De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5 HAVO OUDERAVOND 16 september 2014 WELKOM. Programma van de avond Welkom De heer Tilman: conrector Mevr. Afman: coördinator De heer Van Gorkum: decaan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "5 HAVO OUDERAVOND 16 september 2014 WELKOM. Programma van de avond Welkom De heer Tilman: conrector Mevr. Afman: coördinator De heer Van Gorkum: decaan."— Transcript van de presentatie:

1 5 HAVO OUDERAVOND 16 september 2014 WELKOM

2 Programma van de avond Welkom De heer Tilman: conrector Mevr. Afman: coördinator De heer Van Gorkum: decaan. Gesprek met de mentoren: dhr. Hupjé, dhr. Piet, mevr. Van den Akker, mevr. Franssen

3 Schoolexamen/ PTA. SE 1: week van 3 november SE 2: week van 12 januari Herkansingen over SE 1 en 2: 2 en 3 februari Luistertoetsen: in januari (rooster volgt) SE 3: week van 16 maart Herkansing over SE 3: 7 en 8 april

4 Centraal Examen Tijdvak 111-05 t/m 26-05. Tijdvak 215-06 t/m 17-06. Uitslag donderdag 11 juni Diploma-uitreiking op woensdag 24 juni om 20.00 uur www.cito.nl / www.examenblad.nlwww.cito.nlwww.examenblad.nl

5 Deelname aan het CE. Deelname aan het CSE: uitsluitend als alle handelingsdelen zijn afgerond: Oriëntatie op Studie en Beroep Culturele Kunstzinnige Vorming Lichamelijke opvoeding Rekentoets (hoeft alleen te worden gemaakt)

6 Onregelmatigheden / examenreglement cijfer 1 ontzeggen deelname ongeldig verklaren hernieuwd examen

7 Herkansingen Alleen onderdelen met cijfers. Geen dubbele herkansing. Het hoogste cijfer telt. Ingehaald werk kan niet herkanst worden. Inhalen is niet herkansen. Aantal herkansingen in 5H: 3

8 Ziekte en te-laatkomen Nooit verzuimen zonder voorafgaand overleg. Eénmaal gemaakt werk is nooit ongeldig. Werk inhalen na toestemming directeur. Half uur te laat mag. Telaatkomen bij luistertoetsen mag niet.

9 Geslaagd/ gezakt? 1x5; de rest minimaal 6. 2X5 of 1x4; gecompenseerd door 2x7 of 1x8. 1x4 en 1x5: gecompenseerd door minimaal 3x7 of 1x8 en 1x7 of 1x9. 3 onvoldoendes? Gezakt. Een 3? Gezakt. Elke kandidaat heeft recht op 1 herexamen!

10 Combinatiecijfer: De afgeronde (0 decimalen) cijfers van maatschappijleer, godsdienst en het PWS worden opgeteld en gedeeld door 3. De uitkomst wordt afgerond op een heel getal. Dat is het combinatiecijfer en telt mee in de slaag-/zakregeling. Vb.: gd: 6,7; ma 6,2; PWS 7,1  7;6;7  7 = 1 compensatiepunt. gd: 6,2; ma 6,4; PWS 6,7  6;6;7  6 = geen compensatiepunt.

11 Inleveren Vóór 8.30 uur persoonlijk overhandigen aan docent, coordinator of conrector Te laat inleveren is altijd cijfer 1/ herkansing Op tijd laten inleveren bij ziekte of afwezigheid

12 Klachten Klacht binnen drie schooldagen schriftelijk indienen bij de directeur. Commissie van beroep: CvB + ouder. Termijn voor beroep: 3 dagen

13 Organisatie P.Tilman: conrector, eindverantwoordelijk I. Afman: coördinator, contacten met leerlingen en ouders

14 Oriëntatie op Studie en Beroep (1) Het behalen van totaal 40 punten (havo 3, havo 4 en havo 5 ) d.m.v. het bezoeken van hogescholen, het meelopen in een bedrijf etc. Dit aantal moet uiterlijk in maart 2015 gehaald zijn. Wanneer de 40 punten zijn bereikt, vult de leerling het eindgesprekformulier in, schoolsite>decanaat havo, en maakt een afspraak met de mentor voor dat eindgesprek.

15 Oriëntatie op Studie en Beroep (2) Het is een handelingsdeel en moet dus voldoende afgehandeld zijn. Gebeurt dit niet dan ontvangt de leerling geen diploma totdat dit handelingsdeel wel afgehandeld is.

16 VWO Alles blijft nog overzichtelijk. Uitstel van de keuze. Cijfers, werkhouding, zelfstandigheid èn motivatie. Na VWO eventueel naar WO.

17 MBO Dit leidt op tot uitvoerend werk. Het is vaak dichtbij, dus thuis blijven wonen en weinig reiskosten. De studie is gemoduleerd.

18 HBO HBO meestal in een echt grote stad. Leidt op voor beroepen waarvoor theorie nodig is, verantwoordelijk werk. Enorme scholen waarvoor je behoorlijk zelfstandig moet zijn. Dure boeken, collegegeld (voor het studiejaar 2014/2015 1.906 euro).

19 Aanmelding HBO en Matching (Studiekeuzecheck) Aanmelding voor een HBO-opleiding via Studielink voor 1 mei 2015 HBO- scholen gebruiken Matching (Studiekeuzecheck) om de komende student te laten kennismaken met de door hem/haar gekozen opleiding. Kan door de HBO- opleiding niet als toelatingseis gebruikt worden.

20 Leenstelsel Met ingang van het studiejaar 2015 – 2016 de studiefinanciering vervangen door het leenstelsel (via Google is hier veel informatie over te verkrijgen). De inkomensafhankelijke aanvullende beurs blijft wel bestaan. Bedragen per maand geldig van september 2014 t/m december 2014 zijn maximaal: uitwonend € 260,19 en thuiswonend € 239,30.

21 NA DE PAUZE H5adhr. Hupjélokaal 119 H5bdhr. Pietlokaal 122 H5cmevr. v/d Akkerlokaal 123 H5dmevr. Franssenlokaal 124


Download ppt "5 HAVO OUDERAVOND 16 september 2014 WELKOM. Programma van de avond Welkom De heer Tilman: conrector Mevr. Afman: coördinator De heer Van Gorkum: decaan."

Verwante presentaties


Ads door Google