De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RGO Middelharnis Voorlichtingsavond mavo vmbo Dinsdag 8 maart 2016 Klas 2 mavo & vmbo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RGO Middelharnis Voorlichtingsavond mavo vmbo Dinsdag 8 maart 2016 Klas 2 mavo & vmbo."— Transcript van de presentatie:

1 RGO Middelharnis Voorlichtingsavond mavo vmbo Dinsdag 8 maart 2016 Klas 2 mavo & vmbo

2 AGENDA Welkom Bevordering eind 2 e klasMevr. E. Mulder-Hanse teamleider onderbouw E&O + D&PDhr. M. Meerbach teamleider bovenbouw en Dhr. D. Orgers docent dienstverlening&producten (lokaal 042/044) Doorstroom Mevr. T. Mast-Cassa decaan SectorenMevr. T. Mast-Cassa PakkettenMevr. T. Mast-Cassa MAVO XL/ D&PMevr. W.van Donk-Riksman Sluiting RGO Middelharnis

3 BELANGRIJKSTE BEVORDERINGSRICHTLIJNEN Het gemiddelde van alle op hele cijfers afgeronde eindcijfers is tenminste 6,0; er zijn bij de eindcijfers maximaal twee op hele cijfers afgeronde onvoldoenden niet lager dan het cijfer vijf; voor de vakken Nederlands, wiskunde en Engels mag bij de eindcijfers in totaal één afgeronde onvoldoende staan die niet lager is dan een 5. RGO Middelharnis

4 EINDCIJFER Omschrijving van het begrip eindcijfer: Het gemiddelde van alle behaalde cijfers bij één bepaald vak in één leerjaar. Het eindcijfer wordt bepaald met behulp van het voortschrijdend gemiddelde. Het voortschrijdend gemiddelde is een doorlopend gemiddelde van alle behaalde cijfers in één leerjaar voor een bepaald vak. RGO Middelharnis

5 BEVORDERING EIND 2 E KLAS Op 4 en 5 juli zijn de bevorderingsvergaderingen Mogelijkheden: Leerling voldoet aan de richtlijnen en gaat op zelfde niveau naar de 3 e klas Niet voldaan: altijd discussie: alsnog bevordering op zelfde niveau bevordering naar lager niveau doubleren in klas 2 RGO Middelharnis

6 MAVO/VMBO (DE LEERWEGEN) MAVO (vmbo theoretische leerweg) vervolg MBO 3/4 of HAVO klas 4 MAVO (vmbo gemengde leerweg) vervolg MBO niveau 3/4 Verschil theoretische en gemengde leerweg; Beroepsgericht vak D&P www.vernieuwingvmbo.nl RGO Middelharnis

7 SECTOREN MAVO NA KLAS 3 Klas 3  klas 4 Sector kiezen (wiskunde verplicht) Economie (economie) Zorg & welzijn (biologie) Techniek/landbouw (natuurkunde) RGO Middelharnis

8 MAVO 3 Klas 2  klas 3 mavo Verplicht zijn ne, en, wi, ec, bio, nask1/2, D&P, bv en lo (jong ondernemen is onderdeel van D&P) Keuzevakken: één van de vakken du of fa één van de vakken gs of ak RGO Middelharnis

9 invulformulier MAVO 3 Bij elk nummer één vakje aankruisen 1. ◊ Fa◊ Du 2. ◊ gs◊ ak O Wil in aanmerking komen voor de XL klas

10 KOMENDE ACTIVITEITEN DECAAN Het keuzeformulier wordt via de e-mail opgestuurd, uiterlijk 16 maart ingevuld inleveren. Rgovmbomavo.dedecaan.net Vragen? T.Mast@rgomiddelharnis.nl RGO Middelharnis

11 SCHOOLJAAR 2016-2017 MAVO XL Voor de leerlingen die een tandje harder kunnen en willen Eisen Minimaal 6,8 gemiddeld op overgangsrapport M2 naar M3 Voldoende motivatie Aangeven op formulier RGO Middelharnis

12 INRICHTING MAVO XL Leerlingen zitten tijdens de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde in dezelfde klas Docenten voor deze vakken zijn ook bekend met het havo3 programma Werktempo kernvakken ligt hoog! 1 XL uur per week om verdiepingsstof havo aan te bieden (kernvakken) RGO Middelharnis

13 TECHNIEK OP DE RGO Dienstverlening & Producten

14 Wat is techniek? https://youtu.be/RMOWT53yrZg

15 21 e eeuwse vaardigheden samenwerken media wijsheid probleem oplossend vermogen creativiteit kritisch denken sociale en culturele vaardigheden communiceren RGO Middelharnis

16 JONG ONDERNEMEN EN TECHNIEK Beiden belangrijk voor vervolgopleiding ivm 21 e eeuwse vaardigheden Opleiden voor beroepen die nu nog niet bestaan Beroepen verdwijnen door automatisering Nieuwe ontstaan door technologische ontwikkelingen Deze ontwikkeling plaatst scholen voor dilemma’s

17 WAAROM AANDACHT VOOR TECHNIEK 20% werkzame personen werkt in technisch of ICT beroep Dit zijn 1,5 miljoen mensen Door vergrijzing hoge uitstroom van werknemers Vraag tot 2020 groter dan aanbod Dus goede kansen werkgelegenheid

18 VERPLICHT VAK BIJ TECHNIEK Natuurkunde Vanaf klas 2 Verplicht stellen tot en met klas 3 Hierdoor wordt sectorkeuze verplaatst naar einde klas 3

19 TECHNOLOGIEROUTE VOOR MAVO Leerlingen interesse in techniek bijbrengen Vanaf klas 1 Verplichting natuurkunde in klas 3 In samenwerking met bedrijfsleven en technische MBO’s Doorlopende leerroute klas 3 tot klas 4 MBO (6 jaar)

20 ENQUETE www.socrative.com Kies : student login Classroom : DLCHAZLY

21 OUDERAVOND BEGIN 3 E KLAS In september 2017 is er een voorlichtingsavond voor alle ouders van klas 3 MAVO/VMBO Vragen? m.meerbach@rgomiddelharnis.nl Teamleider mavo vmbo klas 3 en 4 RGO Middelharnis


Download ppt "RGO Middelharnis Voorlichtingsavond mavo vmbo Dinsdag 8 maart 2016 Klas 2 mavo & vmbo."

Verwante presentaties


Ads door Google