De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie Masters 2015-2016 Prof. Dr. Gunther Wuyts Programmadirecteur masters FEB - campus Leuven 14 maart 2016 (Leuven)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie Masters 2015-2016 Prof. Dr. Gunther Wuyts Programmadirecteur masters FEB - campus Leuven 14 maart 2016 (Leuven)"— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie Masters 2015-2016 Prof. Dr. Gunther Wuyts Programmadirecteur masters FEB - campus Leuven 14 maart 2016 (Leuven)

2 Overzicht Logische verderzetting: o Master EW / Master of Economics o Master TEW / Master of Business Economics o Master HIR / Master of Business Engineering o Master HIRB o Master ERB Andere initiële masteropleidingen: o Master in de accountancy en het revisoraat o Master in de verzekeringen o Master in het informatiemanagement o Master of Information Management

3 Overzicht Master-na-masteropleidingen: o Master of Financial and Actuarial Engineering o Master of Advanced Studies in Economics – Doctoral programme in Economics o Doctoral programme in Business Economics

4 Logische verderzetting Kernmasters: o Master EW / Master of Economics o Master TEW / Master of Business Economics o Master HIR / Master of Business Engineering o Master HIRB o Master ERB

5 Master Economische Wetenschappen / Master of Economics  Plichtvakken o Advanced Macroeconomics I (ME en EW) o Advanced Microeconomics I (ME en EW) o Econometric methods and models (EW) o Economische aspecten van de mededinging (EW)  Majoren o General Economics (EW of ME) o Financial Economics (EW of ME) o Onderwijs (enkel EW) o Research in Economics (enkel ME) 1 Masterjaar EW 1 Masterjaar ME

6 1 Masterjaar TEW/MBE Master TEW / Master of Business Economics  Plichtvak o Strategisch Management (TEW)/Strategic Management (MBE)  Major (incl. masterproef) o Accountancy en financiering (enkel TEW) o Marketing (TEW of MBE) o International Business, strategie en innovatie (IBSI) (TEW of MBE) o Personeel en organisatie (enkel TEW) o Entrepreneurship (TEW of MBE) o Financial Economics (enkel MBE)  Minor (zie volgende slide)

7 Master toegepaste economische wet. (TEW) Master of Business Economics (MBE) Minoren Accountancy en financiering (TEW) /Accounting and Auditing (MBE) Strategie en innovatie (TEW, MBE) Entrepreneurship (TEW, MBE) Marketing (TEW, MBE) Personeel en organisatie (TEW, MBE) Productie en logistiek (TEW, MBE) Informatica voor bedrijfseconomen (TEW, MBE) International Business (TEW, MBE) Business Research (TEW, MBE) Economie (TEW, MBE) Onderwijs (TEW) Financial Economics (MBE)

8 Master toegepaste economische wet. (TEW) Master of Business Economics (MBE) TEW MBE majoren Personeel en organisatie Accountancy en financiering Marketing International Business, strategie en innovatie Entre- preneurship Financial Economics Diploma’s TEW en MBE zijn volledig equivalent, maar… consequenties taaldecreet: Keuze tussen TEW en MBE wordt bepaald door keuze van major en minor, zie https://feb.kuleuven.be/leuven/student/opleiding/ MATEW#taaldecreet Schrijf meteen in voor het correcte programma; omzetten van de inschrijving zorgt voor veel vertraging in het ISP !

9 Website gevolgen taaldecreet voor MTEW

10 Major Marketing Deze major kan binnen de master TEW gecombineerd worden met de volgende minoren op voorwaarde dat er over de minor en het keuzevak samen geteld minimum 9 studiepunten Nederlandstalige vakken (of een taalvak) gekozen worden: o Minor personeel en organisatie o Minor accountancy en financiering o Minor informatica voor bedrijfseconomen o Minor productie en logistiek onder de voorwaarde dat D0H37A Organisatie van het productieproces wordt opgenomen in de master TEW (dit is enkel mogelijk als dit opleidingsonderdeel nog niet eerder in de bacheloropleiding werd gevolgd) o Economie Deze major kan binnen de Master of Business Economics gecombineerd worden met volgende minoren - Minor Strategy and Innovation- Minor Entrepreneurship - Minor International Business- Minor Production and Logistics - Minor Financial Economics- Minor Economics - Minor Accounting and Auditing- Minor Informatics for Business Economics - Minor Business Research- Minor Personell and Organization

11 Master Handelsingenieur (MHIR) Master Business Engineering (MBEng) 2 Masterjaren HIR/BEng  Plichtvakken Business analyse Toepassingen van operationeel onderzoek en statistiek Energietechnologie & -economie Management controle en kostenbeheersing Integrale kwaliteitsbeheersing Strategisch management

12 Master Handelsingenieur (MHIR) Master Business Engineering (MBEng) 2 Masterjaren HIR/BEng  Majoren Accountancy en financieel management Risk en finance Accountancy en auditing (enkel in MHIR) Marketing Productie en logistiek Data science en business analytics Industrie, global value chains en nieuwe technologieën Technologie en entrepreneurship

13 Master Handelsingenieur (MHIR) Master Business Engineering (MBEng) 2 Masterjaren HIR/BEng  Minoren Accountancy en financieel management Accountancy en auditing (enkel in MHIR) Finance Financiële en actuariële wetenschappen Marketing Productie en logistiek Data science en business analytics Industrie, global value chains en nieuwe technologieën Economie Technologie en entrepreneurship International business, strategie en innovatie Personeel en organisatie (enkel in MHIR) Informatica (enkel in MHIR) Corporate Sustainability (Brussel) European Affairs Management (Brussel) Predoctoraal traject SLO (enkel in MHIR)

14 Master HIRB  Gemeenschappelijke plichtvakken o Energietechnologie & -economie o Toepassingen van operationeel onderzoek en statistiek o Integrale kwaliteitsbeheersing o Strategisch Management o Fiscaal en arbeidsovereenkomstenrecht o Management controle en kostenbeheersing o Wijsbegeerte en ethiek 2 Masterjaren HIRB

15 Master HIRB  Informaticaluik o Architecture and modelling of management information systems o Geavanceerd databasemanagement en content management o Software-architecturen voor collaboratieve systemen o ICT Service Management o Knowledge Management and Business Intelligence  Keuzepakketten: o Architectuur, infrastructuur en big data o Data science o Beleidsinformatica, Technologie en Entrepreneurship o Beleidsinformatica en Mens/Machine- communicatie o Beleidsinformatica en Productie/logistiek o Beleidsinformatica en Marketing o Beleidsinformatica en Accountancy/Finance/ Risk 2 Masterjaren HIRB

16 Overgangen Master EW/ME Master TEW/MBE Master HIR/BEng Master HIRB Bach EW Rechtstreeks 0 stp Verkorte bach 69 stp Verkorte bach 90 stp Bach TEW Rechtstreeks 0 stp Verkorte bach 39 stp Verkorte bach 60 stp (-9 stp credits) Bach HIR Rechtstreeks 0 stp Verkorte bach 27 stp (- 9 stp credits) Bach HIRB Rechtstreeks 0 stp Verkorte bach 18 stp Rechtstreeks 0 stp

17 Toelatingsvoorwaarden Rechtstreeks: Bachelor EW, met traject naar ERB Bachelor TEW, met traject naar ERB Mits voorbereidingsprogramma van 16 studiepunten: Bachelor HIR met major rechten Bachelor HIRB met major rechten Via voorbereidingsprogramma van ±35 studiepunten: Bachelors/ Masters EW, TEW, HIR en HIRB (zonder traject ERB) Studenten die een master hebben afgerond, kunnen een vrijstellingsaanvraag indienen voor opleidingsonderdelen uit de master ERB waardoor het totaal aantal studiepunten dat moet afgelegd worden binnen de master ERB meestal gereduceerd kan worden. Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde (120 stp)

18 Gemeenschappelijk plichtgedeelte (18 sp) Rechtseconomie Insolventierecht Econ. aspecten van de mededinging Gericht plichtgedeelte (bedrijfs)econ. (22 sp) Juridisch schrijven, werkcollege Handels-, vennootschaps- en economisch recht Arbeids- en socialezekerheidsrecht Optie (34 sp)  Specialisatie in finance en financieel recht  Specialisatie in strategie, innovatie en (internationaal) bedrijfsrecht

19 Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde (120 stp) Masterproef (25 sp) Interdisciplinair onderzoeksseminarie Interdisciplinaire masterproef Praktijkcomponent (10 sp) Stage Praktijkcollege Vrije keuze (9 sp)

20 Praktijkervaring en ondernemerschap Verplichte stage in de master ERB (6 ECTS) Uitgebreide stage m.i.v. wetenschappelijke reflectie in masteropleiding TEW: Handelsingenieur (12 ECTS) Stageproject (6 ECTS) Voor valoriseren van indiv. Stage-opdracht in bedrijven/ organisaties Onderzoeksproject @FEB (6 ECTS) Voor valoriseren van bijdrage aan onderzoek in faculteit Geïntegreerd bedrijfsproject/ Social Profit Project (3 of 6 ECTS) Voor valoriseren van indiv. bijdrage aan sociaal-maatschappelijke projecten (bijv. AFC/ AFD-projecten)

21 Praktijkervaring en ondernemerschap Voor meer info i.v.m. de mogelijkheden om praktijkervaring op te doen en ondernemerschapsvaardigheden aan te scherpen Infosessie op de masterbeurs van 16 maart, om 13u30 en 16u40 (herhaling) (met algemene toelichting over verschillende stagemogelijkheden) in HOG 01.85 Infostand op de masterbeurs (16 maart, bibliotheek FEB) Webpagina: http://feb.kuleuven.be/leuven/student/praktijk-en- ondernemerschap/stage/studentenhttp://feb.kuleuven.be/leuven/student/praktijk-en- ondernemerschap/stage/studenten Concrete vragen? Neem contact op met de stagecoördinator via de onderwijshelpdesk

22 Erasmus/internationale uitwisseling Master HIR/BEng, Master HIRB en Master ERB: o Mogelijkheid tot uitwisseling in het eerste semester van de tweede studiefase Master EW/Economics, Master TEW/Business Economics: o Mogelijkheid tot ‘Extended Master’ waarbij na afronden van de 60 studiepunten uit het reguliere programma een extra semester wordt gestudeerd aan een buitenlandse instelling Meer info? o https://feb.kuleuven.be/leuven/student/buitenland/erasmus https://feb.kuleuven.be/leuven/student/buitenland/erasmus o Infostand op de masterbeurs van 16 maart 2016

23 Andere initiële masteropleidingen Master in de accountancy en het revisoraat Master in de verzekeringen Master in het informatiemanagement Master of Information Management

24 Studieprogramma Verplichte kernopleidingsonderdelen (18 stp): o Auditing o International Accounting o Risk management and Control Verplichte basisopleidingsonderdelen: indien reeds gevolgd, niet meer opnemen o Externe financiële verslaggeving o Management Accounting o Consolidatie en financiële bedrijfsdoorlichting o Econometrische modellen Keuze-opleidingsonderdelen uit volgende domeinen: Accounting en Audit, Recht, Information Management Masterproef (15 stp) Master in de accountancy en het revisoraat (60 stp)

25 Studieprogramma Life Insurance Mathematics (6 stp) Loss models (6 stp) Inleiding tot het verzekeringsrecht (5 stp) Solvency of Financial Institutions (6 stp) Risk Management in Financial Institutions (6 stp) Financial Products (6 stp) Pensioen actuariaat (6 stp) Bedrijfsfinanciering (4 stp) Masterproef (15 stp) - Paper (9 stp) - Seminarie verzekeringen (6 stp) Master in de verzekeringen (60 stp)

26 Master of Information Management (60 stp) Studieprogramma Verplichte opleidingsonderdelen beleidsinformatica (36 stp) Architecture and Modelling of Management Information Systems (6 stp) Knowledge Management and Business Intelligence (6 stp) ICT Service Management (6 stp) Business analysis (6 stp) Principles of Databasemanagement (6 stp) Business Information Systems (6 stp) Masterproef: Integratieproject Informatiemanagement (15 stp) Vrije keuze uit volgende domeinen (9 stp) Data Science Software Engineering Management * De Nederlandstalige opleidingsvariant (Master in het Informatiemanagement) heeft een lichtjes andere, maar grotendeels gelijklopende samenstelling

27 Master-na-masteropleidingen Master of Financial and Actuarial Engineering (MFAE) Master of Advanced Studies in Economics (MASE) Doctoral programme in Economics Doctoral programme in Business Economics Meer info rond de master-na-masteropleidingen is te verkrijgen op de masterinfodag

28 Meer info? INFODAG 16 maart 2016 van 14u tot 17u in bibliotheek Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen http://feb.kuleuven.be/leuven Folders te verkrijgen op het studentensecretariaat.

29 Meer info? Algemene infosessie Master HIR / BEng op 15 maart om 16u in lokaal DV1 02.54. Infosessies op de infobeurs op 16 maart: o Stagemogelijkheden: 13u30 o Master ERB: 14u o Entrepreneurship (TEW/BE): 14u40 o Productie & Logistiek: 15u o Industrie, Global Value Chains and New Technologies / minor Economie (HIR/BEng): 15u20 o Marketing: 15u40 o Master EW/ Master of Economics: 16u o International Business, Strategy and Innovation: 16u20 o Personeel & Organisatie: 16u40 o Stagemogelijkheden: 17u Deze infosessies gaan door in de PC-klassen in de EBIB

30 Meer info? Infosessies op de infobeurs op 16 maart: o Data science en business analytics/Business Research/Predoctoral Track: 14u20 o Master Verzekeringen / Master of Financial & Actuarial Engineering: 14u40 o Minor Informatica / Master Informatiemanagement / Master of Information Management: 15u o Handelsingenieur in de Beleidsinformatica: 15u20 o Specifieke Leraren Opleiding: 16u Deze infosessies gaan door in Bibsem 5 in de EBIB

31 Meer info? Infosessies op de infobeurs op 16 maart: o Accountancy & Financiering (TEW/BE) + Master accountancy en revisoraat: 16u o Accountancy, Financiering en Risk (HIR/Beng): 16u30 o Technology & Entrepreneurship (HIR/BEng): 17u Deze infosessies gaan door in HOG 02.28

32 Meer info ? Nathalie Jans Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde Stages Suzanne Nijssen Master in de toegepaste economische wetenschappen Master of business economics Je studieloopbaanbegeleider is aanwezig op de infobeurs op 16 maart

33 Katrien Van Valckenborgh Master TEW: handelsingenieur in de beleidsinformatica Annie Vercruysse Master of Economics Master in de economische wetenschappen Master of Advanced Studies in Economics PhD in Economics PhD in Business Economics

34 Eline Willaert Master TEW: handelsingenieur Master of Business Engineering Fréderic Van Wassenhove Master in het management Master in de beleidseconomie Master in de verzekeringen Master of Information Management Master in het informatiemanagement Master in de accountancy en het revisoraat Master of Financial and Actuarial Engineering

35 Vragen over onze FEB-opleidingen@Leuven Consulteer de info op het studentenportaal voor FEB-studenten: http://feb.kuleuven.be/leuven/studenthttp://feb.kuleuven.be/leuven/student Vind je toch niet wat je zoekt? Stuur jouw vraag naar onze onderwijsmedewerkers via de onderwijshelpdesk: http://feb.kuleuven.be/onderwijshelpdesk/ http://feb.kuleuven.be/onderwijshelpdesk/ Voor dringende vragen kan je terecht op het nummer 016/32 66 12 tussen 9.00u en 12.00u. Wil je een afspraak maken met een medewerker? Contacteer ons via http://feb.kuleuven.be/onderwijshelpdesk/http://feb.kuleuven.be/onderwijshelpdesk/ (subject: afspraak – vermeld je vraag en telefoonnummer) Nieuw adres studieloopbaanbegeleiders: College Premonstreit – FEB Leuven House of Students Naamsestraat 61 - Leuven


Download ppt "Infosessie Masters 2015-2016 Prof. Dr. Gunther Wuyts Programmadirecteur masters FEB - campus Leuven 14 maart 2016 (Leuven)"

Verwante presentaties


Ads door Google