De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorbereiding BE Voorzitterschap Stand van zaken en organisatorische aspecten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorbereiding BE Voorzitterschap Stand van zaken en organisatorische aspecten."— Transcript van de presentatie:

1 Voorbereiding BE Voorzitterschap Stand van zaken en organisatorische aspecten

2 Stand van zaken en organisatorische aspecten VZPRemy Merckx Ad Hoc Groep CCIM EU 2010-11 (GAH) Oprichting van de ‘Ad Hoc Groep CCIM EU 2010-11’ door de Plenaire CCIM van 18 september 2008 Werkgroep onder de Plenaire CCIM ter voorbereiding van het Belgische VZP Vertegenwoordiging:  4 leefmilieukabinetten  4 milieuadministraties  DGE (BuZa – EU) en DG M.4.1. (BuZa – Multi)  5 milieuattachés (federaal + gewestelijk) Voorzitter: Roland Moreau Vice-voorzitter: Remy Merckx Secretariaat: FOD Leefmilieu, bijgestaan door Dept. LNE Deze week (9/07/09): 15 e bijeenkomst GAH 22/01/09: infosessie van de GAH voor alle piloten en experten die betrokken zullen zijn bij het EU VZP

3 Stand van zaken en organisatorische aspecten VZPRemy Merckx Werkzaamheden GAH 1.Nota ‘Organisatorische aspecten VZP’ Doel van deze nota is om binnen België een regeling te hebben omtrent de praktische aspecten van de gemeenschappelijke taken van het VZP Inhoudelijke dossiers of prioriteiten worden niet behandeld in deze nota Gemeenschappelijke taken zijn die taken die de vier betrokken Belgische overheden samen aanpakken Bv. Afspraken over briefingfiches, rapportering, samenstelling team per dossier

4 Stand van zaken en organisatorische aspecten VZPRemy Merckx Werkzaamheden GAH 2. Inhoudelijk 24/09/2008: Eerste ontmoeting Staatssecretarissen Europese Zaken van het Triovoorzitterschap 3/12/2008: Eerste ontmoeting op administratief niveau met leefmilieuvertegenwoordigers van ES, HU en CCIM-GAH. De Belgische prognoselijst met te verwachten EU en multi- dossiers wordt aan ES en HU overhandigd 13/01/2009: Ontmoeting vertegenwoordigers CCIM met dhr. Delbeke van de EU Commissie. Dezelfde prognoselijsten worden besproken. 15/01/2009: Ontmoeting Staatssecretarissen Trio. Leefmilieu geeft prognoselijsten als insteek mee met Staatssecretaris Chastel.

5 Stand van zaken en organisatorische aspecten VZPRemy Merckx Werkzaamheden GAH 19/02/2009: De Vlaamse prioriteitennota, die een week eerder werd geagendeerd op de Vlaamse Regering, wordt als vertrekpunt gebruikt voor discussie binnen de GAH over BE leefmilieuprioriteiten. 17 dossiers worden gebundeld in 6 clusters. 17/04/2009: DGE over insteek leefmilieu in Trio-programma April – juni 2009: terugkoppelingen met ES en HU over trio- programma inzake leefmilieu 22 juni 2009: Staatssecretarissen Trio keuren Strategisch Kader en Operationeel Programma Trio-Voorzitterschap goed. Het luik leefmilieu bestaat uit 21 dossiers die worden gebundeld in 7 clusters. Zomer 2009: Raadssecretariaat herschrijft voor zover nodig het Operationeel Programma Eind 2009: Operationeel Programma wordt overhandigd aan de Europese Commissie.

6 Stand van zaken en organisatorische aspecten VZPRemy Merckx Werkzaamheden GAH 3. Opmaak overzichtlijsten Te verwachten EU-milieudossiers op de Raad Milieu Piloten en experten EU-dossiers Te verwachten multilaterale milieudossiers Piloten, copiloten en experten multidossiers Evenementen


Download ppt "Voorbereiding BE Voorzitterschap Stand van zaken en organisatorische aspecten."

Verwante presentaties


Ads door Google