De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie Masters 2014-2015 Prof. Dr. Gunther Wuyts Programmadirecteur masters FEB 17 maart 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie Masters 2014-2015 Prof. Dr. Gunther Wuyts Programmadirecteur masters FEB 17 maart 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie Masters 2014-2015 Prof. Dr. Gunther Wuyts Programmadirecteur masters FEB 17 maart 2014

2 Overzicht Logische verderzetting: o Master EW / Master of Economics o Master TEW / Master of Business Economics o Master HIR o Master HIRB o Master ERB Andere initiële masteropleidingen: o Master in de accountancy en het revisoraat o Master in de verzekeringen o Master in het informatiemanagement o Master of Information Management

3 Overzicht Initiële masteropleidingen aan andere faculteiten: o Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg o Master in het overheidsmanagement o Master in de vergelijkende en internationale politiek Master-na-masteropleidingen: o Master of Financial Economics o Master of Financial and Actuarial Engineering o Master of Advanced Studies in Economics – Doctoral programme in Economics o Doctoral programme in Business Economics

4 Logische verderzetting Kernmasters: o Master EW / Master of Economics o Master TEW / Master of Business Economics o Master HIR o Master HIRB o Master ERB

5 Master Economische Wetenschappen / Master of Economics  Plichtvakken o Advanced Macroeconomics I o Advanced Microeconomics I  Majoren o General Economics (EW of ME) o Financial Economics (EW of ME) o Research in Economics (enkel ME) 1 Masterjaar EW/ME

6 1 Masterjaar TEW/MBE Master TEW / Master of Business Economics  Plichtvak o Strategic Management  Major (incl. masterproef) o Accountancy en financiering (enkel TEW) o Marketing (TEW of MBE) o International Business, strategie en innovatie (IBSI) (TEW of MBE) o Personeel en organisatie (enkel TEW) o Entrepreneurship (TEW of MBE) o Financial Economics (enkel MBE)  Minor (zie volgende slide)

7 Master toegepaste economische wet. (TEW) Master of Business Economics (MBE) Minoren Accountancy en financiering (TEW) /Accounting and Auditing (MBE) Strategie en innovatie (TEW, MBE) Entrepreneurship (TEW, MBE) Marketing (TEW, MBE) Personeel en organisatie (TEW, MBE) Productie en logistiek (TEW, MBE) Informatica voor bedrijfseconomen (TEW, MBE) International Business (TEW, MBE) Business Research (TEW, MBE) Economie (TEW, MBE) Bedrijfskunde en communicatie (TEW) Financial Economics (MBE)

8 Master toegepaste economische wet. (TEW) Master of Business Economics (MBE) TEW MBE majoren Personeel en organisatie Accountancy en financiering Marketing International Business, strategie en innovatie Entre- preneurship Financial Economics Diploma’s TEW en MBE zijn volledig equivalent, maar… consequenties taaldecreet: Keuze tussen TEW en MBE wordt bepaald door keuze van major en minor, zie https://www.econ.kuleuven.be/ond/taaldecreet/ge volgenMTEW https://www.econ.kuleuven.be/ond/taaldecreet/ge volgenMTEW Schrijf meteen in voor het correcte programma; omzetten van de inschrijving zorgt voor veel vertraging in het ISP !

9 Website gevolgen taaldecreet voor MTEW

10

11 Master HIR 2 Masterjaren HIR  Plichtvakken –Business Analyse –Toepassingen van operationeel onderzoek –Energietechnologie & -economie –Industriële materiaalkunde en scheikunde –Management controle en kostenbeheersing –Integrale kwaliteitsbeheersing –Strategic Management

12 Master HIR  Major –Accountancy en financiering –Marketing –Productie en logistiek –Kwantitatieve methoden (tracks:statistiek en econometrie operationeel onderzoek data science) Keuze uit 1 van de 3 minortrajecten  Minortraject 1 (verschillend domein major) –Zie major –Accountancy –Finance –International Business, strategie en innovatie –Entrepreneurship –Personeel en organisatie –Informatica voor handelsingenieurs –Economie –Verzekeringen  Minortraject 2: predoctoraal traject  Minortraject 3: SLO 2 Masterjaren HIR

13 Master HIRB  Gemeenschappelijke plichtvakken o Energietechnologie & -economie o Industriële materiaalkunde en scheikunde o Toepassingen van operationeel onderzoek en statistiek o Integrale kwaliteitsbeheersing o Strategic Management o Fiscaal en arbeidsovereenkomstenrecht o Management Accounting 2 Masterjaren HIRB

14 Master HIRB  Informaticaluik o Architecture and modelling of management information systems o Geavanceerd databasemanagement en content management o Software-architecturen voor collaboratieve systemen o ICT Service Management o Knowledge Management and Business Intelligence  Keuzepakketten: o Architectuur, infrastructuur en big data o Data science o Beleidsinformatica en Entrepreneurship o Beleidsinformatica en Mens/Machine- communicatie o Beleidsinformatica en Productie/logistiek o Beleidsinformatica en Marketing o Beleidsinformatica en Accountancy/Finance 2 Masterjaren HIRB

15 Overgangen Master EW/ME Master TEW/MBE Master HIR Master HIRB Bach EW Rechtstreeks 0 stp Verkorte bach 60 stp Verkorte bach 90 stp Bach TEW Rechtstreeks 0 stp Verkorte bach 30 stp Verkorte bach 60 stp (-12 stp credits) Bach HIR Rechtstreeks 0 stp Verkorte bach 30 stp (-12 stp credits) Bach HIRB Rechtstreeks 0 stp Verkorte bach 12 stp Rechtstreeks 0 stp

16 Toelatingsvoorwaarden Rechtstreeks: Bachelor in de economische wetenschappen, met traject naar ERB Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen, met traject naar ERB Na voorbereidingsprogramma: Bachelors EW, TEW, HIR en HIRB (25 à 31 stp) Master EW, TEW, HIR en HIRB (25 à 31 stp) Studenten die een master hebben afgerond, kunnen een vrijstellingsaanvraag indienen voor opleidingsonderdelen uit de master ERB waardoor het totaal aantal studiepunten dat moet afgelegd worden binnen de master ERB meestal gereduceerd kan worden. Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde (120 stp)

17 Gemeenschappelijke kern 18 stp o Rechtseconomie 6 stp o Insolventierecht 6 stp o Economische aspecten van de mededinging 6 stp Masterproef 25 stp o Interdisciplinair onderzoeksseminarie 4 stp o Interdisciplinaire masterproef 21 stp Praktijkcomponent 10 stp o Stage 6 stp o Praktijkcollege 4 stp

18 Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde (120 stp) Gericht plichtgedeelte 16 à 22 stp o Arbeids- en socialezekerheidsrecht 8 stp o Juridisch schrijven, werkcollege 4 stp o Rechtsmethodiek, werkcollege 4 stp OF Handels-, vennootschaps- en economisch recht 10 stp Optie (= specialisatie) 34 à 36 stp o Optie 1: Finance en financieel recht o Optie 2: Strategie, innovatie en (internationaal) bedrijfsrecht Vrije keuze 9 à 17 stp

19 Stageproject Voor wie? o Nederlandstalige Masters: EW – TEW – HIR – HIRb Opm: voor ERB (nieuwe inschrijvingen vanaf 2014-2015) niet meer van toepassing, want verplichte stage in het curriculum o Engelstalige Masters: ME – MBE Opleidingsonderdeel van 6 studiepunten (in de keuzeruimte) o Stage tijdens zomer en/of eerste semester: keuzevak in ISP opnemen in eerste semester o Stage tijdens tweede semester of gespreid over academiejaar: keuzevak in ISP opnemen in tweede semester Voorwaarden: o Sluit aan bij je opleiding o Projectvoorstel wordt goedgekeurd

20 Onderzoeksproject @FEB Voor wie? o Nederlandstalige Masters: EW – TEW – HIR – HIRb Opm: voor ERB (nieuwe inschrijvingen vanaf 2014-2015) niet meer van toepassing, want verplichte stage in het curriculum o Engelstalige Masters: ME – MBE Opleidingsonderdeel van 6 studiepunten (in de keuzeruimte) o Stage tijdens zomer en/of eerste semester: keuzevak in ISP opnemen in eerste semester o Stage tijdens tweede semester of gespreid over academiejaar: keuzevak in ISP opnemen in tweede semester Voorwaarden: o In bacheloropleiding minstens een score van 68% (onderscheiding) behaald

21 Stageproject/ Onderzoeksproject@FEB Voor meer info i.v.m. de stagemogelijkheden Infosessie op de infobeurs van 19 maart, om 16u40 (met algemene toelichting over verschillende stagemogelijkheden) Infostand op de masterbeurs (19 maart van 14u tot 16u30, bibliotheek FEB) Webpagina: https://www.econ.kuleuven.be/ond/stage/studenten https://www.econ.kuleuven.be/ond/stage/studenten Concrete vragen? Neem contact op met de facultaire stagecoördinator via de onderwijshelpdesk

22 Erasmus/internationale uitwisseling Master HIR, Master HIRB en Master ERB: o Mogelijkheid tot uitwisseling in het eerste semester van de tweede studiefase Master EW/Economics, Master TEW/Business Economics: o Mogelijkheid tot ‘Extended Master’ waarbij na afronden van de 60 studiepunten uit het reguliere programma een extra semester wordt gestudeerd aan een buitenlandse instelling Meer info? o http://www.econ.kuleuven.be/ond/erasmus http://www.econ.kuleuven.be/ond/erasmus o Infostand op de masterbeurs van 19 maart

23 Andere initiële masteropleidingen Master in de accountancy en het revisoraat Master in de verzekeringen Master in het informatiemanagement Master of Information Management

24 Studieprogramma Verplichte kernopleidingsonderdelen (18 stp): o Auditing o International Accounting o Risk management and Control Verplichte basisopleidingsonderdelen: indien reeds gevolgd, niet meer opnemen o Externe financiële verslaggeving o Management Accounting o Consolidatie en financiële bedrijfsdoorlichting o Econometrische modellen Keuze-opleidingsonderdelen uit volgende domeinen: Accounting en Audit, Recht, Information Management Masterproef (15 stp) Master in de accountancy en het revisoraat (60 stp)

25 Studieprogramma Levensverzekeringen (6 stp) Verzekeringen niet-leven (6 stp) Inleiding tot het verzekeringsrecht (5 stp) Solvency of Financial Institutions (6 stp) Risk Management in Financial Institutions (6 stp) Fixed income securities (6 stp) Pensioenen en sociale zekerheid (6 stp) Bedrijfsfinanciering (4 stp) Masterproef (15 stp) - Paper (9 stp) - Seminarie verzekeringen (6 stp) Master in de verzekeringen (60 stp)

26 Master of Information Management (60 stp) Studieprogramma Gemeenschappelijke opleidingsonderdelen (30 stp) Business Information Systems(6 stp) Principles of Databasemanagement (6 stp) Architecture and Modelling of Management Information Systems (6 stp) Knowledge Management and Business Intelligence (6 stp) ICT Service Management (6 stp) Masterproef: Integratieproject Informatiemanagement (15 stp) Vrije keuze uit volgende domeinen (15 stp) Business Intelligence & Data Science Software Engineering Management * De Nederlandstalige opleidingsvariant (Master in het Informatiemanagement) heeft een lichtjes andere, maar grotendeels gelijklopende samenstelling

27 Master-na-masteropleidingen Master of Financial Economics (MFE) Master of Financial and Actuarial Engineering (MFAE) Master of Advanced Studies in Economics (MASE) Doctoral programme in Economics Doctoral programme in Business Economics Meer info rond de master-na-masteropleidingen is te verkrijgen op de masterinfodag

28 Meer info? INFODAG 19 maart 2014 van 14u tot 17u in bibliotheek Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen www.econ.kuleuven.be Folders te verkrijgen op het studentensecretariaat.

29 Meer info? Infosessies majors/minors op de infobeurs op 19 maart: o Economie: 14u o Informatica en Master HIRB: 14u20 o Actuarial & Financial Engineering: 14u40 o International Business, Strategy and Innovation: 15u o Entrepreneurship: 15u20 o Marketing: 15u40 o Kwantitatieve methoden: 16u o Specifieke Leraren Opleiding: 16u20 o Stagemogelijkheden: 16u40 Alle infosessies gaan door in de PC-klassen in de FEB Bibliotheek.

30 Meer info? Extra infosessies majors/minors: zie ook Toledo o Personeel & Organisatie: maandag 24 maart om 12u45 in AP 00.15 op het einde van ‘Human Resource Management’ o Productie & Logistiek: woensdag 26 maart om 13u15 in AV 00.17 op het einde van ‘Organisatie van het productieproces’ o Accountancy & Financiering & Financial Economics: woensdag 26 maart om 10u30 in VHI 02.29 op het einde van ‘Consolidatie en financiële bedrijfsdoorlichting’ o Master EW: donderdag 27 maart om 15u30 in CPR AUD B na ‘Labour Economics’

31 Meer info ? Nathalie Jans Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde Master in de toegepaste economische wetenschappen Stages Suzanne Nijssen Master in het management Master in de beleidseconomie Master in de verzekeringen Master in de accountancy en het revisoraat Master of Financial and Actuarial Engineering Je studietrajectbegeleider is aanwezig op de infobeurs op 19 maart

32 Katrien Van Valckenborgh Master handelsingenieur Master handelsingenieur in de beleidsinformatica Bidiplomering Annie Vercruysse Master of Economics Master in de economische wetenschappen Master of Advanced Studies in Economics PhD in Economics PhD in Business Economics

33 Eline Willaert Master of Business Economics Master of Information Management Master in het informatiemanagement Master of Financial Economics

34 Vragen over onze FEB-opleidingen@Leuven Consulteer de info op het studentenportaal voor FEB-studenten: http://www.econ.kuleuven.be/ond/studentenportaal.html http://www.econ.kuleuven.be/ond/studentenportaal.html Vind je toch niet wat je zoekt? Stuur jouw vraag naar onze onderwijsmedewerkers via de onderwijshelpdesk: www.econ.kuleuven.be/onderwijshelpdesk/ www.econ.kuleuven.be/onderwijshelpdesk/ Voor dringende vragen kan je terecht op het nummer 016/32 66 12 tussen 9.00u en 12.00u. Wil je een afspraak maken met een medewerker? Contacteer ons via www.econ.kuleuven.be/onderwijshelpdesk/ (subject: afspraak – vermeld je vraag en telefoonnummer)www.econ.kuleuven.be/onderwijshelpdesk/


Download ppt "Infosessie Masters 2014-2015 Prof. Dr. Gunther Wuyts Programmadirecteur masters FEB 17 maart 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google