De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

G EMENE G ESCHIEDENIS H ET DAGELIJKS LEVEN VAN DE GEWONE MENS ONDERZOCHT V OORZET L EZING B ART D E W ILDE Bart De Nil 25 maart 2013/Landskouter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "G EMENE G ESCHIEDENIS H ET DAGELIJKS LEVEN VAN DE GEWONE MENS ONDERZOCHT V OORZET L EZING B ART D E W ILDE Bart De Nil 25 maart 2013/Landskouter."— Transcript van de presentatie:

1 G EMENE G ESCHIEDENIS H ET DAGELIJKS LEVEN VAN DE GEWONE MENS ONDERZOCHT V OORZET L EZING B ART D E W ILDE Bart De Nil 25 maart 2013/Landskouter

2 G EMENE GESCHIEDENIS ? Project over het dagelijkse leven van de gewone mens Vertaling van tendensen uit de sociale geschiedschrijving (history from below; focus op de beleving van het alledaagse) Focus op 1789-1918: 19 de eeuw: nog veel bronnen over het dagelijkse leven Ook interessant voor studie van Wereldoorlog I Na Wereldoorlog I: mondelinge geschiedenis

3 G EMENE GESCHIEDENIS ? Gemeen, volks, ‘common’ Gemeenschappelijk Gemeen: geschiedenis met een randje, erfgoed met een angel

4 D AGELIJKS LEVEN VAN DE GEWONE MENS Dagelijks leven? - Manier waarop we het leven vormgeven - Klassieke thema’s: volksgeloof, voedsel, arbeid, armoede, seksualiteit … Gewone mens? -Groepen die van de ‘formele’ macht verstoken zijn - Hoe ‘gewoon’ moet iemand zijn - Oog voor onderlinge relaties, interacties, tss groepen

5 Perspectief: van onderuit, maar… - Focus op beleving van de gewone mens zelf (niet wat de burgemeester, notaris of de pastoor dacht over de gewone mens) - Bv. armoede: niet zozeer de sociale kwestie (institutionele geschiedenis), maar beleving van armoede en strategieën om met armoede om te gaan  bestaanstrategieën Bvb: WOI  Protest tegenover gebrekkige organisatie van de voedselbedeling  Relletjes  Klachtenbrieven  Stelen van voedsel, van de velden of door inbraak  Zelforganisatie

6 MET OOG VOOR HET BREDERE PLAATJE Niet alleen een feitelijke beschrijving van dagelijkse handelingen Maar ook: - Onderlinge verhoudingen tussen bevolkingsgroepen en ‘klassen’  ‘meerstemmigheid’ -Impact van grotere processen op het dagelijkse leven Afbakenen : meer micro dan macro

7 In de wijze woorden van een Land-van-Rodenaar: “Bijna ieder gegeven kan aldus als een symptoom van diepere verschuivingen geïnterpreteerd worden, als top van een ijsberg, en het is aan de historicus die achterliggende werkelijkheid tot leven te wekken.” Jan Art

8 Gemene geschiedenis in Vlaanderen Diverse pilootprojecten: -Tracé Travak (EGC LvR) - Dagelijks leven tijdens WOI in de Antwerpse Kempen - Dagelijks leven in een grensgebied (Westhoek) - Herinrichting van een heemkundig museum (Meetjesland) - Dagelijks leven in Limburg ‘Het alledaags leven. Geen alledaags verhaal’

9

10 Veel luistergenot bij de lezing van Bart De Wilde

11 Digitale bronnen • Aalsters krantenarchief: zoeken in oude kranten http://aalst.courant.nu/ • Abraham: welke oude kranten worden waar bewaard? http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/kranten • Amsab-ISG: oude kranten bekijken en lezen (zie “digitale bronnen” in menu) http://www.amsab.be • FARO: links naar digitale bronnen http://www.faronet.be/web-links/beeldbanken • Erfgoedbank Land van Rode (Erfgoedcel Viersprong) http://www.ergoedbanklandvanrode.be • Het Belang van Limburg: gaat terug tot 1970 http://asp.hbvl.be/archief/

12 M EER INFO ? Bart De Nil bart.denil@faronet.be www.faronet.be


Download ppt "G EMENE G ESCHIEDENIS H ET DAGELIJKS LEVEN VAN DE GEWONE MENS ONDERZOCHT V OORZET L EZING B ART D E W ILDE Bart De Nil 25 maart 2013/Landskouter."

Verwante presentaties


Ads door Google