De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOORSTELLING MINDERHEDENFORUM Voorstelling Minderhedenforum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOORSTELLING MINDERHEDENFORUM Voorstelling Minderhedenforum."— Transcript van de presentatie:

1 VOORSTELLING MINDERHEDENFORUM Voorstelling Minderhedenforum

2 In deze presentatie: Wie zijn wij? Onze doelstelling? Wat doen we? Hoe werken we? Enkele voorbeelden van acties in onze werking

3 Voorstelling Minderhedenforum Wie zijn wij?

4 Voorstelling Minderhedenforum

5 Wie zijn we? Koepel van federaties van zelforganisaties, een beweging, een koepel van jeugdorganisaties en vertegewoordigers Spreekbuis en belangenbehartiger van de etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel, en als dusdanig door de overheid erkend Opgericht in 2000

6 Voorstelling Minderhedenforum Wie zijn onze leden en hun leden? Gevarieerde samenstelling Verschillende activiteiten Voornamelijk vrijwilligers Waar zijn zij actief ? Vlaanderen en Brussel

7 Voorstelling Minderhedenforum Samen een megafoon van 1800 verenigingen

8 Voorstelling Minderhedenforum Onze doelstelling?

9 Voorstelling Minderhedenforum Het Minderhedenforum en zijn leden streven naar: Evenredige & evenwaardige participatie van etnisch-culturele minderheden in alle domeinen van de samenleving Respect tussen mensen en groepen van verschillende achtergronden

10 Voorstelling Minderhedenforum Wat doen we?

11 Voorstelling Minderhedenforum Wat doen we? Het Minderhedenforum brengt mensen samen Het Minderhedenforum vertolkt de stem van alle etnisch-culturele minderheden Het Minderhedenforum overtuigt beleidsmakers Het Minderhedenforum daagt uit om deel te nemen Het Minderhedenforum bestrijdt racisme en discriminatie Het Minderhedenforum werkt samen

12 Voorstelling Minderhedenforum Een aantal van onze thema’s: Tewerkstelling Onderwijs Armoede Cultuur Media en beeldvorming Roma en woonwagenbewoners Brussel Antidiscriminatie

13 Voorstelling verkiezingsmemorandum Hoe werken we?

14 Voorstelling Minderhedenforum Hoe werken we? Rechtstreeks met federaties, verenigingen, individuen -> Doel: versterken van etnisch-culturele federaties, verenigingen en individuen en hun participatie verhogen Op beleidsniveau: standpunt innemen, thema’s op de politieke agenda brengen, brug tussen burger en overheid -> Doel: verandering van het beleid, belangenbehartiging

15 Voorstelling verkiezingsmemorandum Enkele voorbeelden van acties in onze werking

16 Voorstelling Minderhedenforum Praktijktesten dienstencheques Verkiezingsmemorandum Vertegenwoordiging Ondersteuning LOP-gemandateerden Changemakersproject (afgelopen) Work-Up (loopt af in juni 2016)

17 Voorstelling verkiezingsmemorandum Praktijktesten dienstencheques Academische praktijktest Gaan in op discriminerende vragen: 3/4 in de publieke sector, 2/3 in de private sector, 1/2 in de social profit Discussie in het Vlaams en federaal parlement

18 Voorstelling Minderhedenforum Het verkiezingsmemorandum: Hoe kwam het tot stand? Op basis van beleidsstandpunten tot stand gekomen met inbreng van mensen uit etnisch-culturele minderheden Via consultatie achterban in de lente van 2013 (interne forumdag, Open Forumdag, werkgroepen, expertentafels, bevraging per mail …)

19 Voorstelling verkiezingsmemorandum Het verkiezingsmemorandum: wat doen we ermee? Gesprekken met politici Gesprekken met studiediensten politieke partijen -> Doel: invloed op partijprogramma’s

20 Voorstelling Minderhedenforum Vertegenwoordiging: Medewerkers Minderhedenforum of afgevaardigden Verdedigen standpunten Minderhedenforum Met een stem spreken O.a. Commissie Diversiteit SERV, VDAB Stakeholdersforum, VLOR, Kind & Gezin, Vlaamse Woonwagencommissie, Commissie Integratie, VOPZ, Verenigde Verenigingen, Vlaamse Ouderenraad, VRT- Stakeholdersoverleg, Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering, etc.

21 Voorstelling Minderhedenforum Ondersteuning LOP-gemandateerden Afvaardiging vertegenwoordigers etnisch-culturele minderheden Vormingen voor deze vertegenwoordigers Ondersteuning van de gemandateerden: voorbereiding overleg, informeren, antwoorden op vragen, etc.

22 Voorstelling Minderhedenforum Changemakersproject Toeleiden van etnisch-culturele minderheden naar overlegorganen zoals een cultuurraad Doel: Interculturalisering van deze overlegorganen. Diversiteit binnen overlegorganen betekent meer kwaliteit. Door: maatwerk, samenwerking, communicatie, trajecten en matching Externe partner: VormingPlus www.changemakers.be

23 Voorstelling Minderhedenforum Work-Up Begeleiding van werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt Intensieve begeleidingstrajecten (meer dan 6 maand) Groepsacties Samenwerkingsovereenkomst met VDAB Deelname aan overleg Meer dan 800 trajecten per jaar, 27% aan het werk

24 VRAGEN? Voorstelling Minderhedenforum

25 Siham Benmammar Stafmedewerker Tewerkstelling siham.benmammar@minderhedenforum.be 0490 11 51 85


Download ppt "VOORSTELLING MINDERHEDENFORUM Voorstelling Minderhedenforum."

Verwante presentaties


Ads door Google