De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brandweeropleidingen – © 2010 APB Campus Vesta Niveau korporaal – Pompbedienaar / autovoerder Het SI - Stelsel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brandweeropleidingen – © 2010 APB Campus Vesta Niveau korporaal – Pompbedienaar / autovoerder Het SI - Stelsel."— Transcript van de presentatie:

1 Brandweeropleidingen – © 2010 APB Campus Vesta Niveau korporaal – Pompbedienaar / autovoerder Het SI - Stelsel

2 Brandweeropleidingen – © 2010 APB Campus Vesta Niveau korporaal – Pompbedienaar / autovoerder Grootheid  Een grootheid is iets wat je meet –De snelheid van een wagen –De druk aan een pomp –De concentratie van een stof in een oplossing  Wordt voorgesteld door een symbool –Bv : v, m, T, s,…..  Wordt uitgedrukt in een bepaalde eenheid

3 Brandweeropleidingen – © 2010 APB Campus Vesta Niveau korporaal – Pompbedienaar / autovoerder Eenheid  Een eenheid is een afgesproken maat –Meter –Kilogram –Liter  Voor elke te meten grootheid wordt een éénheid afgesproken.  Wordt voorgesteld door een symbool –Bv : m, l, kg, ……

4 Brandweeropleidingen – © 2010 APB Campus Vesta Niveau korporaal – Pompbedienaar / autovoerder Meten  Meten is bepalen hoeveel keer een bepaalde éénheid in de te meten grootheid gaat.  Voorbeeld –Als je de lengte van een kamer wil meten, dan ga je na hoeveel keer je de afgesproken maat (meter) kan afpassen op de vloer.

5 Brandweeropleidingen – © 2010 APB Campus Vesta Niveau korporaal – Pompbedienaar / autovoerder Het SI - stelsel  In het SI (Système International )wordt afgesproken: –wat we meten –met welke standaardmaten we meten (eenheden) –welke symbolen we gebruiken –Uniforme mannier om formules en berekeningen te noteren.  Internationaal systeem van afspraken m.b.t Grootheden en Eenheden.  Basis grootheden (7) – Afgeleide grootheden  Maakt het mogelijk om gegevens op een correcte mannier met elkaar te vergelijken

6 Brandweeropleidingen – © 2010 APB Campus Vesta Niveau korporaal – Pompbedienaar / autovoerder Grootheden - Basis GroothedenEenheden NaamSymboolNaamSymbool AfstandlMeterm TijdtSecondes TemperatuurTKelvinK MassamKilogramkg

7 Brandweeropleidingen – © 2010 APB Campus Vesta Niveau korporaal – Pompbedienaar / autovoerder Grootheden - Afgeleide GroothedenEenheden NaamSymboolNaamSymbool OppervlakteA Vierkante meterm2m2 VolumeV Kubieke meterm3m3 Snelheidv Meter per secondem/s Versnellinga Meter per seconde kwadraatm/s 2

8 Brandweeropleidingen – © 2010 APB Campus Vesta Niveau korporaal – Pompbedienaar / autovoerder Grootheden - Afgeleide GroothedenEenheden NaamSymboolNaamSymbool KrachtF NewtonN DrukP Pascal (Newton per m²) Pa (N/m²) Dichtheid ρ kg per m 3 kg/m 3 Energie (Arbeid)E Joule (Newtonmeter) J (Nm) VermogenP Watt (Joule per seconde) W (J/s) DebietQ m 3 per secondem 3 /s

9 Brandweeropleidingen – © 2010 APB Campus Vesta Niveau korporaal – Pompbedienaar / autovoerder Voorvoegsels M (mega)x 10 6 x 1.000.000 k (kilo)x 10 3 x 1.000 h (hecto)x 10 2 x 100 da (deca)x 10 1 x 10 d (deci)x 10 -1 : 10 c (centi)x 10 -2 : 100 m (milli)x 10 -3 : 1.000 μ ( micro)x 10 -6 : 1.000.000

10 Brandweeropleidingen – © 2010 APB Campus Vesta Niveau korporaal – Pompbedienaar / autovoerder De Luchtdruk  Druk uitgeoefend door de luchtmoleculen  Alle gassen die aanwezig zijn in de atmosfeer dragen bij aan de luchtdruk, dus kan gezegd worden dat luchtdruk de som is van alle drukken, die de gassen in de lucht elk afzonderlijk uitoefenen. De luchtdruk is afhankelijk van de dichtheid en de samenstelling van de lucht.

11 Brandweeropleidingen – © 2010 APB Campus Vesta Niveau korporaal – Pompbedienaar / autovoerder De Luchtdruk

12 Brandweeropleidingen – © 2010 APB Campus Vesta Niveau korporaal – Pompbedienaar / autovoerder De Luchtdruk  Druk uitgeoefend door de luchtmoleculen  Bestaan aangetoond door Torricelli

13 Brandweeropleidingen – © 2010 APB Campus Vesta Niveau korporaal – Pompbedienaar / autovoerder De Luchtdruk  Hoogte kwik ~ 76 cm  P atm = ρ.g.h ~ 101.396 Pa

14 Brandweeropleidingen – © 2010 APB Campus Vesta Niveau korporaal – Pompbedienaar / autovoerder De Luchtdruk  Enkele voorbeelden die bestaan van luchtruk aantonen : –Maagdenburgese halve bollen –Implosie treinwagonImplosie treinwagon –Implosie VatImplosie Vat

15 Brandweeropleidingen – © 2010 APB Campus Vesta Niveau korporaal – Pompbedienaar / autovoerder Hydrostatische druk  Druk in een horizontaal vlak is overal gelijk  P hyd = ρ.g.h

16 Brandweeropleidingen – © 2010 APB Campus Vesta Niveau korporaal – Pompbedienaar / autovoerder Hydrostatische druk

17 Brandweeropleidingen – © 2010 APB Campus Vesta Niveau korporaal – Pompbedienaar / autovoerder Absolute - Onder - Over druk  Abosulte druk –Referentie punt absolute vacuuüm ( 0 Pa of 0 bar) –De luchtdruk is de absolute druk in de buitenlucht  Onderdruk - Overdruk –Refentie punt = luchtdruk (atmosferische druk) –Onderdruk:druk lager dan de luchtdruk –Overdruk:druk hoger dan de luchtdruk

18 Brandweeropleidingen – © 2010 APB Campus Vesta Niveau korporaal – Pompbedienaar / autovoerder Absolute - Onder - Over druk

19 Brandweeropleidingen – © 2010 APB Campus Vesta Niveau korporaal – Pompbedienaar / autovoerder Absolute - Onder - Over druk

20 Brandweeropleidingen – © 2010 APB Campus Vesta Niveau korporaal – Pompbedienaar / autovoerder Absolute - Onder - Over druk

21 Brandweeropleidingen – © 2010 APB Campus Vesta Niveau korporaal – Pompbedienaar / autovoerder Praktische zuighoogte  Theoretische zuighoogte –Proef van Toricelli met water –hoogte ~ 10 meter  Praktische zuighoogte –Ligt lager dan de theoretische zuigdruk omwille van : Ontluchtingspompen Luchtlekkages in kranen, koppelingen, …. De dampspanning van water

22 Brandweeropleidingen – © 2010 APB Campus Vesta Niveau korporaal – Pompbedienaar / autovoerder Kooklijn van water

23 Brandweeropleidingen – © 2010 APB Campus Vesta Niveau korporaal – Pompbedienaar / autovoerder Manometrische zuigdruk  Is het totale drukverschil tussen de atmosferische druk en de druk gemeten aan de ingang van de pomp  Wordt afgelezen op de vacuüm manometer  Opgebouwd uit : –Statische zuigdruk –Dynamische zuigdruk –Drukverliezen in de zuigleiding –P z man = P z stat + P z dyn + J z

24 Brandweeropleidingen – © 2010 APB Campus Vesta Niveau korporaal – Pompbedienaar / autovoerder Manometrische zuigdruk

25 Brandweeropleidingen – © 2010 APB Campus Vesta Niveau korporaal – Pompbedienaar / autovoerder Manometrische persdruk  Deze druk lezen we af op de manometer aan de uitgang van de pomp.  Opgebouwd uit : –Statische persdruk –Dynamische persdruk –Drukverliezen in de persleiding –De straalpijpdruk –P p man = P p stat + P p dyn + J p + h 0

26 Brandweeropleidingen – © 2010 APB Campus Vesta Niveau korporaal – Pompbedienaar / autovoerder Manometrische persdruk

27 Brandweeropleidingen – © 2010 APB Campus Vesta Niveau korporaal – Pompbedienaar / autovoerder Manometrische opvoerdruk  Wordt ook opvoerhoogte genoemd  Som van P z man + P p man

28 Brandweeropleidingen – © 2010 APB Campus Vesta Niveau korporaal – Pompbedienaar / autovoerder Drukverliezen  Hoogte verlies  Stootverliezen  Wrijvingsverliezen –Formule van Herterich –J = f * Q 2


Download ppt "Brandweeropleidingen – © 2010 APB Campus Vesta Niveau korporaal – Pompbedienaar / autovoerder Het SI - Stelsel."

Verwante presentaties


Ads door Google