De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting Taal- en cultuurstudies donderdag 21 mei 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting Taal- en cultuurstudies donderdag 21 mei 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting Taal- en cultuurstudies donderdag 21 mei 2015

2 Bachelor TCS

3 13 hoofdrichtingen Amerikanistiek (laatste jaar instroom) Moderne Letterkunde Antieke CultuurNieuwe Media en Digitale Cultuur Film- en televisiewetenschapPostcolonial and Genderstudies Filosofie, politiek en maatschappij (voorheen Filosofie) Religie en Cultuur International studiesTaal en Communicatie Kunst, cultuur en geschiedenis (voorheen Moderne Kunst) Taalkunde Middeleeuwen en Renaissancestudies (Educatieve HR in ontwikkeling; Engels, Frans, Duits)

4 Registratie Hoofdrichting en inschrijving overige cursussen Facultaire inschrijving voor kernpakketten: Wanneer? => 15 – 25 mei => gelijk ook aanmelding voor Hoofdrichting => vóór de reguliere inschrijfperiode! Hoe? => via formdesk (zie mail studiepunt met instructies) Waarvoor? => keuze uit een van de kernpakketten van je Hoofdrichting Plaatsing? => mogelijk niet voor het kernpakket van je 1e keus (gelijke behandeling voor alle GW studenten) Studiepunt schrijft je eenmalig ook in voor de 4 cursussen uit het kernpakket Reguliere inschrijfperiode: 8 t/m 28 juni => zelf inschrijven voor de resterende cursussen voor blok 1-2 (zowel HR als overige cursussen) Let op: inschrijving voor een kernpakket is in deze periode NIET meer mogelijk

5 Vervolg Registratie Hoofdrichting Naast inschrijven kernpakket en losse cursussen ook: Invullen TCS Hoofdrichtingsregistratieformulier: - alle keuzecursussen/verplichte cursussen + kernpakket van je HR welke je van plan bent te gaan volgen of al gevolgd hebt - via website TCS: http://students.uu.nl/gw/tcs/praktische-zaken/in-en- uitschrijving/inschrijven-hoofdrichting - inleveren balie Studiepunt vóór 1 juli a.s. (Drift 10) - wijzigingen in later stadium (mogelijk bij min. 120 ECTS)http://students.uu.nl/gw/tcs/praktische-zaken/in-en- uitschrijving/inschrijven-hoofdrichting Overleg met HR-adviseur bij planningsvragen / problemen N.B. Uitzondering: ga je komend jaar nog geen kernpakket volgen, meld je dan volgend jaar vóór 1 mei bij ons, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat je volgend jaar alsnog een uitnodiging ontvangt van het studiepunt voor de inschrijving van een kernpakket.

6 Eigen HR / Dubbele HR Twee hoofdrichtingen volgen Minimaal 11 cursussen + Basiscursus onderzoek + Eindwerkstuk =>dubbel mogen tellen: 2 cursussen*, Basiscursus OZ*, Eindwerkstuk** * als in beide HRen opgenomen zijn ** mits zelfde wetenschapsgebied Toestemming nodig van de examencommissie Strak plannen i.v.m. verplichte kernpakketten Let op ingangseisen en overige verplichtingen (ook met oog op vervolg Master) Eigen hoofdrichting samenstellen  Overleg met studieadviseur  Niet altijd mogelijk (examencommissie is terughoudend)  Altijd goedkeuring nodig van de examencommissie

7 Bachelor TCS (vb 2HRen) VerplichtingenHoofdrichtingVrije ruimte TOC (15 ECTS) Basiscursus onderzoek* KP HR 2 TCG (15 ECTS)Eindwerkstuk **KP HR 2 TPG (7,5 ECTS)KP HR 1KP HR 2 Stage/Buitenland (15 ECTS) KP HR 1KP HR 2 + PortfolioKP HR 1HR 2 KP HR 1Vrij HR 1 + 2 *Vrij/Buitenland HR 1 + 2 *Vrij/Buitenland HR 1 * Mag overlappen indien vakken in beide HRen staan ** EW mag overlappen mits het hetzelfde wetenschapsgebied betreft

8 Voorbereiding Verplicht/Keuze Voorbereidende vakken volg je in principe in jaar 1 Lijst november 2014 Vakken nog niet gevolgd? Dan lijst 2015 gebruiken => Zie beide lijsten: http://students.uu.nl/gw/tcs/onderwijs/studieprogramma/cursusaanb od-studenten-gestart-vanaf-2013-2014/voorbereidende-cursussen- hoofrichting http://students.uu.nl/gw/tcs/onderwijs/studieprogramma/cursusaanb od-studenten-gestart-vanaf-2013-2014/voorbereidende-cursussen- hoofrichting Suggestie: indien mogelijk volg bij veranderde ingangseisen alsnog de aanvullende voorbereidende vakken in jaar 2

9 Vrije keuze/minor Vele mogelijkheden Voorbereidende vakken/ ingangseisen HR Uitbreiding taalverwerving Minor Ingangseisen masteropleiding Studie aan andere faculteit of universiteit (binnen of buiten UU, binnen- en buitenland) Minor Keuzepakket (30 ECTS): students.uu.nl/gw/tcs/onderwijs/minorsstudents.uu.nl/gw/tcs/onderwijs/minors Geen overlap met HR of TCG mogelijk Aparte inschrijving voor minor (+ inschrijven voor cursussen!) Selectie voor Journalistiek (2 x startmoment), zie minorsite Een minor is bij TCS NIET verplicht.

10 Bindend Studieadvies BSA: 6 van de 8 vakken halen (45 ECTS) Vooraankondiging BSA is per mail verstuurd Loop van blok 4: positieve adviezen Na blok 4: overige studieadviezen Negatief advies > 4 jaar uitgesloten van opleiding TCS Vertraging door overmachtsituatie/persoonlijke omstandigheden?  Melden bij de studieadviseur  Beroep doen op meewegen pers. omstandigheden > melden bij examencommissie (altijd met digitaal aanmeldingsformulier) > evt mogelijkheid dit toe te lichten in een gesprek.  Indien vertrouwelijk > afspraak maken met studieadviseur, dit op het formulier vermelden en contact opnemen met een van de studieadviseurs per mail studieadviesTCS.gw@uu.nl Zet in de onderwerpregel: afspraak i.v.m. BSA. studieadviesTCS.gw@uu.nl  Deadline aanmelden via formulier: vrijdag 12 juni  Gesprek examencommissie: dinsdag 7 juli

11 Studiebegeleiding Tutor http://students.uu.nl/gw/tcs/praktische-zaken/begeleiding-en-advies/contact-tutor Gesprek eind mei/begin juni: vraag er evt. zelf om! Hoofdrichtingsadviseurs http://students.uu.nl/gw/tcs/praktische-zaken/begeleiding-en-advies/contact- hoofdrichtingsadviseurhttp://students.uu.nl/gw/tcs/praktische-zaken/begeleiding-en-advies/contact- hoofdrichtingsadviseur (ook voor spreekuren en contactgegevens) Studieadviseur Voor complexere studieplanning, studievertraging of persoonlijke omstandigheden Zie voor spreekuren/afspraken: http://students.uu.nl/gw/tcs/praktische- zaken/begeleiding-en-advies/contact-studieadviseurhttp://students.uu.nl/gw/tcs/praktische- zaken/begeleiding-en-advies/contact-studieadviseur Studiekeuze Kijk voor meer informatie: www.centrumstudiekeuze.nlwww.centrumstudiekeuze.nl Studievaardigheden/ persoonlijke problemen/ handicap/ arbeidsmarkt etc. Zie voor trainingen en workshops: http://students.uu.nl/naast-en-na-de-studie/trainingenhttp://students.uu.nl/naast-en-na-de-studie/trainingen NB Voor praktische vragen over TCS kun je ook terecht bij de onderwijscommissaris van Alias: mail naar onderwijs@aliasweb.nl

12 Gegevens studieadviseurs TCS Sigrid Botzen en Dianne Draper Inloopspreekuren (JKH 13, 0.15)*: Maandag t/m donderdag 11 – 12 uur Telefonische spreekuren (tel. 030–253 1959)*: Maandag t/m donderdag 10 – 11 uur Afspraken van 30 min. maken via het Studiepunt (Drift 10, tel. 030 – 253 6285) Mail: alleen voor korte, niet dringende vragen: studieadviesTCS.GW@uu.nl studieadviesTCS.GW@uu.nl Check altijd onze actuele spreekuurtijden + wijzigingen > zie link naar onze profielpagina’s op de site: http://students.uu.nl/gw/tcs/praktische- zaken/begeleiding-en-advies/contact-studieadviseurhttp://students.uu.nl/gw/tcs/praktische- zaken/begeleiding-en-advies/contact-studieadviseur * Wij houden domeinspreekuren, dat betekent dat er 4x per week een SA aanwezig is voor algemene vragen. Heb je een opleidingsspecifieke vraag of probleem, kijk dan op bovenstaande site welke SA er per dag aanwezig is, wij werken met een alternerend schema. De spreekuren zijn altijd op JKH 13, wachtruimte bij 0,15.


Download ppt "Voorlichting Taal- en cultuurstudies donderdag 21 mei 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google