De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Belgische economie tijdens en na de economische crisis 2. De economische en financiële crisis: de geschiedenis herhaalt zich Gepresenteerd door Annick.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Belgische economie tijdens en na de economische crisis 2. De economische en financiële crisis: de geschiedenis herhaalt zich Gepresenteerd door Annick."— Transcript van de presentatie:

1 De Belgische economie tijdens en na de economische crisis 2. De economische en financiële crisis: de geschiedenis herhaalt zich Gepresenteerd door Annick Bruggeman Departement Studiën

2 Structuur van de uiteenzetting  Frequentie en ernst van de financiële crisissen  Enkele voorbeelden van zeer ernstige crisissen  Welke gemeenschappelijke elementen? ●Het bestaan van een vicieuze cirkel ●De rol van het vertrouwen in het ontstaan van crisissen ■illustratie: speculatieve zeepbellen ●De versterking van de crisissen via het financiële kanaal ■het hefboomeffect  Conclusies 2

3 Financiële crisissen komen relatief vaak voor % jaren met een bankencrisis sinds de onafhankelijkheid of 1800 % jaren met een wanbetaling op de overheidsschuld of een schuldherschikking sinds de onafhankelijkheid of 1800 België7,30,0 Duitsland6,213,0 Frankrijk11,50,0 Verenigd Koninkrijk9,20,0 Verenigde Staten13,00,0 Japan8,15,3 China9,113,0 India8,611,7 Rusland1,039,1 Argentinië8,832,5 Brazilië9,125,4 Mexico9,744,6 3 Bron: Reinhart C. M. en K. S. Rogoff (2009), This Time Is Different, Eight Centuries of Financial Folly, Princeton University Press.

4 Financiële crisissen komen voor in golven, met relatief grote tussenpozen 4 Japan Verenigde Staten Verenigd Koninkrijk Frankrijk Duitsland België Bron: Reinhart C. M. en K. S. Rogoff (2009), This Time Is Different, Eight Centuries of Financial Folly, Princeton University Press. 1 De ruitjes verwijzen naar: a)de jaren waarin één of meer banken hun activiteiten moesten stopzetten, dienden te fusioneren of te worden overgenomen als gevolg van paniek in het bankwezen; b)de jaren die niet werden gekenmerkt door paniek in het banksysteem, maar waarin een of meer banken dienden te fusioneren, te worden overgenomen of te worden gered met overheidsgeld. Jaren met een bankencrisis 1

5 Financiële crisissen leiden tot langere en zwaardere recessies 5 Duur en ernst van de recessie (gemiddelden) Duur en omvang van de opleving (gemiddelden) Bron: IMF (World Economic Outlook, april 2011).

6 Structuur van de uiteenzetting  Frequentie en ernst van de financiële crisissen  Enkele voorbeelden van zeer ernstige crisissen  Welke gemeenschappelijke elementen ? ●Het bestaan van een vicieuze cirkel ●De rol van het vertrouwen in het ontstaan van crisissen ■illustratie: speculatieve zeepbellen ●Versterking van de crisissen via het financiële kanaal ■het hefboomeffect  Conclusies 6

7 Enkele voorbeelden van zeer ernstige crisissen PeriodeVóór de crisisAanvangOpmerkelijke gevolgen 1.Verenigde Staten in het begin van de jaren dertig (de Grote Depressie) •schuldopbouw door de bedrijven en de gezinnen •beurscrash in 1929 •vertrouwensverlies en daling van de consumptie •bedrijfsfaillissementen en wanbetalingen •bankencrisis 2.Japan in de jaren negentig •"boom"-periode met zeepbellen op de beurs en de vastgoedmarkt,in de hand gewerkt door schuldopbouw •uiteenspatten van de zeepbellen op de beurs en de vastgoedmarkt •bankencrisis •consumenten verloren hun vertrouwen in de economie en in de financiële instellingen •liquiditeitsval en stokken van de kredietverlening 3.Mexico in 1994•pariteit van de peso t.o.v. de dollar in 1991 •sterke inflatie in de daaropvolgende jaren (  verlies aan concurrentiekracht) •valutacrisis na een te zwakke devaluatie •massale terugtrekking van buitenlands kapitaal •vertrouwenscrisis ten aanzien van de overheidsschuld •bankencrisis •besmetting van Argentinië 4.Thailand in 1997•pariteit van de baht t.o.v. de dollar •instroom van buitenlands kapitaal, dat risicovolle investeringen hielp financieren •tegenvallende risicovolle investeringen •afnemende toevloed van buitenlands kapitaal en dalende deviezenreserves van de centrale bank  valutacrisis •eerst stijging van de rente en vervolgens opheffing van de pariteit  moeilijkheden voor de banken en bedrijven met schulden in dollar •besmetting van andere Aziatische landen 7

8 Effect van de crisissen op de bedrijvigheid 8 Groei van het reële bbp (veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar) Bronnen: BEA, GGDC, IMF.

9 Effect van de crisissen op de werkloosheid 9 Werkloosheidsgraad (in % van de beroepsbevolking) Bron: IMF.

10 Effect van de crisissen op de overheidsschuld 10 Brutoschuld van de overheid (veranderingen t.o.v. het begin van de crisis, in % bbp) Bronnen: IMF, Reinhart en Rogoff (2009). Toelichting: De gegevens m.b.t. de Grote Depressie in de Verenigde Staten hebben enkel betrekking op de schuld van de centrale overheid.

11 Structuur van de uiteenzetting  Frequentie en ernst van de financiële crisissen  Enkele voorbeelden van zeer ernstige crisissen  Welke gemeenschappelijke elementen ? ●Het bestaan van een vicieuze cirkel ●De rol van het vertrouwen in het ontstaan van crisissen ■illustratie: speculatieve zeepbellen ●Versterking van de crisissen via het financiële kanaal ■het hefboomeffect  Conclusies 11

12 Welke gemeenschappelijke elementen ?  Aan een crisis liggen vaak risicovolle (zelfs speculatieve) investeringen ten grondslag die met schulden worden gefinancierd  Verscherping via het financieel systeem (stokken van de kredietverlening)  Vertrouwensverlies  De moeilijkheden in het financieel systeem, het vertrouwensverlies en de economische recessie versterken elkaar via een vicieuze cirkel 12

13 De vicieuze cirkel van de financiële crisis Verlies van vertrouwen Dalende munt, stijgende rente, inzinkende economie Financiële problemen voor bedrijven, banken, huishoudens 13 Voorbeelden: • Twijfelachtige investeringen in Thailand in 1997 • Moeilijkheden door het uiteenspatten van de zeepbellen op de financiële en de vastgoedmarkt in Japan • Subprime-crisis in 2008 Voorbeelden: • Onzekerheid na de crash van 1929 in de Verenigde Staten • In Mexico, anticipatie op een nieuwe devaluatie in 1994 Bron: Krugman P. (2009), De crisiseconomie. Hoe een herhaling van de Grote Depressie kan worden voorkomen? Uitgeverij Balans.

14 Structuur van de uiteenzetting  Frequentie en ernst van de financiële crisissen  Enkele voorbeelden van zeer ernstige crisissen  Welke gemeenschappelijke elementen ? ●Het bestaan van een vicieuze cirkel ●De rol van het vertrouwen in het ontstaan van crisissen ■illustratie: speculatieve zeepbellen ●Versterking van de crisissen via het financiële kanaal ■het hefboomeffect  Conclusies 14

15 De speculatieve zeepbellen  Zeepbel = afwijking van de activaprijzen t.o.v. hun "fundamentele" waarde  Reden: overmatig optimisme over hun waarde of hun toekomstige rentabiliteit  Een zeepbel blijft zwellen zolang er voldoende beleggers zijn om activa met een overgewaardeerde prijs te kopen  Zodra het aantal te optimistische beleggers te klein wordt, spat de zeepbel uiteen 15

16 De zeepbellen op de beurs en de vastgoedmarkt in Japan (kwartaalgegevens) 16 Bronnen: Bank of Japan, Thomson Reuters Datastream, TREI.

17 De internetzeepbel en de zeepbel op de vastgoedmarkt in de Verenigde Staten (kwartaalgegevens) 17 Bronnen: ISM, Standard & Poors, Thomson Reuters Datastream.

18 Structuur van de uiteenzetting  Frequentie en ernst van de financiële crisissen  Enkele voorbeelden van zeer ernstige crisissen  Welke gemeenschappelijke elementen? ●Het bestaan van een vicieuze cirkel ●De rol van het vertrouwen in het ontstaan van crisissen ■illustratie: speculatieve zeepbellen ●Versterking van de crisissen via het financiële kanaal ■het hefboomeffect  Conclusies 18

19 Het hefboomeffect  "Typische" balans van een financiële instelling:  Financiële-hefboomeffect (leverage ratio):  Het hefboomeffect hangt negatief af van de marktwaarde van de activa en positief van de schuldenlast 19 Vooral langlopende en illiquide beleggingen Vooral kortlopende en liquide schulden

20 Het hefboomeffect  Voordeel van een belangrijk hefboomeffect: een hogere rentabiliteit van het eigen vermogen  aansporing om investeringen te financieren met schulden, met name in een "boom"-periode  Nadelen van een hoog hefboomeffect: • Geringere solvabiliteit • Een potentieel liquiditeitsprobleem 20

21 Wanneer zich een crisis voordoet  Scherpe daling van de activaprijzen  Forse toename van het hefboomeffect  Groter gevaar voor paniek aangezien de solvabiliteit aangetast is  Vlucht naar liquiditeit • Verkoop van minder liquide activa  nieuwe daling van de activaprijzen en grotere evenwichtsverstoringen in de balansen • Daling van de kredietverstrekking aan bedrijven en gezinnen  Toenemende problemen voor de bedrijven • De kredietverlening stokt op een ogenblik dat de bedrijven sterker afhankelijk zijn van externe financiering  stopzetting van investeringsprojecten 21

22 Structuur van de uiteenzetting  Frequentie en ernst van de financiële crisissen  Enkele voorbeelden van zeer ernstige crisissen  Welke gemeenschappelijke elementen? ●Het bestaan van een vicieuze cirkel ●De rol van het vertrouwen in het ontstaan van crisissen ■illustratie: speculatieve zeepbellen ●Versterking van de crisissen via het financiële kanaal ■het hefboomeffect  Conclusies 22

23 Conclusies ►Enkele van de in het oog te houden parameters om systeemrisico's te voorkomen: ●Abnormale toename van de activaprijzen ■Gerechtvaardigd door fundamentals? ■Valt ze samen met een groei van de schuldenlast? ►Belang van het toezicht op de financiële instellingen ●Beoordeling van de risico's ●Eigen vermogen: is het toereikend om eventuele verliezen op te vangen? ●Liquiditeit: zijn er genoeg middelen op korte termijn om het hoofd te bieden aan opvragingen of aan het afsnijden van verscheidene kredietlijnen? 23


Download ppt "De Belgische economie tijdens en na de economische crisis 2. De economische en financiële crisis: de geschiedenis herhaalt zich Gepresenteerd door Annick."

Verwante presentaties


Ads door Google