De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Provinciale Trefdag 27 juni 2016 ‘Brugge Dialoogstad ’ Jo DhaenensNoël RamonSabine Van Overloop.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Provinciale Trefdag 27 juni 2016 ‘Brugge Dialoogstad ’ Jo DhaenensNoël RamonSabine Van Overloop."— Transcript van de presentatie:

1 Provinciale Trefdag 27 juni 2016 ‘Brugge Dialoogstad ’ Jo DhaenensNoël RamonSabine Van Overloop

2 Toestand in Brugge Meerdere verenigingen, met verschillende oorsprong, werken met en voor (kans)arme personen (WS VWAHWN). Meerdere organisaties bereiken heel wat mensen in armoede (CAW, Mutualiteiten,..) + De stad Brugge en het OCMW delen de bekommernis om optimaal de (kans)arme personen te kunnen ondersteunen “Armoedeplatform” Het bundelen van de krachten van de mensen, van de verenigingen en van de overheid biedt mogelijkheden om structurele verbeteringen te realiseren voor de doelgroepen.

3 Waarom ‘Brugge Dialoogstad’? 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Personen in (kans)armoede leven willen door hun getuigenissen, beleidsverantwoordelijken en medestanders vertellen wat zij in hun leven ervaren. Armoede heeft zijn weerslag op alle facetten van hun leven. Hoe kan het beleid rekening houden met de personen die in armoede leven. Hoe armoede voorkomen en hoe armoede verhelpen?

4 Werkgroep “Brugge dialoogstad”, Wieder, Ûze Plekke, Oarm in Oarme, Samenlevingsopbouw West- Vlaanderen, Amnesty International, INTEGRAAL, ’t Sas Brugge, CAW, Diocesane Dienst Diaconie en ATD Vierde Wereld.

5 Hoe werkt Brugge Dialoogstad? Alle deelnemers aan de bijeenkomsten,al dan niet in armoede, zijn gelijkwaardig, en hebben hun inbreng, met respect voor hun eigen ritme en taal. Verschillende verenigingen werken rond een aantal thema’s, die de doelgroepen aanbelangen. Rond de thema’s worden dialoogtafels georganiseerd waartoe de verschillende actoren, waaronder ook het beleid en de politieke partijen worden uitgenodigd. Getuigenissen worden voorbereid door de actoren en er worden een aantal stellingen vooropgesteld. Gedurende ongeveer 25 minuten kan iedereen zijn mening en voorstellen inbrengen.

6 Dialoogtafels Belangrijke aandachtspunten: Keuze locatie: Stadhuis Brugge Welkom: vb Burgemeester Goede uitnodiging met inschrijvingsformulier Per tafel een voorzitter, een verslaggever en een flap waarop iedereen kan noteren. Goed voorbereide getuigenissen. Goede ontvangst en een korte (rook)pauze voorzien. Plenum: Gotische zaal stadhuis. Iedere deelnemer ontvangt een verslag van de verschillende thema’s. Daarom noteert de secretaris noteert de inbreng.

7 Burgemeester Patrick Moenaert Welkom

8 Dialoogtafels

9 Voorbereiding en methodiek De gespreksleider = expert is in de materie Personen uit de verschillende organisaties betrokken in de armoedeproblematiek brengen sprekende getuigenissen. De gespreksleider leidt de dialoog over het thema en zorgt er voor dat de verschillende deelnemers aan bod komen. In het plenum wordt door de organisaties en door de beleidsmensen naar voor gebracht - wat heeft ons getroffen? - wat hebben wij geleerd? - waar willen wij werk van maken?

10 Armoede is verschillend … 10 –Generatiearmen = Mensen die van generatie op generatie arm zijn –Nieuwe armen = Mensen die omwille van economische, sociale gevolgen in armoede terecht zijn gekomen –Gekleurde armoede = sinds kort groeit het besef dat armoede niet alleen autochtonen maar ook etnisch -culturele minderheden treft. –Subjectieve armoede = stijgende trend merkbaar. Personen die aangeven dat ze moeite hebben om “ de eindjes aan elkaar te knopen”.

11 De buitenkant van armoede 11 gezin Arbeid en tewerkstelling JustitieWelzijn Inkomen en schulden Huisvesting Gezondheid OnderwijsCultuur Sociale contacten

12 gezin Arbeid en tewerkstelling Sociale contacten JustitieWelzijn Inkomen en schulden Huisvesting Gezondheid OnderwijsCultuur De buitenkant van armoede 12

13 De binnenkant van armoede 13 gezin Arbeid en tewerkstelling Sociale contacten JustitieWelzijn Inkomen en schulden Huisvesting Gezondheid OnderwijsCultuur

14 Dialoogtafels 1 dec 2010 1: arbeid 2: cultuur 3: inspraak – participatie – informatie 4: gezondheid 5: vooroordelen – uitsluiting 6: onderwijs – opvoedingsondersteuning 7: wonen

15 Besluiten van het beleid en van de deelnemers van de verenigingen Verloop van het plenum: Wat hebben we geleerd? Wat heeft mij getroffen? Waar willen wij werk van maken?

16 Jo DHAENENS

17 Dialoogtafel 1 : thema arbeid Gespreksleider: Fred Boone Verslaggever: André Maes

18 Algemeen Besluit Dit is geen eindpunt. Dit is een start die aanleiding geeft tot een beleidsmatige aanpak voor de komende jaren. De Burgemeester stelt dat er een vervolg noodzakelijk is aan deze eerste dialoog en het is bijzonder belangrijk de mensen in armoede te blijven betrekken. Ook alle aanwezige mandatarissen en organisaties vinden het voortzetten van de dialoog noodzakelijk.

19 Verdere werking: Dialoog Werkt! Het Brugs Armoedeplarform (BAP) wordt samengebracht met Brugge Dialoogstad. Brugge Dialoogstad wordt erkend door het OCMW en door het stadsbestuur. Zij zijn partner Brugge Dialoogstad dient verder gedragen te worden door de verenigingen, en gestuurd te worden door de personen in armoede. Aan de verenigingen die rond bepaalde thema’s werken, wordt gevraagd om de werking en de resultaten, bedenkingen en vragen door te geven, zodat de verschillende domeinen verder kunnen uitgewerkt worden en in het beleid worden opgenomen.

20 Opdrachten Het beleid en de regelgeving van de stad zou aan een ‘Armoedetoets’ kunnen onderworpen worden. Op regelmatige basis zou een overleg en/of dialoog met inbreng van de doelgroep noodzakelijk zijn. In het partijprogramma voor de verkiezingen 2012 kunnen heel wat elementen verwerkt worden. Daartoe worden alle politieke partijen bezocht en het verslag met de besluiten wordt toegelicht. Stad en OCMW kunnen een ervaringsdeskundige in de armoede in dienst nemen. Bestaande initiatieven, ook die vooral steunen op vrijwilligerswerking, dienen te worden gestimuleerd en gesteund.

21 Kansen voor het beleid? Eigen accenten te leggen in het beleidsplan. Een werkgroep te starten die op basis van het verslag, met de personen die in de organisaties werken. voorbeeld: - Informatie derdebetalerssysteem door de mutualiteiten en door het OCMW te laten verspreiden zodat dokters, specialisten, en andere stakeholders op de hoogte zijn. - Steun voor de sociale economie als opstap naar arbeid.

22 Brochures Dialoog Werkt! Op de website van Brugge kan je onder Welzijn de volgende brochures vinden: eboek_Dialoog_Werkt.pdf eboek_dialoogwerkt_onderwijs_2014_01.pdf

23 2013 Dialoogtafels ONDERWIJS Actoren: (kans)arme ouders Schooldirecties (LOP BaO en LOP secundair) Ervaringsdeskundigen Beleid Inhoud: Inspraak en participatie Schoolkosten Digitale kloof Toegankelijkheid en communicatie Opvoedingsondersteuning/ school

24 2015 ‘Wonen: een basisrecht’ Dialoogtafels: - Evenwicht inkomen en woonkost - Discriminatie op de woonmarkt - Sociale woonmarkt - Woonkwaliteit - Zoektocht naar een woning - Jongeren en wonen - Andere woonvormen - Herbestemming gebouwen De PPT en de positieve voorstellen om met de actoren te bespreken worden uitgewerkt.

25 Opvolging van de engagementen Belangrijk zijn: -Een document dat aan de actoren kan worden bezorgd en toegelicht. Ook ‘Ieders stem telt’ van Samenlevingsopbouw wordt opgevolgd boor Brugge Dialoogstad. -De opname van doelstellingen in het beleidsplan -De opvolging van de uitvoering van de toegezegde engagementen.

26 Belangrijke aandachtspunten Het respect voor de zeer verschillende deelnemers van hun achtergrond. De individuele belangen die te groeperen zijn en die hun plaats moeten krijgen. De uitwerking van de rapportering en de toelichting bij de actoren (met doelgroep). Aandacht in de pers voor de bewustmaking en de verhoging van het draagvlak bij de bredere bevolking. ( Rapport onderwijs met tandem naar scholen brengen in regenweer )

27 Rondvraag: Initiatieven in jullie stad/ gemeente Vragen? Zijn er bij jullie dergelijke initiatieven? Hoe bereiken jullie de actoren? Welke resultaten? Opvolging?

28 DANK! In naam van zoveel mensen met minder kansen. In naam van zoveel vrijwillige en beroepsmatige inzet!


Download ppt "Provinciale Trefdag 27 juni 2016 ‘Brugge Dialoogstad ’ Jo DhaenensNoël RamonSabine Van Overloop."

Verwante presentaties


Ads door Google