De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemene Geschiedenis Het dagelijks leven van de gewone mens onderzocht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemene Geschiedenis Het dagelijks leven van de gewone mens onderzocht"— Transcript van de presentatie:

1 Gemene Geschiedenis Het dagelijks leven van de gewone mens onderzocht
Voorzet Lezing Bart De Wilde Bart De Nil 25 maart 2013/Landskouter

2 Gemene geschiedenis? Project over het dagelijkse leven van de gewone mens Vertaling van tendensen uit de sociale geschiedschrijving (history from below; focus op de beleving van het alledaagse) Focus op : 19de eeuw: nog veel bronnen over het dagelijkse leven Ook interessant voor studie van Wereldoorlog I Na Wereldoorlog I: mondelinge geschiedenis Instrumenten aanreiken om het dagelijks leven van de gewone mens, in al zijn complexiteit en rijkdom, te bestuderen

3 Gemene geschiedenis? Gemeen, volks, ‘common’ Gemeenschappelijk
Gemeen: geschiedenis met een randje, erfgoed met een angel

4 Dagelijks leven van de gewone mens
- Manier waarop we het leven vormgeven - Klassieke thema’s: volksgeloof, voedsel, arbeid, armoede, seksualiteit … Gewone mens? Groepen die van de ‘formele’ macht verstoken zijn Hoe ‘gewoon’ moet iemand zijn Oog voor onderlinge relaties, interacties, tss groepen Het draait om de benadering van de thema’s, de focus

5 Perspectief: van onderuit, maar…
- Focus op beleving van de gewone mens zelf (niet wat de burgemeester, notaris of de pastoor dacht over de gewone mens) - Bv. armoede: niet zozeer de sociale kwestie (institutionele geschiedenis), maar beleving van armoede en strategieën om met armoede om te gaan  bestaanstrategieën Bvb: WOI Protest tegenover gebrekkige organisatie van de voedselbedeling Relletjes Klachtenbrieven Stelen van voedsel, van de velden of door inbraak Zelforganisatie

6 met oog voor het bredere plaatje
Niet alleen een feitelijke beschrijving van dagelijkse handelingen Maar ook: - Onderlinge verhoudingen tussen bevolkingsgroepen en ‘klassen’  ‘meerstemmigheid’ Impact van grotere processen op het dagelijkse leven Afbakenen : meer micro dan macro

7 In de wijze woorden van een Land-van-Rodenaar:
“Bijna ieder gegeven kan aldus als een symptoom van diepere verschuivingen geïnterpreteerd worden, als top van een ijsberg, en het is aan de historicus die achterliggende werkelijkheid tot leven te wekken.” Jan Art

8 Gemene geschiedenis in Vlaanderen
Diverse pilootprojecten: Tracé Travak (EGC LvR) Dagelijks leven tijdens WOI in de Antwerpse Kempen Dagelijks leven in een grensgebied (Westhoek) Herinrichting van een heemkundig museum (Meetjesland) Dagelijks leven in Limburg ‘Het alledaags leven. Geen alledaags verhaal’ Partners: Heemkunde Limburg vzw, Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, Rijksarchief Hasselt, Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, Erfgoedcel Hasselt, Erfgoedcel Haspengouw en Erfgoed Limburgse Kempen, heemkundige kringen en andere lokale erfgoedverenigingen in Limburg

9 Partners: Heemkunde Limburg vzw, Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, Rijksarchief Hasselt, Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, Erfgoedcel Hasselt, Erfgoedcel Haspengouw en Erfgoed Limburgse Kempen, heemkundige kringen en andere lokale erfgoedverenigingen in Limburg

10 Veel luistergenot bij de lezing van Bart De Wilde

11 Digitale bronnen Aalsters krantenarchief: zoeken in oude kranten
Abraham: welke oude kranten worden waar bewaard? Amsab-ISG: oude kranten bekijken en lezen (zie “digitale bronnen” in menu) FARO: links naar digitale bronnen Erfgoedbank Land van Rode (Erfgoedcel Viersprong) Het Belang van Limburg: gaat terug tot 1970

12 Meer info? Bart De Nil


Download ppt "Gemene Geschiedenis Het dagelijks leven van de gewone mens onderzocht"

Verwante presentaties


Ads door Google