De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DBGC Academy. Agenda  Intro DBGC  Missie, Opbouw & doelstellingen vereniging  Waarom DBGC Academy  Projecten  Waarom?  Hoe?  Wat?  Begeleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DBGC Academy. Agenda  Intro DBGC  Missie, Opbouw & doelstellingen vereniging  Waarom DBGC Academy  Projecten  Waarom?  Hoe?  Wat?  Begeleiding."— Transcript van de presentatie:

1 DBGC Academy

2 Agenda  Intro DBGC  Missie, Opbouw & doelstellingen vereniging  Waarom DBGC Academy  Projecten  Waarom?  Hoe?  Wat?  Begeleiding & organigram  Wat nu? Next steps..

3 Don Bosco Grijsoord Combinatie Don Bosco – zaterdagtak Grijsoord – zondagtak  1957 DBGC  2011 DBGC  zaterdagvereniging DBGC:

4 Goeree Overflakkee – 14 dorpen – van 4 gemeenten  1 gemeente geworden = 13 voetbalverenigingen DBGC: Oostflakkee – 4 dorpen – 4 verenigingen 10.000 inwoners waarvan Oude Tonge 5000 = 50% van voormalig gemeente Oostflakkee

5 Opbouw Vereniging LEDENBESTAND 495 leden 225 jeugdleden 115 senioren 47 recreanten 108 donateurs Ouders, broertjes, zusjes, opa’s/oma’s  1250 direct betrokkenen bij DBGC = 25 % van lokale bevolking

6 SPORTIEF Missie Vereniging: DBGC wil alle leden binnen haar persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Selectieteams spelen op het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat DBGC een vereniging is om trots op te zijn. De technische commissies dienen de voorwaarden te scheppen om iedere individuele speler zijn top te laten bereiken.

7 Doelstellingen: Het opleiden en ontwikkelen van kwalitatief goede voetballers voor selectie-elftallen, van senioren tot jeugd, om op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen spelen. Dit niveau houdt het volgende in: DBGC een stabiele 2e klasser met hoofdzakelijk spelers uit Oude Tonge DBGC 2 reserve 2e klasse = BEREIKT !!!! Het 2e elftal is, voor zover mogelijk, het opleidingselftal voor het 1e elftal. Er zal naar vermogen moeten worden gepresteerd. Deze groep vormt ook zoveel mogelijk de beloftes O23.

8 Doelstellingen: De secundair hiervan afgeleide doelstelling is: - kwalitatief mindere voetballers op een zo aangename manier laten functioneren op prestatief/recreatief niveau. - behoud van dorpsimago waar gezelligheid/plezier voorop staat

9 Nieuwe Doelstelling 2015: DBGC opteert om DE sportaccomodatie OOST van gemeente Goeree-Overflakkee te worden  centrale functie voor aanliggende dorpen (Den Bommel, Ooltgensplaat, Achthuizen, Nieuwe Tonge, Herkingen)  Faciliteren van regiofunctie om regio Oost actieve en niet actieve leden te kunnen accomoderen  Inzet van gebouw en complex voor verenigings / culturle doeleinden

10 HOE? -HOE GAAN WE ONZE MISSIE & DOELSTELLINGEN REALISEREN?

11 DBGC Academy? DBGC wil jonge leden & studenten een kans geven om maatschappelijk betrokken te zijn en evt. stage en/of afstudeeropdrachten te doen bij DBGC. DBGC wil hiermee eigen leden stimuleren om zowel een (studie)project te doen en tevens een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de club, het dorp Oude Tonge en daarme de lokale gemeenschap.

12 Waarom? DBGC wil hiermee: 1) Jonge leden een kans bieden om zich te ontplooien in bekende omgeving (waaronder ook studenten) 2) Meer projecten kunnen realiseren binnen de club 3) Meer structurele inkomsten genereren uit exploitatie van complex 4) Stimuleren van groep vrijwilligers die voorheen niet zichtbaar was  Participatie maatschappij  de club is van de leden   Als iedereen zijn steentje bijdraagt, is het leuker voor iedereen  Bestuur & commissies moeten meer versterking hebben om doelen te kunnen halen

13  Projecten 1) Transitie atlas - Vraag & aanbod van voorzieningen in Oude Tonge  Samenwerking met andere verenigingen/scholen? - Hoe kan DBGC het complex optimaal inzetten? 2) Crowdfunding - Hoe kan het DBGC complex vernieuwd worden door crowdfunding acties? 3) Energie beleid & Telecom masten -Hoe zouden we groener kunnen zijn? Zonne of wind energie? -Verlichting LED ? -Zouden we telecom aanbieders een mast kunnen laten zetten? 4) Vrijwilligers werving - Op welke manier zouden we meer vrijwilligers, ouders, etc. in kunnen zetten voor bar/keuken/schoonmaak diensten, werkploeg, etc.? 5) Exploitatie Verbetering - Wat kunnen we doen om meer mensen op ons complex te krijgen/houden? - Hoe zouden we meer opbrengsten kunnen genereren? - Hoe zouden we dit moeten faciliteren qua vrijwilligers?

14 Transitie Atlas Vraag & aanbod van voorzieningen in Oude Tonge? Welke clubs zijn er? Van welke accommodatie maken ze gebruik? Samenwerking met andere verenigingen/scholen? Nieuwe initiatieven ; jeux de boules, wandelvoetbal, samenwerking met Ebbe & Vloed, curamare? Hoe kan DBGC complex optimaal inzetten? Welke dagdelen wordt complex niet benut? Hoe zou dit wel kunnen? Kan er meer omzet gegeneerd worden? Hoe dit te bemannen? Toegang, sleutels, kassa? From: Peter WagemakerPeter Wagemaker Sent: Thursday, April 07, 2016 8:59 PM To: 'Kees van Ree' ; 'Adrie van Maurik' ; a.verhey@zijngo.nl ; eelco@maljaars.net ; voorzitter.bcdekrammer@gmail.com ; mirjam@dorpsraadoudetonge.nl'Kees van Ree''Adrie van Maurik'a.verhey@zijngo.nleelco@maljaars.net voorzitter.bcdekrammer@gmail.commirjam@dorpsraadoudetonge.nl Cc: 'ANBO' ; 'Bridgeclub' ; 'Dance Fever' ; 'EHBO' ; 'Gym' ; 'ijsclub' ; 'Islanders' ; 'Kinderboerderij' ; 'Muziekvereniging' ; 'Schaken' ; 'Tafeltennis' ; 'Tennis' ; 'Toerfietsen' ; 'Voetbal DBGC' ; 'Watersport' ; 'Wijkteam''ANBO''Bridgeclub''Dance Fever''EHBO''Gym''ijsclub''Islanders''Kinderboerderij' 'Muziekvereniging''Schaken''Tafeltennis''Tennis''Toerfietsen''Voetbal DBGC''Watersport''Wijkteam'

15 Crowdfunding Hoe kunnen we crowdfunding inzetten voor projecten binnen de club? Social Media & welke platformen beschikbaar Hoe meten? Welke tools? Wie kan dit oppakken? Welke projecten hebben prioriteit? Renovatie gang + kleedkamer A & B Verleggen entrée terrein Bouwen nieuwe opslagruimte Zonnepanelen / Groene energie?

16 Groen / Energie zuinig Hoe kunnen we kunnen komen tot een ‘groener’ / energie zuiniger DBGC? Energie meeting is aanwezig – rapportage. Wat kunnen we hieruit oppakken? Zouden we wellicht een telecom mast kunnen hosten daar er toch nog gebieden zijn waar providers slechte internet / telefonie dekking hebben? Inkomsten genereren dus..

17 Vrijwilligers Beleid Hoe kunnen we meer vrijwilligers mobiliseren om de club op goed niveau te houden qua accommodatie en beleid? Hoe kunnen we ouders, opa’s & oma’s mobiliseren om vrijwilliger bij te dragen in diverse taken zoals keuken, bar, werkploeg, schoonmaak, etc? Welke structuur is hiervoor nodig? Moet hier vrijwilligerscoordinator voor komen? Hoe belonen we vrijwilligers? Is vrijwilligersavond nog wel een juist medium als belong of dient die anders ingevuld te worden?

18 Exploitatie Verbetering Hoe kunnen we structureel activiteiten opzetten die de exploitatie van de club doen verbeteren? Entree heffing Verloting Mensen langer in kantine houden? Muziek / entertainment Bingo / evenementen avonden? Vrijdagavond evenenten? Hoe kunnen we dit faciliteren? Welke groep vrijwilligers? Wie stuurt dit aan?

19 Begeleiding & Organigram Daar DBGC regelmatig put uit dezelfde bron van vrijwilligers en moeite heeft om uit dit ‘cirkeltje’ te komen, is het nu de intentie om hiervoor ‘nieuwe bronnen’ aan te boren… De club is van de leden en initiatieven zullen gestimuleerd moeten worden. Bestuur wil dan ook ‘vacature’ creëren voor : BEGELEIDER DBGC ACADEMY = begeleid jonge leden en/of studenten in projecten of stage/afstudeerprojecten en bewaakt hierbij de visie van DBGC Rapporteert elke 2 maanden 30 minuten in bestuursvergadering Valt in organigram onder voorzitter

20 Begeleiding & Organigram BEGELEIDER DBGC ACADEMY PIET DE VOGEL

21 En nu – hoe verder? Overeenstemming in DBGC bestuur - 12 April Publiceren presentatie op site & social media- Aanvang seiz 2016-2017 Uitzetten ‘vacature’ en benaderen kandidaat - Gedaan. HEBBEN WE AL ENTHOUSIASTE STUDENTEN? * Per direct welkom….

22 En nu – hoe verder? OF HEBBEN WE ANDERE MENSEN DIE EEN VAN DEZE 3 PROJECTEN WILLEN GAAN DOEN ? U hoeft niet perse studerend te zijn.. Andere deelname/spontane vrijwilligers ook zeker welkom… * Per direct welkom….

23 Sinds 1957 BACK UP slides

24 Sinds 1957 zomerstop 2016 (mei – aug)  vervangen vloer kantine – uit-/aanbesteden  renoveren houtwerk buitenzijde + verven gehele buitenzijde – eigen vrijwilligers  kunstgrasveld 1 + trainingsveld – uitbesteden + eigen vrijwilligers waar mogelijk overige accommodatieplannen

25 Sinds 1957 zomerstop 2017 (mei – aug)  renoveren kleedkamers A en B + gang  vervangen afrastering + ballenvangers veld 2 overige accommodatieplannen

26 Sinds 1957 zomerstop 2018 (mei – aug)  verleggen ingang complex naar veld 1  bouwen nieuwe opslagruimte op (deel) plaats fietsenstalling voor:  opslag ballen  opslag materialen  technische ruimte  opslag kleding overige accommodatieplannen

27 Sinds 1957 zomerstop 2019 (mei – aug)  renovatie scheidsrechterskleedkamer  vervangen materialenruimte / porto cabins voor nieuwe kleedkamers  verwijderen porto cabins overige accommodatieplannen


Download ppt "DBGC Academy. Agenda  Intro DBGC  Missie, Opbouw & doelstellingen vereniging  Waarom DBGC Academy  Projecten  Waarom?  Hoe?  Wat?  Begeleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google