De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OUDERAVOND 5 HAVO 15 september 2014 Welkom! ouderavond 5havo september 20141.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OUDERAVOND 5 HAVO 15 september 2014 Welkom! ouderavond 5havo september 20141."— Transcript van de presentatie:

1 OUDERAVOND 5 HAVO 15 september 2014 Welkom! ouderavond 5havo september 20141

2 2 ONDERWERPEN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) SCHOOLEXAMEN CENTRAAL EXAMEN ORGANISATIE BEREKENING CIJFERS BELANGRIJKE DATA

3 ouderavond 5havo september 20143 PTA-REGLEMENT GEPUBLICEERD OP DE WEBSITE BEGIN OKTOBER HIERIN STAAT EEN AANTAL REGELS VERMELD OMTRENT DE TWEEDE FASE ELK VAK GEEFT AAN WELKE TOETSEN EN OPDRACHTEN ER WORDEN AFGENOMEN MET DE BIJBEHORENDE WEGINGSFACTOREN (PERCENTAGES)

4 ouderavond 5havo september 20144

5 5 (SCHOOL)EXAMEN SCHOOLEXAMEN (SE)SCHOOL- en CENTRAALEXAMEN (UITSLUITEND) WDOVERIGE VAKKEN BSM(Bv. EN, NE, NA, MO) INF MA (met PWS in combinatiecijfer) PWS (met MA in combinatiecijfer) CKV (moet voldoende of goed zijn) LO (moet voldoende of goed zijn)

6 SCHOOLEXAMEN TOETSEN  CIJFER PRAKTISCHE OPDRACHTEN BIJ AANTAL VAKKEN  CIJFER HET GEMIDDELDE CIJFER (ZONDER HET CIJFER VOOR DE P.O.) DAT BEHAALD IS IN 4 HAVO VERHOUDING CIJFERS IS BIJ VEEL VAKKEN ONGEVEER: TOETSEN 80% EN PRAKTISCHE OPDRACHT(EN) 20% DEZE VERHOUDINGEN ZIJN PER VAK TERUG TE VINDEN IN HET PTA- REGLEMENT ouderavond 5 havo september 2014

7 CENTRAAL SCHRIFTELIJK EXAMEN (CSE) MEI 2015 LANDELIJKE EXAMENS LEERLINGEN ONTVANGEN NOG EXTRA INSTRUCTIE HEREXAMEN MOGELIJK VOOR ÉÉN VAK BEHAALDE CIJFERS TEGENWOORDIG ZEER BELANGRIJK (zie examennorm) ouderavond 5 havo september 2014

8 ORGANISATIE VIER PERIODES NA IEDERE PERIODE EEN TOETSWEEK HERKANSEN: HERKANSINGEN NA AFLOOP VIERDE PERIODE (MAXIMAAL VIER) NA HERKANSINGEN IN 5 HAVO MOGELIJKHEID TOT HEREXAMEN VOOR AFGESLOTEN SCHOOLEXAMENVAKKEN INDIEN HET CIJFER LAGER DAN 5,5 IS INHALEN: IN HET EXAMENJAAR MOETEN ALLE RECHTMATIG GEMISTE TOETSEN WORDEN INGEHAALD! (TE SNEL ZIEK MELDEN ONTMOEDIGEN) ouderavond 5 havo september 2014

9 BEREKENING EINDCIJFER VAKKEN MET ALLEEN SCHOOLEXAMEN  EINDCIJFER IS HET AFGERONDE SCHOOLEXAMENCIJFER VAKKEN MET SCHOOLEXAMEN EN CENTRAAL EXAMEN  GEMIDDELDE CIJFER VAN SCHOOLEXAMEN EN CENTRAAL EXAMEN WAARBIJ BEIDE VOOR 50% MEETELLEN VOORBEELDEN: SE 6,4 CE 6,6  GEMIDDELDE = 6,5EINDCIJFER 7 SE 6,4 CE 6,2  GEMIDDELDE = 6,3EINDCIJFER 6 COMBINATIECIJFER: AFGERONDE GEMIDDELDE VAN DE EINDCIJFERS VOOR HET PROFIELWERKSTUK EN HET VAK MAATSCHAPPIJLEER (AFGESLOTEN IN 4 HAVO), WAARBIJ ELK VAN DE SAMENSTELLENDE CIJFERS NIET LAGER MAG ZIJN DAN EEN 4 ouderavond 5 havo september 2014

10 EXAMENNORM DE BEHAALDE RESULTATEN VAN HET CENTRAAL EINDEXAMEN MOETEN GEMIDDELD EEN VOLDOENDE ZIJN (5,5) NIET MEER DAN 1 MAAL EEN 5 BIJ DE VAKKEN NE, EN, WI (A of B) COMBINATIECIJFER EN EINDCIJFERS OVERIGE VAKKEN: - ALLE CIJFERS VOLDOENDE, ÓF - MAXIMAAL ÉÉN VIJF, ÓF - MAXIMAAL ÉÉN VIJF en ÉÉN VIER, WAARBIJ HET GEMIDDELDE VAN ALLE CIJFERS OP DE EINDLIJST EEN 6,0 IS CKV, LO: VOLDOENDE OF GOED ouderavond 5 havo september 2014

11 CIJFERVOORBEELD I COMBINATIECIJFER: 6,0 ALLE OVERIGE CIJFERS: 6,0, 6,0, 6,0, 6,0, 6,0, 6,0, 6,0 GEMIDDELDE CSE:> 5,5 LO, CKV:VOLDOENDE UITSLAG:GESLAAGD ouderavond 5 havo september 2014

12 CIJFERVOORBEELD II COMBINATIECIJFER: 5,0 ALLE OVERIGE CIJFERS: 6,0, 6,0, 6,0, 6,0, 6,0, 6,0, 6,0 GEMIDDELDE CSE:> 5,5 LO, CKV:VOLDOENDE UITSLAG:GESLAAGD ouderavond 5 havo september 2014

13 CIJFERVOORBEELD III COMBINATIECIJFER: 6,0 ALLE OVERIGE CIJFERS: 6,0, 5,0 (SE-CIJFER), 6,0, 6,0, 6,0, 6,0, 6,0 GEMIDDELDE CSE:> 5,5 LO, CKV:VOLDOENDE UITSLAG:GESLAAGD ouderavond 5 havo september 2014 ZELFDE VOORBEELD, maar  GEMIDDELDE CSE:< 5,5  UITSLAG: AFGEWEZEN  HEREXAMEN

14 CIJFERVOORBEELD IV COMBINATIECIJFER: 6,0 ALLE OVERIGE CIJFERS: 6,0, 4,0, 6,0, 8,0, 6,0, 6,0, 6,0 De 4,0 BEHAALD BIJ ANDER VAK DAN NE, EN of WI GEMIDDELDE CSE:> 5,5 LO, CKV:VOLDOENDE UITSLAG:GESLAAGD ZELFDE VOORBEELD, maar De 4,0 BEHAALD BIJ NE, EN of WI UITSLAG:AFGEWEZEN  HEREXAMEN ouderavond 5 havo september 2014

15 CIJFERVOORBEELD V COMBINATIECIJFER: 6,0 ALLE OVERIGE CIJFERS: 6,0, 4,0, 6,0, 7,0, 6,0, 6,0, 6,0 GEMIDDELDE CSE:> 5,5 LO, CKV:VOLDOENDE UITSLAG:AFGEWEZEN  HEREXAMEN ouderavond 5 havo september 2014

16 CIJFERVOORBEELD VI COMBINATIECIJFER: 5,0 ALLE OVERIGE CIJFERS: 5,0, 4,0, 6,0, 6,0, 6,0, 6,0, 6,0 GEMIDDELDE CSE:> 5,5 LO, CKV:VOLDOENDE UITSLAG:AFGEWEZEN  HEREXAMEN ouderavond 5 havo september 2014

17 CIJFERVOORBEELD VII COMBINATIECIJFER: 3,0 ALLE OVERIGE CIJFERS: 6,0, 4,0, 6,0, 5,0, 6,0, 6,0, 6,0 GEMIDDELDE CSE:> 5,5 LO, CKV:VOLDOENDE UITSLAG:AFGEWEZEN ouderavond 5 havo september 2014

18 18 EINDEXAMENNORM 2014-2015 DE REKENTOETS GAAT DEEL UITMAKEN VAN HET EXAMEN ER MOET MINIMAAL EEN 4 WORDEN BEHAALD HET BEHAALDE RESULTAAT WORDT VERMELD OP DE CIJFERLIJST, MAAR TELT NOG NIET MEE DESONDANKS BELANGRIJK EEN GOED RESULTAAT TE BEHALEN VOOR DEZE TOETS (EISEN VERVOLGOPLEIDING) VANAF SCHOOLJAAR 2015-2016 TELT HET REKENEXAMEN MEE BINNEN DE SLAAG-ZAKREGELING

19 VOORLICHTING OUDERAVOND 15 SEPTEMBER INFORMATIEAVOND EXAMENTRAJECT 2 MAART VOORLICHTINGSAVONDEN VERVOLGOPLEIDINGEN INDIVIDUELE OUDERAVONDEN ZAKBOEK TWEEDE FASE WEBSITE: www.denhulster.nlwww.denhulster.nl VOORLICHTINGSLESSEN SCHOOLDECAAN ouderavond 5 havo september 2014

20 CONTACT MET MENTOR * OUDERAVONDEN * TELEFONISCH: …………………………………. (LIEFST TUSSEN ……. EN…….. UUR) * E-MAIL: ………………@denhulster.nl VERZOEK: EMAILADRES AAN MENTOR DOORGEVEN……………@denhulster.nl ouderavond 5 havo september 2014

21 BELANGRIJKE DATA (Zie ook Jaaragenda en Website school) OKTPUBLICATIE SCHOOLEXAMEN- EN PTA-REGLEMENT SEPT 26 SEPTEMBER OPSTARTEN PROFIELWERKSTUK OP ? SEPTEMBER OP SCHOOL DEADLINE DIGITALE INSCHRIJVING VOORLICHTINGSAVONDEN 10- 16 OKTOBERSEW 1 WEEK 39 WEEK 45 EERSTE BEOORDELINGSMOMENT PWS UITREIKING CIJFERSTAAT 1 3, 4, 6 NOVEMBERVOORLICHTINGSAVONDEN VERVOLGOPLEIDINGEN 17, 18 NOVEMBEROUDER-MENTORAVOND 8-12 DECEMBERSEW 2 WEEK 2UITREIKING CIJFERSTAAT 2 WEEK 2TWEEDE BEOORDELINGSMOMENT PWS 21, 22 JANUARIDOCENTENSPREEKUUR 6-13 FEBRUARISEW 3 WEEK 9UITREIKING CIJFERSTAAT 3 WEEK 10LAATSTE BEOORDELINGSMOMENT PWS 2 MAARTINFORMATIEAVOND EXAMENTRAJECT 23, 24 MAARTDOCENTENSPREEKUUR 30 MAART-3 APRILSEW 4 WEEK 15UITREIKING CIJFERSTAAT SEW 4 WEEK 15, 16HERKANSINGEN SE EN OVERIGE VAKKEN WEEK 16HEREXAMENS SE VAKKEN WEEK 17UITREIKING DEFINITIEVE CIJFERSTAAT 11 MEI- 28 MEICSE 1-3 JUNIZEILSTUNT 11 JUNIUITSLAG EINDEXAMEN 1 e TERMIJN 30 JUNIUITSLAG EINDEXAMEN 2 e TERMIJN 9 JULIDIPLOMA-UITREIKING ouderavond 5 havo september 2014


Download ppt "OUDERAVOND 5 HAVO 15 september 2014 Welkom! ouderavond 5havo september 20141."

Verwante presentaties


Ads door Google