De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeenteavond 30 oktober 2012 over Toekomst Kerkgebouw Ontmoetingskerk Welkom ook namens de Werkgroep Toekomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeenteavond 30 oktober 2012 over Toekomst Kerkgebouw Ontmoetingskerk Welkom ook namens de Werkgroep Toekomst."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeenteavond 30 oktober 2012 over Toekomst Kerkgebouw Ontmoetingskerk Welkom ook namens de Werkgroep Toekomst

2 Gemeenteavond 30 oktober 2012 over Toekomst Kerkgebouw Ontmoetingskerk • 2003 gestart met ORK voor inrichting en aanpassing Kerkzaal; • 2006 eindrapport financiële werkgroep met sanerings- en kostenbesparende maatregelen; • 2008 werkgroep toekomst voor zowel financieel, ledental als kerkgebouwen; • 2009 Start huidige werkgroep voor het uitwerken van een 2tal opties voor de aanpassing van de Ontmoetingskerk. Korte terugblik van de diverse werkgroepen 2

3 Gemeenteavond 30 oktober 2012 over Toekomst Kerkgebouw Ontmoetingskerk • Keuze A 1: Renovatie van het kerkgebouw; • Keuze A 2: Als A1, inclusief flexibele aanpassing kerkzaal; • Keuze B : Gedeeltelijke herbouw van huidige zalen en entree; • Keuze C : Volledig nieuwbouw in samenwerking met De Bilthuysen. (…Deze optie is later aan de keuzes toegevoegd) Keuzes 3

4 Gemeenteavond 30 oktober 2012 over Toekomst Kerkgebouw Ontmoetingskerk • Tuin : onderhoudsvriendelijk maken, handhaving parkeervoorziening; • Klokkentoren schilderen en dak vernieuwen; • Gevel schoonmaken en impregneren, kruis belichten dak controleren op lekkage, afvoeren controleren. Plaatsen zonnecollectoren (keuze A2) • Inpandige ruimtes: elektrakast opnieuw inrichten, verwarmingsinstallatie vervangen (CV ketels vervangen door HR), opknappen toiletruimtes, plafonds herstellen, schilderwerk bezien en waarnodig kleuren aanpassen en schilderwerk herstellen Keuze A 4

5 Gemeenteavond 30 oktober 2012 over Toekomst Kerkgebouw Ontmoetingskerk • Kerkzaal 1: energiezuinige lampen toepassen en een aantal ramen vervangen. • Platte dak: Platte dak voorzien van eventueel een kunststof dakbedekking; • Kerkzaal 2 (keuze A2): Op basis van het eindrapport ORK de kerkzaal voorzien van een flexibele opstelling met stoelen en vloerverwarming. Tevens een andere vorm voor het liturgisch centrum. Keuze A 5

6 Gemeenteavond 30 oktober 2012 over Toekomst Kerkgebouw Ontmoetingskerk Keuze A (Risico’s) • Geen risico’s te bedenken, buiten de eventuele verdekte tegenvallers. • Alles gaat hierbij ook in eigen beheer. 6

7 Gemeenteavond 30 oktober 2012 over Toekomst Kerkgebouw Ontmoetingskerk •Herbouw van de huidige kerkruimtes rondom de grote kerkzaal: •Aanpassing en verplaatsing van de entree en ingang kerkzaal; •Verkoop van de kosterswoning met een stuk toevoeging van de grond waarop nu de keuken, creche en toiletgroep staan; •Renovatie van de kerkzaal met een flexibele indeling Nieuw Vooraanzicht Ontmoetingskerk Keuze B 7

8 Gemeenteavond 30 oktober 2012 over Toekomst Kerkgebouw Ontmoetingskerk Bovenaanzicht van de nieuwe kerk met achter de kerk de vlakken waarop de kosterswoning, creche, keuken en toiletgroep nu staan Keuze B 8

9 Gemeenteavond 30 oktober 2012 over Toekomst Kerkgebouw Ontmoetingskerk VOORDELEN: • Meer duurzaamheid; • Gebruikersvriendelijk; • Minder onderhoudskosten; • Open uitstraling; NADELEN: • Hoge kosten d.m.v gemeentelijke bijdrage: • Nadelige opbrengst verkoop kosterswoning Keuze B 9

10 Gemeenteavond 30 oktober 2012 over Toekomst Kerkgebouw Ontmoetingskerk Keuze B (Risico’s) • Tegenvallende bouwkosten, ondanks een huidige realistische schatting door specialisten; • Tegenvallers bij het verkrijgen van het bestemmingsplan voor de kosterswoning; • Tegenvallende opbrengst kosterswoning; • Wel een bedrag opgenomen in projectbegroting voor tegenvallers. 10

11 Gemeenteavond 30 oktober 2012 over Toekomst Kerkgebouw Ontmoetingskerk Keuze C • Volledige nieuwbouw, samen met Stichting De Bilthuysen; • Optimaal gebruik van het huidige grondoppervlak; • Naast Kerkfunctie een maatschappelijke functie; • Uitgangspunt: zij (De Bilthuysen) de volledige kerkgrond voor een zorgcentrum en wij een nieuw kerkgebouw; • Bouw en verkoop kostenneutraal; • Na beoordeling van 3 ontwerpen van architecten is onderstaande overgebleven. 11

12 Gemeenteavond 30 oktober 2012 over Toekomst Kerkgebouw Ontmoetingskerk Keuze C • NIEUWE KERKGEBOUW EN ZORGCENTRUM 12

13 Gemeenteavond 30 oktober 2012 over Toekomst Kerkgebouw Ontmoetingskerk Keuze C • NIEUW KERKGEBOUW 13

14 Gemeenteavond 30 oktober 2012 over Toekomst Kerkgebouw Ontmoetingskerk Keuze C VOORDELEN: • Gebruikersvriendelijk; • Minder onderhoudskosten; • Open uitstraling en flexibele ruimtes; • Kosten neutraal NADELEN: • Geen tot nauwelijks huuropbrengst; • Verlies van ongeveer 2000 m2 grondoppervlak. 14

15 Gemeenteavond 30 oktober 2012 over Toekomst Kerkgebouw Ontmoetingskerk Keuze C (Risico’s) • Extra kosten moeten worden geborgd; • Geen nadeel voor de kerk van onvoorziene omstandigheden; • Plan is nog niet helemaal uitgewerkt dus risico’s zijn nog niet volledig in beeld; • Nadere uitwerking van de risico’s zal door bouwexperts ingevuld moeten worden bij uitspraak voor keuze C. 15

16 Gemeenteavond 30 oktober 2012 over Toekomst Kerkgebouw Ontmoetingskerk Financiën • JAARLIJKSE KOSTEN: – Onderhoudskosten; – Energiekosten. 16

17 Gemeenteavond 30 oktober 2012 over Toekomst Kerkgebouw Ontmoetingskerk Financiën • JAARLIJKSE OPBRENGSTEN: – Verhuur gebouwen: Pastorie en kosterswoning; – Verhuur zalen Ontmoetingskerk; – Buffetinkomsten. 17

18 Gemeenteavond 30 oktober 2012 over Toekomst Kerkgebouw Ontmoetingskerk • Investering • Kosten • Opbrengsten *Zie voor verdeling per keuze de tabel op de volgende slide Financien 18

19 Gemeenteavond 30 oktober 2012 over Toekomst Kerkgebouw Ontmoetingskerk Optieinvesteringminder kostenminder opbrengsteffect op begroting A1140.000 uit reservesstookkosten: 8000-800 A2210.000 uit reserves stookkosten: 800 zonnepanelen: 700 0-1500 B 100.000 uit gemeente 90.000 uit reserves 500 m2 grond Stookkosten: 1500 onderhoud: 3000 90004500 C 26.000 uit reserves 2000 m2 grond Stookkosten: 4000 onderhoud: 3500 1900011500 Toelichting op de tabel: De optie A is opgesplitst in A1 en A2. In A1 zijn alle kosten meegenomen die nodig zijn voor al het achterstallige en benodigde onderhoud aan het gebouw. In A2 zijn ook de kosten voor herinrichting van de kerkzaal, en zonnepanelen op het dak meegenomen. Financien 19

20 Gemeenteavond 30 oktober 2012 over Toekomst Kerkgebouw Ontmoetingskerk Vragen ???????? 20


Download ppt "Gemeenteavond 30 oktober 2012 over Toekomst Kerkgebouw Ontmoetingskerk Welkom ook namens de Werkgroep Toekomst."

Verwante presentaties


Ads door Google