De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1971 Ringbaan-West In 1968 ging de gemeenteraad akkoord met uitbreidingsplan Goese Polder, een plan ruwweg begrensd door de door de nieuw aanlegde Ringbaan-West,

Verwante presentaties


Presentatie over: "1971 Ringbaan-West In 1968 ging de gemeenteraad akkoord met uitbreidingsplan Goese Polder, een plan ruwweg begrensd door de door de nieuw aanlegde Ringbaan-West,"— Transcript van de presentatie:

1 1971 Ringbaan-West In 1968 ging de gemeenteraad akkoord met uitbreidingsplan Goese Polder, een plan ruwweg begrensd door de door de nieuw aanlegde Ringbaan-West, Deltaweg, Oude Zeedijk, sporterrein Het Schenge en de Westhavendijk. Men ging voortvarend te werk en al eind 1969 vestigden zich de eerste bewoners in de wijk. De Goese Polder werd verder uitgebouwd en kwam begin jaren negentig gereed. Kenmerkend voor de wijk, eigenlijk voor heel Goes en omgeving, is de aanwezigheid van de televisietoren, die in de jaren 1955-1957 gebouwd werd. Het bouwwerk is in de loop der tijd nog voorzien van extra masten/antennes maar werd in 2007 ook weer een stukje gekortwiekt, steeds inspringend op de wijzigende behoeften op telecommunicatiegebied. Wie goed kijkt, ziet langs de Ringbaan-West het daaraan parallel lopende industriespoor, dat via de Ringbrug langs de Houtkade eindigde in de hal van de Apparaten- en Ketelfabriek (AKF). Druk bereden is dit spoor, dat in 1967 in gebruik werd genomen, nooit geweest en in de jaren tachtig werd het dan ook weer opgebroken. De Ringbaan-West werd aangelegd om de verkeersstromen richting haven en verder in noordoostelijke richting, die eerst steeds door de stad moesten rijden, via deze bredere en snellere route te leiden. Aansluitend aan de Ringbaan-West werd in 1966 de Ringbrug aangelegd. Later is de weg in oostelijke richting verlengd. Linksboven een stukje binnenstad met veste en vandaar iets naar boven de bebouwing van Goes-West. Rechtsboven het gedeelte van het industriespoor dat aansloot op het spooremplacement. Langs dit gedeelte werd in de jaren negentig een verlenging van de Ringbaan-West aangelegd, ook ter ontsluiting van de nieuwe wijk Nieuw-West. De foto is gemaakt op 23 juni 1971. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie

2 1973 Hertenkamp Bij de aanleg van menig woonwijk in den lande in de jaren zestig werd volgens de toenmalige stedenbouwkundige filosofie ook ruim aandacht geschonken aan recreatie. Dit resulteerde in de aanleg van brede groenstroken die werden afgewisseld met stroken laag- en hoogbouw. Van een dergelijke groenstrook zien we hier een mooi voorbeeld. Het terrein, ten zuiden van Goes-Zuid, bevat onder meer wandelpaden een sportveld, hertenkamp en een gedeelte dat eventueel gebruikt kan worden als ijsbaan. Het gebied links van het terrein was toen de foto omstreeks 1973 vanaf flat Boszicht werd gemaakt, nog niet bebouwd. Nu is daar de wijk Ouverture gesitueerd. De indeling van het park is grotendeels hetzelfde gebleven. We kijken westelijke richting. Foto: Gemeentearchief

3 1973 Goes-West Op deze foto van omstreeks 1973 zien we veel details van de wijk Goes-West, met zowel voor- als naoorlogse bebouwing. Opvallend is de open plek iets links van het midden, begrensd door Scheldestraat, Rommerswalestraat en Zuidvlietstraat. Kort voor het maken van deze foto waren daar woningen gesloopt om plaats te maken voor de Laboratoriumschool. In het midden van het open gebied is ook nog een straat zichtbaar, dit was de Hinkelingestraat, die nu niet meer bestaat. De Laboratoriumschool is inmiddels ook niet meer. In 2009-2010 werd hier een complex voor de stichting Zuidwester gebouwd, een onderkomen voor gehandicapten. Iets naar boven is een sportveld zichtbaar, het zogenaamde Hollandiaveld(je), genoemd naar de Hollandia- melkfabriek, die rechts van het veld zichtbaar is. De melkfabriek verdween later en het pand kreeg toen een bestemming als autoshowroom en garage. Het staat nu (anno 2016) al weer geruime tijd leeg. De kenmerkende schoorsteen is er ook nog, al is deze iets ingekort: op de schoorsteen zijn nog slechts de letters “ANDIA” te lezen. Helemaal rechtsboven bedrijfshallen aan de Marconistraat. Een straat die langzamerhand omgeturnd werd in een meubelboulevard. Helemaal linksboven de hoofdweg Westsingel-Westwal met parkeerterrein. De bomen daar stonden rondom het Schuttershof. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie

4 1977 Goese Polder Een overzicht van het uitbreidingsplan Goese Polder. Er wordt nog volop gebouwd en zo is bijvoorbeeld het centrale gebied rondom De Spinne nog niet gereed en is er ook nog geen bebouwing in de noordwesthoek van de wijk. We ontwaren verder o.a. de televisietoren (1957) en de Ringbaan-West. De wijk heeft nog maar één toegangsweg, namelijk de Troelstralaan. In 1978 werd ook de Van Hogendorplaan op de Ringbaan-West aangesloten. Bovenaan kunnen we de Oude Zeedijk ontdekken en de Wilhelminapolder, het water van de Zandkreek alsook een stukje Noord-Beveland. Linksonder een stukje ‘s-Heer Hendrikskinderendijk. Ook is het bedrijventerrein Klein Frankrijk met gelijknamige boerderij goed zichtbaar. De foto werd gemaakt op 10 april 1977. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie

5 1985 Binnenstad We keren weer terug naar de binnenstad en omgeving, nu in kleur. Op deze foto is het centrum met Grote Markt en Grote Kerk goed zichtbaar. Linksonder de uitbreiding rond de Van de Spiegelstraat (Bouwplan I), die rond 1920 werd gerealiseerd. Bovenaan een gedeelte van de wijk Goese Polder met televisietoren. De foto dateert uit 1985. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie

6 1987 Noordhoek Een andere stadsuitbreiding ten noorden van de stad was het Plan Noordhoek, dat globaal in de jaren 1975 - 1985 gebouwd werd. Op deze foto uit 1987 zien we een detail van het noordoostelijk deel van deze wijk. Rechtsboven zien we een stukje van een van de in de jaren zestig gegraven insteekhavens aan de Houtkade. Iets daaronder het recreatiegebied De Hollandsche Hoeve met onder meer een fietscrossbaan, die begin jaren tachtig werd aangelegd maar al spoedig weer in onbruik raakte. We treffen daar nu een heemtuin aan. Het open gebied onderaan is na 2005 ook successievelijk bebouwd, onderdeel van de wijk Mannee. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie

7 1992 Brand Marconistraat Als de Rode Haan Goes teistert dan maakt dat natuurlijk indruk. Op 27 oktober 1992 brak een felle brand uit bij autobandenfirma Clarijs aan de Marconistraat. Het is bekend dat een brand met autobanden een forse rookontwikkeling tot gevolg heeft en de rookpluimen spreken wat dat betreft wel duidelijke taal. Een ambtenaar van de afdeling Voorlichting gemeente Goes maakte deze foto vanuit het Stadskantoor, dat toen nog aan de Oostsingel gevestigd was, in zuidwestelijke richting. We zien de daken van de kades, Sint Jacobstraat en Pijntorenstraat.

8 1995 Goese Meer Een gedeelte van de wijk Het Goese Meer, gelegen aan het gelijknamige water dat in 1993 werd gegraven. Duidelijk zichtbaar is de luxueuze uitleg van de wijk met bungalow/villa-achtige bebouwing. De meeste kavels zijn voorzien van een aanlegsteiger. Op de foto de straten Nieuwe Diep, Oude Diep en Aartjeskreek, die een soort langtongen vormen en die uitkomen op de verbindingsweg Goese Meerlaan. Onderaan de Kattendijksedijk, die verkeersluw is gemaakt; het doorgaande (snel)verkeer moet gebruikmaken van de Goese Meerlaan. De foto is vanuit zuidelijke richting gemaakt omstreeks 1995. Foto: Dick Borghstijn (1949-2014) van Bofoto, het bedrijf is opgeheven per 1 januari 2015.

9 1996 Nieuw-West Tegelijkertijd met de ontwikkeling en bouw van de wijk Overzuid werd ook ten westen van de stad een uitbreidingswerk in gang gezet. De wijk Goes-West kreeg een uitbreiding in westelijke richting in de vorm van Nieuw-West. De begrenzing werd gevormd door het tracé van de oude havenspoorlijn die in 1985 werd opgebroken. Op dit tracé werd na 2000 de verlengde Ringbaan-West aangelegd. In het grensgebied van West en Nieuw-West werden woningen gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. In Nieuw-West vinden we merendeels eengezinswoningen en enkele appartementengebouwen. Op deze foto zien de bouw van de eerste woningblokken in Plan Nieuw-West, linksonder de spoorlijn en bovenaan links een deel van de Goese Polder (met natuurlijk de kenmerkende televisietoren). De foto is gedateerd 1 juni 1996. Foto: AeroLin Photo

10 1998 Overzuid, Oostmolenpark, Aria en Riethoek Na een relatieve rust wat stadsuitbreidingen betreft, kwam het plan Overzuid op de tekentafel. Het grootste deel van de woningen in deze wijk werd in de jaren negentig gebouwd. Op deze foto, gemaakt vanuit westelijke richting, zien we dat de straten al zijn aangelegd maar dat er nog niet gebouwd is. Rechts hiervan is inmiddels de wijk Aria in ontwikkeling. Links in het midden zien we een stukje van Goes-Zuid, een wijk die grotendeels in de jaren zestig tot stand kwam. We zien ook een van de drie torenflats die rond 1970 zijn opgeleverd, namelijk flat Boszicht. Bovenaan links de nieuwbouw van de wijk Oostmolenpark, strikt genomen een Kloetingse ‘buitenwijk”, die in de eerste helft van de jaren negentig werd gebouwd. Links van de watergang, daar is hier nog niets van te zien, is inmiddels de nieuwe wijk Riethoek verrezen. Rechts van het Oostmolenpark het complex van psychiatrisch centrum Emergis en rechtsonder daarvan het in 1987 in gebruik genomen Oosterschelde Ziekenhuis (sinds 2010 Admiraal de Ruyter Ziekenhuis). De foto werd in 1998 gemaakt. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie

11 2002 Ouverture Aansluitend aan de wijk Overzuid werd de wijk Ouverture gebouwd. Werden in Overzuid de straten vernoemd naar klassieke componisten, wat betreft de straatnaamgeving in Ouverture besloot de straatnamencommissie het nu eens over een andere boeg te gooien: men koos ervoor de geprojecteerde straten naar pop- en jazzmuzikanten te vernoemen, iets wat thans (2016) elders ook nog maar weinig voorkomt. De wijk was erg in trek en al spoedig volgebouwd. Aan de rand werden nog een Brede School en een appartementencomplex (Presleypark) gebouwd. Deze foto, gemaakt op 23 augustus 2002 in noordelijke richting, brengt de eerste bouwactiviteiten in beeld aan John Lennonlaan en Duke Ellingtonlaan. Foto: Sky Pictures

12 2002 Noordwestelijk De Poel Deze foto geeft een goed beeld van het noordwestelijk deel van het uitgebreide bedrijvengebied De Poel met centraal op de foto de Anthony Fokkerstraat. Linksonder de op- en afrit naar/van de Deltaweg. Rechtsonder de Zeelandhallen, die later weer zijn vergroot en waarbij toen een andere toegangsweg werd aangelegd. Bovenaan zichtbaar v.l.n.r. de wijken Stationspark, Zuid, Overzuid en Ouverture. De foto is gemaakt in oostelijke richting op 14 oktober 2003. Foto: Sky Pictures

13 2004 Mannee Vanuit oostelijke richting wordt een blik geworpen op de noordoostelijke rand van Goes met linksboven een stukje Goes-Oost en rechts daarvan de wijk Noordhoek. Rechts en rechtsonder het Goese Meer en linksonder een stukje van de Goese Golfclub. Het landelijke gebied is inmiddels ook grotendeels bebouwd: hier werd na 2005 in snel tempo de wijk Mannee gebouwd. Al met al grote veranderingen op deze nog tamelijk recente luchtfoto, gedateerd 17 mei 2004. Foto: Sky Pictures

14 2004 havengebied Deze foto, gemaakt vanuit noordelijke richting, laat ons het haven- en industriegebied ten noorden van de stad zien, geflankeerd links door het recreatiegebied De Hollandsche Hoeve en rechts door sportpark Het Schenge. In het kader van het plan voor een nieuwe woonwijk Goese Schans verdwenen veel bedrijven uit het havengebied maar door de economische crisis kwam de ontwikkeling van het plan Goese Schans vrijwel geheel tot stilstand. Tot nu toe zijn slechts enkele woningblokken gebouwd op de plaats waar ooit de fabriekshal van de Apparaten- en Ketelfabriek (AKF) stond, op de foto de lange hangarachtige hal onderaan. Inmiddels worden weer initiatieven genomen om de Goese Schans weer op gang te krijgen. De foto werd gemaakt op 29 mei 2004. Foto: Sky Pictures

15 2008 De Poel Bedrijvengebied De Poel, waarvan het eerste gedeelte begin jaren zestig ontstond, werd regelmatig uitgebreid en reikt inmiddels tot aan de Deltaweg en Rijksweg A58, waarvan we links onderaan de aansluiting zien, het knooppunt De Poel. Prominent zichtbaar is het driehoekige parkeerterrein bij de Zeelandhallen waar manifestaties van diverse aard worden georganiseerd. In dit gedeelte van bedrijventerrein De Poel zijn veel autobedrijven gevestigd. Bovenaan de Oosterschelde met Kattendijke en Wemeldinge (rechtsboven). De opname is gemaakt op 16 juni 2008. Foto: Sky Pictures


Download ppt "1971 Ringbaan-West In 1968 ging de gemeenteraad akkoord met uitbreidingsplan Goese Polder, een plan ruwweg begrensd door de door de nieuw aanlegde Ringbaan-West,"

Verwante presentaties


Ads door Google