De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Boerenwijsheid verspreid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Boerenwijsheid verspreid"— Transcript van de presentatie:

1 Boerenwijsheid verspreid
Inventarisatie van de Belgische landbouwpers Ronde Tafel CAG – vrijdag 14 november 2008

2 Belgische landbouwpers?
Drietandmagazine voor Land- en Tuinbouw (2003), De Ark (2008), Melkveebedrijf (2005) en Boer en Tuinder (2006)

3 Belgische landbouwpers?
La Vie Rurale Revue mensuelle paraissant le 5 de chaque mois Agriculture-Horticulture-Petits Elevages Eghezée,

4 Belgische landbouwpers?
Revue de l’Horticulture Belge et Etrangère Gent, [1914]

5 Belgische landbouwpers?
(Chromo)lithografieën uit Revue de l’Horticulture Belge et Etrangère

6 Belgische landbouwpers?
Journal d’Agriculture, d’Economie Rurale et des Manufactures du Royaume des Pays-Bas ou Recueil Périodique de Tout ce que l’Agriculture, les  Sciences et les Arts qui s’y Rapportent, Offrent de Plus Utile et de Plus Intéressant Brussel/ Parijs, [1852]

7 Boerenwijsheid verspreid
1. Projectomschrijving 2. Betekenis van landbouwpers in België 3. Werkwijze 4. Output en toepassingen

8 1. Projectomschrijving

9 Hulpinstrumenten voor de landbouwhistoricus
1. Bibliografie 2. Gids van landbouwarchieven 3. Inventarisatie van landbouwpers

10 Inventarisatie van de Belgische landbouwpers
Projectomschrijving Inventarisatie van de Belgische landbouwpers ? ? ? ?

11 Landbouwpers?

12 Landbouwpers?

13 L’Agronome L’Agronome
Journal de la Société Agricole et Forestière de la Province de Namur Namen,

14 L’Agronome 1. Externe identificatie Titel: Hoofdtitel : L’Agronome
Ondertitel : Journal de la Société Agricole et Forestière de la Province de Namur Periodiciteit: Wekelijks (op zaterdag) Advertenties: Advertenties (Annonces) op laatste pag. en achterflap, met afbeeldingen Oplage: ex. (1862), 1825 ex. (1863) Prijs: 5 fr./jaar (1862) Formaat 21 cm x 28 cm Aantal pag./ nr.: 8, met soms bijlage van 1 pag. 2. Interne identificatie Begindatum: 1862 Einddatum: Laatst aangetroffen jaargang, 1921 V.u.: Société Agricole et Forestière de la Province de Namur, Namen Drukker: F.J. Douxfils, Namen, libraire-éditeur et lithographe (1862); Lambert - De Roisin, Namen (1865) Redactie: L. Dinon (1862); G. D’Aspremont-Lynden (1865); A. Stiennon (1876); Ch. Michel (1880). De samenstelling van de redactieraad wordt opgenomen onder de titelhoofding. Artikels worden ondertekend door auteur, met functie.

15 L’Agronome 3. Karakterisering en inhoudsbeschrijving
Doelgroep: Leden Société Agricole en Forestière de la Province de Namur Historiek en inhoud: L’Agronome is het ledenblad van de Société Agricole et Forestière de la Province de Namur. Dit land- en bosbouwgenootschap ontstaat in 1862 als een elitaire groep van grondeigenaars, politici, wetenschappers en andere prominenten met interesse voor of belangen in de land- of bosbouw. Het tijdschrift start nog in hetzelfde jaar en brengt nieuws over de werking van de vereniging, over de verschillende regionale secties en over eigen activiteiten (wedstrijden, markten en tentoonstellingen). Het corpus van het blad bestaat uit een combinatie van eigen artikels en, al dan niet, integraal overgenomen materiaal uit de toonaangevende binnen- en buitenlandse landbouwpers. Eigen bijdragen zijn vooral samenvattingen van beleidsnota’s van het Ministerie van Landbouw, informatie over het landbouwonderwijs en over de onderzoekstations van de staat. De artikels vertrekken niet vanuit een praktijkgericht perspectief. Land- en bosbouw worden op een beschouwende manier bekeken, met aandacht voor sociaal-maatschappelijke en economische problemen. Vaste rubrieken zijn de marktberichten over de bosbouwsector (Bulletin des Marchés) en Annonces. Het taalgebruik is eerder wetenschappelijk. 4. Bewaarplaatsen KUL: Y5625*/ 4 (1862)- 64 (1921), onvolledig BTAB: VHI039/044 / 5(1863)3 ; 20(1878)41 ; 23(1881)5 ; 25(1883)7,14; 41 (1898)25 SBA : P950/28/ (1886) 2 okt., 10 okt., 23 okt.; (1887) 15 juni

16 2. Betekenis van landbouwpers in België

17 Belgische persgeschiedenis
Belgische persgeschiedenis gaat terug tot de Nieuwe Tijd Doorbraak van de pers in de 2de helft van de 19de eeuw door o.a. Toename van de geletterdheid Dalende drukkosten Afschaffing van het dagbladzegel Toenemende democratisering Nieuwe Tydinghe. Antwerpen, 1605.

18 Geschiedenis van de Belgische landbouwpers
- Ontstaan van de gespecialiseerde pers Ontwikkeling volgt de evolutie van de algemene pers Uitbouw van kennisnetwerk tussen wetenschap en landbouwer Académie d’Horticulture de Gand. Journal Mensuel des Travaux d’Académie, etc.. Gent, 1860.

19 Geschiedenis van de Belgische landbouwpers
VAN MOLLE, L. “Kulturkampf in the countryside: Agricultural education, : a multifaceted offensive” in: Land, shops and kitchens. Technology and the food chain in twentieth-century Europe, 146.

20 Geschiedenis van de Belgische landbouwpers
Doorbraak van commerciële bladen Opkomst van uitgeversgroepen Diffuus karakter van de “rurale pers” De Suikerbietplanter. Maandelijks tijdschrift van de Confederatie van de Belgische Bietplanters. Brussel,

21 3. Werkwijze

22 Methode? Gecombineerde zoektocht: Bewaar - plaatsen Titels

23 Bestaande repertoria/ catalogi ?
Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis Repertorium voor Vrouwenpers Antilope

24 Landbouwpersrepertoria/ catalogi?
BOONEN, Repertorium van de actuele Belgische landbouwpers (1984), BARTIER, J. Répertoire des périodiques agricoles existant dans les principales bibliothèques spécialisées de Belgique (1955) en LIBIS-catalogus.

25 Bewaarplaatsen Belangrijkste Belgische perscollecties
- Fonds Vervliet-Henderick (BTAB) - Fonds Gaston Mertens (KBR) - Musée Internationale de la Presse (Mundaneum) - … Andere bibliotheken - Boerenbond Infodoc - Universiteitsbibliotheken Gent en Leuven

26 4.Output en toepassingen

27 Output Op papier: Digitaal: Publicatie in de reeks ICAG-studies
met zoekfunctie door middel van indices op - titel - trefwoord - v.u. = organisatienaam/persoonsnaam Digitaal: Databank met zoekfunctie

28 Enkele bedenkingen... Katalyserende functie van hulpinstrumenten: repertorium als uitgangspunt voor de onderzoeker, heemkundige, erfgoedzorger,… Sensibilisering: zorg voor de eigen collectie, impuls voor het bewaringsbeleid - …

29 Meer informatie Krista Caimo Atrechtcollege Naamsestraat 63
3000 Leuven


Download ppt "Boerenwijsheid verspreid"

Verwante presentaties


Ads door Google