De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanwijzingen voor een bezinning in kleine of grote kring.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanwijzingen voor een bezinning in kleine of grote kring."— Transcript van de presentatie:

1 Aanwijzingen voor een bezinning in kleine of grote kring

2  Als je de minste bent, houd je ieder te vriend.  Man en vrouw, ouders en kinderen moeten meer praten met elkaar.  Communicatie is nodig geworden omdat er geen gezag meer is.  Moderne media verbeteren de communicatie.

3  Wat gaat er volgens u soms fout in de communicatie tussen man / vrouw, ouders/kinderen, gemeenteleden onderling?  Wat zijn volgens u goede regels voor communicatie?  Zou u ook bijbelse richtlijnen kunnen noemen?

4  Spreuken 15:1,  Spreuken18:13,  Romeinen 12:15,  Efeze 4:29-32,  Efeze 5:21,  2 Timotheus 1:7

5  Verplaats u in de ander. Wees oprecht belangstellend. Geef complimenten.  Spreek zo positief mogelijk, ook bij kritiek. Begin altijd met iets positiefs.  Spreek niet alleen over feiten, maar ook over gevoelens.  Spreek vanuit uzelf (‘Ik vind het niet leuk dat jij…’ Niet: ‘Dat is belachelijk!’)  Spreek aan op gedrag / woorden en niet op wie iemand is. ( ‘Volgens mij heb je gelogen.’ Niet: ‘Jij bent een leugenaar!’)

6  Kunt u tegen de ander ingaan  U gaat in de aanval. Dit is eerlijk maar lost niets op.  Kunt u tegen uzelf ingaan  U trekt u terug; u houdt uw ergernis voor u. Dit is niet eerlijk en lost niets op.  Kunt u communiceren  U zoekt het gesprek. Dat is moeilijk, maar de enige kans op een oplossing!

7  U mag er zijn en eerlijk zeggen wat u denkt of voelt (dat is niet: doordrukken wat u denkt of voelt)  Wees enkelvoudig (uw buiten- en binnenkant kloppen)  Lees geen gedachten van anderen (‘nivea’: niet invullen voor een ander)   maar de ander mag dit ook!

8  Inhoud (u deelt feiten mee, u hebt een verhaal)  Uzelf (u laat altijd iets van uzelf zien, van hoe u de dingen beleeft en hoe u zich op dit moment voelt)  Relatie (u laat verbaal en nonverbaal merken hoe u tegenover de ander/ anderen staat)  Appel (u wilt iets bereiken met uw boodschap)

9  spreek dan voor u zelf (ik-boodschap),  spreek over feiten  én over uw beleving bij de feiten  val een ander niet aan als persoon,  maar spreek hem aan op het gedrag  en generaliseer niet.

10  Luister naar feiten én naar gevoelens  Let op de non verbale uitstraling  toon dat u luistert door af en toe in eigen woorden weer te geven wat de ander zegt  toon het luisteren zelf ook non-verbaal (houding, blik, geïnteresseerd zijn)

11 ◦ Minderwaardigheidsgevoelens ◦ Eigenwijsheid ◦ Gespannenheid ◦ Vermoeidheid / slaapgebrek ◦ Alleen over feiten praten en de gevoelens negeren ◦ In het eigen denkkader vast blijven zitten ◦ Slecht luisteren (geen echte interesse tonen)

12  Als u zich verplaatst in de ander, vervolgens samen oploopt, voelt de ander zich begrepen en krijgt hij zin om met u verder te gaan. Communicatie is immers niet alleen mededelingen doen, maar ook iets delen: blijdschap, vreugde, visie, inzicht, overtuiging, hoop.


Download ppt "Aanwijzingen voor een bezinning in kleine of grote kring."

Verwante presentaties


Ads door Google