De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Agenda  Vlaamse overheid  Beleidskader Mobiliteit en Openbare Werken  Beleidsbrief OW 2006/2007  Contactpunten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Agenda  Vlaamse overheid  Beleidskader Mobiliteit en Openbare Werken  Beleidsbrief OW 2006/2007  Contactpunten."— Transcript van de presentatie:

1 1 Agenda  Vlaamse overheid  Beleidskader Mobiliteit en Openbare Werken  Beleidsbrief OW 2006/2007  Contactpunten

2 2 Vlaamse overheid  Project BBB – “Beter Bestuurlijk Beleid” => vanaf 2006 : nieuwe structuur  Bevoegdheden Vlaamse overheid => 13 homogene beleidsdomeinen, waaronder “Mobiliteit en Openbare Werken”  Organisatiestructuur beleidsdomein  aansturing = minister / één op één relatie  Departement : beleidsvoorbereiding/-evaluatie  Agentschappen : beleidsuitvoering  Meer info:  http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/bbb/

3 3 Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) Bestuurszaken (BZ) Financiën en Begroting (F&B) Internationaal Vlaanderen (IV) Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) Onderwijs en Vorming (O&V) Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) Werk en Sociale Economie (WSE) Landbouw en Visserij (L&V) Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) Beleidsdomeinen Ontstaan uit LIN Horizontale beleidsdomeinen 13 homogene beleidsdomeinen :

4 4 Beleidscyclus - algemeen Beleidsvoorbereiding Beleidsbepaling Aansturen Beleidsuitvoering Monitoring & Opvolging Beleidsuitvoering Toezicht & Controle Beleidsevaluatie MinisterDepartementAgentschappen

5 5 MOW: “Mobiliteit en openbare Werken” EVA VlaamseVervoer- maatschappij De Lijn EVA Waterwegen en Zeekanaal EVA De Scheep- vaart Departement Beleidsraad Minister van Openbare Werken Minister van Mobiliteit IVA Infrastructuur Strategische adviesraad Mobiliteit (MORA) Management- ondersteunende diensten Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken Legende: hiërarchische lijnen ondersteuning Technisch ondersteunende diensten Beleidsafdelingen + deel uitvoering DAB’s luchthavens IVA voor Maritieme dienstverlening en Kust Politiek niveau Administratief niveau

6 6 MOW - Departement ir. Fernand Desmyter secretaris-generaal hoofd van het Departement ir. Rik Goetinck Algemeen Directeur Stafdienst ir. Yves Rubens Juridische Dienstverlening Kris Jansens Personeel en Logistiek NN. Begroting en Boekhouding Antoine Reniers Managementondersteunende diensten DAB’s Luchthaven Deurne Eddy Cleirbaut Luchthaven Oostende Gino Vanspauwen Algemene Technische Ondersteuning ir. Kathy Vandenmeersschaut Metaalstructuren Ir. Jaak Polen Betonstructuren ir. Jaak Polen Technisch Ondersteunende diensten Geotechniek ir. Gauthier Van Alboom Waterbouwkundig Laboratorium dr. Frank Mostaert Verkeerscentrum ir. Jean-Pierre Vijverman Algemeen Beleid ir. Jos François Beleid mobiliteit en verkeersveiligheid Maarleen Govaerts Haven- en water- beleid ir. Iles Hoet Beleidsafdelingen Maritieme toegang ir. Freddy Aerts Uitvoerende afdeling Situering van algemeen directeur nog te voorzien

7 7 MOW - Agentschap Infrastructuur ir. Chris Caestecker Administrateur-generaal hoofd agentschap Stafdienst ir. Tim Lonnheux Centrale afdelingenTerritoriale afdelingen Wegen en Verkeer Antwerpen ir. Hendrik Keymeulen Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant ir. Frans Venstermans Elektriciteit en Mechanica Antwerpen ir. Willy Frans Planning en Coördinatie ir. Tom Roelants Verkeerskunde ir. Armand Rouffaert Elektriciteit en Mechanica Gent ir. Willy Van Walleghem Wegen en Verkeer Limburg ir. Gijs Moors Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen ir. Pieter De Backer Wegen en Verkeer West-Vlaanderen ir. Hubert Decramer Wegenbouwkunde ir. Roland Charlier

8 8 Beleidskader  Beleidsnota’s (5j) beleidsbrieven (jaarlijks) van minister K. Peeters ivm. Openbare Werken minister K. van Brempt ivm. Mobiliteit  Mobiliteitsplan Vlaanderen  enkele van de beleidslijnen :  Vrijwaren van de bereikbaarheid  Verzekeren van de verkeersveiligheid  Verbeteren van de verkeersleefbaarheid  Meer info : www.mobielvlaanderen.be www.vlaanderen.be (rubriek “overheid”)

9 9 Beleidsbrief OW - 2006/2007 1.Investeren in Transportsystemen a)Wegen Capaciteitsuitbreiding op HWN Intelligente transportsystemen Planmatig onderhoud Veilig inrichten van wegen en omgeving Bevorderen fiets-/voetgangersverkeer Bevorderen van de doorstroming b)Waterwegen c)Minder hinder & overkoepelende initiatieven 2.Investeren in Economische poorten en knooppunten a)Zeehavens b)Luchthavens 3.De multifunctionele benadering voorwerp presentatie

10 10 OW - “Wegen” 1.Wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten Doel: 1/3 van de circa 24 missing links wegwerken, lopende projecten:  aansluiting op A10 te Jabeke  Scheldebrug op N16 te Temse  Aanpassen verkeerswisselaar E314/E313 te Lumen  Herinrichten N31 tot primaire weg categorie 1 Aanleg Oosterweelverbinding (Masterplan Antwerpen) E19 - Noordelijke wegontsluiting Luchthaven Zaventem  Complex Lummen (bruggen)  N31 thv. Chartreuseweg Aanpassen N74 Noord-Zuidverbinding in Limburg Aanpassen N19 Westerlo-Turnhout Vervolledigen van de R4-Zuid in Gent Omvormen van de AX havenrandweg Zuid naar Zeebrugge  Aanpassen van de A19  Omvormen N19 Westkapelle-Zelzate tot A-weg  Herinrichten N60 tot priamaire weg categorie 1 in aanbesteding, aanvang werken eind 2006, begin 2007 aan te besteden studie afwerken + aanbesteden in studiefase afgewerkt BAM VIAINVEST

11 11 OW - “Wegen” Financiering van de projecten a)dmv. Reguliere begroting b)VIAINVEST Doel: realiseren/faciliteren PPS-projecten in domein OW Aandeelhouders: Vlaamse Gewest PMV (ParticipatieMaatschappij Vlaanderen) DBFM (Design, Build, Finance, Maintain) –prinicipe Vergoedingsmechanisme: > beschikbaarheidsvergoeding

12 12 OW - “Intelligente transportsystemen” 2.Uitbouw van Intelligente transportsystemen Verkeerscentrum Antwerpen - Traffic Control Centre ( operatorzaal) - Traffic Information Centre ( info aan weggebruiker ) - wegkantsystemen: > telsystemen, camera, AID,… > RRS (rijstrooksignalering) > VMS-borden TCC Geplande Verstoringen Weggebruiker DVB Momentele benutting Toestand weg HWN / OWN Dynamisch Verkeersbeheer Incident Management Wegkantsystemen VMS RSS DKL-sturing Andere actoren (wpr, derden,….) Andere mobiliteitsactoren (Multimodale) Reisinformatie Gebruiker transportcapaciteit Kenniscentrum TIC DW Modelstudie Strategisch Modelstudie Operationeel Modelstudie Dynamisch Verkeersbeheer Beleid Ag. Infrastructuur (geplande verstoring, nieuwbouw…) Extern (socio-economisch)

13 13 OW - “Intelligente transportsystemen” Projecten(2007) Nieuwe meetsystemen ( test-site): telsystemen, ALPR, WIM, trajectcontrole,…. Automatisering sturing RSS (u-simulatie R1) Uitbouw TCC-Gent - 3 jaar - circa 18 Meuro “Meten in Vlaanderen”

14 14 OW - “Planmatig onderhoud” ; “veiligheid” 3.Planmatige onderhoud  gem. 22% investeringsbudget (circa 50 Meuro) 4. Gewestwegen en omgeving veilig inrichten a)Wegwerken gevaarlijke punten 2006: +170 projecten aanbesteed (> tot.: circa 370 projecten ) 120 Meuro 2007: idem b)Verkeershandhavingssystemen (onbemande camera’s) 2006: +30-tal sites ( > tot.: circa 400 sites ) 2007: +50 à 70 sites uitbreiding: moeilijk toegankelijk punten => digitale technologie Andere overtredingen: Hoogte voertuig, Tussenafstand voertuigen, Toegang tot voorbehouden rijstroken, Overschrijden doorlopende witte lijn, Negeren van inhaalverbod, In tegengestelde richting rijden

15 15 OW - “Schoolomgeving” ; “Doorstroming” 5.Bevorderen Fiets- en voetgangersverkeer  Schoolomgeving: 30 km/u – signalisatie (vast / dynamisch) herinrichting sites 2006: circa 250 dynamische signalisatie circa 14 Meuro 2007: beperkt 6. Doorstroming Task Force “doorstroming” 2006: 22 Meuro investeringsprogramma: - aanpassingen kruispunten - aanleg busbanen - herinrichten wegvakken of bushaltes - verkeerslichtenbeïnvloeding - doorstroming ikv. START-project ( 4 Meuro ) 2007: 24 Meuro, investeringsprogramam in opmaak > busbanen + verkeerstelematica E34, E313, E19-Noord

16 16 Beleidsbrief OW 2006/2007 Beleidsbrief OW 2006/2007: 1.Investeren in Transportsystemen a)Wegen b)Waterwegen c)Minder hinder & overkoepelende initiatieven 2.Investeren in Economische poorten en knooppunten a)Zeehavens b)Luchthavens 3.De multifunctionele benadering Beleidsbrief Algemene Uitgavenbegroting - gewone begroting (ba. 63, 64) - Vlaams Infrastructuurfonds > www.vlaamsparlement.be

17 17 Investeringsprojecten EMA/EMG >> Zie Bijlage

18 18 Contactpunten oDepartement afd. Verkeerscentrum Vuurkruisenplein 20 2020 Antwerpen Jean-Pierre Vijverman JeanPierre.Vijverman@mow.vlaanderen.be 03/443.62.37 oAgentschap Infrastructuur afd. Elektriciteit en mechanica – Gentafd. Elektriciteit en mechanica – Antwerpen Elfjulistraat 41Copernicuslaan 20, b11 9000 Gent2018 Antwerpen Wily van WalleghemWilly Frans Willy.VanWalleghem@mow.vlaanderen.beWilly.Frans@mow.vlaanderen.be 09/244.82.1103/224.66.11


Download ppt "1 Agenda  Vlaamse overheid  Beleidskader Mobiliteit en Openbare Werken  Beleidsbrief OW 2006/2007  Contactpunten."

Verwante presentaties


Ads door Google