De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Advies over de prioriteiten van het Belgische EU-voorzitterschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Advies over de prioriteiten van het Belgische EU-voorzitterschap."— Transcript van de presentatie:

1 Advies over de prioriteiten van het Belgische EU-voorzitterschap

2 Context van het advies België is voorzitter van de Raad van de EU in de 2 e helft van 2010 Teamvoorzitterschap met Spanje en Hongarije: gemeenschappelijk programma Advies gevraagd door de minister van Energie en klimaat op 23 januari jl.: welke prioriteiten? Hoofdlijnadvies, 3 vergaderingen, 5 prioriteiten

3 Advies over de prioriteiten van het Belgische EU-voorzitterschap Prioriteit 1: een duurzaam antwoord op de crisis –Economische crisis niet los zien van andere crisissen (klimaat, armoede..): geïntegreerd beleidsantwoord –KT maatregelen inpassen in een LT visie: een herstelpad voor onze economie dat ook ecologisch en sociaal verantwoord is –Koolstof- en energie-arme maatschappij van morgen kan impuls betekenen voor onze economie vandaag –Europa heeft een sustainable new deal nodig, en dit dient zich ook in het EU-budget te weerspiegelen

4 Advies over de prioriteiten van het Belgische EU-voorzitterschap Prioriteit 2: Lissabon en duurzame ontwikkeling koppelen –Hernieuwing van de Lissabonstrategie in 2010: pleiten voor een samengaan ervan met de EUSDS –Eén overkoepelende strategie voor de EU in kader van een Sustainable New Deal, in plaats van –twee naast elkaar functionerende processen nu –Gebaseerd op beperkte maar evenwichtige lijst indicatoren –Met ook aandacht voor de sociale dimensie

5 Advies over de prioriteiten van het Belgische EU-voorzitterschap Prioriteit 3: een ambitieus klimaat- en energiebeleid –Voortrekkersrol van de EU inzake klimaatbeleid bevestigen –Investeren in expertise om uitvoering van een eventueel « post 2012 » mondiaal akkoord in de EU te kunnen gangmaken –EU ertoe aanzetten zelf zijn energie- en klimaatpakket (3 x 20) zonder uitstel te implementeren

6 Advies over de prioriteiten van het Belgische EU-voorzitterschap Prioriteit 4: aandacht voor biodiversiteit –In 2010 talrijke internationale initiatieven wb biodiversiteit: EU dient te ijveren voor ambitieuze doelstellingen –Specifieke aandacht nodig voor bosbeheer en visserij –Ook duurzame productie en consumptie hoger op de agenda plaatsen –Opnieuw discussie opstarten over een BTW-verlaging voor energiebesparende materialen en milieuvriendelijke producten of diensten

7 Advies over de prioriteiten van het Belgische EU-voorzitterschap Prioriteit 5: mondiale en sociale dimensie meenemen –Extern beleid EU en beleid multilaterale instellingen (WTO, IMF..): coherentie nodig + DO doelstellingen nastreven –Evaluatie millenniumdoelstellingen in 2010 : zich inzetten voor engagementen EU inzake ontwikkelingssamenwerking –Meer aandacht voor relatie met hulpbronnenbeheer en klimaatbeleid, maar niet ten koste van officiële ontwikkelingshulp –« Decent work » agenda, milieu-impact en respect voor mensenrechten moet centrale plaats krijgen in externe handelsbeleid van de EU


Download ppt "Advies over de prioriteiten van het Belgische EU-voorzitterschap."

Verwante presentaties


Ads door Google