De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5 VWO/GYMN OUDERAVOND 6 september 2016 WELKOM. Dhr. Tilman: conrector Mevr. Holwerda: teamleider vwo/gymn bb Dhr. Heerdink: decaan vwo/gymn Gesprek met.

Verwante presentaties


Presentatie over: "5 VWO/GYMN OUDERAVOND 6 september 2016 WELKOM. Dhr. Tilman: conrector Mevr. Holwerda: teamleider vwo/gymn bb Dhr. Heerdink: decaan vwo/gymn Gesprek met."— Transcript van de presentatie:

1 5 VWO/GYMN OUDERAVOND 6 september 2016 WELKOM

2 Dhr. Tilman: conrector Mevr. Holwerda: teamleider vwo/gymn bb Dhr. Heerdink: decaan vwo/gymn Gesprek met de mentoren: Mevr. van den Born (v5a), Dhr. Hall (v5b), mevr. Van Eenige (v5c) en Mevr. Voll (v5d) Programma van de avond

3 Schoolorganisatie Mentoren: eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders van een mentorklas. Teamleider: verantwoordelijk voor leerlingen, klassen, docenten en mentoren binnen het team. Email: m.holwerda@hetnieuweeemland.nl Zorgcoördinator: mevr. Van Paridon Decaan: Dhr. Heerdink Verzuimcoördinator: Mevr. Receveur

4 5V/G PTA = Programma voor Toetsing en Afsluiting Toetsen tijdens lessen = VerzamelCijfer Toetsen tijdens SE-week = Schoolexamencijfer Begin oktober wordt PTA gepubliceerd. ED = ExamenDossier = vanaf V/G 4 tellen cijfers mee voor totale schoolexamencijfer 5 gymnasium: Romereis (8 – 13 oktober)

5 SE 1: 7 nov – 10 nov Rapport 1: 2 december Docentenspreekavonden: 7/8 dec SE 2: 23 jan – 27 jan Rapport 2: 24 februari Docentenspreekavonden: 13/14 mrt SE 3: 30 mrt – 5 apr SE 4: 19 jun – 23 jun Rapport 3: eindrapport SE-weken

6 SE’S: Ziekte en te-laat komen Nooit verzuimen zonder voorafgaand overleg Ziekte bij schoolexamens: ouders melden dit op tijd bij Dhr. Tilman of Mevr. Holwerda Eenmaal gemaakt werk is nooit ongeldig Geoorloofd afwezig tijdens SE: recht op inhalen Telaat komen bij luistertoetsen mag niet. De deur blijft gesloten!

7 Herkansing - SE Recht op herkansing van 2 SE’s: Ingehaald werk kan niet herkanst worden Het hoogste cijfer telt In PTA staat vermeld welke toetsen herkanst mogen worden. Niet alle toetsen zijn herkansbaar. Totaal slechts 2 herkansingen voor 1 vak

8 Combinatiecijfer: De afgeronde cijfers van maatschappijleer (V/G4), GLF (V/G4+5) en het PWS (V/G6) vormen samen het combinatiecijfer. Dit cijfer telt mee als volwaardig cijfer op je examenlijst. VB: GLF: 6,7; ma 5,8; PWS 7,1  7;6;7  7 = 1 compensatiepunt. VB:GLF: 6,4; ma 6,4; PWS 7,4  6;6;7  6 = geen compensatiepunt.

9 Overgang naar 6 V/G? Op basis van de slaag/zak-regeling van het Centraal Examen! De rapportvergadering beslist. Mocht er twijfel zijn over het opleidingsniveau dan moet een overstap naar havo of een andere opleiding uiterlijk bij rapportvergadering 2, dus eind februari, al ter sprake zijn.

10 Ouderavond V5 Informatie over OSB

11 Opbouw OSB V4: oriëntatie/verkenning V5: oriëntatie/verdieping V6: verdere verdieping en keuze

12 V5: oriëntatie/verdieping opleidingenmarkt 4 oktober 2016, locatie JvO beroepenmarkt Corderiuscollege januari 2017 open dagen meeloopdagen proefstuderen interviews beroepsbeoefenaars/studenten methode Qompas balansverslag studiekeuzetraining

13 Toekomstdossier/OSB verslag ondernomen osb-activiteit verslag maken in Qompas of inleveren bij de mentor regel 4 slu per dagdeel totaal 40 slu in v4 - v6

14 HBO OF UNIVERSITEIT 15% gaat naar het hbo keuze studie: interesse, werkgelegenheid keuze plaats: aanpak onderwijs, kwaliteit, sfeer, afstand tot huis bachelor en master

15 Nieuwe regels! Loting levert niet de best “passende” studenten op. De minister wil inhoudelijke match tussen student en opleiding vergroten. Dit draagt bij aan een beter studiesucces. Vanaf studiejaar 2017-2018 verdwijnt de loting. 100 % decentrale selectie doet meer recht aan de verschillende eisen en verschillende opleidingen. Juiste vakkenpakket blijft natuurlijk als eis bestaan.

16 Decentrale selectie Decentrale selectie blijft bestaan. VWO-diploma met juiste vakkenpakket Voorbeeld aantal selectiecriteria: - bestuurlijke en/of organisatorische ervaring - buitengewone sportieve of muzikale ervaring - vrijwilligerswerk en/of buitenschoolse activiteiten oa geneeskunde en tandheelkunde

17 Aanmeldmogelijkheden 2 aanmeldingen mogelijk. Nieuw vergeleken met vroeger. Wat kan bijvoorbeeld: – Psychologie Twente en Fysiotherapie HAN – Tandheelkunde UVA en Farmacie UU – Geneeskunde RUG en Diergeneeskunde UU

18 Aanmeldmogelijkheden kandidaat 2 aanmeldingen mogelijk, maar er is een uitzondering bij: – Geneeskunde WO – Tandheelkunde WO – Mondzorgkunde HBO – Fysiotherapie HBO Voor elk van deze opleidingen geldt voor elk studiejaar: je mag je maar bij een onderwijsinstelling aanmelden – Geneeskunde RUG en Geneeskunde UU: mag niet – Geneeskunde VU en tandheelkunde VU: mag wel

19 Hoeveel keer mag je deelnemen? Aantal deelnames aan een selectie voor een opleiding is maximaal 3. Instelling kan dit beperken tot 1 of 2 keer bij desbetreffende opleiding aan die instelling. Mogelijkheid om kans/deelname te laten corrigeren indien je het diploma niet hebt gehaald. Verzoek moet je voor 12 september bij de instelling indienen.

20 Beroepsoriëntatie

21 Inschrijfformulier

22 Contact website: hetnieuweeemland.nl, decanaat vwo email h.heerdink@hetnieuweeemland.nlh.heerdink@hetnieuweeemland.nl tel. school: 033-4612984 tel prive: 0341-552495

23 Gesprek met de mentoren V5a lokaal 216: mevr. van den Born V5blokaal 219: dhr. Hall V5clokaal 223: mevr. van Eenige V5dlokaal 224: mevr. Voll


Download ppt "5 VWO/GYMN OUDERAVOND 6 september 2016 WELKOM. Dhr. Tilman: conrector Mevr. Holwerda: teamleider vwo/gymn bb Dhr. Heerdink: decaan vwo/gymn Gesprek met."

Verwante presentaties


Ads door Google