de oplossing: word MONI BIJ KAZOU! Wat mag je verwachten? Maak je op voor veel spelletjes, toneel, natuur en knutselen! Leer toffe activiteiten in elkaar steken. Ontdek de wereld van een jarige. Verken Kazou en maak kennis met onze Kazouvisie. We maken er een gezellige, toffe boel van! Ben je geboren in 1994 of 1993 en CM-lid, dan bieden we jou een leerrijke cursusweek aan! De basiscursus gaat door tijdens de krokusvakantie. Locatie? Massembre (busvervoer vanuit Kessel-Lo) Prijs: 117 euro (verblijf, maaltijden, vervoer en vormingen inclusief). Een deel van het inschrijvingsgeld (of in sommige gevallen zelfs het volledige bedrag) kan je terugvorderen via de stedelijke/gemeentelijke jeugddienst. Meer info 016/

16 Hoofdmonicursus info Op de hoofdmonicursus kom je in contact met ideeën, gewoontes en culturen van andere verbonden. Een echte eye-opener. Een pak interessante onderwerpen komen op een speelse manier aan bod. Telkens praktisch toegespitst op hoofdmoni zijn op vakantie. Coaching, groepsdynamica, cruciale momenten op vakantie, begeleiden van je team… Deze cursus is interessant voor wie graag vakantieverantwoordelijke wil zijn of gewoon graag meer verantwoordelijkheid wil dragen in gelijk welk team. Eerstvolgende cursussen: Weekformule: februari 2010  (in Massembre) Weekformule: juli 2010 (in Hanenbos) Weekendformule: 30 oktober tot 02 november (Massembre) en 26 tot 28 november (Hanenbos) je moet beide weekends volgen Weekformule: 26 – 31 december 2010 (in Massembre) Voor meer info over deze cursus die – na stage – leidt tot het attest van ‘hoofdanimator in het jeugdwerk kan je terecht bij Marijn / ). Let op! Inschrijven doe je via je eigen verbond. Deze cursus kost 58 euro in 2010

17 Instructeurscursus info
We vertrekken vanuit een aantal noodzakelijke bouwstenen zoals methodieken, structuur van een vormingsmoment en rekening houden met je doelpubliek. Daarna bouwen we samen met jullie verder het cursusschema op.  Jouw eigen vragen over het instructeur-zijn vormen de rest van de cursuszesdaagse Op deze cursus steek je een heleboel praktische tips en trics op die aansluiten bij jouw ervaring met cursus geven. De “BIC” (basisinstructeurscursus) spitst zich toe op iedereen die zin heeft om vorming te geven! Eerstvolgende cursussen zijn: Weekformule: juli 2010 (in Hanenbos) Weekendformule: 30 oktober tot 02 november (Massembre) en 26 tot 28 november (Hanenbos) je moet beide weekends volgen Weekformule: 26 – 31 december 2010 (in Massembre) Voor meer info over deze cursus die – na stage – leidt tot het attest van ‘instructeur in het jeugdwerk’ kan je terecht bij Marijn / ). Let op! Inschrijven doe je via je eigen verbond. Deze cursus kost 58 euro in 2010

18 Boemerang info De Boemerang is de cursus ter voorbereiding van het attest van “hoofdinstructeur in het jeugdwerk”. Je leert hier de knepen van het vak inzake vormingswerk en beleidswerk, zoals: Hoe slaag je er in om iets te veranderen in je beleidsgroep of in je instructeursploeg? Creëert je verbondelijke beleidsgroep voldoende inspraakmogelijkheden? Hoe krijg je zicht op je innerlijke zelf als cursusleider of beleidsgroeplid? Interessant voor vrijwilligers en beroepskrachten die actief bezig zijn met beleidsmatige taken of die binnen de vormingen een coördinerende rol hebben, zowel verbondelijk als nationaal. De cursus gaat elk jaar door in de krokusvakantie en duurt vijf dagen Data 2010: vrijdagavond 12 februari tem woensdag 17 februari 2010 in Massembre Inschrijven: via het verbond of rechtstreeks via het nationaal secretariaat bij Meer info: Deze cursus kost 55 euro

19 Beleidsgroep De beleidsgroep is de kern van Kazou Leuven. In de beleidsgroep zitten er naast de 3 beroepskrachten zowel moni’s als hoofdmoni’s. Op deze manier is iedereen vertegenwoordigd als er belangrijke beslissingen genomen worden. We denken na over de grote richtlijnen van Kazou. Waar willen we met Kazou Leuven naar toe? Welke standpunten nemen we in? …. Binnen de beleidsgroep willen we een geïntegreerde en gecoördineerde werking waarborgen. De beleidsgroep bestaat uit 11 personen waarbij elk lid van de beleidsgroep een functie opneemt monitoren: Er is een minimumvertegenwoordiging van 2 monitoren en 2 hoofdmonitoren. De andere 4 plaatsen worden toegekend op basis van de gekregen stemmen. Verkiezingen vinden plaats na de zomer. Als je wordt verkozen, vragen we je een engagement op te nemen voor 2 jaar als je voorzitter of ondervoorzitter wil worden. Alle andere engagementen worden jaarlijks bekeken. - het verbond: er zetelen 2 personen van de jeugddienst (diensthoofd + educatief medewerker) + de directie welzijn van CM Leuven. Wanneer? We vergaderen ongeveer 8 keer per jaar. Het zijn open vergaderingen, dat betekent dat iedereen de vergaderingen kan bijwonen! Meer info? 016/

20 Pedagogische Commissie
De Pedagogische Commissie is een dynamische denktank die zich buigt over pedagogische thema’s, het heden en de toekomst van de organisatie. Het kader waarbinnen de PC werkt, is het beleid dat al uitgestippeld werd door de Nationale Raad en heel Kazou Vlaanderen. Deze beleidskeuzes vind je terug in de beleidsnota. De PC denkt na over trajecten voor projecten die in de beleidsnota zijn opgenomen. Zij is het orgaan dat steeds kritisch nadenkt over de organisatie. Praktisch uitwerken van projecten wordt dikwijls doorgegeven aan een van de werkgroepen. Anders dan de NR is dit geen vertegenwoordigingsvergadering. Vrijwilligers zitten hier met de ‘nationale pet’. Je vertolkt dus niet de menig van je verbond, maar die van jezelf! Het wordt wel op prijs gesteld dat zo veel mogelijk verbonden aan de vergaderingen van de PC deelnemen. De PC komt om de zes weken samen, niet in juli en augustus. Telkens in het castrohof in Sint - Niklaas Data : 17 september, 29 oktober, 10 december, 22 – 24 januari, 4 maart, 22 april, 3 juni Als je zin hebt om er bij te komen, kan je lid worden. Om toch een hechte bende te vormen, is januari het instapmoment. We verwachten een engagement van minstens één jaar. Instapweekend 22 – 24 januari 2010 Contacteer: voor meer info en inschrijven.

21 Nationale Raad De Nationale Raad is de spil van onze bestuurswerking. Het is het orgaan waar verbonden elkaar ontmoeten, waar het beleid van Kazou Vlaanderen wordt gemaakt en de totale werking vorm gegeven wordt. De Nationale Raad geeft opdrachten aan de Pedagogische Commissie, nationale werkgroepen en projectgroepen in functie van het beleid. De Nationale Raad komt vier keer per jaar samen (twee keer als algemene vergadering). Data : 28 oktober, 16 december, 24 maart, 26 mei De Nationale Raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van je verbond. Deze vertegenwoordigers vertolken de stem van hun verbond en spreken niet alleen uit eigen naam. Als lid van de verbondelijke beleidsgroep kan je voorgedragen worden door je verbond. Dan pas kan je verkozen worden op de vergadering. De Nationale Raad stelt uit haar rangen ook de Raad van Bestuur samen die toezicht houdt op het financieel beleid van de organisatie. Wil je toetreden tot de Nationale Raad, dan moet je je eerst engageren in je verbondelijke beleidswerking. Meer info hierover bij je verbond.

22 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur coördineert de financiële werking van onze vzw De RvB bereidt de begroting voor en geeft een financiële vertaling van van alle vragen en beslissingen die van de Nationale Raad. Enkele voorbeelden Tarieven voor vakanties en vormingen worden in deze vergadering goedgekeurd aanvragen Begroting opmaken bij de beleidsnota De RvB is samgengesteld uit leden van de Nationale Raad Om toe te treden moet je dus eerst lid zijn van de Nationale Raad De RvB komt vier keer per jaar samen in Sint-Niklaas. In is dat 17 november 8 december 9 maart 22 juni

23 Begeleidingsteam Op elke nationaal georganiseerde cursus (HMC, BIC, Boemerang) is er telkens een vrijwilliger cursusleider Het begeleidingsteam is de vergadering van alle nationale cursusleiders met de stafmedewerker vorming Op deze vergadering wordt de lijn bewaakt in de verschillende nationale cursussen. Aangezien er 4 hoofdmonicursussen, 3 instructeurscursussen en 2 Boemerangs zijn per jaar zijn, is dit zeker nodig! We wisselen ook goede manieren van werken uit. We willen een duidelijke inhoudelijke afbakening tussen de verschillende cursussen We willen de cursussen zo organiseren dat ze op maat zijn van alle cursisten We willen de instructeurs van de nationale cursussen zo goed mogelijk ondersteunen Naast praktisch en organisatorische zaken, worden ook inhoudelijke dingen uitgewisseld en bediscussieerd Het begeleidingsteam komt een viertal keer per jaar samen, telkens tussen twee cursussen in Op die manier kunnen opmerkingen of verbeteringen uit de ene cursus meteen meegenomen worden naar de volgende Om toe te treden moet je de functie opnemen van nationaal cursusleider. Je kan pas cursusleider worden als je al meedraait als instructeur op een nationale cursus. Daarna krijg je een uitnodiging om je kandidaat te stellen telkens we een nieuwe cursusleider zoeken Cursusleiders gaan in principe een drietal keer mee in deze functie

24 Agendacomissie Terwijl de NR de motor is van de organisatie, is de Agendacomissie de brandstof. De AC bepaalt de agenda van de twee belangrijkste bestuursorganen, de Nationale Raad en de Pedagogische Commissie. Bevoegdheden: agenda vastleggen van de Nationale Raad en de Pedagogische Commissie. opvolging van de beleidsnota. praktisch-organisatorische ondersteuning van de bestuurswerking. opvolging van de verbondelijke toetsing en wisselwerking met nationale beleidsorganen. linken van alle spelers op het veld. Samenstelling: De twee voorzitters van de Nationale Raad (vrijwilligers) De twee voorzitters van de Pedagogische Commissie (vrijwilligers) algemeen secretaris Kazou stafmedewerker bestuurswerking Kazou verantwoordelijke vakantieteam Kazou afgevaardigd beheerder Kazou

25 Bergmonicursus Heb jij zin om met een groep kazou’ers de bergen in te trekken en wil je hen laten zien waarom de Alpen zo speciaal zijn? Wil je extra stevig in je bergschoenen staan en zie je het wel zitten om dit door te geven aan je medemoni’s of op een specialisatiecursus … dan is de BMC iets voor jou! Je trekt er samen op uit en doet een echte huttentocht. Tijdens de toch wordt er cursus gegeven. De Val d’Anniviers vormt het prachtige decor van deze unieke belevenis! Vóór we op tocht vertrekken zitten we nog samen om al wat basistechnieken uit te leggen en in te oefenen. Volgende editie: 15-26/07/2010 Prijs:+/- € 325 38 plaatsen verdeeld over twee tochtgroepen Voorwaarden om mee te kunnen: Ervaring in het begeleiden van bergvakanties Bereidheid (maar geen garantie) tot het begeleiden van vakanties in de bergen of huttentochten Meer info of inschrijving via of

26 Gletsjervorming Elk jaar maken verschillende groepen die op vakantie zijn in Fiesch een gletsjertocht Deze tocht wordt begeleid door speciale begeleiders en voor hen is deze vorming opgezet Op de gletsjervorming leer je de gletsjer kennen en ondervind je hoe je op een veilige en prettige manier groepen kan begeleiden Ook klettersteig (soort van rotsklimmen) komt aan bod Deze vorming gaat door in Fiesch en vindt om de twee jaar plaats. volgende editie is voor de zomer van 2011 Deze vorming is gratis Deze vorming is enkel toegankelijk voor moni’s die zich inschreven bij hun verbond als gletsjertochtbegeleider. We vragen nadien een engagement van minstens 2 jaar Meer info over deze avontuurlijke vorming via of

27 Watersport vorming In Schwarsee, Amberloup en Massembre zijn er elk jaar verschillende watersportvakanties Er zijn speciale watersportmoni’s die watersportactiviteiten begeleiden en lid zijn van de coördinatieploeg Als jij je inschrijft als watersportmoni word je verwacht op deze vorming De vorming gaat door in het Bloso-domein van Hofstade De datum is ergens in mei, de exacte datum wordt later doorgegeven Moni’s die meegaan als watersportmoni krijgen op tijd alle belangrijke info Deze vorming is gratis Meer info via of

28 Vormingsdag profileringen Massembre
In Massembre gaan elk jaar veel vakanties aan in een specifiek thema of profilering Om deze vakanties goed te kunnen begeleiden is er elk jaar een vormingsmoment voor alle monitoren van een profilering Onder andere deze profileringen komen aan bod: Showbizz Avontuur Kids in space Expeditie Indianen Als je ingeschreven bent als moni of VV voor een vakantie met één van deze profileringen word je verwacht op de vormingsdag op zaterdag 8 mei 2010 Je krijgt alle info via je verbond na je inschrijving als moni of VV

29 Nationale Werkgroep Vorming
In de nationale Werkgroep wordt het vormingsbeleid van Kazou in ‘vorm’ gehouden. Elke tweede woensdag van de maand komen we samen met geïnteresseerde vrijwilligers uit verschillende verbonden om samen een aantal concrete projecten uit te werken. Data 2009 – 2010: 16 september, 14 oktober, 18 november, 9 december, 13 januari, 10 februari, 10 maart, 21 april, 12 mei, 9 juni Telkens in het castrohof in Sint Niklaas Deze werkgroep focust niet op de cursussen (al kan het wel eens aan bod komen), maar eerder op alle andere vormingsdingen. Onderwerpen komen uit de beleidsnota, uit de verbonden of uit de werkgroepleden zelf! Voorbeelden van realisaties van deze werkgroep zijn het Vormingsplan en de organisatie van ‘Uit pure goesting’, de vorming- en uitwisseldag voor instructeurs van de basiscursussen. Mailen naar voor alle info of inschrijving We vragen een engagement van zeker 1 jaar om op een goede manier te kunnen werken

30 Nationale Werkgroep Jomba & Inclusie
De werkgroep JOMBA & Inclusie komt elke 2e woensdag van de maand bij elkaar en buigt zicht over nationale vraagstukken omtrent JOMBA. Data 2009 – 2010: 16 september, 14 oktober, 18 november, 9 december, 13 januari, 10 februari, 10 maart, 21 april, 12 mei, 9 juni Telkens in het Castrohof in Sint-Niklaas. Onderwerpen komen uit de beleidsnota, uit de verbonden of uit de werkgroepleden zelf! Enkele realisaties van de werkgroep JOMBA & Inclusie: Inclusie brochure Leidraad inclusie bij vrijwilligers Heb je zin om over de verbondsgrens heen eens na te denken over onderwerpen die met JOMBA of inclusie te maken hebben? Zin om met andere JOMBA-vrijwilligers in een pittige werkgroep je steentje bij te dragen aan JOMBA en Kazou? Mailen naar: voor alle info of inschrijving We vragen een engagement van zeker 1 jaar om op een goede manier te kunnen werken

31 Nationale Werkgroep @zoom
@zoom is de solidariteitswerking van Kazou waarbij we expliciet kiezen voor duurzaamheid en solidariteit op vakantie, vorming en in de jaarwerking. Maandelijks komen we bijeen om verder te werken aan wat er al in de verbonden bestaat. Over de verbonden heen willen we iedereen sensibiliseren rond onze thema’s. Onderwerpen komen uit de beleidsnota, uit de verbonden of uit de werkgroepleden zelf! We plannen kleine en grote acties en stappen mee in grotere projecten. Iedereen die interesse heeft in solidariteit en in een duurzaam Kazou, is steeds welkom! De vergaderingen gaan door op de 2e woensdag van de maand in het Castrohof, St Niklaas. Data 2009 – 2010: 16 september, 14 oktober, 18 november, 9 december, 13 januari, 10 februari, 10 maart, 21 april, 12 mei, 9 juni Mailen naar voor alle info of inschrijving. We vragen een engagement van zeker 1 jaar om op een goede manier te kunnen werken

32 Vakantieverantwoordelijke zijn
Begeleiden van de monitorenploeg: sociaal voelend zijn, permanent evalueren en bijsturen, stimuleren, motiveren en enthousiasmeren Organiseren, leiden en opvolgen van (voorbereidings)vergaderingen, positieve groepssfeer en teambuilding binnen moniploeg bevorderen, zelf openstaan voor feedback en inbreng vanuit monitorenploeg, mogelijke conflicten binnen de monitorenploeg op gepaste wijze aanpakken Trekkersrol opnemen bij de activiteiten, activiteiten in goede en veilige banen leiden Begeleiden van deelnemers: kunnen inleven in leefwereld, preventief kunnen handelen om mogelijke conflicten te vermijden, je groep kunnen aansturen, (bege)leiden Activiteiten kunnen plannen en organiseren met als doel een evenwichtig en goed gevuld vakantieschema, bewaken van originaliteit en creativiteit binnen de vakantievoorbereiding Actief en opbouwend meewerken aan het vakantiegebeuren Administratieve taken correct opnemen en opvolgen; contacten met ouders, TP/GO, het verbond of andere (externe) partijen kunnen verzorgen; eindverantwoordelijkheid opnemen; vakantie-invulling kunnen organiseren en programmeren vanuit de visie en de prioriteiten van Kazou

33 Meegaan in de Technische Ploeg
Je kan als TP-er meegaan, indien je: een minimum aan kookervaring hebt voldoende bereid bent om de handen uit de mouwen te steken een open geest hebt om met jongeren op kamp te gaan Taken van een TP-er: bereiden + bedienen van de maaltijden samen met de monitoren taken coördineren binnen het huishouden (in overleg met VV) bewaken van hygiëne en onderhoud van de keuken menu afstemmen op de activiteiten ondersteuning in geval van noodsituaties Dagelijks overleg met vakantieverantwoordelijke Contacten met huisbaas, leveranciers, …

34 Meegaan als zinspeler (CAtor)
De zinspeler (CA’tor) is… een steunfiguur op kamp, iemand die zich mag, kan en wil vrijmaken om de christelijke animatie op te nemen, iemand die elke moni in de christelijke animatie stimuleert, ondersteunt, aanmoedigt, begeleidt en bevestigt. De zinspeler (CA’tor) maakt steeds ten volle deel uit van de begeleidingsploeg! iemand die openstaat voor de waarden van Kazou en bereid is om wat hij/zij er zelf van vat met anderen te delen. iemand die jongeren en moni's kan begeleiden en stimuleren, iemand die steeds opnieuw kiest voor een eerlijke dialoog tussen mensen en iemand die, net als elk ander lid van de moniploeg, open staat voor evaluatie. Takenpakket zinspeler (CA’tor) Wekmomenten, avondsluitingen, tafelmomenten, kristalmomenten,… De zinspeler (CA’tor) moet Medemonitoren stimuleren bij de CA-momenten, als brug fungeren tussen de jongeren op kamp, de jongeren en de monitoren alsook tussen de (hoofd)monitoren onderling! De zinspeler (CA’tor) mag een versterking zijn van het hoofdmoniteam een rustpunt voor de monitoren zijn

35 Instructeur zijn Kazou-instructeur zijn…
Kazou ademen, groepsdynamiek boetseren, enthousiaste cursisten dingen bijleren, sfeer en ambiance maken! De uitdagingen binnen het vormingswerk zijn gigantisch: elke cursist heeft zijn of haar specifieke vragen; elke cursist maakt zijn of haar eigen traject. Kan je spreken voor een groep? Heb je een dynamische, enthousiaste uitstraling en kan je een groep meetrekken? Dan is het instructeur zijn iets voor jou! Heb jij zin om mee pakketten te geven op Vorokt, de basiscursus mee vorm te geven, de V14 mee te begeleiden,….? Dan is instructeur zijn iets voor jou! Zin gekregen? Stuur een mailtje naar Zin om mee instroomcursus of BAL ADO cursus te geven? Eén adres: Heb je al veel ervaring als hoofdmoni of als instructeur? Dan heb je misschien ook wel zin om hoofdmonicursus of instructeurscursus te geven? Deze cursussen worden nationaal georganiseerd. Voor meer info kan je terecht bij of

36 Coördinator zijn in een groot centrum
Als coördinator behartig je de belangen van Kazou in overleg met het centrum. bemiddelen en vergaderen met meerdere VV's in het centrum (oa planning dag erop, verloop activiteiten,...) op voorhand planning opmaken, reservaties doorgeven aan centrum,... (alles wat met profileringsactiviteiten te maken heeft) Duur: 1 vakantieperiode ( 7 – 10 dagen) Als lid van de coördinatieploeg goed kunnen onderhandelen, bemiddelen en je gezond verstand gebruiken. Je draagt de Kazou-visie uit in het centrum en coördineert de verschillende vakanties van de verschillende verbonden. Samenkomst en voorbereiding Vier, vijf of zes keer samenkomen met de coördinatieploeg Er zijn coördinatoren nodig voor zomer- en winterbestemmingen! Onder begeleiding van een stafmedewerker nationaal secretariaat Procedure Meer info en kandidaatstelling: via je verbond of rechtstreeks bij het nationaal secretariaat: of

37 Hoe krijg je een vakantie als moni
Elke moni krijgt de kans om zich te engageren op een vakantie. Iedereen krijgt een optieformulier waarmee hij zich kan kandideren voor een vakantie. Jij kan een 1ste, 2de en 3de keuze aanduiden van de vakantie die je graag wil. Je stuurt dit optieformulier terug naar het verbond (Platte-Lostraat 541, 3010 Kessel-Lo), of geeft je opties door via de medewerkerssite Op 2 april 2011 kom je te weten op welke vakantie je meekan op het grote moni-verdelingsspel! Verdeling monitoren: Er wordt, tot en met de vakanties voor 12-jarigen, steeds plaats vrij gehouden voor nieuwe monitoren: mensen die de basiscursus hebben gevolgd zijn sowieso verzekerd van hun plaatsje op één van onze vakanties. We streven ernaar om op elke vakantie een evenwicht te hebben tussen veel en weinig ervaring, tussen jongens en meisjes.

38 Hoe krijg je een vakantie als VV
Iedereen krijgt een optieformulier in de bus waar alle vakanties op staan. Jij kan een 1ste, 2de en 3de keuze aanduiden van de vakantie die je graag wil. Je stuurt dit optieformulier terug naar het verbond (Platte-Lostraat 541, 3010 Kessel-Lo) of duidt je opties aan via de medewerkessite Op vrijdag 18 februari 2011 is er de VV-verdeling waar alle kandidaat VV’s op uitgenodigd zijn. Op deze vergadering duiden we samen voor elke vakantie een VV en een GL aan. HM die voor de eerste keer een vakantie begeleiden, krijgen sowieso een vakantie toebedeeld!

39 BAL ADO-cursus Deze cursus wil je een eerste kennismaking bieden met het ado-publiek. We gaan samen op zoek naar de basisachtergrond die je mee zou moeten hebben [kennen], naar enkele technieken die je kan aanwenden om je vakantie te maken [kunnen] én naar de kwaliteiten in jouw houding als moni [zijn]. PRAKTISCH Zaterdag 31 oktober [’s ochtends] tot dinsdag 03 november [namiddag] De Kluis – Sint-Joris-Weert (verzamelpunt: Leuven Station) 45,00 euro voor verblijf in vol pension Doelpubliek ? kazou-moni’s met een reuze interesse voor ado-vakanties die totaal geen of maximum één jaartje ervaring hebben met dit soort vakanties geboren in 1990 of vroeger Meer info ? of 02/

40 Instroomcursus De instroomcursus is een kennismaking met de werking van Kazou vzw voor jongeren die reeds jeugdwerkervaring hebben bij andere organisaties... Ben je... geboren in 1992 (of vroeger) en heb je al een erkend attest in het jeugdwerk behaald in een andere organisatie... geboren in 1991 (of vroeger) en heb je nog geen attest maar wel ervaring in het jeugdwerk … Wil jij ... moni worden bij kazou? Dan bieden we ... een beeld van wat Kazou is en doet toelichting over onze visie praktische tips rond de begeleiding op onze vakanties Na dit weekend kent Kazou geen geheimen meer en ben je een rasechte kazou-vrijwilligers die in de zomer al zijn vleugels mag uitslaan op een Kazou-vakantie PRAKTISCH Wanneer? Vrijdag 5 maart 2010 [’s avonds] tot zondag 7 maart 2010[namiddag] Locatie? De Brink in Herentals [Bosbergen 1] Prijs? € 30,00 voor verblijf in vol pension Meer info of 02/ (Wouter Ceyssens)

41 Werkgroep Animo Een tiental moni's die zich bezighouden met het amusement binnen Kazou Leuven zoals de organisatie van het monifeest, het verdelingsspel op de vakantieverdeling en de Opanja (OPening van het ANimatieJAar). Het doel? monitoren samenbrengen en amuseren! Daarnaast proberen zij ook jouw verjaardag niet te vergeten! Animo vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Je kan op elk moment instappen in deze werkgroep door een mailtje te sturen naar Vragen en/of opmerkingen of ideeën voor het monifeest? Spreek eens aan of mail naar

42 Werkgroep ZADA Zada staat voor ZAng en DAns. Zij organiseren enkele spetterende activiteiten doorheen het jaar zoals de kampdans- en kamplied verkiezing, de MOPfuif, de dansavond,… Heb je echte dansbenen, zin om leuke activiteiten te organiseren, kampdansen en liedjes te maken,…aarzel niet en kom bij ZADA! Werkgroep ZADA vergadert ongeveer 5 keer per jaar. Je kan op elk moment instappen in deze werkgroep door een mailtje te sturen naar

43 Werkgroep CA De werkgroep CA (Christelijke animatie) werkt materiaal uit voor CA momenten te gebruiken op kamp en houdt de CA-box up-to-date. Daarnaast verzorgen zij ook de CA-momenten op Vorokt. De werkgroep CA organiseert een aantal open evenementen zoals de voettocht naar Scherpenheuvel, de kersthappening ,… We vergaderen ongeveer 5 keer per jaar. Je kan op elk moment instappen in deze werkgroep door een mailtje te sturen naar

44 Werkgroep Publica WG publica is er voor en door de monitoren. Publica verzort driemaandelijks het VKgaZetteke. Dit tijdschrift wordt van zodra het in de bus ligt door de meeste monitoren meestal direct verslonden! Het VKgaZetteke verschijnt 3 keer per jaar. In het VKgazetteke verschijnen kampverslagen, mopjes, leuke tekstjes, dit jaar zelfs een exclusief fotostripverhaal en nog zoveel meer. Je hoeft helemaal geen schrijverstalent te zijn. Heel wat enthousiasme maakt al een wereld van verschil (zoals Vermaelens Projects het zou verwoorden)! WG Publica vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Heb je zelf ook zin om eens een leuk tekstje te schrijven over jouw Kazou zomer of gewoon heerlijk creatief met je pen te zijn? Aarzel dan niet en stuur een mailtje naar

45 Werkgroep GAMMA Werkgroep GAMMA staat voor GAMe en MAteriaal. Enerzijds helpt Wergroep GAMMA mee bij het onderhouden van de ‘kelder’ (materiaal) anderzijds organiseert zij spel en plezier (game). Heb jij zin om mee de spelletjesavond te organiseren, nieuwe spelen te ontwikkelen, de kelder een grondige opknapbeurt te geven, … werkgroep GAMMA is het antwoord! WG GAMMA vergadert ongeveer 4 keer per jaar. Je kan op elk moment instappen in deze werkgroep door een mailtje te sturen naar

46 Werkgroep Online Online beheert in samenwerking met het verbond de website ( en organiseert jaarlijks de LAN-party voor monitoren. Online vergadert ongeveer 3 keer per jaar. Je kan op elk moment instappen in deze werkgroep door een mailtje te sturen naar

47 Werkgroep Vorokt De werkgroep Vorokt bestaat uit een hoofdmonitoren en instructeurs. De werkgroep organiseert jaarlijks het vormingsweekend in oktober  Vorokt! Vorokt is een weekend vol vorming, spel, plezier en ambiance. De werkgroep begint in april met de opstart van haar vergaderingen. De werkgroep Vorokt vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Heb je zin om mee na te denken om nieuwe vormingen in elkaar te steken voor monitoren? Wil je graag een groot spel organiseren voor alle monitoren? Geef een seintje aan

48 V14 V14 is onze onovertroffen cursus voor monitoren die graag vakantie willen maken met jongeren van jaar. Cursusgevoel? Tijdens deze 5-daagse dompelen enkele knallers van instructeurs je onder in de leefwereld en zoveel meer van de jarigen en zal een speciale-ingrediënten-kookploeg lekkere dingen op tafel toveren. Wat je mag verwachten? Leefwereld jarige, tochtbegeleiding, verdieping kaartlezen, knutselen met jarigen, spel met jarigen, momenten om bij stil te staan, nachtspel, thema, inlooptocht, dagtocht, busanimatie, mountainbike, samenwerkingsspelen, … Voor wie? Voor alle monitoren die reeds een Kazouvakantie achter de rug hebben en de stap willen zetten naar de jarigenvakanties. Er zijn 35 plaatsen te verdelen. De kans is dus reëel dat je erbij kan zijn.  Concreet: Waar: Louette St Pierre Wanneer: 2de week van de Paasvakantie Prijs: 75 euro Meer info bij

49 Plukdag De plukdag is dag vol vorming. Deze wordt tegelijk met de moniverdeling georganiseerd. Leer nieuwe, leuke, spannende, vernieuwende technieken en spelen die bruikbaar zijn op kamp! Wanneer? Datum nog onbepaald Meer info?

50 Vorokt Vorokt staat voor VORming in OKTober
Het is een weekend dat bol staat van leuke, verassende vorming om op kamp te gebruiken of gewoon voor jezelf. Het is een weekend om iedereen na de zomervakantie terug te zien en bij te praten Het is een weekend om je nog eens volledig te laten gaan in spel en plezier! Wanneer? Oktober 2010 (datum nog onbepaald) Meer info?

51 Basispagina om te kopiëren: twee keuzes
tekst tekst tekst tekst 51

52 Basispagina om te kopiëren: drie keuzes
tekst tekst tekst tekst tekst tekst 52

53 Basispagina om te kopiëren: vier keuzes
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst 53


Download ppt "Welkom! Zoektocht Overzicht"

Verwante presentaties


Ads door Google