De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HGR aanbevelingen in praktijk: PO WI G. Demaiter Oostende 24 maart 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HGR aanbevelingen in praktijk: PO WI G. Demaiter Oostende 24 maart 2014."— Transcript van de presentatie:

1 HGR aanbevelingen in praktijk: PO WI G. Demaiter Oostende 24 maart 2014

2 POWI veel factoren kunnen POWI’s veroorzaken POWI’s zijn relatief zeldzaam vaak weinig wetenschappelijke bewijskracht voor nut van individuele PCI maatregel prioriteit geven aan maatregelen aangetoond door wetenschap (niveau 1A/1B) of erkend als algemeen nuttig voor bepaalde heelkunde (niveau 2)

3 Agenda Creatief implementeren en opvolgen… 1.Preoperatieve MSSA/MRSA screening bij risicochirurgie 2.Procesoptimalisering via introductie vms-zorgbundel 3.Interne audits m.b.t. naleving RIO operatiekwartier 4.Hygiënische handontsmetting bij OK verpl & anesthesisten 5.Compliancemetingen van chirurgische handontsmetting 6.JCI en POWI surveillance 7.Opvolging groot onderhoud

4 Preoperatieve MSSA/MRSA screening bij risicochirurgie HGR nr.8573 - p.30: Implementatie voor volgende risicochirurgie: (risico = implantaat) orthopedische prothesechirurgie (heup, knie,schouder) DCS (dorsal column stimulation)

5 Preoperatieve MSSA/MRSA screening bij risicochirurgie

6 Procesoptimalisering via vms-zorgbundel HGR nr.8573 - p.34-35-43:

7 Procesoptimalisering via vms-zorgbundel AZ Groeninge zorgbundel POWI 4 zorgbundelelementen - alles of niets principe - 90% streefdoel -Correcte antibioticaprofylaxie -Correcte ontharing operatiestreek -Perioperatieve normothermie -Hygiënediscipline in kritische zone met OK-deurbewegingen als surrogaatmarker Naar Nederlands model (VMS-zorg) binnen context van patientveiligheidscultuur (open aanspreekcultuur & nultolerantie) 7

8 Procesoptimalisering via vms-zorgbundel Concreet observatietool: Is bij patiënt 15-60 min. voor incisie of 30 min. voor creëren van bloedleegte de juiste antibioticaprofylaxie toegediend? Ja/Neen Is de operatiestreek van de patiënt niet onthaard of onthaard met clipper? Ja/Neen Is de lichaamstemperatuur van de patiënt gemeten met een oorthermometer bij aankomst op PAZA tussen de 35°5 en 37°5 C? Ja/Neen De ingreep vindt plaats in een OK-zaal met gesloten deuren en het aantal deurbewegingen is kleiner of gelijk aan 10/uur. Ja/Neen + Aantal deurbewegingen ged. ingreepduur tot max.1u worden genoteerd + reden 8

9 Procesoptimalisering via vms-zorgbundel 9 Steekproefgrootte naar JCI aanbeveling cf. supra en aantal het ingrepen per maand (2501-3308) 25 observaties/trimester op resp. OK cVL, OK cLS en OK cKL = 75 procedures/trimester Incl. heelkundige patiënten vanaf 18 jaar die volgens AB- formularium antibioticaprofylaxie moeten krijgen & ingreepduur min. 30 minuten.

10 Procesoptimalisering via vms-zorgbundel 10 Nulmeting verricht in T2 2013 Aantal vooropgestelde observaties (75) niet gehaald (vrijwel geen input OK cKL; exclusie van enkele observatieformulieren wegens ontbrekende gegevens Pioniersziekenhuis Nederland (Amphia Breda) startjaar 2009 90% 10%

11 Procesoptimalisering via vms-zorgbundel 11 Nulmeting verricht in T2 2013 AB profylaxie scoort “best” maar is toch in >20% niet OK. Slechts 1/2 preoperatieve ontharingen met clipper. Slechts bij 1/3 ingrepen < 10 deurbewegingen/u “snijtijd”. Normothermie bij aankomst recovery/PAZA/IZ slechts 1/5. VMS-project Nederland - POWI zorgbundelcompliance op landelijk niveau: 2009 3%; 2010 11%; 2011: 10%: 2012: 11%. -> Kwaliteitsverbetering chirurgisch zorgproces verloopt moeizaam, vraagt multidisciplinair overleg, gedragsverandering maar ook (re)organisatie werkwijzen/gebruiken en investeringen.

12 Procesoptimalisering via vms-zorgbundel 12 Nulmeting verricht in T2 2013 Verbeteracties 1) Optimalisatie AB profylaxie m.b.t. timing? Hoe goed wordt AB profylaxe in heelkunde toegepast (ABTG)? 73% AB toegediend indien vereist bij 24% binnen 60 min. voor incisie bij 50% duur beperkt tot 24u 33% kreeg juiste AB conform de richtlijnen quid AZ Groeninge?

13 Procesoptimalisering via vms-zorgbundel BAPCOC studie chir. antibioticaprofylaxie 77 acute ziekenhuizen (Vl 45, Wa 24, Br 8) Heup 1565 dossiers; colorectaal 1291dossiers 13

14 Procesoptimalisering via vms-zorgbundel Nulmeting verricht in T2 2013 Verbeteracties: 2) Operatief ontharen: betere compliance door niet meer ter beschikking stellen van klassieke scheermesjes op OK. Geschatte meerkost: 4600 st. x (1.706- 0.1905) = 6971.3€/jaar. 3) Deurbewegingen verminderen? 4) normothermie:temp.management: preop/perop/postop. Beter objectiveren met betrouwbare, valide meetmethode in 2014. 14

15 Jaarlijkse interne audits naleving RIO Jaarlijkse audit naleving RIO operatiekwartieren a.d.v. checklijst Gedragscode “Ben jij OK”? HGR nr.8573 – p.12:

16 Jaarlijkse interne audits naleving RIO

17

18 Corrigerende acties: Functionerende timers thv scrubbak Paasactie chirurgische rub. Brief ”hygiënemaatregelen in de operatiekwartieren” halfweg maart naar alle stafleden en GSO chirurgie en anesthesie verstuurd.

19 Handhygiëne bij OK-verpl & anesthesisten

20

21 “Clusters” van handhygiëne op het OK 1)Van ene pat naar andere tijdens preoperatieve fase beddenhuis/voorbereidingsruimte (onderzoek, plaatsen van IV katheter) 2)Voor/na een locoregionale anesthesie 3)Keyboard PC-gebruik (vuile handschoenen, geen HH nadien) 4)Bloedafnames/plaatsen en manipulatie IV lijnen 5)Optrekken medicatie/voorbereiden anesthesie (IV/luchtweg) volgende patiënt tijdens een nog lopende ingreep 6)“vuile” handschoenen na juiste indicatie gewoon verder dragen 7)Transfert geopereerde patiënt van OK-tafel naar bed

22 Handhygiëne bij OK-verpl & anesthesisten Ruimer denken dan nationale campagne. Handhygiënecompliance metingen (5 WHO indicaties) + naleving basisvereisten handhygiëne doorvoeren op de diverse OK’s. Denk-opdracht voor 2013: procesflow anesthesie? bereiden geneesmiddelen - installeren patiënt/aansluiten monitor - intravasculaire katheter(s) + aansluiten van infuus - toedienen medicatie - locoregionale anesthesie of maskerinhalatie/evt. maagsonde plaatsen/intuberen - instellen anesthesietoestel … wanneer handontsmetting? wanneer handschoenen aan/uit?

23 Handhygiëne bij OK-verpl & anesthesisten Handhygiënecompliance op OK volgens de 5 WHO- momenten vergeleken met ziekenhuisbrede resultaten (pretest 2013) o.a. zorgen aan IV-stelsel: plaatsen perifere katheter, optrekken en toedienen van medicatie, vervangen van infuuslijnen…

24 Compliance chir.rub Correct uitgevoerde chirurgische handontsmetting is noodzakelijk -> volg de contactduur van producent om aan EN 12791 te voldoen. Compliantiemetingen m.b.t. chirurgische handontsmetting worden niet verricht of gepubliceerd. Waarom? Observeer & geef onmiddellijke feedback! HGR nr.8573 - p.41:

25 JCI & POWI surveillance POWI surveillance volgens NSIH-WIV protocol voor: -High volume chirurgie (sectio’s) -High risk chirurgie (primaire heup- & knieprothesen, DCS) HGR nr.8573 - p.63: JCI standards edition 5

26 Jaarlijks groot onderhoud Uitwerking draaiboek groot onderhoud OK HGR nr.8573 - p.27:


Download ppt "HGR aanbevelingen in praktijk: PO WI G. Demaiter Oostende 24 maart 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google