De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MFC De Drieschaar Ossendrecht 30/06/2008. 29.05.2016 1.Opening a)Kennismaking de heer Anzola, jeugdmedewerker gem. Woensdrecht b)Jon Gankema, vertegenwoordiger.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MFC De Drieschaar Ossendrecht 30/06/2008. 29.05.2016 1.Opening a)Kennismaking de heer Anzola, jeugdmedewerker gem. Woensdrecht b)Jon Gankema, vertegenwoordiger."— Transcript van de presentatie:

1 MFC De Drieschaar Ossendrecht 30/06/2008

2 29.05.2016 1.Opening a)Kennismaking de heer Anzola, jeugdmedewerker gem. Woensdrecht b)Jon Gankema, vertegenwoordiger Dorpsplatform Ossendrecht binnen kwartaaloverleg BASF – Gemeente Woensdrecht 2.Inventarisatie spreekrecht 3.Vaststellen agenda 4.Vaststellen verslag 17/03 en doorlopende actielijst 5.Ingekomen stukken a)Speeltoestellen Augustijnenstraat plotseling verwijderd b)Wegdek Koeleweg - greppels c)Overschrijding snelheid bebouwde kom Ossendrecht – diverse 6.Besteding Budget Dorpsplatform Ossendrecht Pauze, 15 minuten

3 29.05.2016 7.Status lopende thema’s a)Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP) – huidige situatie Ad/José b)Verkeerssituatie / infrastructuur ChichoreiLuuc c)Veiligheid terrein Scouting OssendrechtLuuc/Ann d)Status verkeerssituatie Basisschool MeulenrakkersAd/André e)Status Chloorfabriek CalfvenJon f)Sluipverkeer + verkeerssituatie CalfvenJon g)Status Veiligheidsplan gemeente WoensdrechtLeo h)Samenwerking brandweer/EHBO*Jon i)Aanrijtijden ambulances Ossendrecht / Putte*Luc j)Resultaten snelheidsmetingen in OssendrechtPolitie 8.Spreekrecht niet-leden 9.Rondvraag (enkel leden Dorpsplatform) 10.Agendapunten volgende vergadering 11.Sluiting * extra

4 29.05.2016 1.Opening a)Kennismaking de heer Anzola, jeugdmedewerker gem. Woensdrecht b)Jon Gankema, vertegenwoordiger Dorpsplatform Ossendrecht binnen kwartaaloverleg BASF – Gemeente Woensdrecht 2.Inventarisatie spreekrecht 3.Vaststellen agenda 4.Vaststellen verslag 17/03 en doorlopende actielijst 5.Ingekomen stukken a)Speeltoestellen Augustijnenstraat plotseling verwijderd b)Wegdek Koeleweg - greppels c)Overschrijding snelheid bebouwde kom Ossendrecht – diverse 6.Besteding Budget Dorpsplatform Ossendrecht Pauze, 15 minuten

5 29.05.2016 1.Opening a)Kennismaking de heer Anzola, jeugdmedewerker gem. Woensdrecht b)Jon Gankema, vertegenwoordiger Dorpsplatform Ossendrecht binnen kwartaaloverleg BASF – Gemeente Woensdrecht 2.Inventarisatie spreekrecht 3.Vaststellen agenda 4.Vaststellen verslag 17/03 en doorlopende actielijst 5.Ingekomen stukken a)Speeltoestellen Augustijnenstraat plotseling verwijderd b)Wegdek Koeleweg - greppels c)Overschrijding snelheid bebouwde kom Ossendrecht – diverse 6.Besteding Budget Dorpsplatform Ossendrecht Pauze, 15 minuten

6 29.05.2016 1.Opening a)Kennismaking de heer Anzola, jeugdmedewerker gem. Woensdrecht b)Jon Gankema, vertegenwoordiger Dorpsplatform Ossendrecht binnen kwartaaloverleg BASF – Gemeente Woensdrecht 2.Inventarisatie spreekrecht 3.Vaststellen agenda 4.Vaststellen verslag 17/03 en doorlopende actielijst 5.Ingekomen stukken a)Speeltoestellen Augustijnenstraat plotseling verwijderd b)Wegdek Koeleweg - greppels c)Overschrijding snelheid bebouwde kom Ossendrecht – diverse 6.Besteding Budget Dorpsplatform Ossendrecht Pauze, 15 minuten

7 29.05.2016 1.Opening a)Kennismaking de heer Anzola, jeugdmedewerker gem. Woensdrecht b)Jon Gankema, vertegenwoordiger Dorpsplatform Ossendrecht binnen kwartaaloverleg BASF – Gemeente Woensdrecht 2.Inventarisatie spreekrecht 3.Vaststellen agenda 4.Vaststellen verslag 17/03 en doorlopende actielijst 5.Ingekomen stukken a)Speeltoestellen Augustijnenstraat plotseling verwijderd b)Wegdek Koeleweg - greppels c)Overschrijding snelheid bebouwde kom Ossendrecht – diverse 6.Besteding Budget Dorpsplatform Ossendrecht Pauze, 15 minuten 17/03 actie- lijst

8 29.05.2016 Datu m OnderwerpToelichtingStatus Mrt-08Verzoek zitbank OLV ter Duinenlaan Opname in bankenplanIn behandeling Mrt-08Auto’s op fietspad TrambaanControle door politieIn behandeling Mrt-08Ophalen huisvuil ochtendspitsGevaarlijke situatiesKlacht besproken met Saver Mrt-08Voortijdig afsteken vuurwerkOverlast/schadeLik op stuk? Mrt-08Mogelijkheid oprichting HAVO/VWO Mollerlyceum Bemiddeling gemeenteOnderzoeksresultat en OMO aan DPO? Mrt-08Toezicht bij bouwprojectenHandhaving?Toelichting door gemeente

9 29.05.2016 1.Opening a)Kennismaking de heer Anzola, jeugdmedewerker gem. Woensdrecht b)Jon Gankema, vertegenwoordiger Dorpsplatform Ossendrecht binnen kwartaaloverleg BASF – Gemeente Woensdrecht 2.Inventarisatie spreekrecht 3.Vaststellen agenda 4.Vaststellen verslag 17/03 en doorlopende actielijst 5.Ingekomen stukken a)Speeltoestellen Augustijnenstraat plotseling verwijderd b)Wegdek Koeleweg - greppels c)Overschrijding snelheid bebouwde kom Ossendrecht – diverse 6.Besteding Budget Dorpsplatform Ossendrecht Pauze, 15 minuten

10 29.05.2016 1.Opening a)Kennismaking de heer Anzola, jeugdmedewerker gem. Woensdrecht b)Jon Gankema, vertegenwoordiger Dorpsplatform Ossendrecht binnen kwartaaloverleg BASF – Gemeente Woensdrecht 2.Inventarisatie spreekrecht 3.Vaststellen agenda 4.Vaststellen verslag 17/03 en doorlopende actielijst 5.Ingekomen stukken a)Speeltoestellen Augustijnenstraat plotseling verwijderd b)Wegdek Koeleweg - greppels c)Overschrijding snelheid bebouwde kom Ossendrecht – diverse 6.Besteding Budget Dorpsplatform Ossendrecht Pauze, 15 minuten

11 29.05.2016 Pauze, 15 minuten

12 29.05.2016 7.Status lopende thema’s a)Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP) – huidige situatie Ad/José b)Verkeerssituatie / infrastructuur ChichoreiLuuc c)Veiligheid terrein Scouting OssendrechtLuuc/Ann d)Status verkeerssituatie Basisschool MeulenrakkersAd/Leo e)Status Chloorfabriek CalfvenJon f)Sluipverkeer + verkeerssituatie CalfvenJon g)Status Veiligheidsplan gemeente WoensdrechtLeo h)Samenwerking brandweer/EHBOJon i)Aanrijtijden ambulances Ossendrecht/PutteLuc j)Resultaten snelheidsmetingen in OssendrechtPolitie 8.Spreekrecht niet-leden 9.Rondvraag (enkel leden Dorpsplatform) 10.Agendapunten volgende vergadering 11.Sluiting

13 29.05.2016 Probleemstelling: Actie: DPO, Openbare Werken Status: JOP geplaatst Overlast in woonkern sterk teruggedrongen Onderhouden JOP Opnieuw overlast in Centrum Ossendrecht? Tweede JOP? Te behandelen door: Jeugdoverlast, hangjongeren in centrum Ossendrecht Termijn: Augustus 2007 Ontwikkeling en uitvoering van een Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP)

14 29.05.2016 Probleemstelling: Actie: DPO, Openbare Werken Status: Probleem door DPO geschetst Toezegging gemeente Woensdrecht: Calamiteiten-/ontsluitingsroute Verbeteren bereikbaarheid Te behandelen door: Infrastructurele problemen, met name na bouw WoonZorgComplex Toegankelijkheid winkelcentrum Ontsluitingsroute bij calamiteiten? Termijn: Maart 2008  Juni 2008 Alternatieve mogelijkheden i.v.m. infrastructurele problemen

15 29.05.2016 Probleemstelling: Actie: DPO, Openbare Werken Status: Probleem door DPO geschetst Terugkoppeling gem.Woensdrecht Herbepaling grenzen terrein in overleg met Scouting Aanpassen contract met Scouting Professionele omheining terrein Te behandelen door: Potentieel verdrinkingsgevaar Slechte omheining Risico’s voor kinderen Termijn: Juni 2008  Uitvoering uiterlijk 2009 Voorstel oplossing

16 29.05.2016 Probleemstelling: Actie: DPO, Openbare Werken, Schoolleiding Status: Diverse acties gedefinieerd, nog niet alles uitgevoerd: Controle politie – doorlopend Verkeersslang, Schoolzone borden – OK Extra fietsenstalling – Status? Extra parkeerplaatsen Molendreef - Status? Parkeerverbod – Status? Verplaatsen lichtmast parkeerplaats – Status? Oversteeklocaties – Status? Te behandelen door: Verkeersprobleem / (on)veiligheidssituatie rondom basisschool De Meulenrakkers Een oversteek brigade is helaas niet realiseerbaar vanwege te weinig vrijwilligers. Andere acties dienen gedefineerd te worden om de veiligheid van onze kinderen te verbeteren. Termijn: Maart 2008  Juni 2008 Definiëren van acties om de veiligheid rondom de basisschool te verbeteren

17 29.05.2016 Probleemstelling: Actie: Openbare Werken Status: Diverse acties gedefinieerd, nog niet uitgevoerd: Sloop – Akkoord Provinciale Staten Nieuwbouwplannen Uitvoering, wanneer ? Actie Dorpsplatform: Brief aan eigenaar ivm. omheining terrein Te behandelen door: Mogelijk vervuilde grond Rommelig aanzicht Brabantse Wal Bezorgdheid gevaren spelende kinderen Eventueel hek/afrastering plaatsen Termijn: Juni 2008 Mogelijkheden tot versnelling sloop en sanering terrein

18 29.05.2016 Probleemstelling: Actie: Openbare Werken Status: Geen informatie gekregen Huidige status? Toelichting door gemeente Woensdrecht Te behandelen door: Door Ossendrecht rijdt veel sluipverkeer, voornamelijk van en naar België. Dit leidt vaak tot overlast (met name snelheid) Termijn: Maart 2008  Juni 2008 Metingen door gemeente om zonodig acties te kunnen nemen Inhoud opdracht en voortgang

19 29.05.2016 Probleemstelling: Actie: Gemeente Woensdrecht Status: Geen informatie/advies herontwikkeling aan DPO gevraagd? Waarom niet? Nieuw voorstel 30 km zone Calfven goedgekeurd? Toelichting door gemeente Woensdrecht Te behandelen door: Herontwikkeling Noordpolder Openstelling recreanten en bezoekers Instellen 30 km zone(s)? Termijn: Juni 2008 Bewoners Calfven tegen voorstel. Nieuw voorstel: verlenging 30 km zone

20 29.05.2016 Probleemstelling: Actie: Gemeente Woensdrecht Status: Wat is de huidige status van het Veiligheidsplan 2008/2009? Toelichting door gemeente Woensdrecht Te behandelen door: Gemeente Woensdrecht vraagt advies aan dorpsplatformen in kader nieuw te ontwikkelen veiligheidsplan 2008/2009 Termijn: Maart 2008  Juni 2008 Prioriteitstelling van veiligheidsthema’s door Dorpsplatform Ossendrecht – OK Ontwikkeling Veiligheidsplan 2008/2009

21 29.05.2016 Probleemstelling: Actie: Gemeente Woensdrecht Status: Te behandelen door: Samenwerking tussen brandweer en EHBO laat te wensen over. Structurele verbetering is noodzakelijk Termijn: Juni 2008 Voorstel structurele verbetering GHOR benadert EHBO ivm gezamenlijke oefeningen Gemeente Woensdrecht bemiddeld Status?

22 29.05.2016 Probleemstelling: Actie: Gemeente Woensdrecht / Weth. Konings Status: Toelichting door gemeente Woensdrecht Te behandelen door: Aanrijtijden voor ambulances naar Ossendrecht en Putte zijn te lang > 15 min. Termijn: Maart 2008  Juni 2008 Verbetering aanrijtijden

23 29.05.2016 Probleemstelling: Actie: B&W Status: Gemeente Woensdrecht heeft dit nogmaals besproken met OMO, maar heeft geen invloed op beslissing Gemeente Woensdrecht vraagt aan OMO om onderzoeksresultaten vrij te geven aan Dorpsplatform Ossendrecht Dorpsplatform blijft dit thema opvolgen Te behandelen door: Bericht dat wordt afgezien van oprichting HAVO – VWO bij Mollercollege Ossendrecht Gemiste kans voor Ossendrecht Zijn in beslissingsproces alle sociaal/maatschappelijke voor- en nadelen strategisch overwogen? Termijn: Maart 2008 Gemeente herbekijkt de zaak

24 29.05.2016 Probleemstelling: Actie: Politie Status: Politie geeft terugmelding: Statistieken Uitleg activiteitenvoorstel Conclusies/vervolg Te behandelen door: Op diverse plaatsen in Ossendrecht wordt veel te hard gereden. Volgens vele bewoners wordt te weinig op snelheid gecontroleerd. Met name op de toegangswegen en de 30km zones is een verhoogde controle noodzakelijk. Termijn: Juni 2008 Politie verstrekt resultaten van controles

25 29.05.2016

26 Probleemstelling: Actie: Gemeente Woensdrecht Status: Te behandelen door: Zeer smalle weg Vele geulen/gaten vlak langs asvalt Gevaarlijk voor fietsers Termijn: Voorjaar 2008 Aanleg grasbetonblokken Aanleg in voorbereiding Bewoners geïnformeerd Grasbetonblokken zijn gelegd (mrt 2008) Eventuele meldingen nieuwe problemen via Servicelijn Gemeente Woensdrecht

27 29.05.2016 6.Status lopende thema’s a)Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP) – huidige situatie Ad/José b)Verkeerssituatie / infrastructuur ChichoreiLuuc c)Veiligheid terrein Scouting OssendrechtLuuc/Ann d)Status verkeerssituatie Basisschool MeulenrakkersAd/André e)Status Chloorfabriek CalfvenJon f)Sluipverkeer + verkeerssituatie CalfvenJon g)Status Veiligheidsplan gemeente WoensdrechtLeo h)Samenwerking brandweer / EHBOLuc i)Aanrijtijden ambulances Ossendrecht / PutteLuc j)Resultaten snelheidsmetingen in OssendrechtPolitie 7.Spreekrecht niet-leden 8.Rondvraag (enkel leden Dorpsplatform) 9.Agendapunten volgende vergadering 10.Sluiting

28 29.05.2016 6.Status lopende thema’s a)Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP) – huidige situatie Ad/José b)Verkeerssituatie / infrastructuur ChichoreiLuuc c)Veiligheid terrein Scouting OssendrechtLuuc/Ann d)Status verkeerssituatie Basisschool MeulenrakkersAd/André e)Status Chloorfabriek CalfvenJon f)Sluipverkeer + verkeerssituatie CalfvenJon g)Status Veiligheidsplan gemeente WoensdrechtLeo h)Samenwerking brandweer / EHBO Luc i)Aanrijtijden ambulances Ossendrecht / PutteLuc j)Resultaten snelheidsmetingen in OssendrechtPolitie 7.Spreekrecht niet-leden 8.Rondvraag (enkel leden Dorpsplatform) 9.Agendapunten volgende vergadering 10.Sluiting

29 29.05.2016


Download ppt "MFC De Drieschaar Ossendrecht 30/06/2008. 29.05.2016 1.Opening a)Kennismaking de heer Anzola, jeugdmedewerker gem. Woensdrecht b)Jon Gankema, vertegenwoordiger."

Verwante presentaties


Ads door Google