De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brief aan de Galaten -24- geloof - zonen - eenheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brief aan de Galaten -24- geloof - zonen - eenheid."— Transcript van de presentatie:

1 Brief aan de Galaten -24- geloof - zonen - eenheid

2 25. ec Maar met het | komen van het geloof zijn wij niet langer on onder een kindergeleider f. Rom.10:4 26. Want jullie zijn allen zonen mf van God do door het geloof i in Christus Jezus. het geloof: het geloof van Jezus Christus wij: de gelovigen uit Israël jullie: alle gelovigen (van Galatië)

3 25. ec Maar met het | komen van het geloof zijn wij niet langer on onder een kindergeleider f. Rom.10:4 26. Want jullie zijn allen zonen mf van God do door het geloof i in Christus Jezus. Romeinen 10:4 Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft.

4 Wij zijn i door genade: zonen van God zoon-plaatsing: inzetten in rechten en waardigheden van zoon

5 zoon-plaatsing : Romeinen 9:5 Zij zijn Israëlieten; voor hen geldt de zoon-plaatsing en de heerlijkheid…..

6 want jullie hebben niet een geest van slavernij ontvangen, opnieuw tot angst, maar jullie hebben de geest van zoon-plaatsing ontvangen, waarin wij roepen: Abba, Vader! Romeinen 8:15

7 ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van zoon-plaatsing……de vrijkoping van ons lichaam Romeinen 8:23 zoon-plaatsing:inzetten voor heel de schepping, hemelse machten hemelse in Galaten/Romeinen nog niet bekend

8 Galaten 4:5 opdat Hij. hen, die on onder de wet zijn, uitkoopt fc, opdat wij het zoonschap krijgen c. losgekocht, uitgekocht van onder de wet : zoon-plaatsing, om in vrijheid Hem te dienen de broers van Jozef waren niet in Sichem maar in Dothan!

9 Sichem Dothan Sichem; schouders/ nek, beladen vroeg in de dag tot vertrek, eerstgeboorterecht Dothan: twee bronnen of eigen wet(ten), zij hadden eigen wetten of een andere bron naast dé bron

10 i in liefde ons tevoren ‑ bestemmend nb tot het zoonschap do door Christus Jezus nb voor Zichzelf iom in overeenstemming met het welbehagen van zf Zijn. wil zv, Efeziërs 1:5 in liefde: alles uit liefde van God ons: alle gelovigen in Christus Jezus tevoren bestemmend: voor de eonen tot zoon-plaatsing: zonen, te midden van de hemelsen door Christus Jezus: helemaal Zijn werk voor Zichzelf: voor de Vader iom het welbehagen van Zijn wil: buiten de onze, Hij bepaalt

11 door het geloof, niet: door het houden van de wet Want jullie zijn allen zonen mf van God do door het geloof i in Christus Jezus.

12 Want jullie zijn allen zonen mf van God do door het geloof i in Christus Jezus. Galaten 3:26 in Christus Jezus: de Verheerlijkte, het evangelie van Paulus maar uit Hem zijn jullie in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, en gerechtigheid, en heiligmaking, en vrijkoping 1 Corinthiërs 1:30

13 Geloven en dan dopen, waarin? Water? Geest? Wolk?

14 Want ≡ al wie nb in Christus gedoopt zijn, ‑ doen f Christus aan, Kol.3:10 Galaten 3:27 Of zijn jullie onwetend dat zovelen als wij nb in Christus Jezus gedoopt werden, nb in Zijn dood gedoopt werden? Romeinen 6:3 Gedoopt, waarin eigenlijk?

15 resultaat : in Christus Jezus wij – ongelovig gedoopt werden + geloof + water? geest?

16 Want ≡ al wie nb in Christus gedoopt zijn, ‑ doen f Christus aan, Kol.3:10 Galaten 3:28 -doen Christus aan het is een feit!

17

18 in Wie noch Jood noch Griek is, noch slaaf noch vrije *, noch mannelijk of* vrouwelijk *, Rom.10:12 want júllie zijn allen* één mf i in Christus Jezus. 1Kor.12:15 Galaten 3:28 noch Jood….noch Griek noch religie….noch filosofie

19 in Wie noch Jood noch Griek is, noch slaaf noch vrije *, noch mannelijk of* vrouwelijk *, Rom.10:12 want júllie zijn allen* één mf i in Christus Jezus. 1Kor.12:15 Galaten 3:28 noch slaaf….noch vrije noch werknemer….noch werkgever

20 in Wie noch Jood noch Griek is, noch slaaf noch vrije *, noch mannelijk of* vrouwelijk *, Rom.10:12 want júllie zijn allen* één mf i in Christus Jezus. 1Kor.12:15 Galaten 3:28 noch mannelijk….of vrouwelijk

21 in Wie noch Jood noch Griek is, noch slaaf noch vrije *, noch mannelijk of* vrouwelijk *, Rom.10:12 want júllie zijn allen* één mf i in Christus Jezus. 1Kor.12:15 Galaten 3:28 want jullie zijn allen één in Christus Jezus: eenheid van de geest

22 eenheid van de geest één lichaam en één geest, zoals jullie + ook geroepen werden i in één verwachting zv van jullie. roeping; één Heer, één geloof zv, één doop f, één God en Vader van allen,. Die is opo over allen en do door allen en i in allen

23 Indien jullie echter van Christus zijn, zijn jullie dus van. Abrahams zaad zv, Rom.7:8 iom overeenkomstig de belofte lotgenieters f. Galaten 3:29 van Christus, dus in Christus Jezus, en Hij is Zaad van Abraham  dus ook wij, die in Hem zijn! wij wandelen i door geloof! net als…..Jozef…..

24 Indien jullie echter van Christus zijn, zijn jullie dus van. Abrahams zaad zv, Rom.7:8 iom overeenkomstig de belofte lotgenieters f. Galaten 3:29 Lotgenieters – later: naar de belofte in Christus Jezus Abraham: lotgenieter van de wereld


Download ppt "Brief aan de Galaten -24- geloof - zonen - eenheid."

Verwante presentaties


Ads door Google