De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Emmily De Bosschere Referentie: Vanspranghe, E., & Vermeulen, P. (2004). Psychologische begeleiding van mensen met autisme. Tijdschrift voor Orthopedagogiek,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Emmily De Bosschere Referentie: Vanspranghe, E., & Vermeulen, P. (2004). Psychologische begeleiding van mensen met autisme. Tijdschrift voor Orthopedagogiek,"— Transcript van de presentatie:

1 Emmily De Bosschere Referentie: Vanspranghe, E., & Vermeulen, P. (2004). Psychologische begeleiding van mensen met autisme. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie, 29, 62-73. PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING VAN MENSEN MET AUTISME

2 Inhoud Inleiding Een nauwelijks betreden domein Diagnostiek van autisme Visies op de behandeling van autisme Psychotherapie en autisme: onverzoenbaar? Een grote nood Falen in ontwikkelingsmijlpalen Laag zelfbeeld Stress Nood aan ondersteuning bij de omgeving Autismespecifieke psychologische begeleiding Een wezenlijk andere stoornis noopt tot een wezenlijk andere stijl Verkennen van het probleem vraagt om specifiek assessment Veranderen is een aanbod doen van concreet materiaal Bouwen aan een ondersteunend netwerk Besluit

3 Inleiding Zeer weinig te vinden over de combinatie autisme* EN psychotherapie In het artikel: 2 voornaamste redenen van het gebrek aan ervaring en kennis m.b.t. de psychologische ondersteuning van mensen met autisme  onderdiagnostiseren van autisme  uitsluiten van psychotherapeutische interventies * Met autisme bedoelen we alle stoornissen die thuishoren in wat men vandaag het autismespectrum noemt.

4 1. Een nauwelijks betreden domein 1943: ontdekking autisme door Leo Kanner  methoden en technieken ontwikkeld  toch niet alles ontdekt (psychologische ondersteuning Op vlak van: diagnostiek en de behandeling 1.1 Diagnostiek van autisme Al een hele weg afgelegd Maar: nog steeds te late of verkeerde diagnoses bij normaal begaafde personen Autisme vaak verward met andere stoornissen Therapeuten weten vaak niet dat hun cliënt autisme heeft  cliënten gaan voor andere problemen (depressie,…) Laattijdige en verkeerde diagnoses vergroten de ernst v/d problematiek!

5 1.2 Visie op de behandeling van autisme Gebrek aan koppeling psychotherapie-autisme ook oorzaak van de theorievorming rond de behandeling 1943: Speltherapie 1960: meer orthopedagogische benadering en autisme beschouwd als handicap Recent: mensen met autisme hebben ook baat bij bepaalde vormen van psychologische ondersteuning

6 2. Psychotherapie en autisme: onverzoenbaar? Reden: inhoud en definitie van therapie zijn veranderd Vroeger: enkel vanuit psychoanalystische en –dynamische hoek Recent: Cognitieve gedragstherapie en psychologische begeleiding = afkeuring van psychotherapie als behandeling ! Omdat diepe en blijvende veranderingen in de autistische psychologie onmogelijk zijn, lijkt autisme dus niet in aanmerking te komen voor psychotherapie.

7 3. Een grote nood Gevolg van een betere screening en diagnostiek  nood aan psychologische begeleiding (niet alleen bij de persoon met autisme maar ook bij hun omgeving.) 3.3 Falen in ontwikkelingsmijlpalen Studies: adaptief functioneren van begaafde volwassenen met autisme ligt beneden het peil dat verwacht kan worden volgens hun intelligentie Problemen niet zozeer op professioneel maar op sociaal vlak Empathie en perspectiefneming: niet eenvoudig!  isolatie, conflict,… Interesse: ook een probleem = niet beperkt maar beperkend

8 3.2 Laag zelfbeeld  gevolg van levenslang falen in de ontwikkeling Naarmate ze groeien: meer bewust dat ze anders zijn dan anderen Opmerkingen van anderen, geen vrienden, gepest worden,… Zelfbeeld niet alleen negatief maar ook vertekend. = theorie of mind 3.3 Stress Omgeving komt vaak overweldigend en bedreigend over Last van doodgewone, dagelijkse prikkels die anderen niet opmerken …  Stress 3.4 Nood aan ondersteuning bij de omgeving Ook de omgeving heeft ondersteuning nodig!

9 4. Autismespecifieke psychologische begeleiding Nood is groot maar ook gevarieerd (bep. thema’s komen meer voor dan andere.) 4.1 Een wezenlijk andere stoornis noopt tot een wezenlijk andere stijl Autisme geen baat bij psychologische ondersteuning  stelling is achterhaald en bleek onterecht Wel terecht: klassieke psychotherapie zonder aanpassingen slaat onvoldoende aan ! Zo concreet mogelijk te werk gaan

10 4.2 Verkennen van het probleem vraagt om specifiek assessment Vertrekpunt van begeleiding: wijze waarop mensen naar zichzelf, anderen en gehele wereld kijken. Geen open vragen stellen (vb/ wat is er aan de hand?) Projectie  grote valkuil Begeleiders moeten toetsen wat ze zeggen (beelden, ideeën en woorden) 4.3 Veranderen is een aanbod doen van concreet materiaal Altijd concrete communicatie! Vage en abstracte plannen, suggesties  geen effect Details zijn belangrijk ‘Uitleggen’, ‘verhelderen’ en ‘verklaren’ 4.4 Bouwen aan een ondersteund netwerk Mensen met autisme zullen altijd ‘buitenbeentjes’ blijven Psychologische ondersteuning alleen is niet voldoende Steun van de omgeving is zeer belangrijk!

11 5. Besluit Autisme en psychologische begeleiding: het is, in tegenstelling tot wat vroeger aangenomen werd, geen onmogelijke combinatie. Nood aan psychologische ondersteuning is groot. Voorwaarde voor succes: grondige kennis v/d specifieke waarneming, beleving en betekenisverlening. En concrete communicatie. Omgeving aanpassen en autismevriendelijk maken.


Download ppt "Emmily De Bosschere Referentie: Vanspranghe, E., & Vermeulen, P. (2004). Psychologische begeleiding van mensen met autisme. Tijdschrift voor Orthopedagogiek,"

Verwante presentaties


Ads door Google