De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarom zouden we het Christelijke geloof rationeel verdedigen? Over de zin van Apologetiek Gemeenteavond Soest 17 november 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarom zouden we het Christelijke geloof rationeel verdedigen? Over de zin van Apologetiek Gemeenteavond Soest 17 november 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Waarom zouden we het Christelijke geloof rationeel verdedigen? Over de zin van Apologetiek Gemeenteavond Soest 17 november 2011

2 Tegenwerpingen tegen apologetiek: –1. Geloofsleer, geen begripsleer. –2. Bescheidenheid gewenst.

3 6 argumenten voor apologetiek Belang naar buiten: –1. Verdedigend. –2. Plausibel alternatief. Belang naar binnen: –3. Geen fideïsme. –4. Geloof is meer dan ‘God en de ziel’. –5. Passend bij gereformeerde traditie. –6. Leert onderscheiden tussen hoofd- en bijzaken.

4 1. Verdedigend Weerlegging van beschuldigingen tegen christelijke geloof: a.Godsdienst legitimeert geweld (Cliteur). b.Wetenschap en ‘God of the gaps’. c.Wonderen zijn onmogelijk.

5 2. Plausibel alternatief. Christendom kan (anders dan atheïsme) met recht verdedigen: a.De waarde en waardigheid van ieder mens. b.De objectiviteit van de moraal. c.De menselijke wilsvrijheid. Veel seculiere wereldbeschouwingen bevatten christelijke residuen!

6 3. Geen fideïsme Voorbeeld van Thomas in Joh. 20. Jezus argumenteert in Mark. 12:26-27. Westminster Confession I.6 ‘The whole counsel of God, concerning all things necessary for his own glory, man's salvation, faith, and life, is either expressly set down in Scripture, or by good and necessary consequence may be deduced from Scripture.’ Christendom geen esoterische mysteriegodsdienst!

7 4. Geloof is meer dan ‘God en de ziel’. Christelijk geloof is niet alleen een (bevindelijke) verlossingsleer maar ook een wereldbeschouwing. –Theologische thema’s: Schriftleer, trinititeit, voorzienigheid. –Filosofische thema’s: tijd en eeuwigheid, determinisme, monisme/dualisme. –Maatschappelijke thema’s: gerechtigheid, staatsleer, scheppingsleer.

8 5. Passend bij gereformeerde traditie. Gereformeerde leer als “redelijke godsdienst” (meer dan Lutherse). Discursief, niet dialectisch. Over álles nagedacht! Theologen waren de homines universales. Debatten met Jesuïeten, Descartes, Spinoza. Posities geformuleerd als resultaat van gesprek: alverzoening, noodlot, genadeleer, vrije wil, eeuwigheid, eindtijd, drie-eenheid, enz.. Alleen zo ben je ook katholiek christen.

9 6. Leert onderscheiden tussen hoofd- en bijzaken. 6x24 uur geen hoofdzaak; evenmin (H)SV. Hoofdzaak is: –God bestaat. –Jezus is opgestaan uit de doden. Apologetiek maakt mild en leert te luisteren.

10 Afronding: Geen evangelisatie zonder apologetiek. “Niet overtuigen maar getuigen” onjuist. Liever: “Vragen, niet overvragen”. Spreek met anderen die dezelfde vragen en sores hebben als uzelf.


Download ppt "Waarom zouden we het Christelijke geloof rationeel verdedigen? Over de zin van Apologetiek Gemeenteavond Soest 17 november 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google