De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Hong Kong Briefing GATS en NAMA Brussel, 7 december 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Hong Kong Briefing GATS en NAMA Brussel, 7 december 2005."— Transcript van de presentatie:

1 1 Hong Kong Briefing GATS en NAMA Brussel, 7 december 2005

2 2 GATS Dé inzet van Hong Kong

3 3 GATS = bottom up GATS art.XIX : leden moeten deelnemen aan onderhandelingen om hoger niveau van liberalisering te bereiken ”Hoe hoog” is niet gepreciseerd WTO-leden bepalen zelf hoeveel ze liberaliseren en hoe Op deze voorwaarde is GATS in 1994 aanvaard

4 4 GATS: markttoegang Onderhandelingen gebeuren via vraag en aanbod (request & offer) Vragen klaar tegen juni 2002 (EU verstuurt aan 109 landen) Aanbod klaar tegen maart 2003

5 5 GATS: markttoegang Tegen zomer 2004: 60 landen stuurden vraag, 40 deden aanbod EU niet tevreden: Aantal te gering Kwaliteit niet goed

6 6 GATS: markttoegang Iedereen vernieuwd aanbod tegen mei 2005 EU stuurt 103 vernieuwde vragen uit om leden aan te sporen Nu: +/-93 landen hebben aanbod gedaan (54 verbeterd) Blijft : 32 MOL, vrijgesteld Blijft: 23 ontwikkelingslanden Waaronder: Venezuela, Nigeria, Zuid-Afrika

7 7 GATS: markttoegang Tegelijk “verkent” EU bijkomende onderhandelingsmethodes Kwantitatieve benchmarks: alle leden moeten een bepaald aantal sectoren liberaliseren Kwalitatieve benchmarks: leden moeten op bepaalde wijze liberaliseren, bijv:behoeftetests afschaffen, buitenlandse participatie toestaan

8 8 GATS: markttoegang Bijkomende onderhandelingsmethodes Plurilaterale onderhandelingen: leden kunnen samen vragen formuleren en dan in groep onderhandelen Formaliseert de zogenaamde “Friends Groups”

9 9 GATS: markttoegang Bijkomende onderhandelingsmethodes Oktober : EU plakt cijfers op voorstellen: Ontwikkelde landen: 139/163 subsectoren (= 85%) + deelnemen aan 9/12 sectoriele onderhandelingen Ontwikkelingslanden: 93/163 (= 57%, of 2/3 van ontwikkelde landen + 6/ sectoriele onderhandelingen Minimaal 51% buitenlands kapitaal toestaan

10 10 GATS: markttoegang Bijkomende onderhandelingsmethodes vinden hun weg naar Hong Kong De Mateo, voorzitter van de GATS onderhandelingen verzamelt elementen voor een het GATS hoofdstuk van de Hong Kong tekst Kwantitatieve benchmarks, kwalitatieve benchmarks, sectoriele onderhandelingen, plurilaterale onderhandelingen komen allemaal aan bod Protest van vele ontwikkelingslanden worden afgewezen

11 11 GATS: markttoegang Begin november: verwachtingen voor Hong Kong worden afgezwakt Landbouw- en NAMA-voorzitters leveren enkel verslag af De Mateo werkt verder aan Hong Kong tekst

12 12 GATS: Hong Kongtekst In bijlage C: Kwalitatieve of modale streefdoelen Met verwijziging naar opsomming van voornaamste liberaliseringsvragen Plurilaterale onderhandelingen:als een groep leden een gezamenlijke vraag stelt moet er onderhandeld worden Aansporing onderhandelingen over subsidies, overheidsaanbestedingen en ESM Engangement om disciplines te onderhandelen voor binnenlandse regelgeving Géén kwantitatieve doelstellingen

13 13 GATS: Hong Kongtekst Verwijzing naar bijlage C in hoofdtekst: “We are determined to intensify the negotiations in accordance with the above principles and the Objectives, Approaches and Timelines set out in Annex C to this document with a view to expanding the sectoral and modal coverage of commitments and improving their quality.”

14 14 GATS: Hong Kongtekst Na lang onderhandelen vorige vrijdag om 22u eindelijk toch vierkant haakjes geplaatst: “We are determined to intensify the negotiations in accordance with the above principles [and the Objectives, Approaches and Timelines set out in Annex C to this document] with a view to expanding the sectoral and modal coverage of commitments and improving their quality.”

15 15 GATS:inzet voor Hong Kong De Hong Kong tekst is basis voor besprekingen in Hong Kong en kan gewijzigd worden Gats-voorstanders bereiden zich voor: een kerngroep van 15 landen vergadert op 15 december; technische experten beginnen al op 12 en 13 december Plannen voor plurilaterale onderhandelingen liggen al op tafel (kalenders, voorzitters van sectoriële onderhandelingen, formulieren om deelname te melden, enz.)

16 16 GATS:inzet voor Hong Kong Mogelijke kalender: Februari: groepen van landen verzenden plurilaterale vragen CTS-SS: noteert sectoriele en modale plurilaterale vragen en de namen van de deelnemers per thema Maart: eerste ronde van plurilaterale onderhandelingen April: CTS--SS maakt stand van zaken op Juni: tweede ronde van plurilaterale onderhandelingen

17 17 GATS:inzet voor Hong Kong Mogelijke kalender (vervolg): Einde juni: CTS—SS bekijkt vooruitgang Einde juli : indiening van verbeterd aanbod (de EU wil tegen dan ook vooruitgang in landbouw, maar wil dus tegen dan eerst vooruitgang in GATS zien) September-oktober: verder onderhandelingen December: indienen uiteindelijke engagementen Minister Conferentie? 2007: verificatie

18 18 NAMA Markttoegang voor niet-landbouwproducten (Non-agricultural market access)

19 19 Nama Markttoegang voor niet-landbouwproducten: Visserij Bosbouw Mijnbouw Industriële producten (75% van de wereldhandel)

20 20 Nama Annexe B (pré-Cancun) - § 4: methode: tariefvermindering volgens “een non- lineaire formule, lijn per lijn toegepast” - § 5: niet-gebonden tarieven eerst binden dan verlagen - §6: bijzonder behandeling voor landen met lage binding van tarieven - §8: flexibiliteiten voor ontwikkelingslanden - §9: vrijstelling voor MOL - §12: sectoriele onderhandelingen - §14: non-trade barriers

21 21 Nama § 4: methode: tariefvermindering volgens “een non-lineaire formule, lijn per lijn toegepast” - Noorden wil Zwitserse formule: Nieuwe tarief = oude x coëfficiënt/(oude + coëfficiënt) - Is zeer drastische verlaging tot hoogte van coëfficiënt - Bovendien lijn per lijn - Vroegere rondes: lineaire formule dwz verlagen mét bepaald %

22 22 Belangenstrijd § 4: methode: Zwitserse formule met coëfficiënt 10 of 15: - 50x10 / 50+10 = 500 / 60 = 8,33 (-83%) - 80x10 / 80+10 = 800 / 90 = 8,89 (-89%) - 50x15 / 50+15 = 750 / 65 = 11,54 (-77%) - 80x15 / 80+15 = 1200 / 95 = 12,63 (-84%)

23 23 Nama § 5: niet-gebonden tarieven eerst binden dan verlagen - Binden op welk niveau? - “mark up” met 5-30 procentpunten

24 24 Nama §6: bijzonder behandeling voor landen met zeer lage binding van tarieven - Moeten niet verlagen - Moeten wel binden aan gemiddelde van alle ontwikkelingslanden na verlaging? - Gaat over 12 landen waaronder 10 ACP- landen

25 25 Nama §8: flexibiliteiten voor ontwikkelingslanden - Langere overgangsperiodes - Mogen op bepaalde percentage grotere coëfficiënt toepassen - Mogen bepaald percentage ongebonden laten of niet verminderen - Koppeling met formule?? Of/of vs En/EN

26 26 Nama §9: vrijstelling voor MOL - Moeten niet verlagen - Moeten wel meer binden - Gaat over 32 landen

27 27 Nama “Round for free” voor ACP-landen? - 56 lid van WTO - 27 zijn MOL - 10 zijn §6 - 19 moeten Zwitserse formule toepassen

28 28 Nama “Advanced developing countries”? - Alle Mol in de WTO = 32 - Alle §6 landen = 12 - Samen 44 landen met vrijstelling - Blijven nog zo’n 70 ontwikkelingslanden die Zwitserse formule moeten toepassen

29 29 Nama §12: sectoriele onderhandelingen - Om nog verder te gaan dan Zwitserse formule (naar 0%) - Verplicht of vrijwillig?

30 30 Nama : Hong Kong tekst “feitelijke verslag” als bijlage “Vooruitgang” in de tekst Voor de non-lineaire formule is er als “working hypothesis” de Zwitserse formule Berekening van ad valorem duties Inventariseren van NTB

31 31 Hong Kong Briefing GATS en NAMA Brussel, 7 december 2005


Download ppt "1 Hong Kong Briefing GATS en NAMA Brussel, 7 december 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google