De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regisseur met pensioen? René Monnikhof, coördinator Team strategie, provincie Fryslân.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regisseur met pensioen? René Monnikhof, coördinator Team strategie, provincie Fryslân."— Transcript van de presentatie:

1 Regisseur met pensioen? René Monnikhof, coördinator Team strategie, provincie Fryslân

2 Er komt van alles op ons af  Doe-democratie (kening fan‘e greide)  Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie (KH 2018)  Bigger is still better in het bestuur  Het geld is een klein beetje op  Maakt ons: 1 zoekende onder velen  En dan ook nog provincie zijn, tussen servet en tafellaken..

3 Nodig: afpellen van de netwerksamenleving  Wat is het? (voor ons relevante deel…)  Wat vraagt het van ons  Hoe vertalen we dat concreet in o.a.:  Samenwerking met anderen  Onze organisatie  Manier waarop we beleid maken  Rolkeuzes  Enz…

4 Wat vraagt dat van ons? O.a…  van verzinnen naar benutten  gebruik maatschappelijke denkkracht  open(baar) tenzij  gezamenlijk doelen formuleren  snelheid organisatie = snelheid gemeenschap  budgetten, capaciteit: zo ‘los’ mogelijk  structuur, procedures, management: nee, tenzij

5 Pogingen tot antwoord  De koöperaasje  Organisatie van de toekomst  Beleidvandezetijd  Denkkracht onder water en buiten de geijkte kanalen  Boeven vang je met boeven: spiegelen als antwoord

6 De koöperaasje  Poging te komen tot een ‘koöperaasje Fryslan’: niet letterlijk, concept  Nooit scherp gekregen wat we er nu precies mee bedoelden  Impliciete term op diverse plekken anders ingevuld, wel inspiratie  Wel erg gericht op medeoverheden, nog  Bron voor huidige bezigheden

7 Organisatie van de toekomst  We moeten krimpen, dus anders  Dan ook maar meteen netwerksamenleving meenemen  Wat is het en betekent het?  En dan doorvertalen naar gedrag, processen, structuur, arbeidscapaciteit en hulpmiddelen  Waarschijnlijk drie scenario’s, na verkiezingen 1 laten kiezen

8 Uitgangspunten rol 1. • ……. •…….. Algemene uitgangs-punten •……. •….. Uitgangspunten rol 2. •……… •………. Externe ontwikkelingen •netwerkmaatschappij •digitalisering •Herindeling, etc. Rolkeuze •Huidige koers aanhouden (info huidige pers. Prognose ed.) •Enkele mogelijke nieuwe rollen 1. Scenario •………… •……….. •………. 2. Scenario •……….. •………. 3. scenario •………… •………... •……….. Arbeidscapaciteit •kwantitatief •Kwalitatief ( generalisten/specialiste n) •Etc. Processen •Uitvoeringsproces •Beleidsproces •Sturingsproces •Informatieproces •etc Structuur •Regie model •Portfolio model •……… •………. Gedrag •Denken van uit maatschappelijke opgave •Org. cultuur •etc. Uitgansgpunten rol 3. •…………. •………. Organisatie van de Toekomst Hulpmiddelen •digitalisering •Planning & control •Opleiding & training •Etc.

9 Beleidvandezetijd  Project om beleidsvorming toe te snijden op huidige realiteit  Een kookboek, geen handboek of blauwdruk  Ronden, geen fasen  Veel aandacht voor werken van buiten naar binnen, participatief, …  Eeuwigdurend concept

10 KIJKEN STUREN DOEN Beleidsontwikkeling KIEZEN

11 Van regisseur naar …  platform?  pyromaan?  butler?  makelaar?  politieman?


Download ppt "Regisseur met pensioen? René Monnikhof, coördinator Team strategie, provincie Fryslân."

Verwante presentaties


Ads door Google