De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Universiteit Gent Bachelor in de Taal- en Letterkunde: Twee talen (2013-14) Universiteit Gent Bachelor in de Taal- en Letterkunde: Twee talen Richtlijnen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Universiteit Gent Bachelor in de Taal- en Letterkunde: Twee talen (2013-14) Universiteit Gent Bachelor in de Taal- en Letterkunde: Twee talen Richtlijnen."— Transcript van de presentatie:

1 Universiteit Gent Bachelor in de Taal- en Letterkunde: Twee talen (2013-14) Universiteit Gent Bachelor in de Taal- en Letterkunde: Twee talen Richtlijnen voor Erasmusstudenten (2013-14)

2 Index 1.Erasmustoelatingsvoorwaarden 2.Erasmusverblijf: hoe lang en wanneer? 3.Studiepunten 4.Hoeveel studiepunten per semester? FAQ FAQ i.v.m. de studiepunten 5.Samenstelling van het programma 6.Het programmavoorstel 7.Voorbeelden van programmavoorstellen (in bijlage) 8.Wat staat er in het programmavoorstel? Algemene info Programma van het eerste semester Programma van het tweede semester

3 Index ‣ FAQ ‣ FAQ i.v.m. de equivalenties 9.De Learning Agreement ‣ FAQ ‣ FAQ i.v.m. de Learning Agreement 10. CHANGES in de Learning Agreement 11. Samenvatting: samenstelling van het programma 12. Samenvatting: stappen in de procedure en deadlines 13. Na het Erasmusverblijf 14. Voor de rest… Index

4 1. Erasmustoelatingsvoorwaarden: Je moet vóór je vertrekt credits ter waarde van 100 ECTS- punten verworven hebben, ofwel geslaagd zijn voor het eerste deliberatiepakket en nog minstens 40 ECTS-punten hebben behaald. Je moet ingeschreven zijn voor de volledige Ba-3. (GIT- studenten kunnen nog vakken meenemen uit vorige jaren, maar die komen bovenop de 60 stp van BA3) Enkel equivalenties met Ba-3 vakken zijn toegestaan, dus er zijn geen equivalenties mogelijk voor Gentse Ba-1-en Ba-2 vakken – ook niet in het geval van een GIT.

5 2. Erasmusverblijf: hoe lang en wanneer? Het Erasmusverblijf mag nooit meer dan één semester duren. Je moet het Erasmussemester opnemen in het vijfde semester van het MOT (Modeltraject), met andere woorden in het eerste semester van het 3de Bachelorjaar.

6 3. Studiepunten: Het 3de Bachelorjaar omvat 60 ECTS-punten (stp) Je neemt ongeveer de helft van het studiepakket 3de Bachelor op in het buitenland (= 30 stp) In aanmerking komen in eerste instantie (maar niet uitsluitend) vakken die tijdens het eerste semester gedoceerd worden. Onderzoekstaak en seminarie kunnen nooit door buitenlandse vakken vervangen worden - behalve voor ‘Vertaalpraktijk Klassieke talen’ dat in het eerste semester aan de UGent wordt gegeven.

7 4. Hoeveel studiepunten per semester? Het volledige programma van de BA3 mag niet minder dan 60 spt (en niet meer dan 62stp) bedragen Elk semester kan 30 stp +/-5 bedragen, m.a.w. minimum 25 en maximum 35 stp. En uiteraard moet je studiepakket per semester ook qua reële studielast haalbaar zijn.

8 FAQ i.v.m. studiepunten a)Wat moet ik doen als ik teveel studiepunten heb in mijn programma? b)Wat moet ik doen als ik minder dan 60 stp heb in mijn BA3- programma?

9 a) a) Wat moet ik doen als ik teveel stp heb in mijn programma? Het programma van de BA3 mag maximum 62 stp bedragen Als je teveel stp hebt, kan je een (Erasmus- of Gents-) vak laten vallen of… Je kan enkel één deel (module) van een Erasmusvak volgen FAQ

10 b) b) Wat moet ik doen als ik minder dan 60 stp heb in mijn BA3-programma? Het programma van de BA3 mag in géén geval minder dan 59 stp bedragen. Als je een tekort aan stp hebt, moet je een extra vak toevoegen. Speling tussen 59 à 62 stp. FAQ

11 5. Samenstelling van het programma: Voor de eerste taal moet je 20 stp hebben in het programma van de BA3 Voor de tweede taal moet je 15 stp hebben in het programma van de BA3 Je kan punten in het buitenland opnemen voor de eerste taal, de tweede taal en het optietraject (15 stp) Het is in principe mogelijk om de studiepunten voor één taal volledig in het buitenland op te nemen.

12 6. Het programmavoorstel: Voor de samenstelling van het BA3-programma moeten de studenten van de opleiding 2Talen een specifiek formulier gebruiken (zie www.taalenletterkunde.ugent.be) Het formulier bevat het “programmavoorstel” van de student Het programmavoorstel betreft het volledig programma van de BA3 (= niet enkel de Erasmusvakken of eerste semester) Elk programmavoorstel zal geëvalueerd en (eventueel) goedgekeurd worden door de Examencommissie Programmavoorstel en Learning Agreement zijn verschillende formulieren !!!

13 7. Voorbeelden van programmavoorstellen: Je kan de voorbeelden vinden op www.taalenletterkunde.ugent.bewww.taalenletterkunde.ugent.be Of opvragen bij chris.bulcaen@ugent.bechris.bulcaen@ugent.be !!!

14 8. Wat staat er in het programmavoorstel? Algemene info ‧ Je naam en voornaam ‧ Je talencombinatie ‧ De naam van de gastuniversiteit ‧ Je UGent e-mail ‧ Taal 1 (20 ECTS) ‧ Taal 2 (15 ECTS) ‧ Optietraject

15 Programma van het I semester ‣ Voor elk Gents taalvak moet je een equivalent uit het buitenland voorstellen en voor die equivalentie moet je de toestemming vragen (persoonlijk of via e-mail) aan de betrokken Gentse docent ‣ Keuzevakken behoeven geen equivalent, maar moeten wel aansluiten bij de opleiding en voldoende hoog niveau inhouden ‣ In het formulier moet je het totaal van de buitenlandse studiepunten voorzien voor het I semester aanduiden

16 Elk Gents vak moet een Erasmus- equivalent hebben Voor elk Erasmusvak moet je de toestemming vragen (persoonlijk of via e-mail) aan de betrokken Gentse docent Totaal van de studiepunten voorzien voor het I semester in Gent Totaal van de studiepunten voorzien voor het I semester in het buitenland Programma van het I sem.

17 Programma van het II semester ‣ In het tweede deel van het formulier moet je preciseren welke vakken je in Gent zal volgen tijdens het II semester ‣ M.a.w. je moet preciseren welke vakken (nl. taal 1/2, optietraject en seminarie) je zal volgen en wat het vakgebied van de onderzoekstaak zal zijn ‣ Aan het eind van het formulier moet je het totaal van de studiepunten van het volledig programma van BA3 aanduiden (Erasmusvakken + Gentse vakken)

18 Programma van het II sem. Totaal van de studiepunten van het volledig programma van BA3 (Erasmusvakken + Gentse vakken)

19 OPGELET Controleer de buitenlandse vakken wanneer je arriveert: of ze effectief gegeven worden in het eerste semester, of ze toegankelijk zijn voor Erasmusstudenten, of het niveau haalbaar is, of de studiepunten kloppen. Bekijk UGent lessenroosters van 2 e semester ivm overlappingen. Vooral de trajectvakken!

20 FAQ i.v.m. equivalenties c)Waarom moet ik equivalente vakken vinden? d)Wat is een “equivalent vak”? e)Waar kan ik informatie krijgen over het opleidingsaanbod van de buitenlandse universiteiten? f)Kan een Erasmusvak equivalent zijn voor verschillende Gentse vakken? g)Ik heb een goed equivalent voor een vak gevonden maar het telt voor teveel studiepunten mee. Wat moet ik doen?

21 h)Ik heb geen equivalent gevonden voor een Gents vak. Wat moet ik doen? i)Ik ga naar een universiteit die met halve credits werkt. Wat gebeurt er met de halve punten? j)Ik ga naar een universiteit die niet met credits werkt. Hoe kan ik het programma samenstellen? k)Ik heb een equivalent gevonden die voor minder dan 3stp meetelt. Kan ik voor dit vak kiezen? l)Wat is een partieel examen?

22 c) c) Waarom moet ik equivalente vakken vinden? We vragen een verantwoording voor elk taalvak dat je in het buitenland wil volgen Reden: Coherentie en Niveau van de studieprogramma’s – voldoende Taal1, Taal2, Literatuur, Taalkunde FAQ

23 d) d) Wat is een “equivalent vak”? Een equivalent vak is een Erasmusvak dat equivalent is qua inhoud en studiepunten aan een Gents opleidingsonderdeel Het equivalent vak moet overeenkomen met een opleidingsonderdeel van het Gentse studiepakket BA 3, dus met een taalspecifiek vak (taal 1 of taal 2) Mail de Gentse docent en informeer hem/haar over het buitenlandse ‘equivalent vak’: inhoud, studiepunten, leeslijsten etc. Jouw voorgestelde equivalentie moet door de verantwoordelijke Gentse docent en daarna door de examencommissie goedgekeurd worden FAQ

24 e) e) Waar kan ik informatie krijgen over het opleidingsaanbod van de buitenlandse universiteiten? Op de website van de universiteit waarnaar je zal gaan, kan je informatie vinden over het opleidingsaanbod Sommige universiteiten werken met ‘Erasmus windows pakketten’: documenten waarin de vakken opgelijst staan die gemakkelijk toegankelijk zijn voor inkomende Erasmusstudenten. Vraag ernaar bij je gastuniversiteit. Als je geen informatie vindt op de website kan je ook: ‣ Contact opnemen via telefoon of e-mail met het studentensecretariaat van de gastuniversiteit ‣ Contact opnemen via telefoon of e-mail met de Erasmusdienst van de gastuniversiteit FAQ

25 f) f) Kan een Erasmusvak equivalent zijn voor verschillende Gentse vakken? In bepaalde gevallen (bv. als er in het buitenland voor sommige vakken meer studiepunten toegekend worden dan in Gent) kan je met je Gentse lesgevers afspreken dat je meerdere Gentse vakken tegelijk door één buitenlands vak vervangt, op voorwaarde dat er voldoende inhoudelijke overeenstemmingen zijn. Eventueel kan de examencommissie beslissen het aantal buitenlandse ECTS-punten aan te passen om het opstellen van een zinvol studieprogramma mogelijk te maken. FAQ

26 g) g) Ik heb een goed equivalent voor een vak gevonden maar het telt voor teveel studiepunten mee. Wat moet ik doen? Je kan het buitenlands vak eventueel laten meetellen bij de keuzevakruimte. [zie FAQ “l”]Je kan met de verantwoordelijke docent van de gastuniversiteit afspreken dat je enkel een bepaald deel van het vak zal volgen en dat je een partieel examen zal afleggen, of het vak als equivalent laten gelden voor twee vakken in Gent. [zie FAQ “l”] FAQ

27 h) h) Ik heb geen equivalent gevonden voor een Gents vak. Wat moet ik doen? Dit probleem stelt zich bij studenten Nederlands die naar een gastuniversiteit gaan waar er geen Nederlands wordt onderwezen. Het kan eventueel ook voorkomen voor bepaalde vakken die aan je gastuniversiteit niet op het vereiste inhoudelijke of methodologische niveau gedoceerd worden. Raadpleeg hierover sowieso steeds de betrokken docent in Gent. FAQ

28 h) h) Ik heb geen equivalent gevonden voor een Gents vak. Wat moet ik doen? Je kan met de verantwoordelijke docent van de UGent afspreken dat je het vak op afstand zal studeren via zelfstudie ‣ In dit geval zal je het examen afleggen in Gent tijdens de eerste zittijd (net zoals de andere studenten die in Gent gebleven zijn) Je kan met de verantwoordelijke docent van de UGent een vervangtaak afspreken FAQ

29 MAAR: Vervangtaken en uitgestelde examens moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Het is de bedoeling je vakken in het buitenland te volgen Zoek dus goed naar equivalenties Voor Nederlands: soepele equivalenties op basis van academische inhoud.

30 i) i) Ik ga naar een universiteit die met halve credits werkt. Wat gebeurt er met de halve punten? Vakken die in het buitenland in halve credits worden berekend (b.v. 4,5 ECTS of 7,5 ECTS) zullen hier in gehele credits worden omgezet, en wel zodanig dat de som van je buitenlandse ECTS-punten ongeveer gelijk blijft. Er is dus geen vaste regel die bepaalt dat halve punten sowieso naar boven of naar beneden afgerond worden. De concrete afronding wordt steeds in de context van je studiepakket en van je programmavoorstel als geheel bepaald. FAQ

31 j) j) Ik ga naar een universiteit die niet met credits werkt. Hoe kan ik het programma samenstellen? Er zijn nog Europese universiteiten die zonder credits werken. Probeer toch om een programma samen te stellen met de hulp van de betrokken Gentse docenten. Zorg ervoor dat qua inhoud en studiebelasting voorzien in Gent en in de gastuniversiteit ongeveer gelijk zijn (programma, uren van werk, enz.). FAQ

32 j) j) Ik ga naar een universiteit die niet met credits werkt. Hoe kan ik het programma samenstellen? Vakken die in het buitenland zonder credits worden berekend zullen hier in credits worden omgezet maar er is geen vaste regel die de equivalentie tussen vakken met en zonder ECTS bepaalt. De concrete afronding wordt steeds in de context van je studiepakket en van je programmavoorstel als geheel bepaald FAQ

33 k) k) Ik heb een equivalent gevonden die voor minder dan 3stp meetelt. Kan ik voor dit vak kiezen? Neen: in Gent wordt er nooit met credits kleiner dan 3 ECTS gewerkt. Vakken van b.v. 1 of 2 ECTS worden normaal niet aanvaard. Indien een student toelating krijgt om een vak van 2 stp. in het buitenland te volgen, wordt het in Gent automatisch opgetrokken naar 3 credits. FAQ

34 l) l) Wat is een partieel examen? Een partieel examen is een examen over een deel van de volledige leerstof. Wanneer kiezen voor een partieel examen: 1.In het geval dat een mogelijk equivalent aan de buitenlandse universiteit teveel studiepunten telt, kan je best aan de buitenlandse lesgever vragen of je een partieel examen over een deel van de stof van het vak mag afleggen. FAQ

35 l) l) Wat is een partieel examen? Wanneer kiezen voor een partieel examen: 2.In het geval een mogelijk equivalent aan de buitenlandse universiteit als jaarvak gedoceerd wordt, kan je best aan de buitenlandse lesgever vragen of je daarvoor een partieel examen over de stof van het eerste semester mag afleggen. De examencommissie in Gent kan dan beslissen de ECTS-punten voor dit vak te halveren, wat het samenstellen van je programma vergemakkelijkt. FAQ

36 De LA is een overeenkomst tussen jij en de buitenlandse universiteit Op de LA moet je enkel de Erasmusvakken aanduiden M.a.w. op de LA moet je niet aanduiden: ‣ De vakken die je pas tijdens het 2de semester in Gent volgt ‣ De vakken die je via zelfstudie volgt ‣ De vakken waarvoor je een vervangtaak maakt 9. De Learning Agreement

37 FAQ i.v.m. de Learning Agreement m)Kan ik een vak volgen dat niet vermeld is op het Programmavoorstel en op de Learning Agreement? n)Ik wil graag een taalcursus volgen in het buitenland. Moet dat in mijn programma vermeld worden? o)Hoeveel stp kan ik krijgen voor een taalcursus in het buitenland?

38 m) m) Kan ik een vak volgen dat niet vermeld is op het Programmavoorstel en op de Learning Agreement? Neen, elk vak dat je tijdens het 3e Bachelorjaar zal volgen moet worden vermeld. Bovendien moet elk vak dat je in het buitenland wil volgen op de Learning Agreement vermeld worden. FAQ

39 n) n) Ik wil graag een taalcursus volgen in het buitenland. Moet dat in mijn programma vermeld worden? Als je een taalcursus wenst te volgen over één van de twee talen van je opleiding, zal er geen toelating worden gegeven om die als equivalent voor een Gents vak te laten meetellen. In dat geval komt de taalcursus niet in het programmavoorstel, noch in het Learning Agreement. Uitzonderingen: PORTUGEES, FINS, NOORS, DEENS (talen die op het reguliere BA3-programma staan voor Spaans resp. Zweeds) In de andere gevallen (bv. als je Lat/Eng studeert in Italië, en je wil en cursus Italiaans volgen) moet de taalcursus in het programmavoorstel én in de LA vermeld worden. FAQ

40 o) o) Hoeveel stp kan ik krijgen voor een taalcursus in het buitenland? Een taalcursus kan nooit meer dan 4stp zijn in het programma van de BA3. FAQ

41 Een LA omvat ook een bladzijde voor eventuele wijzigingen (formulier “CHANGES”) Deze bladzijde wordt niet gebruikt door de UGent. Als je je LA wil wijzigen, gebruik dan een nieuw Learning Agreement-formulier. 10. CHANGES in de Learning Agreement

42 11. Samenvatting: samenstelling van het programma Het hele BA3 moet op minimum 59 en maximum 62 ECTS-punten uitkomen. Elk semester moet 30 ECTS-punten hebben (met eventueel een afwijking tot +/-5) Je moet minstens 20 ECTS-punten voor taal 1, minstens 15 ECTS-punten voor taal 2 en minstens 15 ECTS-punten voor je optietraject hebben

43 deadlines 12. Samenvatting: stappen in de procedure en deadlines 1.Maart-September: Vraag aan de betrokken Gentse lesgevers individueel of ze akkoord gaan met de buitenlandse equivalenten die je voor hun vakken voorstelt 2.September: Vul het Programmavoorstel in. 15 oktober 2013 3.Tegen 15 oktober 2013 bezorg je het formulier per e-mail aan de Erasmuscoördinator (Chris Bulcaen en Claudia Crocco)

44 4.De Erasmuscoördinator legt daarna het programmavoorstel aan de examencommissie voor. 5.Je krijgt bericht van de goedkeuring.

45 7.Echter, het kan ook gebeuren dat je voorstel niet werd goedgekeurd. In dat geval moet je je programma aanpassen en opnieuw naar de Erasmuscoördinator e- mailen. Die zal vervolgens je programma opnieuw aan de commissie voorleggen. !!! 8. !!! Hou er echter zeker rekening mee dat elke goedkeuring door de examencommissie 10 à 14 dagen in beslag neemt. Het is dus belangrijk zo snel als mogelijk een nieuw voorstel in te dienen, indien het werd afgekeurd.

46 9.Pas nadat je programmavoorstel door de examencommissie is goedgekeurd, vul je de definitieve Learning Agreement in en laat je het ter plaatse ondertekenen door de plaatselijke Erasmuscoördinator. 10.Daarna stuur je ondertekende LA naar de Gentse Eramuscoördinator op via e-mail (eventueel via post of fax). 11.Nadat de Gentse Erasmuscoördinator je LA ontvangen heeft, zet zij – na controle – de laatste handtekening. Pas dan is alles wettelijk in orde. eind november 12.De uiterste indiendatum voor de ingevulde Learning Agreement is eind november.

47 UGent curriculum Ook Erasmusstudenten zullen hun Gentse curriculum (2 e semester) online moeten registreren om voor de UGent in orde te zijn. Hierover volgen nog instructies van de Kwaliteitcel Onderwijs (KCO)

48 UGent curriculum Registratie Bachelorproef: Onderwerp en promotor – tegen einde november Als Erasmusstudent begin je hier best al in de vakantie over na te denken.

49 13. Na het Erasmusverblijf Nadat je Erasmusverblijf gedaan zal zijn, zal je gastuniversiteit een getuigschrift afleveren met de examenresultaten Dit getuigschrift is de Transcript of Records De Transcript of Records moet opgestuurd worden naar de KCO (Kwaliteitcel Onderwijs) van onze Faculteit: kco.lw@UGent.be Je kan ook de TofR persoonlijk afgeven aan de KCO

50 14. Voor de rest... Het e-mailadres voor alle correspondentie is je UGent e- mailadres!! Zorg er voor dat je sowieso altijd via e-mail in het buitenland bereikbaar bent.

51 13. Voor de rest... Erasmuscoördinatoren opleiding Twee Talen: Chris.bulcaen@ugent.be Prof. Dr. Claudia Crocco (Claudia.Crocco@UGent.be)


Download ppt "Universiteit Gent Bachelor in de Taal- en Letterkunde: Twee talen (2013-14) Universiteit Gent Bachelor in de Taal- en Letterkunde: Twee talen Richtlijnen."

Verwante presentaties


Ads door Google