De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuw reglement jeugdwerkinfrastructuur. Jeugdwerk helpen om hun werking uit te bouwen Een minimale kwaliteit van infrastructuur vooropstellen en waarborgen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuw reglement jeugdwerkinfrastructuur. Jeugdwerk helpen om hun werking uit te bouwen Een minimale kwaliteit van infrastructuur vooropstellen en waarborgen."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuw reglement jeugdwerkinfrastructuur

2 Jeugdwerk helpen om hun werking uit te bouwen Een minimale kwaliteit van infrastructuur vooropstellen en waarborgen Duurzame lokalen en polyvalent gebruik mogelijk maken Jeugdwerkinfrastructuur is ruimer dan enkel gebouwen, het gaat ook over aanlegplaatsen, luifels… Uitgangspunten reglement

3 Huren Kleine uitgaven Investeringen Overmacht en noodsituatie 4 deelreglementen

4 Het jeugdmuziekatelier gebruikt op woensdagnamiddag het schoollokaal in Sint-Jozef om kinderen een muzikale middag te bezorgen. Hiervoor betalen zij jaarlijks 2.400 euro huur. Via het nieuwe reglement kan de vereniging een subsidie aanvragen. Stad Brugge komt voor de helft tussen in de huur, met een max. bedrag van 1.000 euro. In dit voorbeeld ontvangt het jeugdmuziekatelier 1.000 euro subsidie. Deelreglement huren

5 Een tussenkomst bij de huur van een jeugdwerkinfrastructuur Max. 1000 euro per jaar Samenvatting huren

6 De CHIRO zit reeds 10 jaar in hun jeugdlokaal en de verf bladdert van de muur af. Ook hun toiletten hebben de beste tijd gehad en moeten vervangen worden. Na een negatieve keuring dient de elektriciteit van het gebouw vernieuwd te worden. De CHIRO laat doorheen het jaar alle werken uitvoeren. Voor de werken aan de elektriciteit betaalde de CHIRO 3.000 euro. Terwijl de werken aan de toiletten 1.200 euro kostten en de schilderwerken bedroegen 300 euro. Via het nieuwe reglement kan de vereniging een subsidie aanvragen, afhankelijk van het soort werken (= klasse) wordt het subsidiebedrag berekend. De werken aan elektriciteit vallen onder klasse 1 (80% van de kosten, met een max. 4.800 euro). Werken aan de toiletten vallen onder klasse 2 (50% van de kosten, met een max. 3.000 euro). Schilderwerken vallen onder klasse 3 (30% van de kosten, met een max. 1.000 euro). In dit voorbeeld ontvangt de CHIRO voor de werken aan de elektriciteit 2.400 euro, voor de werken aan de toiletten ontvangen ze 600 euro en 100 euro voor de uitgevoerde schilderwerken. In totaal ontvangt de CHIRO dus 3.100 euro subsidie. Zo betaalt de CHIRO zelf maar 1.400 euro. Deelreglement kleine uitgaven

7 Een tussenkomst bij uitgaven kleiner dan 6.000 euro i.f.v. jeugdwerkinfrastructuur. Afhankelijk van de klasse wordt een subsidiebedrag berekend – Klasse 1 = 80% (max. 4.800 euro) bijv. renovatie of onderhoudswerken om onveilige situaties te herstellen of de infrastructuur naar een minimale kwaliteit te brengen. – Klasse 2 = 50% (max. 3.000 euro) bijv. renovatie of onderhoudswerken om de infrastructuur goed te kunnen onderhouden. – Klasse 3 = 30% (max. 1.000 euro) bijv. schilderwerken Samenvatting kleine uitgaven

8 De KSA kende in de afgelopen 5 jaar een grote stijging van hun ledenaantal. Het bestaande gebouw biedt niet genoeg ruimte om voor alle groepen activiteiten te organiseren. Ze hebben ondertussen zelf al 25.000 euro gespaard en de verenging wil graag een verdieping bijbouwen. Ze contacteerden zelf een architect die enkele plannen en een raming opstelde. Hun verbouwing werd geraamd op 120.000 euro (excl. BTW). Vooraleer ze kunnen starten met de werken, stappen ze met hun plannen en motivatie naar de jeugddienst. Daar blijkt dat er al 2 andere verenigingen een aanvraag deden om hun infrastructuur aan te passen. Het college van Burgemeester en Schepenen oordeelde op basis van alle dossiers dat de werken bij KSA kunnen starten. Via het nieuwe reglement kan de vereniging een subsidie aanvragen. Stad Brugge betaalt de geraamde verbouwingskosten van 120.000 euro (excl BTW) en de vereniging betaalt het BTW-percentage op de totale kosten = 25.200 euro. Deelreglement investeringen

9 Een tussenkomst bij uitgaven meer dan 6.000 euro i.f.v. jeugdwerkinfrastructuur. Afhankelijk van de klasse wordt een subsidiebedrag berekend – Klasse 1 Kosten tot en met 318.230 euro (incl. BTW) Jeugdwerk betaalt de BTW, Stad Brugge betaalt de overige kosten. Kosten > 318.230 euro (incl. BTW) De subsidie = 263.000 euro – Klasse 2 Kosten > 6.000 euro <= 40.000 euro (incl. BTW) Subsidie = 50% van de kosten (max. 20.000 euro) Kosten > 40.000 euro (incl. BTW) en <= 100.000 euro (incl. BTW) De subsidie wordt berekend in 2 delen: Op de eerste 40.000 euro = 50% subsidie (max. 20.000 euro) Op het bedrag dat hoger is dan 40.000 euro = 75% subsidie (max. 45.000 euro) Kosten > 100.000 euro (incl. BTW) Subsidie = 65.000 euro. Samenvatting investeringen

10 Na een hevige hagelbui merkt de FOS dat hun golfplatendak volledig vernield is. Hierdoor is het jeugdlokaal niet meer bruikbaar. Na het weekend brengt de FOS de jeugddienst hiervan op de hoogte. De jeugddienst mobiliseert de gebouwendienst die het gebouw voorlopig wind- en waterdicht maakt. Een definitieve oplossing is dit echter niet. Op basis van dit dossier beslist het college van Burgemeester en Schepenen welke definitieve hulplijn aangewend kan worden (financiële, logistieke of materiële hulp). Na het college werd beslist om de FOS een subsidie toe te kennen van 8.000 euro om de nodige werken uit te voeren. De FOS maakt hier dankbaar gebruik van en leggen zelf 2.000 bij zodat het dak meteen ook geïsoleerd wordt. Deelreglement overmacht en noodsituatie

11 Een tussenkomst bij overmacht en noodsituatie. (bijv. brand, hagel, storm…) Kosten door vandalisme of inbraak vallen onder het deelreglement kleine uitgaven. Het college van Burgemeester en Schepenen beslist over welke vorm van hulp geboden wordt – Financiële ondersteuning – Materiële ondersteuning – Logistieke ondersteuning Samenvatting overmacht en noodsituatie


Download ppt "Nieuw reglement jeugdwerkinfrastructuur. Jeugdwerk helpen om hun werking uit te bouwen Een minimale kwaliteit van infrastructuur vooropstellen en waarborgen."

Verwante presentaties


Ads door Google