De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Green Presents Workshop 2: Innovatieve trends Deel A.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Green Presents Workshop 2: Innovatieve trends Deel A."— Transcript van de presentatie:

1 Green Presents Workshop 2: Innovatieve trends Deel A.

2 Programma Innovatieve Trends 2 dagen: Eerste dag  Voorbeelden van trends om bij aan te sluiten Tweede dag  Brainstorm over innovatieve ideeën  Keuze ondernemersidee, vorming teams

3 Programma Eerste dag  Waarom is innovatie belangrijk  Trends en lange termijn ontwikkelingen  Richtingen voor innovatie  Voorbeelden van innovaties  Hoe zoek je informatie over trends  Pauze  Opdrachten  Je eigen interesse als uitgangspunt

4 Waarom is innovatie belangrijk  Maatschappij ontwikkelt zich razendsnel  We verwachten ieder halfjaar iets nieuws, iets beters  We gaan meer vergelijken dan vroeger, op kwaliteit, vernieuwende ideeën in techniek, prijs etc.  We accepteren minder qua veiligheid, uitstoot, arbo  Internationaler, nieuwe Nederlanders  Overheid legt meer regels op, NL en EU

5 Verdiep je in je klant Je ontkomt niet aan vernieuwing! Discussie: ziet een tuin voor een 2 e generatie Turks gezin er anders uit dan een tuin voor een van oorsprong Nederlands gezin? Of: Hoe gebruikt een Marokkaans gezin recreatie- natuur anders? En hoe anders communiceer je met zo’n klant? Weet je het? Of wat zou je doen om hierachter te komen? Let op: ga nooit uit van vooroordelen, maar verken je markt!

6 Verdiep je in je klant

7 Trends of lange termijn?  Hype, trend of lange-termijn-ontwikkeling? Lange termijn bijv. product- naar vraaggericht, milieu  Makkelijk om aan te sluiten bij trend (minder promotie voor jezelf nodig) maar niet noodzakelijk

8 Richtingen voor innovatie Een aantal belangrijke richtingen, er zijn er natuurlijk veel meer!!

9 Duurzaamheid  Wat is duurzaamheid eigenlijk?  Vraag vanuit consumenten, gemeenten, organisaties  Noodzakelijk kwaad, marketing of inspiratiebron?  Voorbeelden

10 Voorbeelden per richting Zie voorbeelden op www.greenpresents.nl/innovatievetrends www.greenpresents.nl/innovatievetrends

11 Opdracht 1: Richtingen Innovatie Ga naar www.greenpresents.nl, workshop innovatieve trends, en bekijk de voorbeelden die nog niet getoond zijn.www.greenpresents.nl Welke van de gevonden trends sprak jou het meest aan? Schrijf dit op je antwoordenformulier.

12 Opdracht 2: Je eigen interesse als uitgangspunt Kijk naar je interesseprofiel van vorige keer: Welke trends vind je meest interessant? Schrijf dit op je antwoordformulier. Techniek??Of Marketing??

13 Hoe zoek je informatie over trends  Vakbladen  Internetsites  Kijken bij ondernemers, vragen  Bladen/websites die je doelgroep leest (van Libelle tot de Telegraaf)  Afleiden uit andere vakgebieden (voor de echte voorlopers, trendwatchers)

14 Internet  www.groeneruimte.nl www.groeneruimte.nl Zoek in nieuws bijvoorbeeld op: tuintrends innovatie* +innovatie + water +duurzaam* +bodem +gezondheid (inloggen: greenpresents – student)

15 Links Groeneruimte.nl www.groeneruimte.nl Tuin en Landschap www.tuinenlandschap.nl Waterinnovatie Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl/water/innovatie_en_onderzoek Milieutechnologie www.senternovem.nl/milieutechnologie/projecten/index.asp

16 Opdracht 3 Zoek uit via internet:  Wat is het concept ‘groene stad’? of  Wat is de innovatieregeling Mooi Nederland? en noem 2 innovatieve ideeën die in dit kader zijn ontwikkeld

17 Opdracht 4 Zelf voorbeelden bij trends zoeken: Zoek bij elke genoemde trend in de groene cirkels 2 voorbeelden in jouw vakgebied, via internet, vakbladen, ervaring, stageplek etc.. Omschrijf ze in paar zinnen, ook op wie de innovatie gericht is (doelgroep).

18 Welke trends Noem per trend de gevonden voorbeelden. Ben je richtingen voor trends tegengekomen die nog niet genoemd zijn in het schema?

19 Opdracht 5: Verdiep je in je toekomst Klimaatverandering in NL: geleidelijke temperatuurstijging, langere periodes van droogte, extreme regen en kou maar ook vaker extreem hoge temperaturen, incidentele watertekorten. Gevolgen voor bijvoorbeeld:  Aan te planten soorten  Waterafvoer – bijv. wadi’s of retentiegebieden  Beheer Bedreiging maar ook kans! Hoe speel je hierop in?

20 Opdracht 6: Huiswerk Bedenk een nieuw idee voor een product of dienst die samenhangt met jouw interesses en wat nog niet toegepast wordt. Bijv: vissen en natuur = soort vistrap Voetbal en groenvoorziening = soort kunstgras Kort omschrijven. Zet op papier en lever voor het tweede dagdeel van deze workshop in.

21 Afronding Vandaag gedaan:  Trends  Koppeling met wat bij jou past, je ‘interesseprofiel’ Volgende keer:  Brainstorm over ondernemende ideeën welke kun je zelf bedenken  Vorming van teams om idee samen uit te werken


Download ppt "Green Presents Workshop 2: Innovatieve trends Deel A."

Verwante presentaties


Ads door Google