De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Er was eens... 1866/1891 : wet ter beteugeling van de landloperij en de bedelarij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Er was eens... 1866/1891 : wet ter beteugeling van de landloperij en de bedelarij."— Transcript van de presentatie:

1

2 Er was eens... 1866/1891 : wet ter beteugeling van de landloperij en de bedelarij

3 « Landlopers en bedelaars » ● Strafrechtelijke aanpak door de Staat – (half) gesloten Colonies – Heropvoeding door werk in een landelijke omgeving – « uitgangsmassa » verzamelen ● Caritatieve aanpak door de privé – Homes (in steden en op het platte land) – Dikwijls heropvoeding door het werk/gebed...

4 ... nog niet zo lang geleden 1993

5 1993 wet houdende een urgentieprogramma voor een meer solidaire samenleving ● Te straffen dader --> te integreren sociaal achtergestelde persoon ● Opsluiting --> opvang binnen onthaalstrukturen

6 En sindsdien... ● STAATSHERVORMINGEN -> PERSOONSGEBONDEN MATERIES : Brussel = VGC, GGC, Cocof + VG => subsidiëring, reglementair kader, inspectie ● 2004 : wettelijke definitie van thuisloze : KB tot toekenning van een installatiepremie door OCMW ● 2007 : Brussel – Beleidsnota thuislozenzorg

7 Wettelijke definitie ● “de persoon die niet over een eigen woongelegenheid beschikt, die niet de middelen heeft om daar op eigen krachten voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats heeft, of die tijdelijk in een tehuis verblijft in afwachting dat hem een eigen woongelegenheid ter beschikking wordt gesteld” (Artikel 1 van het KB premie 2004 en de voorbereidende werkzaamheden voor de RMI-wet)

8 Het aanbod ● OCMW's ● Generalistisch aanbod uit de privé-sector ● Thuislozenzorg ● Andere specifieke diensten voor thuislozen ● Andere betrokken sectoren

9 De OCMW's ● Organieke wet van 8 juillet 1976 ● 19 Brusselse gemeenten ● Vereniging van Steden en Gemeenten, afdeling OCMW + Conferentie van Voorzitters en Secretarissen ● Bevoegd voor : – Levensloon of andere sociale hulp ; – Referentieadres ; – Installatiepremie ; – Medische kaart en DMH ; – Betalingsverbintenis tov onthaaltehuis ;...

10 Generalistisch aanbod ● 2 autonome CAW's (Vlaamse Gemeenschap) ● 10 CASG (Cocof) ● 9 CAP (GGC) ● 10-tal ingebedde CAW's (mutualiteiten)

11 Thuislozenzorg ● Onthaaltehuizen (23) ● Begeleid -(10) en transitwonen(9) ● Nacht- en dringende opvang (3) ● Straathoekwerk ● Gespreksgroepen et belangenbehartiging ● Dagopvang ● Steunpunt

12 Andere diensten voor thuislozen ● SMES-B (ondersteuningscel) ● Herscham ● Gemeenschapswonen en niet erkende onthaalcentra ● Vrijwilligersorganisaties en persoonlijke projecten...

13 Andere betrokken sectoren ● Huisvesting en urbanisme ● Gezondheid (incl. GGZ en drugshulpverlening) ● Bijzondere Jeugdzorg ● Justitieel Welzijnswerk ● Senioren ● Openbaar vervoer ● Politie ● Schuldbemiddeling ●...

14 Diversiteit binnen het hulpaanbod ● Subsidiërende overheden ● Lidmaatschap ● Professionalisme ● Doelpubliek ● Aanpak ● Filosofie ● Territorium ● Aangeboden diensten ● Metodologie ● Opvangcapaciteit ● Werkuren

15 Diversiteit van het hulpaanbod (1) ● Subsidiërende overheden : Gemeentelijk / federaal /communautair : GGC / Cocof / VGC / Vlaamse Gemeenschap ● 'Lidmaatschap' : ➢ autonome diensten ➢ aangesloten bij koepelverenigingen ➢ congregaties ➢ internationale NGO's ● Professionnalisme : professioneel team / vrijwilligerswerk / gemengd

16 Diversiteit van het hulpaanbod (2) ● Doelgroepen : – Daklozen in de enge zin – Slachtoffers van partnergeweld – Mensen zonder papieren – Jongeren – Vrouwen met of zonder kinderen – Gezinnen – Alleenstaande mannen – …

17 Diversiteit van het hulpaanbod (3) ● Aanpak : – urgentie / structureel – algemeen / specifiek thuislozen ● Achterliggende 'filosofie' : – Hulpverlening – Veiligheid en preventie – Empowerment – Liefdadigheid

18 Diversiteit van het hulpaanbod (4) ● Territorium : lokaal/regionaal/nationaal ● Aangeboden diensten : douche / bagagedepot / kleding / maaltijd / opvang /... ● Methodologie : straathoekwerk / Opvang en residentieel werk / Begeleid Wonen / Onthaal- en begeleidingswerk... ● Openingsuren en -dagen : overdag / 's avonds en 's nachts / week WE

19 Specifieke overlegplatformen ● Overlegcomité Thuislozenzorg ● Regio-Overleg (in samenwerking met de BWR) ● Werkgroepen georganiseerd binnen of door koepelverenigingen AMA/BICO/SAW : thematisch of per type werking (vb. MABO) ●...

20 2007 : Beleidsnota thuislozenzorg Uitstippelen van een beleid op basis van : – Regulatie van in- en uitstroom – Regulatie van het aanbod – Regulatie van de vraag of de toegang tot de thuislozenzorg Rol van het Overlegcomité Thuislozenzorg

21 Beleidsnota thuislozenzorg (2) De instrumenten : ● Het steunpunt ● De openbare dienst voor sociale urgentie ● De centrale registratie ● Verscheidenheid in woonvormen ● Dagcentra ● Linken met andere sectoren : nazorg bijzondere jeugdbijstand, psychiatrie, gevangenissen, schuldbemiddeling

22 La Strada Steunpunt Thuislozenzorg Brussel OPDRACHTEN : ● Beleidsadvisering en -evaluatie ; ● Observatorium ; ● Organisatie en logistieke ondersteuning van het overlegcomité ; ● Organisatie van « Gespreksruimtes » ; ● Uitwisseling van praktijkervaring, methodiek- en projectontwikkeling.

23

24 Thuislozenzorg in Brussel  La Strada Steunpunt Thuislozenzorg Brussel www.webzinemaker.com/espacesdeparole/index.ph p3


Download ppt "Er was eens... 1866/1891 : wet ter beteugeling van de landloperij en de bedelarij."

Verwante presentaties


Ads door Google