De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Examenvoorlichting. Programma 1.Slaag/zak-regeling 2.Rooster 3.Voorbeeld leerlingen gezakt 4.Regels, tips etc. 5.Overige belangrijke data 6.Controle (telefoonnummers,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Examenvoorlichting. Programma 1.Slaag/zak-regeling 2.Rooster 3.Voorbeeld leerlingen gezakt 4.Regels, tips etc. 5.Overige belangrijke data 6.Controle (telefoonnummers,"— Transcript van de presentatie:

1 Examenvoorlichting

2 Programma 1.Slaag/zak-regeling 2.Rooster 3.Voorbeeld leerlingen gezakt 4.Regels, tips etc. 5.Overige belangrijke data 6.Controle (telefoonnummers, cijfers) en overige zaken

3 Slaag/zak-regeling examen Geslaagd: a.Als het rekenkundig gemiddelde van de bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste een 5,5 is b.Het vak Nederlandse taal als eindcijfer 5 of meer is c.Ook geldt voor alle eindcijfers: ze zijn 6 of hoger óf 1 x 5 en alle andere cijfers zijn 6 of hoger óf 1 x 4 en alle andere cijfers zijn 6 of hoger waarvan ten minste één cijfer een 7 of hoger is óf 2 x 5 en alle andere cijfers zijn 6 of hoger waarvan ten minste één cijfer een 7 of hoger is. (het afdelingsvak in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg telt mee als 2 eindcijfers). Niet geslaagd: In alle andere gevallen

4 Rooster Krijg je van je mentor Staat ook in het PTA Komt op de website

5 Voorbeeld leerling 1 kader VakkenNEENMANSK1WIBTM Cijfer SE6,25,75,56,36,87,1 Cijfer CE5,33,75,74,96,3 Eindcijfer656667

6 Voorbeeld leerling 1 kader VakkenNEENMANSK1WIBTM Cijfer SE6,25,75,56,36,87,1 Cijfer CE5,33,75,74,96,3 Eindcijfer656667 Gemiddelde CE: 5,3 + 3,7 + 5,7 + 4,9 + 6,3 = 25,9 25,9 : 5 = 5,18 dit is lager dan een 5,5 Dit betekent: gezakt

7 Voorbeeld leerling 2 kader VakkenNEENMAECWIHV Cijfer SE7,06,57 6,87,1 Cijfer CE6,22,66,26,16,3 Eindcijfer757667

8 Voorbeeld leerling 2 kader VakkenNEENMAECWIHV Cijfer SE7,06,57 6,87,1 Cijfer CE6,22,66,26,16,3 Eindcijfer757667 Gemiddelde CE: 6,2 + 2,6 + 6,2 + 6,1 + 6,3 = 27,4 27,4 : 5 = 5,48 dit is lager dan een 5,5 Dit betekent: gezakt

9 Voorbeeld leerling 3 kader VakkenNEENMABIWIVZ Cijfer SE8,26,77,56,37,87,1 Cijfer CE5,16,15,35,25,1 Eindcijfer768676

10 Voorbeeld leerling 3 kader VakkenNEENMABIWIVZ Cijfer SE8,26,77,56,37,87,1 Cijfer CE5,16,15,35,25,1 Eindcijfer768676 Gemiddelde CE: 5,1 + 6,1 + 5,3 + 5,2 + 5,1 = 26,8 26,8 : 5 = 5,36 dit is lager dan een 5,5 Dit betekent: gezakt

11 Voorbeeld leerling 4 kader VakkenNEENMAECWIHV Cijfer SE7,06,57 6,87,1 Cijfer CE6,22,66,26,16,3 Eindcijfer757667

12 Voorbeeld leerling 4 kader VakkenNEENMAECWIHV Cijfer SE7,06,57 6,87,1 Cijfer CE6,22,76,26,16,3 Eindcijfer757667 Gemiddelde CE: 6,2 + 2,7 + 6,2 + 6,1 + 6,3 = 27,5 27,5 : 5 = 5,5 Dit betekent: geslaagd

13 Regels Kwartier voor aanvang van het examen aanwezig zijn. Niet aanwezig zijn kan alleen in hele bijzondere situaties; dit is altijd in overleg met mevrouw Vrencken of mevrouw Jochoms. Bij te laat zijn: tot een half uur na aanvang van het examen mag je nog naar binnen. Mobieltjes etc. zijn verboden; in doos leggen in het lokaal. Zitten op aangewezen plekken.

14 Regels Toiletbezoek is onder begeleiding van surveillant toegestaan. Lenen van spullen is niet toegestaan. Vertrektijden: na één uur mag je pas vertrekken (opdrachten en kladpapier mag je dan niet meenemen); één kwartier voor eindtijd mag je niet meer vertrekken. De examenopdrachten enz. mag je ophalen: - ochtendexamens na 14.00 uur; - middagexamens na 16.00 uur. Schrijf met pen, teken met potlood. Met potlood schrijven is verboden. Correctievloeistof of iets dergelijks is verboden.

15 Regels Alleen het eerst gegeven antwoord mag beoordeeld worden. Op elk blad (ook bijlagen) je gegevens vermelden (voor- en achternaam, examennummer, vak, naam docent en datum). Eten en drinken mag meegenomen worden in ‘geluidloze’ verpakkingen (vb. pakjes of flesjes).

16 Tips Hang thuis een kopie van het examenrooster op en arceer hierin de examens die jij moet maken. Oefen veel examens. Zorg dat je ruimschoots op tijd op school bent. Benut de tijd tijdens een examen optimaal. Probeer toch een opdracht te maken ook al weet je het antwoord in eerste instantie niet.

17 Overige belangrijke data 9 juni voorlopige uitslag beroepsgericht examen 16 juni uitslag examen 21 juni start herexamen 1 juli uitslag examen na herexamen 6 juli diploma-uitreiking 4 Kader en 4 Basis

18 Controle Heb je een ander telefoonnummer dan in de schoollijst staat geef dat nummer dan door op de administratie. Controleer volgende week je cijfers op het eindrapport. Is het akkoord dan lever je het rapport ondertekend in. Is het niet akkoord dan aangeven wat niet klopt.

19 Veel succes Deze PowerPoint komt op de site.


Download ppt "Examenvoorlichting. Programma 1.Slaag/zak-regeling 2.Rooster 3.Voorbeeld leerlingen gezakt 4.Regels, tips etc. 5.Overige belangrijke data 6.Controle (telefoonnummers,"

Verwante presentaties


Ads door Google