De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is SQL (1)? SQL (Structured Query Language):  is een zeer krachtige taal met een beperkt vocabulaire (aantal ‘woorden’)  is declaratief (‘WAT’ niet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is SQL (1)? SQL (Structured Query Language):  is een zeer krachtige taal met een beperkt vocabulaire (aantal ‘woorden’)  is declaratief (‘WAT’ niet."— Transcript van de presentatie:

1 Wat is SQL (1)? SQL (Structured Query Language):  is een zeer krachtige taal met een beperkt vocabulaire (aantal ‘woorden’)  is declaratief (‘WAT’ niet ‘HOE’ !!!)  werkt met verzamelingen (Engels:’set’)  input : tabel(len) -> output (tabel)  heeft een hoger abstractieniveau dan 3GL zoals Java,C,...

2 Wat is SQL (2)? er zijn 3 soorten SQL bewerkingen:  DDL (data definition language) bijv. CREATE TABLE....  DML (data manipulation language) bijv. SELECT....  DCL (data control language) bijv. GRANT USER

3 SQL DDL: Definitie van de database structuur  definieer : tabellen, kolommen + domein, sleutels  met SQL (DDL), bijv : CREATE TABLE patient( PAT# smallint not null, PNAAM char(32), LEEFTIJD smallint, GESLACHT char(1), ARTS char(32), primary key (PAT#));

4 Domeinen (datatypen) Voorbeelden:  CHAR (n), VARCHAR (n)  INTEGER, SMALLINT, TINYINT  DATE, TIME, TIMESTAMP  (user defined types)

5 Sleutels  primaire sleutel (key): kolom (of combinatie van kolommen) die als unieke identificatie van de rijen in een tabel wordt gebruikt  kandidaat sleutel  alternatieve sleutel

6 NULL  null : onbepaald, niet gespecificeerd  heeft niets te maken met 0  null waarden kun je niet vergelijken

7 Definitie van database structuur: constraints  DOEL : integriteit van de database  HOE : definitie van constraints  domein (datatype) en ‘CHECK’ statement  Bijv.: CREATE TABLE PATIENT (....., GESLACHT char(1) NOT NULL CHECK( GESLACHT IN (‘M’,’V’)) );

8 Referentiele Integriteit spelernsnr in TEAMS verwijst altijd naar een bestaand spelersnr in SPELERS primary keyforeign key

9 CREATE TABLE teams ( teamnr SMALLINT NOT NULL, spelersnrSMALLINT NOT NULL, divisieCHAR(6) NOT NULL, PRIMARY KEY (teamnr), FOREIGN KEY (spelersnr) REFERENCES spelers (spelersnr) ); Referentiele Integriteit : referenties aangeven bij CREATE

10 1e keer vullen van de database  importeren (in MySQL bijv. als tab- delimited tekstfile)  tekst-file met INSERT statements  met de hand (command-line)

11 Manipuleren van gegevens  Toevoegen regel dmv INSERT  INSERT INTO patient VALUES (23, ’Jansen’, 32, ’M’, ’Oei’);

12 Manipuleren van gegevens  Het aanpassen van een data in een kolom:  UPDATE patient SET naam = ‘Pietersen’ WHERE Patientnr = 23;

13 Manipuleren van gegevens  Het verwijderen van regels DELETE FROM patient WHERE leeftijd>30;

14 Manipuleren van gegevens  Het tonen van regels SELECT * FROM patient WHERE leeftijd>30;

15 Manipuleren van gegevens Nogmaals : met SQL DML manipuleer je complete tabellen als verzamelingen!!! (dus NIET de individuele rijen) voor ELKE bewerking geldt: input : 1 of meer tabellen output : 1 tabel Dit is de formele basis van SQL

16 RELATIONELE ALGEBRA

17 Relationele Algebra: projectie (SELECT) SELECT kenteken FROM verz

18 Relationele Algebra: selectie (SELECT... WHERE..) SELECT * FROM verz WHERE naam = ‘jan’ selectie van rijen die aan voorwaarde voldoen

19 Relationele Algebra: product of JOIN SELECT * FROM man, vrouw alle mogelijke combinaties!

20 Natural JOIN  verschillende typen JOIN later behandeld  natural join: SELECT student.snaam,opleiding.onaam FROM student, opleiding WHERE student.opl=opleiding.opl;

21 SELECT (1) ::=   [ ]

22 SELECT (2) SELECTPNAAM,LEEFTIJD [kolommen] FROM PATIENT [tabel] WHERE LEEFTIJD > 50; [voorwaarde voor rij]


Download ppt "Wat is SQL (1)? SQL (Structured Query Language):  is een zeer krachtige taal met een beperkt vocabulaire (aantal ‘woorden’)  is declaratief (‘WAT’ niet."

Verwante presentaties


Ads door Google