De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het SI - Stelsel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het SI - Stelsel."— Transcript van de presentatie:

1 Het SI - Stelsel

2 Grootheid Een grootheid is iets wat je meet
De snelheid van een wagen De druk aan een pomp De concentratie van een stof in een oplossing Wordt voorgesteld door een symbool Bv : v, m, T, s,….. Wordt uitgedrukt in een bepaalde eenheid

3 Eenheid Een eenheid is een afgesproken maat
Meter Kilogram Liter Voor elke te meten grootheid wordt een éénheid afgesproken. Wordt voorgesteld door een symbool Bv : m, l, kg, ……

4 Meten Meten is bepalen hoeveel keer een bepaalde éénheid in de te meten grootheid gaat. Voorbeeld Als je de lengte van een kamer wil meten, dan ga je na hoeveel keer je de afgesproken maat (meter) kan afpassen op de vloer.

5 Het SI - stelsel In het SI (Système International )wordt afgesproken:
wat we meten met welke standaardmaten we meten (eenheden) welke symbolen we gebruiken Uniforme mannier om formules en berekeningen te noteren. Internationaal systeem van afspraken m.b.t Grootheden en Eenheden. Basis grootheden (7) – Afgeleide grootheden Maakt het mogelijk om gegevens op een correcte mannier met elkaar te vergelijken

6 Grootheden - Basis Grootheden Eenheden Naam Symbool Afstand l Meter m
Tijd t Seconde s Temperatuur T Kelvin K Massa Kilogram kg

7 Grootheden - Afgeleide
Eenheden Naam Symbool Oppervlakte A Vierkante meter m2 Volume V Kubieke meter m3 Snelheid v Meter per seconde m/s Versnelling a Meter per seconde kwadraat m/s2

8 Grootheden - Afgeleide
Eenheden Naam Symbool Kracht F Newton N Druk P Pascal (Newton per m²) Pa (N/m²) Dichtheid ρ kg per m3 kg/m3 Energie (Arbeid) E Joule (Newtonmeter) J (Nm) Vermogen Watt (Joule per seconde) W (J/s) Debiet Q m3 per seconde m3/s

9 Voorvoegsels M (mega) x 106 x 1.000.000 k (kilo) x 103 x 1.000
h (hecto) x 102 x 100 da (deca) x 101 x 10 d (deci) x 10-1 : 10 c (centi) x 10-2 : 100 m (milli) x 10-3 : 1.000 μ (micro) x 10-6 :

10 De Luchtdruk Druk uitgeoefend door de luchtmoleculen
Alle gassen die aanwezig zijn in de atmosfeer dragen bij aan de luchtdruk, dus kan gezegd worden dat luchtdruk de som is van alle drukken, die de gassen in de lucht elk afzonderlijk uitoefenen. De luchtdruk is afhankelijk van de dichtheid en de samenstelling van de lucht.

11 De Luchtdruk

12 De Luchtdruk Druk uitgeoefend door de luchtmoleculen
Bestaan aangetoond door Torricelli

13 De Luchtdruk Hoogte kwik ~ 76 cm Patm = ρ.g.h ~ Pa

14 De Luchtdruk Enkele voorbeelden die bestaan van luchtruk aantonen :
Maagdenburgese halve bollen Implosie treinwagon Implosie Vat

15 Hydrostatische druk Druk in een horizontaal vlak is overal gelijk
Phyd = ρ.g.h

16 Hydrostatische druk

17 Absolute - Onder - Over druk
Abosulte druk Referentie punt absolute vacuuüm ( 0 Pa of 0 bar) De luchtdruk is de absolute druk in de buitenlucht Onderdruk - Overdruk Refentie punt = luchtdruk (atmosferische druk) Onderdruk : druk lager dan de luchtdruk Overdruk : druk hoger dan de luchtdruk

18 Absolute - Onder - Over druk

19 Absolute - Onder - Over druk

20 Absolute - Onder - Over druk

21 Praktische zuighoogte
Theoretische zuighoogte Proef van Toricelli met water hoogte ~ 10 meter Praktische zuighoogte Ligt lager dan de theoretische zuigdruk omwille van : Ontluchtingspompen Luchtlekkages in kranen, koppelingen, …. De dampspanning van water

22 Kooklijn van water

23 Manometrische zuigdruk
Is het totale drukverschil tussen de atmosferische druk en de druk gemeten aan de ingang van de pomp Wordt afgelezen op de vacuüm manometer Opgebouwd uit : Statische zuigdruk Dynamische zuigdruk Drukverliezen in de zuigleiding Pz man = Pz stat + Pz dyn + Jz

24 Manometrische zuigdruk

25 Manometrische persdruk
Deze druk lezen we af op de manometer aan de uitgang van de pomp. Opgebouwd uit : Statische persdruk Dynamische persdruk Drukverliezen in de persleiding De straalpijpdruk Pp man = Pp stat + Pp dyn + Jp + h0

26 Manometrische persdruk

27 Manometrische opvoerdruk
Wordt ook opvoerhoogte genoemd Som van Pz man + Pp man

28 Drukverliezen Hoogte verlies Stootverliezen Wrijvingsverliezen
Formule van Herterich J = f * Q2


Download ppt "Het SI - Stelsel."

Verwante presentaties


Ads door Google