De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Instructie hoofdstuk 8 Internationale ontwikkelingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Instructie hoofdstuk 8 Internationale ontwikkelingen."— Transcript van de presentatie:

1 Instructie hoofdstuk 8 Internationale ontwikkelingen

2 Import/export Import  kost geld Export  levert geld op Overzicht import/exportwaarde goederen  handelsbalans (saldo op handelsbalans) Ontvangsten/betalingen aan het buitenland van goederen én diensten  betalingsbalans in evenwicht

3 Import/export Import/exportwaarde= hoeveelheid x prijs Importquote= waarde import/nationaal inkomen x100% Exportquote = waarde export/nationaal inkomen x100% Hoe hoger het % hoe opener de economie

4 Betalingsbalans Tekort: import groter dan export Overschot: import kleiner dan export Gevolg tekort  buitenlands geld kopen  NL biedt eigen munt aan  aanbod stijgt  koers daalt Gevolg overschot  buitenland koopt Nederlandse munten  vraag stijgt  koerst stijgt.

5 Invloed koers 1 euro=1$ Voor een Amerikaans product van $20 betaal je 20 euro Een Amerikaan betaalt voor van product van 10 euro dan $10  1 euro = 2$  Voor een Amerikaans product van $20 betaal je 10 euro  import stijgt.  Een Amerikaan betaalt voor een product van 10 euro $20  export daalt ! Als de koers stijgt, wordt de export duurder en import goedkoper. Gevolg: export daalt, import stijgt ! Als de koers daalt, wordt de export goedkoper en import duurder. Gevolg: export stijgt, import daalt

6 Invloed koers 1 euro=1$ Voor een Amerikaans product van $20 betaal je 20 euro Een Amerikaan betaalt voor van product van 10 euro dan $10  1 euro = 0,75$  Voor een Amerikaans product van $20 betaal je 27 euro  import daalt.  Een Amerikaan betaalt voor een product van 10 euro 7,50  export stijgt. ! Als de koers stijgt, wordt de export duurder en import goedkoper. Gevolg: export daalt, import stijgt ! Als de koers daalt, wordt de export goedkoper en import duurder. Gevolg: export stijgt, import daalt

7 De Europese Unie Vrij verkeer van goederen Vrij verkeer van diensten Vrij verkeer van personen Vrij verkeer van kapitaal

8 Protectiemaatregelen Maatregelen om eigen productie en werkgelegenheid te beschermen. Waartegen beschermen? Concurrentie uit het buitenland

9 Protectiemaatregelen Belastingen die betaald moeten worden als een product wordt ingevoerd Invoerrechten Contingentering Er mag een beperkte hoeveelheid worden ingevoerd. Exportsubsidies Overheid geeft geld aan bedrijven, zodat zij hun producten voor een lagere prijs kunnen exporteren.

10 Protectiemaatregelen Zijn er protectiemaatregelen binnen de EU- landen? Waarom wel/niet? Nadelen protectiemaatregelen: ► Buitenlands product wordt duurder ► Product niet voldoende beschikbaar

11 Internationale arbeidsverdeling Vrijhandel Geen belemmeringen in de handel tussen landen Landen specialiseren zich in producten waarin zij het best zijn of die ze het goedkoopst kunnen maken. Welvaart

12 Europese Monetaire Unie (EMU) Eisen: -Lage inflatie -Klein begrotingstekort -Niet te hoge staatsschuld Voordeel euro  handel wordt goedkoper(niet meer wisselen) dus de handel neemt toe

13 Lid vd EU Een land betaalt contributie om lid te zijn De armere landen ontvangen subsidie Nederland is nettobetaler= betaalt meer contributie dan dat zij subsidie ontvangt

14 Welvaart Vergelijking welvaart door: 1-inkomen per hoofd 2- gezondheidszorg 3- levensverwachting 4- infrastructuur Nadeel inkomen per hoofd zegt niets over verdeling arm en rijk+ je koopkracht (hoogte prijzen)

15 Monocultuur Export afhankelijk van 1 of enkele producten Nadelen: 1- bij mislukte oogst geen inkomen 2- veel concurrentie dus vaak lage prijzen 3- geen noodzakelijk product Oplossingen 1- meerdere producten 2- samenwerken en dan prijsafspraken maken zoals de olielanden

16 Ruilvoet Ruilvoet =prijs export:prijs import Ruilvoet verslechtering  prijs import stijgt sneller dan prijs export. Importprijs stijgt met 5%, exportprijs stijgt met 3% Ruilvoetverbetering  prijs import stijgt minder snel dan prijs export Importprijs stijgt met 2%,exportprijs stijgt met 3%

17 Buffervoorraad Doel: stabiele prijs  prijzen min of meer gelijk houden Hoe doe je dat? 1- prijs te hoog : aanbod vergroten (uit de voorraad). Gevolg prijs daalt 2- prijs te laag : aanbod verkleinen(in de voorraad).Gevolg prijs stijgt


Download ppt "Instructie hoofdstuk 8 Internationale ontwikkelingen."

Verwante presentaties


Ads door Google