De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TMC Nederland RoPlan2008 - Wensen en Bugs > 2 jaar ervaring met RoPlan Input uit werkveld (wensen + bugs) Interactieve presentatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TMC Nederland RoPlan2008 - Wensen en Bugs > 2 jaar ervaring met RoPlan Input uit werkveld (wensen + bugs) Interactieve presentatie."— Transcript van de presentatie:

1 TMC Nederland RoPlan2008 - Wensen en Bugs > 2 jaar ervaring met RoPlan Input uit werkveld (wensen + bugs) Interactieve presentatie

2 TMC Nederland Bugs (RoPlan Grafisch) Bij het genereren van een legenda met een afwijkende schaal (niet 1:1000) wordt de geometrie (raster + lijnstijl) van legenda niet goed weergegeven.

3 TMC Nederland Bug (RoPlan Grafisch) Administratieve wijzigingen doorvoeren: Bij veranderingen in de administratieve module, moet eerst de tekening worden afgesloten, voordat deze (na toepassen ‘inlezen…’ en ‘synchroniseren..’) doorgevoerd worden. Alleen administratieve wijzigingen kunnen synchroniseren ipv gehele tekening

4 TMC Nederland Bugs (RoPlan Grafisch) Vlakvorming: Vlakvorming met eilanden waarbij fill-type op ‘opaque’ of ‘outlined’ staat geeft een foutief object wordt moet zijn

5 TMC Nederland Bugs (RoPlan Grafisch) Edit - Extra labels: Wanneer je een enkelbestemming wil aanpassen m.b.v. Edit – tool, dan krijg je nogmaals een enkelbestemming aanduiding, terwijl deze niet nodig is. Bij reset wordt vervolgens de routine afgebroken, is niet altijd handig

6 TMC Nederland Bugs (RoPlan Grafisch) Eilanden worden vernietigd na samenvoegen van objecten via Union

7 TMC Nederland Bugs (RoPlan Grafisch) Niet altijd de Figuur relaties verwijderen Tot RoPlan2008 r11 werden altijd alle relaties opnieuw aangebracht (gebruiker had geen keuze). Het viel niet op dat de relaties werden verwijderd want ze werden direct daarna weer aangebracht (ververst dus). Echter... sinds r11 is het mogelijk voor de gebruiker om zelf te bepalen welke relaties er moeten worden verwerkt. RoPlan verwijdert altijd de Figuur relaties. Als je dus de Figuur relaties NIET opnieuw laat aanmaken (je hebt bv alleen Maatvoering-Matrixsymbool aan staan) verlies je de Figuur relaties.

8 TMC Nederland Bugs (RoPlan Grafisch) Bij het genereren van bouwvlak en maatvoeringsvlak met gaten, worden de gaten niet in de collectie van de maatvoering opgenomen. Alleen de buitenste contour. Bij het genereren van de plangrens d.m.v. enkelbestemmingen worden eilanden niet meegenomen.

9 TMC Nederland Bugs (RoPlan Grafisch) Gebruik van rasters c.q. luchtfoto’s, deze worden automatisch in de selectie meegenomen, waardoor het kan zijn dat bij vlakvorming de melding “no flood region found” verschijnt.

10 TMC Nederland Bugs (RoPlan Administratief) Bij koppelen links.xml (afkomstig uit Dezta) wordt bij het kiezen van een tekstverwijzing in de Plan Info standaard het Type Tekst gezet op ‘regels’ i.p.v. bijvoorbeeld ‘besluitdocument, ‘toelichting’ etc.

11 TMC Nederland Bugs (RoPlan Administratief) In RoPlan kun je geen vaststellingsbesluit koppelen aan een geconsolideerde versie. PlanpROces leest geen geconsolideerde versie in als er geen vaststellingsbesluit aan gekoppeld is. Gebruikers van RoPlan en PlanpROces kunnen dus geen geconsolideerde versies op RO-Online zetten.

12 TMC Nederland Bugs (RoPlan Administratief) Bij kopie van een plan blijven enkele tekstverwijzingen staan -> keuze: of alle aanwezige tekstverwijzingen verwijderen (veilige optie) of alle aanwezige tekstverwijzingen omnummeren/hernoemen naar nieuw PlanIDN (dat er geen wijzigingen zijn in de dataset)

13 TMC Nederland Wensen (RoPlan Grafisch) De geometrie van matrixsymbolen moet uitgeschakeld/genegeerd worden bij het aanmaken van vlakken (met eilanden)

14 TMC Nederland Wensen (RoPlan Grafisch) Plaatsen maatvoeringsvlak en matrixsymbool ahv gekoppelde codelijsten Maatvoeringsvlak: Naast selecteren op omschrijving/naam Ook kunnen selecteren symboolcode Matrixsymbool: Naast selecteren op symboolcode ook kunnen selecteren op omschrijving/naam

15 TMC Nederland Wensen (RoPlan Grafisch) Aanmaken van aanpijling moet sneller/eenvoudiger kunnen Labels matrixsymbolen

16 TMC Nederland Wensen (RoPlan Grafisch) Laatst ingevulde waarde bij een matrixsymbool al vast invullen bij het plaatsen van een volgend symbool.

17 TMC Nederland Wensen (RoPlan Grafisch) Legenda - functionaliteit uitbreiden: schaal overnemen van ingestelde schaal in RoPlan Adminstratief zodat niet alle waarden omgerekend en opnieuw ingevoerd moeten worden mogelijkheid tot hergenereren (dus geen nieuwe legenda) van legenda (patronen en lijnstijlen). Dit in geval van gewijzigde instellingen instelwaarde toevoegen om ruimte tussen featuregroups aan te geven kop ‘verklaring’ of ‘Legenda’ optioneel maken

18 TMC Nederland Wensen (RoPlan Grafisch) Tekenen: Meeschalen van arceringen, de spacing in de arcering en cellen is niet afhankelijk van de actieve plotscale, maar zou wel moeten. Dit per plan of nog beter tijdens het tekenen de schaal van de arcering bepalen Matrixsymbolen (cellen) mee oprekken bij grote waarden (12.000m2 of 1,2 ha) Lijnen maatvoeringsvlakken en scheidingslijnen vertroebelen met name het analoge kaartbeeld bij het plotten: Tool om overlappende lijnen in een aparte laag te plaatsen aangeven per element welke wel of niet geplot moet worden Bij aanmaken objecten op nieuwe laag wordt automatisch voor color, style en weight de override aangezet (afhankelijk van default laag van seedfile of dgnlib) Topologisch werken; vlak aanpassen, aangrenzende vlakken worden automatisch mee aangepast

19 TMC Nederland Wensen (RoPlan Grafisch) Controleren – Polygonchecker: is het mogelijk om het idn ook als kolom weer te geven in Property Navigator? is het mogelijk om de resultaten (xml) op te slaan? toevoegen kolom IDN aan resultaat in Property Navigator

20 TMC Nederland Wensen (RoPlan Grafisch) Export: Toevoegen van de mogelijkheid om de controle op tekstverwijzingen (artikelnummer en verwijzingNaarTekstInfo) ‘aan’ (default) of ‘uit’ te zetten? Dit kan met name bij tussentijdse controle helpen het log-bestand minder zwaar en leesbaarder te maken. Logfile na export direct in RoPlan Grafisch uitlezen om problemen op te sporen via Property Navigator

21 TMC Nederland Wensen (RoPlan Grafisch) Import: Aangeven bij import venster of MicroStation na import afgesloten moet blijven of automatisch opnieuw gestart moet worden (default uit) -> Voorwaarde: import moet goed verlopen zijn Aangeven bij import of logfile getoond moet worden (default aan)

22 TMC Nederland Wensen (RoPlan algemeen) Ondersteuning andere planvormen: Rijksstructuurvisie (PRrSV, onderdeel van RO standaarden) Provinciale structuurvisie (PRpSV, onderdeel van RO standaarden) Provinciale verordeningen (PRPV, onderdeel van RO standaarden) Algemene maatregel van bestuur (PRAMvB, onderdeel van RO standaarden) Welstandsnota (IMWE) (cultuur historische en archeologische) waardenkaart (IMKICH) Exploitatieplan etc.

23 TMC Nederland Wensen (RoPlan Administratief) Beheer classificatie bestanden (rxt): Export van classificatie naar csv/xml tbv beheer in bijvoorbeeld Excel en Dgnlib

24 TMC Nederland Wensen (RoPlan Administratief) Kopie plan: volgen rootfolder van het bronplan vullen folder voor XFMSchema en volgen folder bronplan indien alleen metadata, tekstverwijzingen en/of artikelnummers gewijzigd/gekoppeld zijn, kunnen kiezen om deze aan te passen en bij het openen van de tekening automatisch te synchroniseren: tekstverwijzingen, die worden vaak aan het eind van het tekenproces aangebracht of als er 1 toegevoegd/gewijzigd/vergeten is; bij ophogen versie of fase of versie evolueren gehele synchronisatie

25 TMC Nederland Wensen (RoPlan Administratief) Applicatie instellingen: bepalen folder voor XFMSchema plan: als gebruikers- of systeemvariabele als applicatie instelling locatie XFMSchema vastleggen, voorwaarde is wel dat dit binnen de organisatie dezelfde, maar per gebruiker 1 unieke locatie/directory is. Eventueel schakelen via xml om deze instelling (on)mogelijk te maken. Bijvoorbeeld: lokaal op harde schijf bv C:\Program Files\Crotec\RoPlan2008\XFMSchema\ centraal op homedrive bv %homedir\Crotec\RoPlan2008\XFMSchema\


Download ppt "TMC Nederland RoPlan2008 - Wensen en Bugs > 2 jaar ervaring met RoPlan Input uit werkveld (wensen + bugs) Interactieve presentatie."

Verwante presentaties


Ads door Google