De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sportparken in zwaar weer Iedere vereniging krijgt te maken met: Een gemeente die ‘dekkende’ huur wil, Stijgende erfpacht, Terugtrekkende sponsoren, Kortingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sportparken in zwaar weer Iedere vereniging krijgt te maken met: Een gemeente die ‘dekkende’ huur wil, Stijgende erfpacht, Terugtrekkende sponsoren, Kortingen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Sportparken in zwaar weer Iedere vereniging krijgt te maken met: Een gemeente die ‘dekkende’ huur wil, Stijgende erfpacht, Terugtrekkende sponsoren, Kortingen op subsidies én Stijgende energiekosten

3 Sportverenigingen samen sterk Samen hebben de verenigingen de oplossingen Onderhoud accommodaties zelf organiseren Terrein beheer gezamenlijk uit (laten) voeren Crowd funding ipv van sponsoringén Gezamenlijk duurzame energie opwekken

4 Waarom gezamenlijk duurzame energie Gezamenlijk duurzame energie opwekken is: Goedkoper, ‘Fixed price’, Verbindendén Duurzaam (goed rentmeesterschap)

5 Kosten van Net - Energie Elektriciteit: Jaarl. GebruikElektr. PrijsEB gem. Totaal prijs excl. btw btw Totaal prijs incl. btw Jaarl. kosten excl. Btw Jaarl. kosten incl. btw 10.000€ 0,0634€ 0,1140€ 0,1774€ 0,0373€ 0,2147€ 1.774€ 2.147 20.000€ 0,0634€ 0,0778€ 0,1412€ 0,0296€ 0,1708€ 2.823€ 3.416 40.000€ 0,0634€ 0,0596€ 0,1230€ 0,0258€ 0,1489€ 4.921€ 5.954 60.000€ 0,0600€ 0,0485€ 0,1085€ 0,0228€ 0,1313€ 6.511€ 7.878 80.000€ 0,0600€ 0,0392€ 0,0992€ 0,0208€ 0,1200€ 7.933€ 9.599

6 Kosten van Net-Energie Gas: Jaarl. GebruikElektr. PrijsEB gem. Totaal prijs excl. btw btw Totaal prijs incl. btw Jaarl. kosten excl. Btw Jaarl. kosten incl. btw 2.000€ 0,3660€ 0,1667€ 0,5327€ 0,1119€ 0,6446€ 1.065€ 1.289 5.000€ 0,3660€ 0,1667€ 0,5327€ 0,1119€ 0,6446€ 2.664€ 3.223 10.000€ 0,3660€ 0,1555€ 0,5215€ 0,1095€ 0,6310€ 5.215€ 6.310 20.000€ 0,3660€ 0,1499€ 0,5159€ 0,1083€ 0,6242€ 10.318€ 12.485 40.000€ 0,3660€ 0,1471€ 0,5131€ 0,1078€ 0,6209€ 20.524€ 24.834

7 Kosten van Energie 2 voorbeelden 1.Jeu de Boules vereniging V.O.P. Elektriciteit kostensoort€ kWh535 EB745 netwerk690 meter30 Btw320 Totaal2320 Gas kostensoort€ m320 EB1 transport95 Btw25 Totaal141

8 Kosten van Energie 2 voorbeelden 1.Jeu de Boules vereniging V.O.P. 60 leden betalen een contributie van: ….. Energiekosten stijgen met 6% - 9% per jaar Bijdrage energiekosten: € 40,- per lid oplopend naar € 120,-

9 Kosten van Energie 1. Jeu de Boules vereniging V.O.P.

10 Kosten van Energie 2 voorbeelden 2.Tennisvereniging Elektriciteit kostensoort€ kWh3360 EB2835 netwerknb meternb Btw1175 Totaal7370 Gas kostensoort € m32195 EB980 transportnb Btw600 Totaal3775

11 Kosten van Energie 2 voorbeelden 2.Tennisvereniging 825 leden betalen een contributie van € 120,- Energiekosten stijgen met 6% - 9% per jaar Bijdrage energiekosten: € 25,- per lid oplopend naar € 75,-

12 Kosten van Energie 2. Tennisvereniging

13 Kosten zelf opgewekte zonnestroom EIANEE JA Belasting0% 25% Rendement0%3% 0% 3% Afschrijving5 jr Terugverdientijd20 jr 10 jr20 jr10 jr kWh - prijs€ 0,12€ 0,15€ 0,24€ 0,08€ 0,15€ 0,17

14 Kosten zelf opgewekte windstroom EIANEE JA Belasting0% 25% Rendement0%3% 0% 3% Afschrijving5 jr Terugverdientijd20 jr 10 jr20 jr10 jr kWh - prijs€ 0,06€ 0,08€ 0,12€ 0,04€ 0,08€ 0,09

15 Elektriciteitsbehoefte Sportpark Zeshoeven Totale energievraag Zeshoeven:150.000 (+ 180.000) kWh Benodigd duurzaam vermogen: Zon 175 (+ 200) kW of Wind 80 (+ 100) kW of Combinatie, b.v. 175 kW Zon + 100 kW Wind

16 Duidelijkheid in de wetgeving (?) Wet belastingen op milieugrondslag: Artikel 50, lid 4c en 5a: 1.Met betrekking tot aardgas en elektriciteit wordt de belasting geheven ter zake van de levering via een aansluiting aan de verbruiker

17 Onduidelijkheid in de wetgeving Wet belastingen op milieugrondslag: Artikel 50, lid 4c en 5a: 1.Met betrekking tot aardgas en elektriciteit wordt de belasting geheven ter zake van de levering via een aansluiting aan de verbruiker……. 4.Als een levering als bedoeld in het eerste lid wordt mede aangemerkt het verbruik van aardgas en elektriciteit, indien: c. het verbruik betreft door degene die leveringen via een aansluiting aan de verbruiker verricht. 5.Het vierde lid is niet van toepassing met betrekking tot de verbruiker die: a.elektriciteit heeft opgewekt door middel van hernieuwbare energiebronnen, met uitzondering van elektriciteit uit biomassa die niet als zuivere biomassa wordt aangemerkt; Wat wordt hier bedoeld?

18 Europese regels in Elektriciteitswet 1.GDS – Gesloten distributiesysteem: Een GDS is een net, dat niet behoort tot het landelijke hoogspanningsnet. Het net moet binnen een geografisch afgebakende industriële of commerciële locatie of een locatie met gedeelde diensten liggen. Minder dan 500 afnemers mogen op het net aangesloten zijn Het net mag alleen niet-huishoudelijke afnemers van elektriciteit voorzien.

19 Europese regels in Elektriciteitswet 2.Directe lijn: Een elektriciteitslijn die geen net is en die: 1.een geïsoleerde producent rechtstreeks verbindt met een geïsoleerde verbruiker van elektriciteit; of 2.een producent met tussenkomst van een leverancier rechtstreeks verbindt met één of meer verbruikers van elektriciteit, niet zijnde in hoofdzaak huishoudelijke verbruikers, teneinde te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van deze verbruikers;

20 Idee Sportpark Zeshoeven: Directe volledige dekking: – Gezamenlijke realisatie van zonnestroomsysteem van 375 kW op dak van rijhal – Gezamenlijke oprichting van een GDS (Gesloten DistributieSysteem) – Verbinding van het gezamenlijke zonnestroomsysteem met gezamenlijke GDS via een directe lijn – Zonnestroomsysteem gezamenlijke eigendom van coöperatie van sportverenigingen

21 Volgende stappen: Overleg Enexis over GDS Onderzoek netwerk Zeshoeven Samenwerking verenigingen opzetten

22 Aan de slag Wat kun je doen als gemeente of club

23 Moet het echt helemaal anders ?

24 Maak samen de grote stap

25

26 Stel je bespaarteam samen

27 Reken het rendement op 15 jaar uit van al de mogelijkheden

28 Maak dan je keuze, koop dat gezamenlijk in Rendement 1%rendement 9%rendement 7%

29 Informeer je leden


Download ppt "Sportparken in zwaar weer Iedere vereniging krijgt te maken met: Een gemeente die ‘dekkende’ huur wil, Stijgende erfpacht, Terugtrekkende sponsoren, Kortingen."

Verwante presentaties


Ads door Google