De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een nieuw concept voor de ICT-opleidingen Secundair volwassenenonderwijs Ontwikkelcommissie opleidingsprofielen studiegebied ICT Antwerpen, 14 juni 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een nieuw concept voor de ICT-opleidingen Secundair volwassenenonderwijs Ontwikkelcommissie opleidingsprofielen studiegebied ICT Antwerpen, 14 juni 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Een nieuw concept voor de ICT-opleidingen Secundair volwassenenonderwijs Ontwikkelcommissie opleidingsprofielen studiegebied ICT Antwerpen, 14 juni 2016 Gent, 21 juni 2016

2 Inhoud 1.Toelichting nieuw concept ICT opleidingen 2.Opportuniteiten en valkuilen 3.Ondersteuning voor docenten 4.Concordantietabel vrijstellingen oude-nieuwe opleidingen 5.Uniforme vrijstellingsproeven voor de start-modules 6.Praktisch

3 1. Toelichting nieuw concept ICT opleidingen  Waarom nieuwe OP’s ?  Opdracht netoverschrijdende ontwikkelcommissie  Futureproof + weg met de Update module  Gebaseerd op het Europees referentiekader DIGCOMP  Kortere haalbare (certificeerbare) opleidingen

4 1. Toelichting nieuw concept ICT opleidingen  Stand van zaken  OP’s hebben alle adviesrondes en onderhandelingen succesvol doorlopen  Principieel goedgekeurd door VlaReg op 20 mei  Definitieve goedkering verwacht juli/augustus  verkorte moduleduur van 40 lestijden voor snellerende cursisten en van 20 lestijden voor cursisten die hun competenties willen updaten.  Starten vanaf september 2016 (overgangsperiode 1 tot 2 jaar)

5 Signalen m.b.t. evaluatie Informatica- toepassingssoftware  Tal van basiscompetenties niet meer up-to-date  Sommige modules achterhaald, niet meer attractief  Sommige modules: overlap met modules Grafische technieken, CAD, …  Nood aan nieuwe modules t.g.v. nieuwe tendensen: social media, cloudcomputing, groupware,…

6 Kader voor de herwerking van het OP Informatica toepassingssoftware (1) Oktober 2013: Opportuniteitsadvies overheid: positief mits:  Korte relevante basisopleidingen  Opstap naar beroepsgerichte opleidingen  Geen overlap met professionele ICT-opleidingen noch met ICT- opleiding Basiseducatie  Finaliteit!! Volwassenenonderwijs <> sociaal-cultureel vormingswerk

7 Referentiekaders voor ICT-opleidingen  Algemene opleidingen /vs/ beroepsopleidingen  Beroepsopleidingen  erkende beroepskwalificatieserkende beroepskwalificaties  Studiegebied ICT  ‘algemene opleidingen’  Referentiekader = ?  Nieuw: 2013: DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in EuropeDIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe

8 Europees raamwerk DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe (Europese commissie, 2013)

9 5 domeinen  Informatie  Communicatie  Contentcreatie  Veiligheid  probleemoplossing

10 Beheersingsniveaus  Foundation  Intermediate  Advanced Voor elke competentie reikt DIGCOMP tevens voorbeelden aan van vaardigheden, kennis en attitudes.

11 Opleidingen  Start tot ICT (120 LT)  ICT en administratie (780 LT)  ICT en sociale media (300 LT)  ICT in een creatieve context (480 LT)  ICT in een educatieve context (540 LT)  Webcontent (360LT)  APP-ontwikkeling (360 LT)

12

13 Richt zich tot  de beginnende ICT-gebruiker met als doel: verwerven minimale technische ICT- zelfredzaamheid verkrijgen van een minimale zelfredzaamheid voor digitale informatie en communicatie leren kritisch en veilig online gaan

14 Basiscompetenties zijn afgeleid van DIGICOMP situeren zich op het niveau van Foundation en Intermediate

15 Informatie efficiënt online informatie opzoeken kritisch omgaan met online informatie diverse vormen van content (teksten, afbeeldingen, muziek, filmpjes, webpagina’s …) opslaan en organiseren

16 Communicatie basisfunctionaliteiten van e-communicatiemiddelen sociale media op een veilige en gepaste manier gebruiken om met anderen te communiceren en om content te delen

17 Contentcreatie eenvoudige digitale content aanmaken (tekst, tabellen, beelden, audio …);

18 Veiligheid elementaire handelingen stellen om apparatuur en data te beschermen;

19 Probleemoplossing doelgericht hulpbronnen raadplegen ICT gebruiken voor routinematige handelingen.

20 Na te streven attitudes leergierigheid de bereidheid om de eigen ICT-competenties up to date te houden

21 Wat leert de cursist? op een eenvoudige manier (bijv. aan de hand van installatiewizards …) een nieuw voorgeïnstalleerd digitaal toestel gebruiksklaar maken eenvoudige problemen oplossen ('eerste hulp bij ICT- problemen')

22 Wat leert de cursist? basishandelingen stellen om met het toestel vertrouwd te geraken maakt kennis met een verscheidenheid aan ICT-tools om eenvoudige digitale content aan te maken leert bestanden opslaan en ordenen.

23

24 Eenvoudige content aanmaken verschillende soorten digitale content  teksten  afbeeldingen  tabel  grafiek verschillende soorten bestandsformaten basisbewerkingen uitoveren op deze content

25 Teksten verwerken tekst opmaken, bewerken en structureren instellingen van toepassing aanpassen geavanceerde bewerkingen op tekst uitvoeren gebruik van licenties, open document platformonafhankelijk

26 Cijfergegevens structureren numerieke gegevens verwerken in berekening nadruk ligt op rekenwerk en analyse van cijfergegevens niet op tekstopmaak instellingen van programma aanpassen

27 Content integreren samenstellen van nieuwe content op basis van bestaande (tekst, afbeelding, video, tabel, grafieken,...) content van anderen wijzigen en integreren met eigen content licentietype herkennen en correct gebruiken bron vermelden

28 Gegevens beheren gegevens structureren om er informatie uit te halen model maken van een gegeven situatie (bv: klantenbestand, personeelslijst,..) visualiseren (rapporten)

29 Functies automatiseren taken automatiseren in de verwerking van cijfer- of tekstgegevens functie programmeren (rekenblad) repititieve handelingen automatiseren (bv: a.d.h.v. macro's)

30

31

32 Veilig online en sociale netwerksites 1. Veilig online: gevaren en bescherming ivm Online identiteit Online privacy Online informatie zoeken/downloaden Online reclame Online toepassingen gebruiken Wat mag wel/niet online? Kinderen online... 2. Sociale netwerksites Wat zijn sociale media? Wat is de meerwaarde van social media? Hoe kies je de mix van social media platformen? Hoe ga je met social media aan de slag? Netwerken en communiceren via social media: wanneer gebruik je welke tool? Positief gebruik van sociale media in onderwijs …

33 Samen content ontwikkelen Samen offline documenten ontwikkelen samenwerkings- en beveiligingsfunctionaliteiten in Office software Samen online documenten ontwikkelen samenwerkingsfunctionaliteiten in ‘the cloud’ (Google Apps, OneDrive, Dropbox, …) Samen content ontwikkelen via sociale media Facebook, Yammer, YouTube, … Samen online informatiebronnen verzamelen en delen bookmarks online bewaren en delen Samen content ontwikkelen via een eigen samenwerkingsplatform SharePoint …

34 Content presenteren Presenteren van offline documenten presentatiefunctionaliteiten in Office software Presenteren van online documenten Prezi, Onedrive, … Geanimeerde presentaties en video’s maken Moovly, Powtoon, … Online presenteren Slideshare, Calaméo, …. Gebruik van een interactief bord Smartboard met Notebook,...

35 Educatieve content ontwikkelen Screencasting Screencast-o-matic,... Mindmapping Mindmeister,... Interactieve oefeningen Hot Potatoes, Educaplay,... Educatieve apps Socrative, Nearpod, ….... Videomateriaal MovieMaker, YouTube,... Handleidingen Word, DITA,... Invulformulieren Google Forms,......

36 Auteurstool Analyse en formuleren van de leerbehoeften Ontwerpen van leerpad Toevoegen van leerinhoud & educatieve content Implementeren van e-learning Evalueren van e-learning … Mogelijke tools: Xerte, Storyline,...

37 Elektronische leeromgeving Planning & agenda Leermaterialen toevoegen, beheren en delen Opdrachten & testen Communiceren met collega’s en leerlingen Faciliteren van samenwerking tussen leerlingen … Mogelijke tools: Moodle, Smartschool,...

38 Een afgeschermde webruimte aanmaken en beheren Afgeschermde website opzettten en beheren WordPress, Drupal, DokuWiki… Een eigen wiki binnen bestaande platformen opzetten en beheren Wikispaces, Google Sites, … Een privé cloud opzetten en beheren Owncloud, …...

39

40 Start to create In deze module verwerft de cursist een brede waaier aan vaardigheden om vanuit diverse bronnen content (tekst, beeld, geluid …) te verzamelen met het oog op creatieve bewerkingen en producties. De cursist Kan vanuit verschillende bronnen content verzamelen Kan analoge content digitaliseren met het oog op creatieve bewerkingen Kan de verzamelde content omzetten naar het meest geschikte formaat Kan eenvoudige bewerkingen uitvoeren op diverse vormen van content Kent de mogelijkheden en beperkingen van diverse toepassingen en applicaties om creatieve content te ontwikkelen Kan verschillende classificatiemethodes gebruiken om bronnen en informatie op te slaan en te beheren. Kan creatieve content efficiënt beheren. Kan het eigendomsrecht van content nagaan *Erkent de meerwaarde van multimedia voor creatieve processen GEN Kan ICT veilig en duurzaam gebruiken GEN *Gaat bewust en kritisch om met digitale media en ICT. GEN Kan ICT-problemen oplossen GEN Kan zijn eigen ICT-competenties actualiseren GEN Kan ICT aanwenden om problemen op te lossen Start to create In deze module verwerft de cursist een brede waaier aan vaardigheden om vanuit diverse bronnen content (tekst, beeld, geluid …) te verzamelen met het oog op creatieve bewerkingen en producties. De cursist Kan vanuit verschillende bronnen content verzamelen Kan analoge content digitaliseren met het oog op creatieve bewerkingen Kan de verzamelde content omzetten naar het meest geschikte formaat Kan eenvoudige bewerkingen uitvoeren op diverse vormen van content Kent de mogelijkheden en beperkingen van diverse toepassingen en applicaties om creatieve content te ontwikkelen Kan verschillende classificatiemethodes gebruiken om bronnen en informatie op te slaan en te beheren. Kan creatieve content efficiënt beheren. Kan het eigendomsrecht van content nagaan *Erkent de meerwaarde van multimedia voor creatieve processen GEN Kan ICT veilig en duurzaam gebruiken GEN *Gaat bewust en kritisch om met digitale media en ICT. GEN Kan ICT-problemen oplossen GEN Kan zijn eigen ICT-competenties actualiseren GEN Kan ICT aanwenden om problemen op te lossen

41

42 Start to create Module is voorbereiding op alle vervolgmodules: - Gratis/Open source software - Applicaties, meegeleverd met scanner, camera, audiorecorder,... - Applicaties in Google of te vinden op het web Module in voorbereiding op specifieke vervolgmodule: - gebruik waar het kan reeds de specifieke software Start to create Module is voorbereiding op alle vervolgmodules: - Gratis/Open source software - Applicaties, meegeleverd met scanner, camera, audiorecorder,... - Applicaties in Google of te vinden op het web Module in voorbereiding op specifieke vervolgmodule: - gebruik waar het kan reeds de specifieke software

43 Illustrator Indesign Publisher Photoshop Photoshop Elements Corel Paint Shop Pro GIMP iPhoto Photoshop GIMP Corel Painter ArtRage Manga Studio Anime Studio software voor interieurontwerp, tuinontwerp,... Solid Works 3D Studio Max Adobe Premiere Premiere Elements Pinnacle Studio Magix Nero Video Illustrator Indesign Publisher Photoshop Photoshop Elements Corel Paint Shop Pro GIMP iPhoto Photoshop GIMP Corel Painter ArtRage Manga Studio Anime Studio software voor interieurontwerp, tuinontwerp,... Solid Works 3D Studio Max Adobe Premiere Premiere Elements Pinnacle Studio Magix Nero Video

44

45

46

47

48 MHAIBU800 Besturingssystemen 1 TV 60 Lt MHAIBU801 Besturingssystemen 2 TV 60 Lt MHAIBU802 Computersystemen 1 TV 60 Lt MHAIBU803 Computersystemen 2 TV 60 Lt MHAIBU804 Computer- en besturingssys­ temen TV 60 Lt Bestanden offline en online organiseren en beheren TV 60 Lt Installatie en configuratie TV 60 Lt Eenvoudige hard- en softwareproblemen TV 60 Lt Complexe hard- en softwareproblemen TV 60 Lt

49 MHAIBU005 Peer to peer-netwerken TV 60 Lt MHAIBU806 Client-server-netwerken 1 TV 60 Lt MHAIBU807 Client-server-netwerken 2 TV 60 Lt MHAIBU808 Inter-netwerken TV 60 Lt Eenvoudige netwerken TV 60 Lt Complexe netwerken TV 60 Lt

50 Extra ICT-Veiligheid TV 60 Lt Uitbreidingsmodules Automatisatie TV 60 Lt Virtualisatie TV 40 Lt

51

52 Start to program De cursist leert, onafhankelijk van een specifieke omgeving, stap voor stap, de basistechnieken van het programmeren in een toegankelijke programmeertaal.

53 Start to program Praktisch voorbeeld De cursist leert: Wat programmeren is. Algemene programmeerstructuren. Datatypen en datastructuren. Veel gebruikte functies. De basis van OOP.... in bv. Visual Basic, C#, JavaScript of...

54 Databankbeheer De cursist leert hoe hij de benodige gegevens kan analyseren, normaliseren en organiseren in een datamodel. De cursist leert een databanksysteem (DBMS) te gebruiken om een databank aan te maken en te onderhouden. De cursist leert gegevens in de databank te beheren en maakt kennis met de taal horende bij de databank (bv. SQL).

55 Specifieke ontwikkelomgeving: eenvoudige functionaliteiten De cursist leert applicaties ontwikkelen: in een specifieke omgeving: Visual Studio.NET, Xcode, Unreal engine,... voor een specifieke omgeving: PC, Internet, mobile apps, 2D games, 3D worlds, domotica,...

56 Specifieke ontwikkelomgeving: eenvoudige functionaliteiten De cursist leert basistechnieken voor: het werken met, programmeren in en het ontwerpen van applicaties in en voor de gekozen specifieke ontwikkelomgeving.

57 Specifieke ontwikkelomgeving: eenvoudige functionaliteiten: Praktisch voorbeeld De cursist kiest bv. voor het leren ontwerpen van websites in ASP.NET. Hij leert: De specifieke programmeertalen C# (server) en JavaScript (client). Een website ontwerpen via HTML en CSS. Werken met de ontwikkelomgeving Visual Studio.NET.

58 Specifieke ontwikkelomgeving: complexe functionaliteiten De cursist leert meer gevorderde technieken voor: het werken met, programmeren in en het ontwerpen van applicaties in en voor de gekozen specifieke ontwikkelomgeving.

59 Specifieke ontwikkelomgeving: complexe functionaliteiten - Praktisch voorbeeld De cursist kiest bv. voor het leren ontwerpen van websites in ASP.NET. Hij leert: Gevorderde ontwerptechnieken met bv. Twitter Bootstrap,... Aanvullende programmeertechnieken met bv. JQuery, AngularJS, AJAX,... Extra aandacht schenken aan de gebruiksvriendelijkheid en visualisatie.

60 Integratie externe functionaliteiten De cursist leert externe services integreren in zijn applicatie.

61 Integratie externe functionaliteiten: Praktisch voorbeeld De cursist kiest bv. voor het leren ontwerpen van websites in ASP.NET. Hij leert: Integratie van multimedia. Integratie van sociale media. integratie van communicatie tools zoals bv. e-mail,... Integratie van services zoals bv. Google Maps, de Cloud,...

62 Gegevensbeheer en beveiliging De cursist leert, via programmeercode: gegevens te integreren in zijn applicatie, deze gegevens te beheren (opzoeken, toevoegen, wijzigen, verwijderen) de gegevens en zijn applicatie te beveiligen tegen misbruik.

63 Gegevensbeheer en beveiliging Praktisch voorbeeld De cursist kiest bv. voor het leren ontwerpen van websites in ASP.NET. Hij leert: Connecteren met een gegevensbank. Gegevens beheren via de website. Invoervalidatie van gegevens. Een inlogsysteem en toekennen van rollen voor het beheer van de website. De website en gegevens beschermen tegen misbruik, hacking,...

64 Programmeerproject De cursist wordt bewust gemaakt van de noodzaak om vooraf te analyseren en te plannen. De cursist leert technieken om met een eigen project van start te gaan. De cursist start met een eigen project en bewijst dat hij in staat is dit project zelfstandig verder te zetten en tot een goed einde te brengen.

65 Opportuniteiten en valkuilen  Soft- en hardware onafhankelijke competenties:  Inhoud afstemmen op doelpubliek  grotere vrijheid, maar nood aan visie op centrum-niveau!  Werken met authentieke taken en cases  cursussen herwerken!

66 Opportuniteiten en valkuilen  Kortere modules (20 lu, 40 lu):  Beter afstembaar op doelpubliek  Nieuw doelpubliek  Praktische en administratieve organisatie!

67 Opportuniteiten en valkuilen  Zo weinig mogelijk pijlen:  Vrijheid om zelf logische trajecten te maken

68 Opportuniteiten en valkuilen  Diplomagerichte nieuwe opleidingen:  ICT en administratie; ICT besturingssystemen en netwerken; ICT programmeren  Nieuw doelpubliek: ook TKO cursisten, organisaties, leerkrachten,…  Meer mogelijkheden dan kan ingericht worden  Visie nodig: wat zijn onze doelgroepen, waar ligt de expertise van het team?

69 Professionaliseringstraject Pedagogische begeleiding Visie-ontwikkeling Detecteren professionaliseringsnoden Visie-ontwikkeling Detecteren professionaliseringsnoden Opleidingsaanbod afgestemd op de behoeften (netwerken, workshops)

70 Ondersteuning voor docenten  Vanuit de ontwikkelcommissie  Vrijstellingenbeleid: concordantietabel  Uniforme toegangsproeven voor de start-modules  Infosessies

71 Ondersteuning voor docenten  Vanuit de pedagogische begeleidingsdiensten  Infosessies  Nascholingen  Ondersteuning bij visie op aanbod  Ondersteuning bij visie op evaluatie

72 Ondersteuning voor docenten  Netoverschrijdend  Nascholingen  Ondersteuning bij implementatie  Samen aanmaken/delen van nieuw lesmateriaal

73 Concordantietabel vrijstellingen oude- nieuwe opleidingen 1.Opzet 1.Overgang ‘oude’ – ‘nieuwe’ modules 2.Hulpmiddel bij vrijstellingenbeleid van het centrum 3.Uniform en netoverschrijdend afsprakenkader 2.Hoe lezen? 3.Vragen?  contacteer pedagogische begeleidingsdienst / Vocvo 4.Waar? http://www.stuurgroepvo.be/doc/curriculum/ConcordantieIC Topleidingen.pdf http://www.stuurgroepvo.be/doc/curriculum/ConcordantieIC Topleidingen.pdf

74 Uniforme vrijstellingsproeven voor de ‘start’-modules 1.Voor wie wel/niet bedoeld? 2.Papieren versie: op eenvoudig verzoek bij de pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo 3.Online versie: in ontwikkeling 1.Operationele doch niet perfecte tool tegen 1 september 2016 2.Login aan te vragen bij monique.deridder@katholiekonderwijs.vlaanderen (contacteer PBD’s/Vocvo) monique.deridder@katholiekonderwijs.vlaanderen 3.‘Perfecte’ versie in de loop van 2016-2017 4.Jaarlijkse update/actualisatie + monitoring 5.In principe uitbreidbaar met vrijstellingsproeven voor andere modules bijv. Eenvoudige content aanmaken, Start to create …)

75 Werkten mee aan de ontwikkeling… Leden ontwikkelcommissie NAAMORGANISATIEE-mail Ann LambrechtsCVO De OranjerieAnn.lambrechts@deoranjerie.be Annick De JongheCVO LBC AntwerpenAnnick.dejonghe@lbconderwijs.be Dimitri HallaertCVO VIVO KortrijkDimitri.hallaert@cvovivo.be Françoise Van den BoschCVO GLTTFrancoise.vandenbosch@gmail.com Geert LinthoudtPCVO Dender en ScheldeGeert.linthoudt@pcvodenderenschelde.be Greet Van DenderPOVGreet.van.dender@pov.be Griet Vansteenkiste/Veronique LogéCVO ISBO Zelzate Griet.vansteenkiste@isbo.be Veronique.loge@isbo.be Hilde CreveOVSGHilde.creve@ovsg.be Jan DecraemerDepartement OnderwijsJan.decraemer@ond.vlaanderen.be Jan EngelenPCVO MaasmechelenJan.engelen@limburg.be Kathleen HallaertPCVO Het PerspectiefKathleen.hallaert@hetperspectief.net Luc SeghersCVO Meise-JetteLuc.seghers@cvomj.be Monique De Ridder Katholiek Onderwijs Vlaanderen Monique.deridder@katholiekonderwijs.vlaanderen Roeland Van Kerckhove Katholiek Onderwijs Vlaanderen Roeland.vankerckhove@katholiekonderwijs.vlaanderen Lucie DuhayonCVO SNT Bruggelucie@snt.be Tania Van den BerghePBD GO!Tania.van.den.berghe@g-o.be Willem Van De GuchtCVO VilvoordeWillem.vandegucht@cvovilvoorde.be

76 Vragen of meer info… PBD GO!tania.van.den.berghe@g-o.be PBD POVgreet.van.dender@pov.be PBD Katholiek Onderwijs Vlaanderen monique.deridder@katholiekonderwijs.vlaanderen (ontwikkeling) roeland.vankerckhove@katholiekonderwijs.vlaanderen (implementatie) PBD OVSGbavo.vansoom@ovsg.be en hilde.creve@ovsg.be VocvoCarolien.fuchs@vocvo.be Nieuwe collega’s pedagogisch begeleiders (implementatie & coördinatie ontwikkeling leerplannen - netoverschrijdend): declerckpeter@skynet.be en barbara.defreyne@cvoroeselare.betania.van.den.berghe@g-o.begreet.van.dender@pov.be monique.deridder@katholiekonderwijs.vlaanderen roeland.vankerckhove@katholiekonderwijs.vlaanderenbavo.vansoom@ovsg.behilde.creve@ovsg.beCarolien.fuchs@vocvo.bedeclerckpeter@skynet.bebarbara.defreyne@cvoroeselare.be


Download ppt "Een nieuw concept voor de ICT-opleidingen Secundair volwassenenonderwijs Ontwikkelcommissie opleidingsprofielen studiegebied ICT Antwerpen, 14 juni 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google